Afsnit til Debut

Afsnit er tilpassede blokke af indhold, der bestemmer layoutet på forskellige sider i din webshop.

 • Startafsnit omfatter funktioner som diasshow eller tilmelding til nyhedsbreve, som du kan tilføje, omorganisere eller fjerne. Du kan have op til 25 afsnit på din startside.

 • Hver type side har sine egne afsnit. For eksempel bestemmer produktsideafsnittet layoutet for hver produktside i din webshop.

 • Sideafsnittene er altid på bestemte steder i din webshop. Du kan tilpasse dem, men du kan ikke omorganisere eller fjerne dem.

 • Hvert tema indeholder faste afsnit, som f.eks. overskrift og sidefod, der vises på hver side i din webshop.

Du kan lære om det unikke udvalg af afsnit i Debut, og hvordan du tilpasser dem, så de passer til din virksomhed.

Debut indeholder følgende statiske afsnit:

 • Sidehoved
 • Sidefod
 • Produktsider
 • Kollektionssider
 • Siden Kollektionsliste
 • Blogsider
 • Opslag
 • Side med indkøbskurv

Dynamiske afsnit

Du kan tilføje, omorganisere og fjerne dynamisk afsnit for at tilpasse layoutet på din startside. Hvert tema har et unikt sæt af dynamiske afsnit, du kan vælge imellem.

Debut indeholder følgende dynamiske afsnit:

 • Blogopslag
 • Kollektionsliste
 • Udvalgt kollektion
 • Galleri
 • Billede med tekst
 • Billede med tekstoverlejring
 • Logoliste
 • Diasshow
 • Fremhævet produkt
 • Nyhedsbrev
 • Kort
 • RTF
 • Udtalelser
 • Tekstkolonner med billeder
 • Video
 • Tilpasset indhold

Sidehoved

I sidehovedafsnittet kan du redigere det indhold, der vises øverst på hver side i din butik. Du kan tilføje et logobillede, vælge, hvilken menu der skal vises, og oprette en besked.

Sidehovedlinjen på det website, der hedder John's Apparel viser hovedmenupunkterne, et søgeikon og et ikon for indkøbskurven

Sådan tilpasser du sidehovedafsnittet:

 1. Klik på Tilpas ud for Debut.

 2. Klik på Afsnit.

 3. Klik på Sidehoved.

 4. Hvis du vil angive justeringen af dit logo, skal du vælge Venstre eller Centreret i området Logojustering. Hvis du ikke tilføjer et logobillede, vises din butiks navn med tekst i stedet. Du kan ændre navnet på din butik på siden Generelle indstillinger i administratoren.

 5. Hvis du vil tilføje et logo, skal du klikke på Vælg billede i området Logobillede. Hvis du vil uploade et billede fra din computer, skal du klikke på Upload. Hvis du vil bruge et stockbillede fra Burst, skal du klikke på Gratis billeder.

 6. Du kan ændre størrelsen på dit logo ved at indstille skyderen Tilpas logobredde til den ønskede bredde. Selvom du justerer logobredden, forvrænges logobilledet ikke.

 7. Klik på Skift i området Menu for at vælge, hvilken menu der skal vises i sidehovedet. Vælg en eksisterende menu, eller opret en ny ved at klikke på Opret menu. Hvis du ikke vil vise en menu i sidehovedet, skal du klikke på Fjern.

 8. Hvis du vil vise en besked øverst på siden, skal du gøre følgende:

 9. Markér Vis meddelelse i området Meddelelseslinje.

 10. Hvis du kun vil have vist meddelelsen på startsiden, skal du markere Kun på startsiden. Ellers vises meddelelsen på alle sider i din butik.

 11. Indtast teksten til din meddelelse i feltet Tekst.

 12. Hvis du vil tilføje et link i din meddelelse, skal du indtaste webadressen i feltet Link.

 13. Klik på farveskemaet Bjælke og vælg en farve, hvis du vil ændre farven på baggrunden i meddelelseslinjen.

 14. Klik på farveskemaet Tekst og vælg en farve, hvis du vil ændre farven på meddelelsesteksten.

 15. Klik på Gem.

Sidefod

Dit temas sidefod er det afsnit, der vises nederst på hver side i din butik. Du kan tilføje følgende funktioner i din sidefod:

 • betalingsikoner
 • hurtige links
 • en tilmelding til nyhedsbrev
 • et tekstafsnit, der indeholder oplysninger om din virksomhed
 • ikoner for sociale medier
 • en sprogvælger
 • en valutavælger

Afsnittet med sidefoden på et website, som viser en menu, en tilmelding til et nyhedsbrev og copyrighttekst.

Tilføj betalingsikoner

Du kan vise ikoner for de betalingsmetoder, du accepterer, i din sidefod. Disse områder viser de ikoner, som er knyttet til den betalingsudbyder, du har aktiveret i afsnittet Betalingsindstillinger i din administrator.

 1. Klik på Tilpas ud for Debut.

 2. Klik på Afsnit.

 3. Klik på Sidefod.

 4. Markér afkrydsningsfeltet Vis betalingsikoner.

 5. Klik på Gem.

Tilføj en menu, tilmelding til nyhedsbrev eller tekst

<div class="section-tag-block">
 <div class="sections-menu"><ul class="in-page-menu in-page-menu--horizontal"><li class="js-is-active"><a href="#" class="desktop marketing-button marketing-button--small">Desktop</a></li><li class=""><a href="#" class="iphone marketing-button marketing-button--small">iPhone</a></li><li class=""><a href="#" class="android marketing-button marketing-button--small">Android</a></li></ul></div><div class="desktop active changeable-content"><ol>
<li>Gå til <strong>Webshop</strong> &gt; <strong>Temaer</strong> i din Shopify-administrator.
</li></ol></div><div class="iphone changeable-content"><ol>
<li>Tryk på <a href="https://www.shopify.com/install/detect">Butik</a> i <strong>Shopify-appen</strong>.
</li><li>Tryk på <strong>Webshop</strong> i afsnittet <strong>Salgskanaler</strong>.
</li><li>Tryk på <strong>Administrer temaer</strong>.
</li></ol></div><div class="android changeable-content"><ol>
<li>Tryk på <a href="https://www.shopify.com/install/detect">Butik</a> i <strong>Shopify-appen</strong>.
</li><li>Tryk på <strong>Webshop</strong> i afsnittet <strong>Salgskanaler</strong>.
</li><li>Tryk på <strong>Administrer temaer</strong>.
</li></ol></div>
</div>1. Klik på **Tilpas** ud for **Debut**.
 1. Klik på Afsnit.

 2. Klik på Sidefod.

 3. Du kan tilføje en indholdsblok ved at klikke på Tilføj indhold i området Indhold. Vælg bloktypen ud fra følgende valgmuligheder:

- Menu - Nyhedsbrev - Tekst

Du kan tilføje op til fire indholdsblokke.

Hvis du vil flytte en indholdsblok, skal du klikke på ikonet ⋮⋮ og trække blokken til et andet sted.

Hvis du vil fjerne en indholdsblok, skal du klikke på blokken og derefter klikke på Fjern indhold.

Hvis du vil tilpasse en indholdsblok, skal du klikke på blokken og redigere indstillingerne.

 1. Klik på Gem.

Tilføj ikoner for sociale medier

 1. Klik på Tilpas ud for Debut.

 2. Klik på Afsnit.

 3. Klik på Sidefod.

 4. Klik på afsnittet Temaindstillinger.

 5. Indtast webadressen til din profil i det relevante felt for sociale medier.

 6. Klik på Gem.

Tilføj en sprogvælger

Du bør kun tilføje en sprogvælger, hvis du har aktiveret flere sprog for butikken.

 1. Klik på Tilpas ud for Debut.

 2. Klik på Afsnit.

 3. Klik på Sidefod.

 4. Vælg Vis sprogvælger under Sprogvælger.

 5. Klik på Gem.

Tilføj en valutavælger

Du bør kun tilføje en valutavælger, hvis du har aktiveret flere valutaer.

 1. Klik på Tilpas ud for Debut.

 2. Klik på Afsnit.

 3. Klik på Sidefod.

 4. Vælg Vis valutavælger under Valutavælger.

Produktsider

I afsnittet Produktsider kan du tilføje eller fjerne følgende elementer:

 • En antalsvælger
 • Variantlabels
 • Produktbrandet eller -forhandleren
 • Billedzoom
 • En dynamisk betalingsknap
 • Knapper til deling på sociale medier
 • Produktanbefalinger

Du kan også angive størrelsen på dine billeder.

Rediger indstillinger for produktside

 1. Vælg Produktsider i rullemenuen i topbjælken.

 2. Klik på Afsnit.

 3. Klik på Produktsider.

 4. Vælg en billedstørrelse i rullemenuen Billedstørrelse, hvis du vil angive størrelsen på dine billeder.

 5. Hvis du vil have vist en antalsvælger, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis antalsvælger.

 6. Hvis du vil vise variantlabels, som f.eks. "Størrelse" og "Farve", skal du markere afkrydsningsfeltet Vis variantlabels. De variantlabels, der vises, er baseret på navnene på valgmuligheder for varianter af produktet.

 7. Hvis du vil vise produktbrandet eller -forhandleren, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis forhandler. Hvis du vil have vist et brand eller en forhandler, skal du føje en forhandler til produktet.

 8. Hvis du vil give kunderne mulighed for at zoome ind ved at holde musemarkøren over produktbilledet, skal du markere afkrydsningsfeltet Aktivér billedzoom.

 9. Hvis du vil have vist en dynamisk betalingsknap, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis dynamisk betalingsknap.

 10. Hvis du vil have vist knapper til deling på sociale medier, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis knapper til deling på sociale medier.

 11. Klik på Gem.

Tilføj eller fjern produktanbefalinger

Du kan vise anbefalede produkter på produktsiderne, så dine kunder nemmere kan finde andre produkter, der kan være interessante for dem.

 1. Vælg Produktsider i rullemenuen i topbjælken.

 2. Klik på Produktanbefalinger.

 3. Brug afkrydsningsfeltet Vis dynamiske anbefalinger for at vise eller skjule produktanbefalinger på dine produktsider.

 4. Valgfri: Hvis du vil ændre overskriften, der vises over de anbefalede produkter, skal du indtaste en ny i feltet Overskrift.

 5. Valgfrit: Brug afkrydsningsfeltet Vis forhandler til at vise eller skjule forhandlere i produktbeskrivelserne.

 6. Klik på Gem.

Kollektionssider

Du kan konfigurere dine kollektionssider, så kunderne kan filtrere og sortere produkter i kollektionen. Du kan vælge et kollektionslayout (enten et gitter eller en liste) og vælge, hvor mange produkter der skal vises.

Sådan angiver du layoutet for dine kollektionssider:

 1. Naviger til en kollektionsside i temaeditoren.

 2. Klik på fanen Afsnit.

 3. Klik på Kollektionssider.

 4. Vælg Gitter eller Liste på listen Layout.

 5. Vælg antallet af produkter pr. række og antallet af rækker pr. side (hvis du har valgt gitterstilen) i listerne.

 6. Hvis du vil vise et kollektionsbillede øverst på siden, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis kollektionsbillede.

 7. Hvis du vil vise produktbrandet eller -forhandleren, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis produktforhandler.

 8. Markér afkrydsningsfeltet Aktivér sortering for at vise en sorteringsmenu.

 9. Markér afkrydsningsfeltet Aktivér tagfiltrering for at give kunderne mulighed for at filtrere kollektionen efter produkttag.

 10. Klik på Gem.

Siden Kollektionsliste

Siden med kollektionslisten viser et gitter med alle dine produktkollektioner. Dine kunder kan bruge siden med kollektionslisten til hurtigt at gennemse dine kollektioner og finde den kollektion, de vil gennemse. I Debut er siden med kollektionslisten et link på øverste niveau i sidehovedmenuen.

Bemærk: Navnet på menuen med kollektionslisten på øverste niveau kan variere. I dette menu hedder menuen "Katalog".

Du kan vise miniaturebilleder af alle dine kollektioner i et gittermønster, eller du kan vælge at vise en udvalgt kollektion. Du kan vælge, hvordan kollektioner skal sorteres på siden.

Sådan angives layoutet for siden med kollektionslisten:

 1. Gå til siden med kollektionslisten ved at klikke på kollektionsmenupunktet på øverste niveau.

 2. Klik på fanen Afsnit.

 3. Klik på Kollektionslisteside.

 4. Gør et af følgende:

  1. Hvis du vil vise miniaturebilleder af alle dine kollektioner i et gittermønster, skal du vælge Alle.
  2. Hvis du vil vise én kollektion på siden med kollektionslisten, skal du vælge Udvalgt.
 5. Hvis du valgte Alle i det foregående trin, skal du gøre følgende:

  1. Vælg en sorteringsmulighed i listen Sortér kollektioner efter.
  2. Vælg antallet af kollektioner pr. række i listen Kollektioner pr. række.
 6. Klik på Gem.

Blogsider

Med Debut kan du anføre dine blogopslag i en liste eller vise dem i et gitter. Hvis du har mere end ét blogopslag, kan du vise navnet på forfatteren af hvert enkelt blogopslag. Du kan også vise den dato, hvor hvert enkelt blogopslag blev udgivet.

 1. Naviger til din blogside i forhåndsvisningsområdet i temaeditoren.

 2. Klik på Afsnit.

 3. Klik på Blogsider.

 4. I listen Layout skal du vælge, om blogopslag skal vises på en liste eller i et gitter.

 5. Markér afkrydsningsfeltet Vis forfatter for at vise forfatterens navn.

 6. Markér afkrydsningsfeltet Vis dato for at vise den dato, hvor et blogopslag blev udgivet.

 7. Klik på Gem.

Side med indkøbskurv

Du kan aktivere følgende indstillinger i afsnittet Side med indkøbskurv:

 • Bemærkninger til indkøbskurve
 • Automatiske opdateringer af indkøbskurv

Føj bemærkninger til indkøbskurv

Du kan give dine kunder mulighed for at føje bemærkninger til deres ordrer på siden med indkøbskurven.

 1. Vælg Indkøbskurv i rullemenuen i topbjælken.

 2. Klik på fanen Afsnit.

 3. Klik på Side med indkøbskurv.

 4. Markér afkrydsningsfeltet Aktivér bemærkninger til indkøbskurven.

 5. Klik på Gem.

Aktivér automatisk opdatering af indkøbskurv

Du kan få indkøbskurven til at vise opdaterede oplysninger, så snart en kunde fortager ændringer af sin ordre. Den subtotale pris kan f.eks. opdateres, når kunden ændrer antallet af varer i indkøbskurven. Sådan aktiverer du automatisk opdatering af indkøbskurv:

 1. Vælg Indkøbskurv i rullemenuen i topbjælken.

 2. Klik på fanen Afsnit.

 3. Klik på Side med indkøbskurv.

 4. Markér afkrydsningsfeltet Aktivér automatisk opdatering af indkøbskurven.

 5. Klik på Gem.

Udvalgt kollektion

Du kan vise en udvalgt kollektion på din startside. Hvis du viser udvalgte kollektioner, kan du bl.a. promovere udsalg og nye kollektioner.

Med Debut kan du tilføje knappen "Se alle", så kunderne kan se hele kollektionen, og du kan vise navnet på forhandleren under hvert produktbillede.

Sådan viser du kollektioner på din startside:

 1. Klik på fanen Afsnit.

 2. Klik på afsnittet Udvalgt kollektion.

 3. Hvis du vil ændre den tekst, der vises over kollektionen, skal indtaste teksten i feltet Overskrift.

 4. Vælg den kollektion, du vil vise, i listen Kollektion. Du kan tilføje eller fjerne produkter fra de valgte kollektioner ved at klikke på linket Rediger kollektion for at åbne siden Kollektioner i en ny fane.

 5. Vælg det antal produkter, der skal vises i hver række, i listen Produkter pr. række.

 6. Vælg det antal produktrækker, der skal vises, i listen Rækker.

 7. Hvis du vil vise navnet på forhandleren eller brandet under hver produktbillede, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis produktforhandler.

 8. Hvis du vil give kunderne mulighed for at se alle produkter i kollektionen, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis knappen "Se alle".

 9. Klik på Gem.

Billede med tekst

Med Debut kan du tilføje et billede med tekst, der vises til højre eller venstre for billedet. Du kan også tilføje en knap, der linker til en side i din butik:

Normalt vil man bruge afsnittet Billede med tekst til at reklamere for et produkt eller en kollektion eller til at skabe websitetrafik på din blogside.

Sådan føjer du et billede med et tekstafsnit til din startside:

 1. Klik på fanen Afsnit.

 2. Klik på afsnittet Billede med tekst.

 3. Klik på Vælg billede i området Billede, og gør derefter et af følgende:

- To select an image you have already uploaded to your Shopify admin, click the **Library** tab.
- To select a stock image from [Shopify's Burst stock image collection](https://burst.shopify.com/), click the **Free images** tab. From here you can enter a search term, or browse the image categories.
- To select an image from your local computer, click the **Library** tab, and then click the plus button.
 1. Vælg i listen Layout, om billedet skal vises til højre eller venstre for teksten.

 2. Indtast en overskrift til dette afsnit i feltet Overskrift.

 3. Indtast den tekst, du vil vise under sidehovedet i feltet Tekst.

 4. I feltet Knaptekst skal du indtaste den tekst, du vil have vist på knappen.

 5. I feltet Knaplink skal du vælge en side i din butik, som du vil have knappen til at linke til.

 6. Klik på Gem.

Billede med tekstoverlejring

Du kan vise et stort billede med en tilpasset tekstoverlejring på din startside.

Afsnittet med billede med tekst indeholder følgende indstillinger:

 • Billede – Vælg et billede, der skal føjes til afsnittet.
 • Billedjustering – Angiv, hvor på siden billedet skal vises.
 • Layout – Angiv afsnittets bredde.
 • Afsnittets højde – Angiv højden på dette afsnit. Vælg Tilpas til billede, som indstiller afsnittets højde ud fra højden på dit billede, hvis du vil undgå beskæring af dit billede.
 • Tekststørrelse – Angiv størrelsen på teksten.
 • Overskrift – Føj en overskrift til afsnittet.
 • Tekst – Føj tekst til afsnittet. Afsnittet Billede med tekstoverlejring omdøbes automatisk til din angivne overskrift.
 • Knaptekst – Tilføj en knap med en tekstlabel i afsnittet.
 • Knaplink – Link din knap til en anden side eller et andet website.

Tilføj et billede med tekst på din startside

 1. Klik på Tilpas ud for Debut.

 2. Klik på Tilføj afsnit > Billede med tekst > Tilføj.

 3. Brug indstillingerne til at tilpasse dit afsnit Billede med tekstoverlejring.

 4. Klik på Gem.

Nyhedsbrev

Du kan føje tilmelding til et nyhedsbrev til din startside. Det giver dig mulighed for at indsamle kundernes e-mailadresser til e-mailmarkedsføringskampagner. Du kan få mere at vide om e-mailmarkedsføring på Shopifys blog.

Nyhedsbrevsafsnittet på et website. Der er et felt, hvor kunderne kan angive en e-mailadresse, og en knap med teksten

Sådan tilføjer du tilmelding til nyhedsbrev på din startside:

 1. Klik på Tilpas ud for Debut.

 2. Klik på Afsnit.

 3. Klik på Tilføj afsnit > Nyhedsbrev.

 4. Indtast en overskrift til tilmeldingen til nyhedsbrevet i feltet Overskrift. Standardoverskriften er "Tilmeld dig vores nyhedsbrev".

 5. Indtast en underoverskrift til tilmeldingen til nyhedsbrevet i feltet Underoverskrift.

 6. Klik på Gem.

Video

Du kan føje en YouTube-video til din startside. Videoer kan involvere kunderne og skabe interesse for din virksomhed.

Videoafsnittet indeholder følgende indstillinger:

 • Videohøjde – Angiv højden på videoen.
 • Tekststørrelse – Føj tekst til din video. Hvis du angiver videostilen til Billede med afspilningsknap, fjernes teksten, mens videoen afspilles.
 • Vis overlejring – Tilføj et farvelag over din video, så teksten bliver nemmere at læse. Hvis du angiver videostilen til Billede med afspilningsknap, fjernes overlejringen, mens videoen afspilles.
 • Stil – Angiv stilen for videoen. Stilen Baggrundsvideo er kun tilgængelig på computer. Hvis kunder besøger din butik via en tablet eller en mobilenhed, vil de altid se stilen Billede med afspilningsknap.
 • Overskrift – Tilføj en overskrift til din video.
 • Videolink – Føj YouTube-webadressen til din video.
 • Coverbillede – Føj et coverbillede til din video. Coverbilledet er skjult, mens videoen afspilles.
 • Billedjustering – Juster coverbilledet, så den vigtigste del af det altid er synlig.

Tilføj en video på din startside

 1. Klik på Tilpas ud for Debut.

 2. Klik på Tilføj afsnit > Video.

 3. Brug indstillingerne til at tilpasse videoafsnittet.

 4. Klik på Gem.

Diasshow

Du kan tilføje et diasshow med billeder på din startside. I afsnittet med diasshowet kan du angive højden på dias, tilføje tekst og knapper og vælge, om diasshowet skal afspilles automatisk.

Startsiden for en webshop med navnet Pure Tea, som indeholder et diasshow. Et dias med en tekop på en disk vises med overskriften

Du kan få mere at vide om beskæring af diasshowbilleder og anbefalede billedstørrelser i nedenstående retningslinjer.

Sådan opretter du et diasshow:

 1. Klik på Tilpas ud for Debut.

 2. Klik på Afsnit.

 3. Klik på Diasshow.

 4. Angiv højden på dine dias fra rullemenuen Diashøjde.

  Få mere at vide om, hvordan diashøjde påvirker dit diasshow.

 5. Angiv størrelsen på dine overskrifter og underoverskrifter fra rullemenuen Tekststørrelse.

 6. Angiv placeringen af teksten på dine dias fra rullemenuen Tekstjustering.

 7. Valgfrit: Markér afkrydsningsfeltet Vis overlejring. En billedoverlejring er et farvelag mellem et billede og den tekst, der er placeret på billedet. Overlejringer kan skabe større farvekontrast og gøre det lettere at læse teksten. Du kan angive farven og overlejringens uigennemsigtighed i farveindstillingerne.

 8. Valgfrit: Markér afkrydsningsfeltet Roter automatisk dias for at afspille diasshowet automatisk. Vælg, hvor lang tid hvert dias skal vises, ved hjælp af skyderen Skift dias hvert.

 9. Hvis du vil tilføje et billeddias, skal du gøre følgende:

  1. Klik på Tilføj billeddias i området Indhold.
  2. Klik på Vælg billede under Billede. Hvis du vil uploade et billede fra din computer, skal du klikke på Upload. Hvis du vil bruge et stockbillede fra Burst, skal du klikke på Gratis billeder.
  3. Hvis du vil vælge, hvordan billederne skal justeres i diasshowet, skal du vælge en placering i rullemenuen Billedplacering. Du kan få mere at vide om billedplacering i nedenstående retningslinjer.
  4. Hvis du vil indtaste tekst til billeddiasset, skal du indtaste tekst i feltet Overskrift, i feltet Underoverskrift eller i begge felter.
  5. Tilføj en knap på billeddiasset ved at indtaste tekst i feltet Tekstknaptekst. Vælg en del af din webshop, som knappen skal linke til, i feltet Knaplink.
 10. Klik på Gem.

Retningslinjer for diasshow

Du kan bruge indstillingerne og billedanbefalingerne herunder til at styre, hvordan dit diasshow ser ud i din webshop. Den måde, dine dias ser ud på, afgøres af følgende faktorer:

 • Målene på dine billeder
 • Indstillinger for placeringen af dine billeder
 • Indstillinger for billedernes højde
 • Forholdet mellem bredde og højde på dine billeder

På grund af forskelle på skærmes størrelse og form kan dine dias se forskellige ud på mobilenheder og computere.

Anbefalinger til billedstørrelser

De anbefalede mål på billeder til diasshow afhænger af indstillinger for højden på dine dias. Brug følgende retningslinjer:

Anbefalinger til billedstørrelser efter indstilling
Indstilling for diashøjde Anbefalet bredde Anbefalet højde
Tilpas til første side 1200 px 600 px
Lille 1200 px 475 px
Medium 1200 px 489 px
Stor 1200 px 775 px

Hvis du vil se eller ændre indstillingerne for diashøjden, kan du se trin 5 vejledningen til oprettelse af et diasshow.

Billedbeskæring

Du kan kontrollere, hvordan billeder beskæres, eller du kan vælge at undgå beskæring helt.

Kontrollér, hvordan billeder beskæres

Du kan forvente, at billederne beskæres på visse skærmstørrelser i følgende situationer:

 • Dine billeder har ikke det samme forhold mellem bredde og højde.
 • Din diashøjde er indstillet til Lille, Medium eller Stor.
 • Din diashøjde er indstillet til Tilpas til første billede, og dine billeder er højere end enhedens skærm eller browservinduet.

Du kan styre, hvordan dine billeder beskæres, ved at bruge indstillingen Billedplacering.

For hvert billede kan du vælge, hvilken del du vil beholde i synsfeltet, når billedet beskæres. I følgende eksempel kan du se, hvordan det samme billede kan blive beskåret på nogle forskellige størrelser af skærme. Diasset til venstre har billedplaceringen indstillet til I midten centreret. Diasset til højre har billedplaceringen indstillet til Øverst til venstre.

Et eksempeldias, som er beskåret forskelligt afhængigt af indstillingen for billedplacering.

Hvis du vil se eller ændre dine indstillinger for billedplacering, kan du se trin 10 i vejledningen til oprettelse af et diasshow.

Undgå billedbeskæring

Hvis du vil undgå billedbeskæring i dit diasshow, kan du prøve at gøre følgende:

 • Indstil diashøjden til Tilpas til første billede.
 • Brug billeder, som er dobbelt så brede, som de er høje. Sådanne billeder har et forhold mellem bredde og højde på 2:1. De anbefalede mål er 1200 px gange 600 px.
 • Sørg for, at alle dine dias har det samme forhold mellem bredde og højde. Forholdet mellem bredde og højde på dine billeder er vigtigere end deres mål i pixels.

I følgende eksempel vises et billede til et diasshow med et forhold på 2:1 på en computer og en mobilenhed:

Et dias er vist på en computer og på en mobilenhed uden nogen beskæring.

Diashøjde

Bredden på afsnittet med diasshowet er altid 100 % af browservinduet. Højden på dine dias afhænger af bredden. På grund forskellige skærmstørrelser varierer bredden og højden på dine dias på forskellige enheder. Højden på dine dias påvirkes også af dine indstillinger for diashøjde.

Du kan bruge indstillingen Tilpas til første billede for diashøjden til at basere højden på dit diasshow på højden af dit første billede. Denne indstilling fungerer bedst, når alle dine billeder har samme størrelse eller samme forhold mellem bredde og højde. Hvis dine billeder har forskellige størrelser eller forskellige forhold mellem bredde og højde, kan du ændre rækkefølgen af dine dias for at se, hvordan de ser ud med forskellige højder.

I det følgende eksempel er det korteste dias placeret først:

Et dias, som er kortere, bestemmer højden på de andre to dias. Da de andre dias er højere, bliver de beskåret i toppen og i bunden.

I det næste eksempel er et højere dias placeret først:

Et mellemhøjt dias bestemmer højden på de to andre dias. Det dias, som er højest, er beskåret i toppen og i bunden. Det dias, som er kortest, er beskåret i siderne.

Hvis du bruger højdeindstillingen Lille, Medium eller Stor i stedet, kan du kontrollere anbefalingerne til billedstørrelse for dine dias.

Billedforhold

Hvis du vil undgå billedbeskæring i dit diasshow, er det anbefalede forhold mellem bredde og højde for dine billeder 2:1.

Hvis du ikke er bekymret for beskæring på computerskærme, og du gerne vil gøre en forskel på mobilenheder, skal du bruge billeder, som er kvadratiske, eller billeder, som er højere end de er brede. Det følgende eksempel på et dias viser et kvadratisk billede, som har et forhold mellem bredde og højde på 1:1.

Et kvadratisk dias vises på en computer og en mobilenhed. Billedet er beskåret på computeren, men det er ikke beskåret på mobilenheden.

Det næste eksempel på et dias viser et stående billede med et forhold mellem bredde og højde på 2:3.

Et højt dias vises på en computer og på en mobilenhed. Billedet er beskåret på computeren, men det er ikke beskåret på mobilenheden.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis