Afsnit til Express

Afsnit er tilpassede blokke af indhold, der bestemmer layoutet på forskellige sider i din webshop.

Du kan tilføje, omarrangere eller fjerne afsnit for at skabe dit layout. Du kan have op til 25 afsnit på din side plus afsnit til sidehoved og sidefod. Afsnit til sidehoved og sidefod kan ikke fjernes eller omarrangeres.

Du kan også bruge afsnit til at bestemme udseendet af et element i din butik. Afsnittet med produktside bestemmer f.eks. udseendet af hvert produkt i din webshop.

Du kan lære om det unikke udvalg af afsnit i Express, og hvordan du tilpasser dem, så de passer til din virksomhed.

Sidehoved

Dit temas sidehoved er det afsnit, der vises øverst på hver side i din butik.

Du kan tilpasse følgende elementer i dit sidehoved:

 • Logo
 • Meddelelseslinje
 • Menu
 • Søg

Du kan tilføje et tilpasset logobillede i din butiks sidehoved. Det bedste format er en .png-fil med en gennemsigtig baggrund. Maksimumbredden for et logo er 180 px. Du kan ændre størrelsen på logobilledet ved at øge eller mindske bredden.

 1. Ved siden af Express skal du klikke på Tilpas.

 2. Klik på Sidehoved.

 3. Klik på Vælg billede i området Logobillede, og gør derefter et af følgende:

- Klik på fanen Bibliotek, hvis du vil vælge et billede, du allerede har uploadet til din Shopify-administrator. - Klik på Gratis billeder, hvis du vil bruge et lagerbillede fra Burst. - Hvis du vil vælge et billede fra din lokale computer, skal du klikke på Bibliotek > Upload.

 1. Brug skyderen Tilpasset logobredde til at tilpasse logobredden.

 2. Klik på Gem.

Tilføj en meddelelseslinje

Du kan tilføje en meddelelseslinje i sidehovedet, som du kan bruge til at vise en besked til dine kunder. Din besked er helt tilpasset, og den kan indeholde kontaktoplysninger, oplysninger om butiksevents eller udsalg samt din butiks slogan eller brandingmeddelelse.

<div class="section-tag-block">
 <div class="sections-menu"><ul class="in-page-menu in-page-menu--horizontal"><li class="js-is-active"><a href="#" class="desktop marketing-button marketing-button--small">Desktop</a></li><li class=""><a href="#" class="iphone marketing-button marketing-button--small">iPhone</a></li><li class=""><a href="#" class="android marketing-button marketing-button--small">Android</a></li></ul></div><div class="desktop active changeable-content"><ol>
<li>Gå til <strong>Webshop</strong> &gt; <strong>Temaer</strong> i din Shopify-administrator.
</li></ol></div><div class="iphone changeable-content"><ol>
<li>Tryk på <a href="https://www.shopify.com/install/detect">Butik</a> i <strong>Shopify-appen</strong>.
</li><li>Tryk på <strong>Webshop</strong> i afsnittet <strong>Salgskanaler</strong>.
</li><li>Tryk på <strong>Administrer temaer</strong>.
</li></ol></div><div class="android changeable-content"><ol>
<li>Tryk på <a href="https://www.shopify.com/install/detect">Butik</a> i <strong>Shopify-appen</strong>.
</li><li>Tryk på <strong>Webshop</strong> i afsnittet <strong>Salgskanaler</strong>.
</li><li>Tryk på <strong>Administrer temaer</strong>.
</li></ol></div>
</div>1. Ved siden af **Express** skal du klikke på **Tilpas**.
 1. Klik på Afsnit.

 2. Klik på Sidehoved.

 3. Markér Vis meddelelse i området Meddelelseslinje.

 4. Indtast teksten til din meddelelse i feltet Tekst.

  1. Valgfrit: Vælg et ikon i menuen Ikon, som skal vises i meddelelseslinjen. Ikonet har samme farve som din meddelelsestekst.
 5. Klik på farveskemaet Bjælke og vælg en farve, hvis du vil ændre farven på baggrunden i meddelelseslinjen.

 6. Klik på farveskemaet Tekst og vælg en farve, hvis du vil ændre farven på meddelelsesteksten.

 7. Klik på Gem.

Tilføj en menu

Du kan føje en menu til dit sidehoved. Dette viser alle menuens links i dit sidehoved. Du kan bruge denne indstilling til at fremhæve almindelige sider, som dine kunder gerne vil se. Du kan f.eks. tilføje en menu, der indeholder links til dine kollektioner.

<div class="section-tag-block">
 <div class="sections-menu"><ul class="in-page-menu in-page-menu--horizontal"><li class="js-is-active"><a href="#" class="desktop marketing-button marketing-button--small">Desktop</a></li><li class=""><a href="#" class="iphone marketing-button marketing-button--small">iPhone</a></li><li class=""><a href="#" class="android marketing-button marketing-button--small">Android</a></li></ul></div><div class="desktop active changeable-content"><ol>
<li>Gå til <strong>Webshop</strong> &gt; <strong>Temaer</strong> i din Shopify-administrator.
</li></ol></div><div class="iphone changeable-content"><ol>
<li>Tryk på <a href="https://www.shopify.com/install/detect">Butik</a> i <strong>Shopify-appen</strong>.
</li><li>Tryk på <strong>Webshop</strong> i afsnittet <strong>Salgskanaler</strong>.
</li><li>Tryk på <strong>Administrer temaer</strong>.
</li></ol></div><div class="android changeable-content"><ol>
<li>Tryk på <a href="https://www.shopify.com/install/detect">Butik</a> i <strong>Shopify-appen</strong>.
</li><li>Tryk på <strong>Webshop</strong> i afsnittet <strong>Salgskanaler</strong>.
</li><li>Tryk på <strong>Administrer temaer</strong>.
</li></ol></div>
</div>1. Klik på **Tilpas** ud for **Express**.
 1. Klik på Sidehoved.

 2. Klik på Skift for at vælge en menu. Vælg en menu på listen, eller klik på Opret menu for at oprette en ny menu.

 3. Klik på Rediger menu, hvis du vil redigere den.

 4. Klik på Gem.

Aktivér søgning

Du kan føje en søgefunktion til dit sidehoved, så dine kunder hurtigt kan finde varer i din butik.

<div class="section-tag-block">
 <div class="sections-menu"><ul class="in-page-menu in-page-menu--horizontal"><li class="js-is-active"><a href="#" class="desktop marketing-button marketing-button--small">Desktop</a></li><li class=""><a href="#" class="iphone marketing-button marketing-button--small">iPhone</a></li><li class=""><a href="#" class="android marketing-button marketing-button--small">Android</a></li></ul></div><div class="desktop active changeable-content"><ol>
<li>Gå til <strong>Webshop</strong> &gt; <strong>Temaer</strong> i din Shopify-administrator.
</li></ol></div><div class="iphone changeable-content"><ol>
<li>Tryk på <a href="https://www.shopify.com/install/detect">Butik</a> i <strong>Shopify-appen</strong>.
</li><li>Tryk på <strong>Webshop</strong> i afsnittet <strong>Salgskanaler</strong>.
</li><li>Tryk på <strong>Administrer temaer</strong>.
</li></ol></div><div class="android changeable-content"><ol>
<li>Tryk på <a href="https://www.shopify.com/install/detect">Butik</a> i <strong>Shopify-appen</strong>.
</li><li>Tryk på <strong>Webshop</strong> i afsnittet <strong>Salgskanaler</strong>.
</li><li>Tryk på <strong>Administrer temaer</strong>.
</li></ol></div>
</div>1. Ved siden af **Express** skal du klikke på **Tilpas**.
 1. Klik på Afsnit.

 2. Klik på Sidehoved.

 3. Markér afkrydsningsfeltet Vis søgning.

Sidefod

Dit temas sidefod er det afsnit, der vises nederst på hver side i din butik. Du kan tilføje følgende funktioner i din sidefod:

 • betalingsikoner
 • en menu
 • en tilmelding til nyhedsbrev
 • et tekstafsnit, der indeholder oplysninger om din virksomhed
 • ikoner for sociale medier
 • en sprogvælger

Afsnittet med sidefoden på et website, der viser to tekstblokke samt tilmelding til et nyhedsbrev.

Tilføj betalingsikoner

Du kan vise ikoner for de betalingsmetoder, du accepterer, i din sidefod. Disse områder viser de ikoner, som er knyttet til den betalingsudbyder, du har aktiveret i afsnittet Betalingsindstillinger i din administrator.

 1. Klik på Tilpas ud for Express.

 2. Klik på Afsnit.

 3. Klik på Sidefod.

 4. Markér afkrydsningsfeltet Vis betalingsikoner.

 5. Klik på Gem.

Tilføj en menu, tilmelding til nyhedsbrev eller tekst

<div class="section-tag-block">
 <div class="sections-menu"><ul class="in-page-menu in-page-menu--horizontal"><li class="js-is-active"><a href="#" class="desktop marketing-button marketing-button--small">Desktop</a></li><li class=""><a href="#" class="iphone marketing-button marketing-button--small">iPhone</a></li><li class=""><a href="#" class="android marketing-button marketing-button--small">Android</a></li></ul></div><div class="desktop active changeable-content"><ol>
<li>Gå til <strong>Webshop</strong> &gt; <strong>Temaer</strong> i din Shopify-administrator.
</li></ol></div><div class="iphone changeable-content"><ol>
<li>Tryk på <a href="https://www.shopify.com/install/detect">Butik</a> i <strong>Shopify-appen</strong>.
</li><li>Tryk på <strong>Webshop</strong> i afsnittet <strong>Salgskanaler</strong>.
</li><li>Tryk på <strong>Administrer temaer</strong>.
</li></ol></div><div class="android changeable-content"><ol>
<li>Tryk på <a href="https://www.shopify.com/install/detect">Butik</a> i <strong>Shopify-appen</strong>.
</li><li>Tryk på <strong>Webshop</strong> i afsnittet <strong>Salgskanaler</strong>.
</li><li>Tryk på <strong>Administrer temaer</strong>.
</li></ol></div>
</div>1. Klik på **Tilpas** ud for **Express**.
 1. Klik på Afsnit.

 2. Klik på Sidefod.

 3. Du kan tilføje en indholdsblok ved at klikke på Tilføj indhold i området Indhold. Vælg bloktypen ud fra følgende valgmuligheder:

 • Menu
 • Nyhedsbrev
 • Tekst Du kan tilføje op til fire indholdsblokke.

  Hvis du vil flytte en indholdsblok, skal du klikke på ikonet ⋮⋮ og trække blokken til et andet sted.

  Hvis du vil fjerne en indholdsblok, skal du klikke på blokken og derefter klikke på Fjern indhold.

  Hvis du vil tilpasse en indholdsblok, skal du klikke på blokken og redigere indstillingerne.

 1. Klik på Gem.

Tilføj ikoner for sociale medier

 1. Klik på Tilpas ud for Express.

 2. Klik på Afsnit.

 3. Klik på Sidefod.

 4. Klik på afsnittet Temaindstillinger.

 5. Indtast webadressen til din profil i det relevante felt for sociale medier.

 6. Klik på Gem.

Tilføj en sprogvælger

Du bør kun tilføje en sprogvælger, hvis du har aktiveret flere sprog for butikken.

 1. Klik på Tilpas ud for Express.

 2. Klik på Afsnit.

 3. Klik på Sidefod.

 4. Vælg Vis sprogvælger under Sprogvælger.

 5. Klik på Gem.

Udvalgte kollektioner

Du kan udvælge flere kollektioner til visning i et enkelt afsnit på din startside. Da Express ikke indeholder en menu i sidehovedet, er udvalgte kollektioner sammen med udvalgte produkter den enkleste metode til at vise produkter at med dette tema.

I hvert afsnit med udvalgte kollektioner kan du vise flere kollektioner. Kollektioner vises som faner, som køberne kan navigere mellem.

Når en kunde lægger ét eller flere produkter fra en udvalgt kollektion i sin indkøbskurv, vises antallet af produkter, der er lagt i indkøbskurven, som en badge på produktet.

Et afsnit med udvalgt kollektion, der indeholder flere kollektioner. Kollektionernes navne vises som klikbare faner øverst i afsnittet.

Tilføj et afsnit med udvalgte kollektioner

<div class="section-tag-block">
 <div class="sections-menu"><ul class="in-page-menu in-page-menu--horizontal"><li class="js-is-active"><a href="#" class="desktop marketing-button marketing-button--small">Desktop</a></li><li class=""><a href="#" class="iphone marketing-button marketing-button--small">iPhone</a></li><li class=""><a href="#" class="android marketing-button marketing-button--small">Android</a></li></ul></div><div class="desktop active changeable-content"><ol>
<li>Gå til <strong>Webshop</strong> &gt; <strong>Temaer</strong> i din Shopify-administrator.
</li></ol></div><div class="iphone changeable-content"><ol>
<li>Tryk på <a href="https://www.shopify.com/install/detect">Butik</a> i <strong>Shopify-appen</strong>.
</li><li>Tryk på <strong>Webshop</strong> i afsnittet <strong>Salgskanaler</strong>.
</li><li>Tryk på <strong>Administrer temaer</strong>.
</li></ol></div><div class="android changeable-content"><ol>
<li>Tryk på <a href="https://www.shopify.com/install/detect">Butik</a> i <strong>Shopify-appen</strong>.
</li><li>Tryk på <strong>Webshop</strong> i afsnittet <strong>Salgskanaler</strong>.
</li><li>Tryk på <strong>Administrer temaer</strong>.
</li></ol></div>
</div>1. Klik på **Tilpas** ud for **Express**.
 1. Klik på Afsnit > Tilføj afsnit.

 2. Klik på Udvalgte kollektioner, og klik derefter på Tilføj.

 3. Fra rullelisten Størrelse på kollektionsliste kan du vælge det antal produkter, der som standard skal vises. Denne indstilling gælder for alle kollektionerne i afsnittet Udvalgte kollektioner.

- Lille − 6 produkter - Mellem − 18 produkter - Stor − 36 produkter

 1. I rullelisten Billedstil skal du vælge billedstilen for produktbillederne i kollektionerne. Denne indstilling gælder for alle kollektionerne i afsnittet Udvalgte kollektioner.

 2. Vælg en kollektionsblok i indholdsområdet, eller klik på Tilføj kollektion.

 3. Klik på Vælg kollektion.

 4. På listen Kollektion skal du vælge den kollektion, du vil vise på fanen, og derefter klikke på Vælg.

  Hvis du vil tilføje en kollektion, skal du klikke på linket Tilføj kollektion for at åbne siden Opret kollektion på en ny fane.

  Klik på linket Rediger kollektion for at åbne siden Kollektioner i en ny fane, hvis du vil tilføje eller fjerne produkter fra den valgte kollektion.

 5. Gentag trin 5 til 7 for at føje flere kollektioner til afsnittet.

 6. Klik på Gem.

Føj en kollektion til et afsnit med udvalgte kollektioner

 1. Klik på Tilpas ud for Express.

 2. Klik på Afsnit.

 3. Vælg det afsnit med udvalgte kollektioner, som du vil ændre.

 4. Vælg en kollektionsblok i indholdsområdet, eller klik på Tilføj kollektion.

 5. Klik på Vælg kollektion.

 6. På listen Kollektion skal du vælge den kollektion, du vil vise på fanen, og derefter klikke på Vælg.

  Hvis du vil tilføje en kollektion, skal du klikke på linket Tilføj kollektion for at åbne siden Opret kollektion på en ny fane.

  Klik på linket Rediger kollektion for at åbne siden Kollektioner i en ny fane, hvis du vil tilføje eller fjerne produkter fra den valgte kollektion.

 7. Gentag trin 3 til 5 for at føje flere kollektioner til afsnittet.

 8. Klik på Gem.

Fremhævet produkt

Du kan vise et udvalgt produkt på din startside. At vise et udvalgt produkt er en god metode til at promovere et nyt produkt eller et produkt, der er på udsalg. Kunder kan se flere produktbilleder ved hjælp af pilene til venstre og højre, som findes under billedet.

Afsnittet med udvalgte produkter indeholder følgende indstillinger:

 • Produkt – Vælg det produkt, som skal vises på startsiden.
 • Vis antalsvælger – Lad brugerne angive et antal, der skal føjes til deres indkøbskurv.
 • Vis leverandør – Vis produktbrand eller -forhandler i afsnittet med udvalgte produkter. Hvis du vil have vist et brand eller en forhandler, skal du føje en forhandler til produktet.
 • Vis dynamiske betalingsknapper – Giv kunderne mulighed for at springe indkøbskurven over og gå direkte til betaling fra afsnittet med udvalgte produkter.
 • Vis knapper til deling på sociale medier – Vis knapper til deling på sociale medier i afsnittet med udvalgte produkter.
 • Billedstil – Vælg, om du vil føje kvadratisk eller cirkelformet beskæring til dine udvalgte produktbilleder.

Tilføj et afsnit med udvalgte produkter

<div class="section-tag-block">
 <div class="sections-menu"><ul class="in-page-menu in-page-menu--horizontal"><li class="js-is-active"><a href="#" class="desktop marketing-button marketing-button--small">Desktop</a></li><li class=""><a href="#" class="iphone marketing-button marketing-button--small">iPhone</a></li><li class=""><a href="#" class="android marketing-button marketing-button--small">Android</a></li></ul></div><div class="desktop active changeable-content"><ol>
<li>Gå til <strong>Webshop</strong> &gt; <strong>Temaer</strong> i din Shopify-administrator.
</li></ol></div><div class="iphone changeable-content"><ol>
<li>Tryk på <a href="https://www.shopify.com/install/detect">Butik</a> i <strong>Shopify-appen</strong>.
</li><li>Tryk på <strong>Webshop</strong> i afsnittet <strong>Salgskanaler</strong>.
</li><li>Tryk på <strong>Administrer temaer</strong>.
</li></ol></div><div class="android changeable-content"><ol>
<li>Tryk på <a href="https://www.shopify.com/install/detect">Butik</a> i <strong>Shopify-appen</strong>.
</li><li>Tryk på <strong>Webshop</strong> i afsnittet <strong>Salgskanaler</strong>.
</li><li>Tryk på <strong>Administrer temaer</strong>.
</li></ol></div>
</div>1. Klik på **Tilpas** ud for **Express**.
 1. Klik på Afsnit > Tilføj afsnit.
 2. Klik på Udvalgt produkt, og klik derefter på Tilføj.
 3. Brug indstillingerne til at tilpasse afsnittet med udvalgte produkter.
 4. Klik på Gem.

Produktside

Produktsiden vises, når en køber klikker på et produkt fra en udvalgt kollektion. Det viser dit produkts beskrivelse, pris, varianter og billeder. Du kan vælge, om brugere skal videresendes til en ny side eller vises produktoplysningerne i en overlejring på startsiden. Kunden kan lægge produktet i indkøbskurven direkte fra siden.

Afsnittet med produktside indeholder følgende indstillinger:

 • Vis antalsvælger – Lad brugerne angive et antal, der skal føjes til deres indkøbskurv.
 • Vis forhandler – Vis produktbrand eller forhandler på produktsiden. Hvis du vil have vist et brand eller en forhandler, skal du føje en forhandler til produktet.
 • Vis dynamisk betalingsknap – Giv kunderne mulighed for at springe indkøbskurven over og gå direkte til betaling fra afsnittet med udvalgte produkter.
 • Vis produktsider i en overlejring – Vælg denne valgmulighed, hvis du vil vise produktoplysningerne i en overlejring på startsiden. Denne overlejring vises, når et produkt vælges fra en udvalgt kollektion.
 • Vis knapper til deling på sociale medier – Vis knapper til deling på sociale medier, som køberne kan bruge til at dele dine produkter på sociale medier.

Rediger indstillingerne for produktsiden

<div class="section-tag-block">
 <div class="sections-menu"><ul class="in-page-menu in-page-menu--horizontal"><li class="js-is-active"><a href="#" class="desktop marketing-button marketing-button--small">Desktop</a></li><li class=""><a href="#" class="iphone marketing-button marketing-button--small">iPhone</a></li><li class=""><a href="#" class="android marketing-button marketing-button--small">Android</a></li></ul></div><div class="desktop active changeable-content"><ol>
<li>Gå til <strong>Webshop</strong> &gt; <strong>Temaer</strong> i din Shopify-administrator.
</li></ol></div><div class="iphone changeable-content"><ol>
<li>Tryk på <a href="https://www.shopify.com/install/detect">Butik</a> i <strong>Shopify-appen</strong>.
</li><li>Tryk på <strong>Webshop</strong> i afsnittet <strong>Salgskanaler</strong>.
</li><li>Tryk på <strong>Administrer temaer</strong>.
</li></ol></div><div class="android changeable-content"><ol>
<li>Tryk på <a href="https://www.shopify.com/install/detect">Butik</a> i <strong>Shopify-appen</strong>.
</li><li>Tryk på <strong>Webshop</strong> i afsnittet <strong>Salgskanaler</strong>.
</li><li>Tryk på <strong>Administrer temaer</strong>.
</li></ol></div>
</div>1. Klik på **Tilpas** ud for **Express**.
 1. Klik på Afsnit.

 2. Klik på Produktsider.

 3. Brug indstillingerne til at tilpasse din produktside.

 4. Klik på Gem.

Billede med tekst

Med Express kan du tilføje et billede med tekst, der vises til højre eller til venstre for billedet. Du kan også tilføje en knap, der linker til anden side.

Du kan bruge et afsnit med et billede med tekst til at annoncere for et bestemt produkt eller en bestemt kollektion.

Afsnittet med billede med tekst indeholder følgende indstillinger:

 • Billede – Det billede, der skal inkluderes i afsnittet. Du kan uploade et billede, bruge et tidligere uploadet billede eller vælge et gratis lagerbillede fra Burst.
 • Overskrift – Den primære tekst, der skal parres med billedet.
 • Tekst – Den sekundære tekst, der skal parres med billedet. Denne tekst vises under overskriftsteksten.
 • Knaptekst – den tekst, der skal stå på knappen.
 • Knaplink – den webadresse eller den side, som knappen skal linke til. Indsæt webadressen eller vælg en side fra menuen. Hvis du ikke vil inkludere en knap i dette afsnit, kan du lade feltet stå tomt.

Layoutindstillinger

 • Computer – Vælg, om billedet i afsnittet skal vises i venstre eller højre side, når det vises på en computer. Hvis du vil have billedet i venstre side, skal du vælge Billede først.
 • Mobil – vælg om billedet i afsnittet skal vises som det første eller det andet, når det ses på en mobilenhed.
 • Sekundær baggrund – Vælg, om du vil tilføje en sekundær baggrundsfarve i afsnittet. Vælg Delvis for at føje baggrundsfarven til de øverste tre femtedele af afsnittet. Denne farve kan ændres i temaindstillingerne.
 • Tekststørrelse – Vælg den relative størrelse for overskriften og teksten i afsnittet.
 • Bevar billedforhold – Vælg denne indstilling for at forhindre, at dit valgte billede bliver beskåret. Hvis du ikke markerer denne indstilling, beskæres billedet til et kvadrat.
 • Aktivér sekundær tekstfarve – Vælg denne mulighed for at bruge den sekundære baggrundstekstfarve til overskriften og teksten. Denne farve kan ændres i temaindstillingerne.

Tilføj et afsnit med et billede med tekst

<div class="section-tag-block">
 <div class="sections-menu"><ul class="in-page-menu in-page-menu--horizontal"><li class="js-is-active"><a href="#" class="desktop marketing-button marketing-button--small">Desktop</a></li><li class=""><a href="#" class="iphone marketing-button marketing-button--small">iPhone</a></li><li class=""><a href="#" class="android marketing-button marketing-button--small">Android</a></li></ul></div><div class="desktop active changeable-content"><ol>
<li>Gå til <strong>Webshop</strong> &gt; <strong>Temaer</strong> i din Shopify-administrator.
</li></ol></div><div class="iphone changeable-content"><ol>
<li>Tryk på <a href="https://www.shopify.com/install/detect">Butik</a> i <strong>Shopify-appen</strong>.
</li><li>Tryk på <strong>Webshop</strong> i afsnittet <strong>Salgskanaler</strong>.
</li><li>Tryk på <strong>Administrer temaer</strong>.
</li></ol></div><div class="android changeable-content"><ol>
<li>Tryk på <a href="https://www.shopify.com/install/detect">Butik</a> i <strong>Shopify-appen</strong>.
</li><li>Tryk på <strong>Webshop</strong> i afsnittet <strong>Salgskanaler</strong>.
</li><li>Tryk på <strong>Administrer temaer</strong>.
</li></ol></div>
</div>1. Klik på **Tilpas** ud for **Express**.
 1. Klik på Afsnit > Tilføj afsnit.
 2. Klik på Billede med tekst, og klik derefter på Tilføj.
 3. Klik på Vælg billede i området Billede, og gør derefter et af følgende: - Klik på fanen Bibliotek, hvis du vil vælge et billede, du allerede har uploadet til din Shopify-administrator.

  • Klik på Gratis billeder, hvis du vil bruge et lagerbillede fra Burst.
  • Hvis du vil vælge et billede fra din lokale computer, skal du klikke på Bibliotek > Upload.
 4. Brug indstillingerne til at tilpasse afsnittet.

 5. Klik på Gem.

Indkøbskurvskuffe

Express har en indkøbskurvskuffe, som giver køberne mulighed for hurtigt at se indholdet af deres indkøbskurv og derefter fortsætte med at shoppe.

Med Express kan du give kunderne mulighed for at angive instruktioner til deres ordrer ved at aktivere ordrebemærkninger i indkøbskurvskuffen.

Aktivér ordrebemærkninger i indkøbskurvskuffen

 1. Naviger til en indkøbskurvskuffe i temaeditoren ved at lægge et produkt i indkøbskurven.

 2. Klik på fanen Afsnit.

 3. Klik på afsnittet Side med indkøbskurv.

 4. Markér afkrydsningsfeltet Vis bemærkning til indkøbskurv.

 5. Klik på Gem.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis