Boundless

Boundless er et fotoorienteret tema med en begrænset brugergrænseflade, der indeholder kant til kant-billeder. Boundless er mobilvenligt og velegnet til butikker med mellemstore til store lagre.

Eksempel på webshop, der bruger Boundless

Temaeditor

Brug temaeditoren til at tilpasse dit tema. Temaeditorens værktøjslinje er opdelt i Afsnit og Temaindstillinger.

Du kan bruge afsnit til at ændre indholdet og layoutet på de forskellige sider i din butik. Du kan bruge temaindstillinger til at tilpasse din butiks skrifttyper og farver og foretage ændringer i dine sociale medielinks og betalingsindstillinger.

Afsnit er tilpassede blokke af indhold, der bestemmer layoutet på forskellige sider i din webshop.

 • Startafsnit omfatter funktioner som diasshow eller tilmelding til nyhedsbreve, som du kan tilføje, omorganisere eller fjerne. Du kan have op til 25 afsnit på din startside.

 • Hver type side har sine egne afsnit. For eksempel bestemmer produktsideafsnittet layoutet for hver produktside i din webshop.

 • Sideafsnittene er altid på bestemte steder i din webshop. Du kan tilpasse dem, men du kan ikke omorganisere eller fjerne dem.

 • Hvert tema indeholder faste afsnit, som f.eks. overskrift og sidefod, der vises på hver side i din webshop.

Du kan lære om det unikke udvalg af afsnit i Boundless, og hvordan du tilpasser dem, så de passer til din virksomhed.

Boundless indeholder følgende statiske afsnit:

 • Sidehoved
 • Sidebjælkemenu
 • Meddelelseslinje
 • Diasshow
 • Handlingslinje
 • Sidefod
 • Produkt
 • Kollektion
 • Siden Kollektionsliste
 • Artikel

Dynamiske afsnit

Du kan tilføje, omorganisere og fjerne dynamisk afsnit for at tilpasse layoutet på din startside. Hvert tema har et unikt sæt af dynamiske afsnit, du kan vælge imellem.

Boundless indeholder følgende dynamiske afsnit:

 • Blogopslag
 • Kollektionsliste
 • Udvalgt kollektion
 • Billede med tekst
 • Fremhævet produkt
 • Nyhedsbrev
 • Kort
 • RTF
 • Video
 • Tilpasset HTML

Sidehoved

Dit temas sidehoved er det afsnit, der vises øverst på hver side i din butik.

Sidehovedafsnittet indeholder følgende indstillinger:

 • Logo – Føj et logobillede til sidehovedet.
 • Startsidelogo – Tilføj et logo, der kun vises på startsiden. Startsidelogoet vises over diasshowet, så vælg en version af dit logo, som er nem at se oven på et billede.
 • Bredde på tilpasset logo (i pixels) – Angiv størrelsen på dit logo.

Tilpas dit sidehoved

 1. Klik på Tilpas ud for Boundless.

 2. Klik på Sidehoved.

 3. Brug indstillingerne til at tilpasse dit sidehoved.

 4. Klik på Gem.

Sidebjælkemenu

Sidebjælkemenuen fungerer som en indholdsfortegnelse for din butik. Uanset hvor en kunde befinder sig, vil menuknappen vise din butiks hovedmenu og sidefodsmenu:

Sidebjælkemenuen viser to menuer: den Primære menu vises øverst med større skrift, og den Ekstra menu vises under den Primære menu med mindre skrift.

Sådan tilpasser du sidebjælkemenuen:

 1. Klik på Afsnit.

 2. Klik på Sidebjælkemenu´.

 3. Fra listen Primær menu skal du vælge den menu, som du vil have vist som den primære menu. Det er normalt din butiks hovedmenu.

 4. Fra listen Ekstra menu skal du vælge den menu, som du vil have vist under den primære menu. Det er normalt din butiks sidefodsmenu.

 5. Klik på Gem.

Diasshow

Du kan oprette et diasshow på startsiden, som visesr op til fem billeder i rotation.

Det er bedst at bruge billeder med høj opløsning til dine dias. Brug billeder, som er på mindst 3840 x 2160 px, men undlad at overskride Shopifys uploadbegrænsninger.

Da størrelsen og formen af et diasshow afhænger af kundens enhed, vil dine diasshowbilleder blive beskåret på nogle skærme. Prøv at bruge billeder, som har et fokuspunkt i midten, så den vigtigste del af hvert billede altid er synlig.

Du kan få mere at vide om de bedste fremgangsmåder for billeder til diasshow i Upload af billeder.

Afsnittet med diasshow indeholder følgende indstillinger:

 • Diashøjde – Angiv højden på diasshowet. Vælg Tilpas til første billeddiashøjde for at baseret højden på dit diasshow på højden af det første billede.
 • Roter automatisk dias – Indstil diasshowet til at blive afspillet automatisk.
 • Skift dias hvert – Vælg, hvor ofte der skal skiftes dias.
 • Tekst og ikoner – Vælg en farve til teksten og ikonerne, som vises over diasshowet.
 • Billedoverlejring – Tilføj et farvelag over dit billeddias. En overlejring kan gøre det nemmere at læse teksten i et diasshow.
 • Uigennemsigtighed – Angiv uigennemsigtigheden for overlejringen.
 • Billede – Føj et billeddias til dit diasshow.
 • Billedplacering – Vælg det vigtigste område af billedet, som der skal fokuseres på i diasshowet.
 • Overskrift – Føj en overskrift til dit dias.
 • Knaptekst – Føj en knap med en tekstlabel til dit dias.
 • Knaplink – Link din knap til en anden del af din webshop.

Tilføj et diasshow på din startside

 1. Klik på Tilpas ud for Boundless.

 2. Klik på Diasshow.

 3. Brug indstillingerne til at tilpasse dit diasshow.

 4. Klik på Gem.

Handlingslinje

Handlingslinjen viser som standard din butiks hovedmenu. Du kan tilpasse din handlingslinje, så den viser forskellige varer, afhængigt af hvilken side kunden kigger på. På startsiden bruges handlingslinjen som oftest til at vise dine produktkollektioner. I en kollektion kan handlingslinjen vise yderligere underkategorier eller andre relaterede kollektioner.

Hvis din butik f.eks. sælger tøj, kan handlingslinjen vise Mænd, Kvinder og Tilbehør på din startside. Hvis en kunde klikker på Kvinder, kan handlingslinjen så vise Toppe, Bukser og Sko på kollektionssiden.

Hvis du vil have din handlingslinje til at fungere på denne måde, skal du bruge din hovedmenu til links til dine kollektioner. Anbring links til andre dele af din butik (siderne Kontakt og Om) i din sidefodsmenu.

Sådan tilpasser du handlingslinjen:

 1. Klik på fanen Afsnit.

 2. Klik på Handlingslinje.

 3. I listen Menu skal du vælge den menu, som du vil have vist i handlingslinjen.

 4. Klik på Gem.

Sidefod

Med Boundless kan du få vist en menu i sidefodsindholdet.

Sådan tilpasser du din butiks sidefod:

 1. Klik på fanen Afsnit.

 2. Klik på Sidefod.

 3. I listen Menu skal du vælge den menu, som du vil have vist i sidefoden.

 4. Klik på Gem.

Produkt

I afsnittet Produkt kan du tilføje eller fjerne følgende elementer:

 • Produktbrandet eller -forhandleren
 • En antalsvælger
 • Ikoner til deling på sociale medier
 • En dynamisk betalingsknap
 • Produktanbefalinger

Du kan også springe det første produktbillede over, angive stilen for dine billeder og vælge bredden af produktformularen.

Sådan redigerer du indstillingerne for produktsider:

 1. Vælg Produktsider i rullemenuen i topbjælken.

 2. Klik på Afsnit.

 3. Klik på Produkt.

 4. Hvis du vil springe det første produktbillede over, skal du markere afkrydsningsfeltet Spring første produktbillede over.

  Det betyder, at det første produktbillede kun vises på kollektionssider og ikke på produktsider. Hvis du bruger denne mulighed, kan du designe dit første produktbillede, så det ser bedst muligt ud på kollektionssider, og skræddersy dine øvrige produktsider, så de ser bedre ud på produktsiderne, hvor der er bedre plads:

  Et eksempel, der viser kollektionssiden med det første produktbillede, og produktsiden med det andet og tredje produktbillede

 5. Hvis du vil angive billedstilen fra rullemenuen Billedstil, skal du vælge Højt/kvadratisk eller Bredt.

 6. Hvis du vil vise produktbrandet eller -forhandleren, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis forhandler. Hvis du vil have vist et brand eller en forhandler, skal du føje en forhandler til produktet.

 7. Hvis du vil have vist en antalsvælger, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis antalsvælger.

 8. Hvis du vil have vist ikoner til deling på sociale medier, skal du markere afkrydsningsfeltet Aktivér produktdeling.

 9. Hvis du vil have vist en dynamisk betalingsknap, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis dynamisk betalingsknap.

 10. Hvis du vil vælge bredden af din produktformular, skal du vælge Lille eller Stor i rullemenuen Bredde af produktformular.

 11. Klik på Gem.

Tilføj eller fjern produktanbefalinger

Du kan vise anbefalede produkter på produktsiderne, så dine kunder nemmere kan finde andre produkter, der kan være interessante for dem.

 1. Vælg Produktsider i rullemenuen i topbjælken.

 2. Klik på Produktanbefalinger.

 3. Brug afkrydsningsfeltet Vis dynamiske anbefalinger for at vise eller skjule produktanbefalinger på dine produktsider.

 4. Valgfri: Hvis du vil ændre overskriften, der vises over de anbefalede produkter, skal du indtaste en ny i feltet Overskrift.

 5. Valgfrit: Brug afkrydsningsfeltet Vis forhandler til at vise eller skjule forhandlere i produktbeskrivelserne.

 6. Klik på Gem.

Kollektion

Boundless indeholder flere muligheder for sortering og filtrering, udseende og sidenummerering til dine kollektionssider.

 1. Åbn en kollektionsside i forhåndsvisningen af temaet.

 2. Klik på fanen Afsnit.

 3. Klik på Kollektion.

 4. I området Udseende skal du angive følgende valgmuligheder:

- Vælg en billedretning til produktbilleder i listen Billedstil − enten Højt/kvadratisk eller Bredt.

 • Vælg en størrelse til produktbilleder i listen Billedstørrelse.

 • Hvis du vil øge afstanden mellem billederne, skal du markere afkrydsningsfeltet Tilføj mellemrum mellem billeder.

 • Hvis du vil vise forhandler- eller brandnavnet under produktbilleder, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis produktforhandler.

 1. I området Sortering og filtrering skal du angive følgende valgmuligheder:
 • Hvis du vil vise en liste over sorteringsmuligheder, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis sorteringsmuligheder.

 • Hvis du vil vise en liste, der giver kunderne mulighed for at filtrere efter tag, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis tagfiltrering.

 1. I området Sidenummerering i listen Sidenummereringstype skal du vælge, om du vil vise nummererede sider eller knappen "Vis mere".

 2. Klik på Gem.

Udvalgt kollektion

I afsnittet Udvalgt kollektion i temaeditoren giver Billedstil dig mulighed for at ændre den måde, dine kollektions og produktsider viser billeder på:

 • Højt/kvadratisk er bedst, hvis dine produktbilleder er kvadratiske eller i stående retning
 • Bredt er bedst, hvis dine billeder er rektangulære eller i liggende retning

Valgmuligheden Billedstørrelse bestemmer, hvor store dine produktbilleder er på din kollektionsside. Hvis du viser små produktbilleder, kan du have flere billeder på en enkelt række.

Det antal billeder, der vises pr. række, afhænger også af kundens enhed (computer eller mobilenhed) og vinduesstørrelse.

 1. Klik på fanen Afsnit.

 2. Klik på afsnittet Udvalgt kollektion.

 3. Vælg en kollektion på listen Kollektion. Der vises op til 50 produkter fra den kollektion, du vælger.

 4. I listen Billedstil skal du vælge Højt/kvadratisk eller Bredt, afhængigt af hvordan du vil have vist billederne.

 5. Vælg en billedstørrelse i listen Billedstørrelse.

 6. Markér afkrydsningsfeltet Tilføj mellemrum mellem billeder for at øge afstanden mellem produktbillederne.

 7. Markér afkrydsningsfeltet Vis produktforhandler for at vise navnet på produktforhandleren eller brandet.

 8. Klik på Gem.

Nyhedsbrev

Du kan føje tilmelding til et nyhedsbrev til din startside. Det giver dig mulighed for at indsamle kundernes e-mailadresser til e-mailmarkedsføringskampagner. Du kan få mere at vide om e-mailmarkedsføring på Shopifys blog.

Nyhedsbrevsafsnittet på et website. Der er et felt, hvor kunderne kan angive en e-mailadresse, og en knap med teksten

Sådan tilføjer du tilmelding til nyhedsbrev på din startside:

 1. Klik på Tilpas ud for Boundless.

 2. Klik på Afsnit.

 3. Klik på Tilføj afsnit > Nyhedsbrev.

 4. Indtast en overskrift til tilmeldingen til nyhedsbrevet i feltet Overskrift. Standardoverskriften er "Tilmeld dig vores nyhedsbrev".

 5. Indtast en underoverskrift til tilmeldingen til nyhedsbrevet i feltet Underoverskrift.

 6. Klik på Gem.

RTF

Brug afsnittet RTF til at angive eventuelt skriftligt indhold, som du ønsker at vise på din startside, eller til at integrere en side, som du har oprettet i din Shopify-administrator. Du kan f.eks. vise kommende events ved at integrere din blogside eller vise en side med følgende:

 1. Klik på fanen Afsnit.

 2. Klik på RTF.

 3. Indtast og formatér din tekst.

 4. Hvis du vil vise en udvalgt side fra din butik, skal du klikke på Tilføj indhold og derefter klikke på Side. Vælg en side, som du vil bruge som din startside, i rullemenuen.

 5. Klik på Gem.

Video

Du kan føje en video, som hostes på YouTube eller Vimeo, til din startside. Videoer kan involvere kunderne og skabe interesse for din virksomhed.

Sådan føjer du en video til din startside:

 1. Klik på Tilpas ud for Boundless.

 2. Klik på Afsnit.

 3. Klik på Tilføj afsnit > Video.

 4. Indtast en overskrift til din video i feltet Overskrift.

 5. Indtast linket til deling af din video i feltet Videolink.

  Et YouTube-delingslink ser sådan ud: https://youtu.be/OTJXAUZY9t0. Du kan se, hvordan man kopierer delingslinket for en YouTube-video, i denne YouTube-hjælpeartikel.

  Et Vimeo-delingslink ser sådan ud: https://vimeo.com/281332510. Du kan se, hvordan man kopierer delingslinket for en Vimeo-video, i denne artikel fra Vimeos hjælp.

 6. Klik på Gem.

Tilpasset HTML

I afsnittet Tilpasset HTML kan du bruge HTML-kode til at oprette tilpasset indhold til din startside. Du kan f.eks. bruge HTML til at formatere tekstblokke, oprette tabeller eller integrere indhold fra et tredjepartswebsted.

Sådan føjer du en tilpasset HTML til din startside:

 1. Klik på Tilpas ud for Boundless.

 2. Klik på Afsnit.

 3. Klik på Tilføj afsnit.

 4. Klik på Tilpasset HTML > Tilføj i området Avanceret layout.

 5. Klik på Tilpasset HTML, og indtast den HTML-kode, du vil føje til din startside.

 6. Klik på Gem.

Boundless indeholder følgende temaindstillinger:

 • Farver
 • Typografi
 • Indkøbskurv
 • Sociale medier
 • Favoritikon
 • Betaling

Farver

Du kan vælge farverne til de forskellige dele af din webshop.

Tilpas dine farveindstillinger

 1. Ved siden af Boundless skal du klikke på Tilpas.

 2. Klik på Temaindstillinger.

 3. Klik på Farver.

 4. Klik på farveprøven for at bruge farvevælgeren til alle typer indhold. Området Valgt for nylig viser farver, som du for nylig har valgt til dit tema. Området Aktuelt i brug viser farver, som du bruger i andre dele af dit tema.

  Hvis du vil indstille farven til gennemsigtig, skal du klikke på Ingen.

 5. Klik på Gem.

Typografi

Du kan indstille skrifttypestil og størrelse på teksten i din webshop.

Tilpas dine typografiindstillinger

 1. Ved siden af Boundless skal du klikke på Tilpas.

 2. Klik på Temaindstillinger.

 3. Klik på Typografi.

 4. Klik på Skift for at bruge skrifttypevælgeren for hver teksttype.

 5. Udforsk skrifttyper ved hjælp af søgefeltet, eller ved at klikke på Indlæs flere.

  Du kan se alle de tilgængelige skrifttyper i Shopifys skrifttypebibliotek.

 6. Klik på navnet på den skrifttype, du vil bruge.

 7. Hvis du vil ændre skrifttypen til en anden stil, f.eks. fed eller kursiv, skal du klikke på Regelmæssig. Klik derefter på den stil, du vil bruge, og klik derefter på Vælg.

 8. Klik på Gem.

Indkøbskurv

Boundless giver dig mulighed for at tilpasse din side med indkøbskurven ved at vælge indkøbskurvtypen og aktivere ordrebemærkninger fra kunden.

Boundless-temaet understøtter to indkøbskurvtyper:

 • Side omdirigerer kunderne til din side med indkøbskurven, når der lægges en vare i indkøbskurven.

 • Skuffe åbner en skuffe ude i siden på skærmen, når der lægges varer i indkøbskurven, og kunden bliver bedt om at gå til betalingssiden.

Boundless indeholder desuden en mulighed for at lade kunderne særlige instruktioner sammen med deres ordre.

Sådan vælger du indstillinger for indkøbskurv i Brooklyn:

 1. Klik på Temaindstillinger.

 2. Klik på Side med indkøbskurv.

 3. Vælg en indkøbskurvtype på listen Indkøbskurvtype.

 4. Hvis du vil give kunderne mulighed for at angive ordrebemærkninger ved betalingen, skal du markere afkrydsningsfeltet Aktivér ordrebemærkninger.

 5. Klik på Gem.

Sociale medier

Du kan tilføje knapper til deling på sociale medier for dine produkter og blogopslag og links til konti på sociale medier.

Sådan tilpasser du indstillingerne for sociale medier:

 1. Klik på Tilpas ud for Boundless.

 2. Klik på Temaindstillinger.

 3. Klik på Sociale medier.

 4. Hvis du vil uploade et billede til deling på sociale medier, skal du klikke på Vælg billede eller Udforsk gratis billeder i området Billede til deling på sociale medier.

 5. Hvis du vil tilføje links til dine konti på sociale medier, skal du gå til området Konti og angive links til dine konti på sociale medier. Angiv komplette links som f.eks. https://instagram.com/shopify eller https://twitter.com/shopify.

  Links til dine konti på sociale medier vises i sidefoden for din webshop.

 6. Hvis du vil tilføje knapper til deling på sociale medier på dine produkter og i dine blogopslag, skal du gå til området Muligheder for deling og markere nogle af eller alle afkrydsningsfelterne.

  Du kan tilføje følgende delingsknapper:

- Del på Facebook - Tweet på Twitter - Pin på Pinterest (ikke tilgængeligt til deling af blogopslag)

 1. Klik på Gem.

Bemærk: Hvis du vil have vist knapper til deling på sociale medier på produktsider og i blogopslag, skal du også aktivere knapperne i afsnittene for disse sider.

Favoritikon

Du kan uploade et favoritikon eller et "favicon", som kan medvirke til at brande din webshop ved at vise dit logo på følgende steder:

 • din webbrowserfane
 • din webbrowsers historik
 • ikoner på dit skrivebord
 • ved siden af navnet på din webshop, når den er bogmærket.

Sådan uploader du et favoritikon:

 1. Klik på fanen Temaindstillinger.

 2. Klik på Favoritikon.

 3. Klik på Vælg billede i området Billede for favoritikon, og gør derefter et af følgende:

- Klik på fanen Bibliotek, hvis du vil vælge et billede, du allerede har uploadet til din Shopify-administrator. - Hvis du vil vælge et billede fra din lokale computer, skal du klikke på fanen Bibliotek og derefter klikke på plusknappen.

 1. Klik på Gem.

Betaling

Dette afsnit giver dig mulighed for at tilpasse din butiks betaling Klik her for at få flere oplysninger om din butiks betalingsside.

Konfiguration af undermenuer i handlingslinjen

Hvis du opretter en menu på handlingslinjen, som linker til startsiden, vil denne menu også blive vist på startsiden. Det kan forekomme, når du konfigurerer menuer til kollektioner, som ikke findes endnu. I stedet opretter du et pladsholderlink til startsiden.

Opret dine kollektioner, før du opretter kollektionslinks til handlingslinjen. Alternativt kan du linke til siden Alle produkter, indtil du har oprettet den kollektion, som du vil linke til.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis