Redigere temaindstillinger

Du kan redigere dine temaindstillinger for at tilpasse din webshops indhold, layout, typografi og farver. Hver tema tilvejebringer indstillinger, der giver dig mulighed for at ændre udseendet og funktionaliteten for din butik uden at redigere nogen kode.

Inden du tilpasser dit tema

Inden du tilpasser dit tema, er det en god ide at udføre følgende opgaver:

  • Dupliker dit tema for at oprette en sikkerhedskopi. Dette gør det nemt at afvise dine ændringer og starte igen, hvis du har brug for det.
  • Du skal være indforstået med, hvilket niveau af support der er til rådighed.
  • Lær om kravene og bedste fremgangsmåder til upload af billeder.

Rediger dine temaindstillinger

Fremgangsmåde:

  1. Find det tema, du vil redigere, og klik på Tilpas.

Forskellige typer af sider har forskellige temaafsnit. Når du åbner temaeditoren første gang, vises indstillingerne for startsiden. For at få adgang til indstillingerne for andre sider skal du vælge typen fra den øverste linje i rullemenuen:

Den øverste linje i rullemenuen i temaeditoren

Temaeditorens værktøjslinje er opdelt i Afsnit og Temaindstillinger.

Du kan bruge afsnit til at ændre indholdet og layoutet på de forskellige sider i din butik. Du kan bruge temaindstillinger til at tilpasse din butiks skrifttyper og farver og foretage ændringer i dine sociale medielinks og betalingsindstillinger.

Se Afsnit og temaindstillinger for at få mere at vide om, hvordan du redigerer afsnit og temaindstillinger.

Få hjælp til tilpasninger

Hvis du har brug for hjælp til at ændre dit tema, kan du kontakte dit temas udvikler for at få support.

Se de andre ressourcer, der kan hjælpe dig med tilpasning af temaer, i Yderligere ressourcer til temasupport.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis