Find et variant-id

Der er af og til brug for variant-id'er, hvis man vil tilpasse temakoder for at målrette mod specifikke produktvarianter. Hvis du har brug for at finde et variant-id, kan du gøre det fra Shopify-administratoren.

  1. Gå til Produkter > Alle produkter i Shopify-administrator.
![Products](/manual/customize/products.jpg)
  1. Klik på et produkt.

  2. Når du får vist et produkt, skal du kigge på din browsers webadresselinje. Du bør se en webadresse, der minder om denne:

http://my-shop-name.myshopify.com/admin/products/1234567

Tilføj .xml i slutningen af webadressen.

Med ovenstående eksempel ser resultatet sådan ud:

https://my-shop-name.myshopify.com/admin/products/1234567.xml
  1. Tryk på tasten Enter, så din browser omdirigerer til en ny side.

    Du vil se en XML-fil, der indeholder alle variantoplysningerne for det pågældende produkt. Oplysningerne for alle varianterne findes mellem åbningstagget <variants type="array"> og lukketagget </variants>. I elementet <variants> er oplysningerne for hver unikke variant indlejret i sit eget <variant>-element. Du kan se, at hvert <variant>-element indeholder andre elementer som f.eks. <id>, <title>, <price> osv.

  2. Kig efter tagget <title> i et <variant>-element. I dette tilfælde er titlen en oversigt over de produktmuligheder, som varianten består af, og mulighederne er adskilt med /. Hvis du f.eks. vil finde id'et for en variant med mulighederne Farve, Stof og Størrelse, og værdierne for disse muligheder er Blå, Bomuld og Lille, så vil XML-koden se sådan ud:

<title>Blue / Cotton / Small</title>
  1. Når du har fundet <title> for varianten, skal kigge efter et <id>-tag i det samme <variant>-element. <id>-tagget er to linjer over <title>-tagget og ser ud på denne måde:
<id type="integer">657848769</id>

Det tal, der findes i <id>-elementet, er variant-id'et. I ovenstående eksempel er variant-id'et 657848769.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis