Afsnit til Minimal

Afsnit er tilpassede blokke af indhold, der bestemmer layoutet på forskellige sider i din webshop.

 • Startafsnit omfatter funktioner som diasshow eller tilmelding til nyhedsbreve, som du kan tilføje, omorganisere eller fjerne. Du kan have op til 25 afsnit på din startside.

 • Hver type side har sine egne afsnit. For eksempel bestemmer produktsideafsnittet layoutet for hver produktside i din webshop.

 • Sideafsnittene er altid på bestemte steder i din webshop. Du kan tilpasse dem, men du kan ikke omorganisere eller fjerne dem.

 • Hvert tema indeholder faste afsnit, som f.eks. overskrift og sidefod, der vises på hver side i din webshop.

Du kan lære om det unikke udvalg af afsnit i Minimal, og hvordan du tilpasser dem, så de passer til din virksomhed.

Minimal indeholder følgende statiske afsnit:

 • Sidehoved
 • Sidefod
 • Produktsider
 • Kollektionssider
 • Siden Kollektionsliste
 • Blog
 • Artikel
 • Side med indkøbskurv

Dynamiske afsnit

Du kan tilføje, omorganisere og fjerne dynamisk afsnit for at tilpasse layoutet på din startside. Hvert tema har et unikt sæt af dynamiske afsnit, du kan vælge imellem.

Minimal indeholder følgende dynamiske afsnit:

 • Blogopslag

 • Kollektionsliste
 • Udvalgt kollektion
 • Galleri
 • Billede med tekst
 • Diasshow
 • Fremhævet produkt
 • Nyhedsbrev
 • Kort
 • RTF
 • Video
 • Tilpasset HTML

Sidehoved

Du kan tilføje et tilpasset logobillede i din butiks sidehoved. Det bedste format er en .png-fil med en gennemsigtig baggrund. Logobilleder skal være på 450 x 200 px. Du kan ændre størrelsen på logobilledet ved at mindske bredden.

Med Minimal kan du også oprette en besked til dine kunder, som vises øverst på din butiks side.

Din besked er helt tilpasset, og den kan indeholde kontaktoplysninger, oplysninger om butiksevents eller udsalg eller din butiks slogan eller brandingmeddelelse.

Sådan tilpasser du sidehovedafsnittet:

 1. Klik på Afsnit.

 2. Klik på Sidehoved.

 3. Klik på Vælg billede i området Logo, og gør derefter et af følgende:

- Klik på fanen Bibliotek, hvis du vil vælge et billede, du allerede har uploadet til din Shopify-administrator. - Hvis du vil vælge et billede fra din lokale computer, skal du klikke på fanen Bibliotek og derefter klikke på plusknappen.

 1. Indtast logoets bredde i feltet Bredde på tilpasset logo (i pixels).

 2. I området Hovedmenu skal du vælge den navigationsmenu, som du vil vise i din butiks sidehoved, på listen Menu.

 3. Hvis du vil vise dine navigationsmenu under din butiks logo, skal du markere afkrydsningsfeltet Centrer hovedmenuen under logoet.

 4. Hvis du vil placere logoet for din butik til venstre på siden, skal du markere afkrydsningsfeltet Venstrejuster logo.

 5. Hvis du vil vise en lille linje under sidehovedet, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis skillelinjer i sidehoved.

 6. Indtast din tilpassede besked i feltet Tekst i den øverste linje i afsnittet Øverste linje.

 7. Hvis du vil vise en søgelinje i sidehovedet, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis søgelinje.

 8. Klik på Gem.

Sidefod

I afsnittet med sidefoden kan du redigere det indhold, der vises nederst på hver side i din butik. Du kan tilføje følgende funktioner i din sidefod:

 • betalingsikoner
 • ikoner for sociale medier
 • en tilmelding til nyhedsbrev
 • tilpasset tekst
 • et link til dit seneste blogopslag
 • en menu

Afsnittet med sidefoden, som viser en menu, en tilmelding til et nyhedsbrev, copyrighttekst og betalingsikoner.

Sådan tilpasser du afsnittet med sidefoden:

 1. Klik på Tilpas ud for Minimal.

 2. Klik på Afsnit.

 3. Klik på Sidefod.

 4. Tilføj betalingsikoner, som f.eks. Mastercard eller PayPal, i sidefoden ved at markere afkrydsningsfeltet Betalingsikoner.

 5. Tilføj op til seks indholdsblokke i sidefoden i området Indhold:

- Tilføj en indholdsblok ved at klikke på Tilføj indhold. Vælg bloktypen ud fra følgende valgmuligheder: - Menu - Ikoner for sociale medier - Tilmelding til nyhedsbrev - Seneste blogopslag - Tekst

- Flyt en indholdsblok ved at klikke på ⁞⁞-ikonet og trække blokken til en anden placering. - Fjern en indholdsblok ved at klikke på blokken og derefter klikke på Fjern indhold.
- Tilpas en indholdsblok ved at klikke på blokken og redigere indstillingerne.

 1. Klik på Gem.

Produktsider

I afsnittet Produktsider kan du tilføje eller fjerne følgende elementer:

 • Produktbrandet eller -forhandleren
 • En antalsvælger
 • Billedzoom
 • Faner i produktbeskrivelsen
 • Ikoner til deling på sociale medier
 • Relaterede produkter
 • En dynamisk betalingsknap
 • Produktanbefalinger

Du kan også angive placeringen af dine miniaturebilleder og vælge størrelsen på variantvælgeren, knappen Læg i indkøbskurven og den dynamiske betalingsknap.

Sådan redigerer du indstillingerne for produktsider:

 1. Vælg Produktsider i rullemenuen i topbjælken.

 2. Klik på Afsnit.

 3. Klik på Produktsider.

 4. Hvis du vil vise produktbrand eller -forhandler, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis produktforhandler. Hvis du vil have vist et brand eller en forhandler, skal du føje en forhandler til produktet.

 5. Hvis du vil have vist en antalsvælger, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis antalsvælger.

 6. Hvis du vil vælge typen af billedzoomning for det udvalgte billede, skal du i listen Zoomtype vælge Lightbox, Zoom ind eller Ingen zoom.

 7. Du kan angive placeringen af dine miniaturebilleder for produkter fra rullemenuen Placering af miniaturebilleder for produkter. Vælg Til højre for hovedbilledet eller Under hovedbilledet.

 8. Hvis du vil bruge faner i din produktbeskrivelse, skal du gøre følgende:

  1. Markér afkrydsningsfeltet Vis en fane ud for din produktbeskrivelse. Dette betyder, at din produktbeskrivelse vises på én fane, og yderligere indhold, som f.eks. størrelsesdiagram eller en returneringspolitik, vises på en anden fane.
  2. Klik på Vælg side i området Faneindhold, og vælg en side med indhold, som du vil have vist på den anden fane.
 9. Hvis du vil have vist ikoner til deling på sociale medier, skal du markere afkrydsningsfeltet Aktivér produktdeling.

 10. Hvis du vil vise et udvalg af relaterede produkter nederst på siden, skal du gøre følgende:

  1. Markér afkrydsningsfeltet Aktivér relaterede produkter.
  2. Hvis du vil vise produktbrandet eller -forhandleren for relaterede produkter, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis forhandler.
  3. Hvis du vil vise et udsalgsikon for relaterede produkter, som er på udsalg, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis udsalgscirkel.
  4. Hvis du vil vise et ikon for udsolgt for relaterede produkter, som er udsolgte, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis udsolgt-cirkel.
  5. Hvis du vil centrere titelteksten for relaterede produkter, skal du markere afkrydsningsfeltet Centrer tekst under produktbilleder.

  Den kollektion, som produktet tilhører, afgør, hvilke relaterede produkter der vises. Hvis du vil have vist relaterede produkter, skal du oprette en kollektion for produktet eller føje det til en eksisterende kollektion. Hvis produktet ikke er en del af en kollektion, vil der ikke blive vist nogen relaterede produkter.

 11. Hvis du vil have vist en dynamisk betalingsknap, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis dynamisk betalingsknap.

 12. Hvis du vil angive størrelsen på variantvælgeren, knappen Læg i indkøbskurven og den dynamiske betalingsknap, skal du vælge en størrelse i rullemenuen Størrelse på variantvælger og knapper.

 13. Klik på Gem.

Tilføj eller fjern produktanbefalinger

Du kan vise anbefalede produkter på produktsiderne, så dine kunder nemmere kan finde andre produkter, der kan være interessante for dem.

 1. Vælg Produktsider i rullemenuen i topbjælken.

 2. Klik på Produktanbefalinger.

 3. Brug afkrydsningsfeltet Vis dynamiske anbefalinger for at vise eller skjule produktanbefalinger på dine produktsider.

 4. Valgfri: Hvis du vil ændre overskriften, der vises over de anbefalede produkter, skal du indtaste en ny i feltet Overskrift.

 5. Valgfrit: Vælg, hvordan produktanbefalingerne skal vises, ved hjælp af afkrydsningsfelter:

- Vis produktforhandler - Vis "Udsalg"-cirkel - Centrer tekst under produktbilleder

 1. Klik på Gem.

Kollektionssider

Minimal indeholder følgende indstillinger, som giver dig mulighed for at tilpasse, hvordan produkter vises på dine kollektionssider:

 • vis eller skjul et udsalgsikon, et udsolgt-ikon og navnet på produktforhandleren

 • giv kunderne mulighed for at vælge sorteringsmuligheder og filtrere kollektioner efter produkttags

 • vælg, om teksten under hvert produktbillede skal være centreret eller venstrejusteret.

Sådan angiver du, hvordan kollektioner vises:

 1. Naviger til en kollektionsside i temaeditoren.

 2. Klik på fanen Afsnit.

 3. Klik på afsnittet Kollektionssider.

 4. Markér afkrydsningsfeltet Vis produktforhandler for at vise navnet på produktforhandleren eller brandet.

 5. Hvis du vil vise et udsalgsikon, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis udsalgscirkel for produkt.

 6. Hvis du vil have vist et udsolgt-ikon, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis udsolgt-cirkel for produkt.

 7. Hvis du vil give kunderne mulighed for at vælge en sorteringsrækkefølge, skal du markere afkrydsningsfeltet Aktivér kollektionssortering.

 8. Hvis du vil give kunderne mulighed for at filtrere visningsresultater efter produkttag, skal du markere afkrydsningsfeltet Aktivér filtrering efter produkttag.

 9. Hvis du vil have vist tekste lige under et produktbillede, skal du markere afkrydsningsfeltet Centrer tekst under produktbilleder.

 10. Klik på Gem.

Blog

Hvis du udvælger blogopslag fra flere forfattere, er det en god idé at vise navnet på forfatteren til hvert blogopslag.

Sådan viser du forfatteren af blogopslag:

 1. Naviger til en blogside i temaeditoren.

 2. Klik på fanen Afsnit.

 3. Klik på afsnittet Blog.

 4. Markér afkrydsningsfeltet Vis forfatter af blogopslag.

 5. Klik på Gem.

Side med indkøbskurv

Med Minimal kan du give kunderne mulighed for at indtaste vejledning til deres ordre ved at aktivere ordrebemærkninger på siden med indkøbskurven.

Sådan aktiverer du ordrebemærkninger:

 1. Naviger til en side med indkøbskurven i temaeditoren ved at lægge et produkt i indkøbskurven.

 2. Klik på fanen Afsnit.

 3. Klik på afsnittet Side med indkøbskurv.

 4. Markér afkrydsningsfeltet Aktivér ordrebemærkninger.

 5. Klik på Gem.

Udvalgt kollektion

Du kan vise en udvalgt kollektion på din startside. Hvis du viser udvalgte kollektioner, kan du bl.a. promovere udsalg og nye kollektioner.

Sådan viser du kollektioner på din startside:

 1. Klik på fanen Afsnit.

 2. Klik på afsnittet Udvalgt kollektion.

 3. Hvis du vil ændre den tekst, der vises over kollektionen, skal indtaste teksten i feltet Overskrift.

 4. I listen Kollektion skal du vælge den kollektion, du vil vise. Hvis du vil tilføje en kollektion, skal du klikke på linket Tilføj kollektion for at åbne siden Opret kollektion på en ny fane.

 5. Vælg det antal produkter, der skal vises i hver række, i listen Produkter pr. række.

 6. Vælg det antal produktrækker, der skal vises, i listen Rækker.

 7. Hvis du vil vise navnet på forhandleren eller brandet under hver produktbillede, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis produktforhandler.

 8. Hvis du vil vise en cirkel på produkter, som er på udsalg, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis udsalgscirkel for produkt.

 9. Hvis du vil vise en cirkel på produkter, som er udsolgte, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis udsolgt-cirkel for produkt.

 10. Hvis du vil centrere produktteksten, skal du markere afkrydsningsfeltet Centrer tekst under produktbilleder.

 11. Klik på Gem.

Diasshow

Du kan oprette et diasshow på startsiden, som viser op til seks billeder i rotation.

Afsnittet diasshow i temaet Minimal

Den anbefalede størrelse til diasshowbilleder er 1280 x 460 px.

Afsnittet med diasshow indeholder følgende indstillinger:

 • Diashøjde – Angiv højden på diasshowet. Vælg Tilpas til første billeddiashøjde for at baseret højden på dit diasshow på højden af det første billede.
 • Roter automatisk dias – Indstil diasshowet til at blive afspillet automatisk.
 • Skift dias hvert – Vælg, hvor ofte der skal skiftes dias.
 • Overgangseffekt – Vælg, om du vil have billederne til at glide eller tone ud.
 • Tekststørrelse – Angiv størrelsen på teksten i diasshowet.
 • Billede – Føj et billeddias til dit diasshow.
 • Billedplacering – Vælg det vigtigste område af billedet, som der skal fokuseres på i diasshowet.
 • Uigennemsigtighed for overlejring – Angiv skyggen for billedoverlejringen. En overlejring gør dine billeder mørkere, og det kan gøre det nemmere at læse teksten på diasshowet.
 • Tekstfarve – Angiv farven på teksten i diasshowet.
 • Tekstjustering – Juster teksten i forhold til diassene.
 • Overskrift – Føj en overskrift til dit dias.
 • Knaptekst – Tilføj en knap med en tekstlabel på dit dias.
 • Knaplink – Link din knap til en anden del af din webshop.

Tilføj et diasshow på din startside:

 1. Klik på Tilpas ud for Minimal.

 2. Klik på Diasshow.

 3. Brug indstillingerne til at tilpasse dit diasshow.

 4. Klik på Gem.

Nyhedsbrev

Du kan føje tilmelding til et nyhedsbrev til din startside. Det giver dig mulighed for at indsamle kundernes e-mailadresser til e-mailmarkedsføringskampagner. Du kan få mere at vide om e-mailmarkedsføring på Shopifys blog.

Nyhedsbrevsafsnittet på et website. Der er et felt, hvor kunderne kan angive en e-mailadresse, og en knap med teksten

Sådan tilføjer du tilmelding til nyhedsbrev på din startside:

 1. Klik på Tilpas ud for Minimal.

 2. Klik på Afsnit.

 3. Klik på Tilføj afsnit > Nyhedsbrev.

 4. Indtast en overskrift til tilmeldingen til nyhedsbrevet i feltet Overskrift. Standardoverskriften er "Tilmeld dig vores nyhedsbrev".

 5. Indtast en underoverskrift for tilmeldingen til dit nyhedsbrev i feltet Undertekst. Standardteksten er "Kampagner, nye produkter og udsalg. Direkte i din indbakke."

 6. Angiv baggrundsfarven for tilmeldingen til dit nyhedsbrev ved at klikke på skemaet Baggrundsfarve og vælge en farve.

 7. Klik på Gem.

Video

Du kan føje en video, som hostes på YouTube eller Vimeo, til din startside. Videoer kan involvere kunderne og skabe interesse for din virksomhed.

Sådan føjer du en video til din startside:

 1. Klik på Tilpas ud for Minimal.

 2. Klik på Afsnit.

 3. Klik på Tilføj afsnit > Video.

 4. Indtast en overskrift til din video i feltet Overskrift.

 5. Indtast linket til deling af din video i feltet Videolink.

  Et YouTube-delingslink ser sådan ud: https://youtu.be/OTJXAUZY9t0. Du kan se, hvordan man kopierer delingslinket for en YouTube-video, i denne YouTube-hjælpeartikel.

  Et Vimeo-delingslink ser sådan ud: https://vimeo.com/281332510. Du kan se, hvordan man kopierer delingslinket for en Vimeo-video, i denne artikel fra Vimeos hjælp.

 6. Klik på Gem.

Tilpasset HTML

I afsnittet Tilpasset HTML kan du bruge HTML-kode til at oprette tilpasset indhold til din startside. Du kan f.eks. bruge HTML til at formatere tekstblokke, oprette tabeller eller integrere indhold fra et tredjepartswebsted.

Sådan føjer du en tilpasset HTML til din startside:

 1. Klik på Tilpas ud for Minimal.

 2. Klik på Afsnit.

 3. Klik på Tilføj afsnit.

 4. Klik på Tilpasset HTML > Tilføj i området Avanceret layout.

 5. Klik på Tilpasset HTML, og indtast den HTML-kode, du vil føje til din startside.

 6. Klik på Gem.


Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis