Afsnit til Narrative

Afsnit er tilpassede blokke af indhold, der bestemmer layoutet på forskellige sider i din webshop.

 • Startafsnit omfatter funktioner som diasshow eller tilmelding til nyhedsbreve, som du kan tilføje, omorganisere eller fjerne. Du kan have op til 25 afsnit på din startside.

 • Hver type side har sine egne afsnit. For eksempel bestemmer produktsideafsnittet layoutet for hver produktside i din webshop.

 • Sideafsnittene er altid på bestemte steder i din webshop. Du kan tilpasse dem, men du kan ikke omorganisere eller fjerne dem.

 • Hvert tema indeholder faste afsnit, som f.eks. overskrift og sidefod, der vises på hver side i din webshop.

Du kan lære om det unikke udvalg af afsnit i Narrative, og hvordan du tilpasser dem, så de passer til din virksomhed.

Narrative indeholder følgende statiske afsnit:

 • Sidehoved
 • Diasshow
 • Sidefod
 • Produktsider
 • Kollektionssider
 • Siden Kollektionsliste
 • Blog
 • Opslag
 • Side med indkøbskurv

Dynamiske afsnit

Du kan tilføje, omorganisere og fjerne dynamisk afsnit for at tilpasse layoutet på din startside. Hvert tema har et unikt sæt af dynamiske afsnit, du kan vælge imellem.

Narrative indeholder følgende dynamiske afsnit:

 • Blogopslag
 • Kollektionsliste
 • Udvalgt kollektion
 • Galleri
 • Fremhæv
 • Billede med tekst
 • Billede med tekstoverlejring
 • Fremhævet produkt
 • Nyhedsbrev
 • Kort
 • RTF
 • Udtalelser
 • Video
 • Tilpasset indhold
 • Udvalgt diasshow

Sidehoved

Sidehovedafsnittet omfatter indhold, som vises øverst på hver side i din butik. Narrative giver dig mulighed for at vælge to navigationsmenuer, som kunderne kan få adgang til ved at klikke på et navigationsikon.

Du kan også ændre udseendet af din butiks sidehoved ved at gøre det gennemsigtigt. Det betyder.

Sådan tilpasser du sidehovedafsnittet:

 1. Klik på fanen Afsnit.

 2. Klik på afsnittet Overskrift.

 3. Klik på Vælg billede i området Logobillede, og gør derefter et af følgende:

- Klik på fanen Bibliotek, hvis du vil vælge et billede, du allerede har uploadet til din Shopify-administrator. - Hvis du vil vælge et lagerbillede fra Shopifys Burst-stockbilledkollektion, skal du klikke på fanen Gratis billeder. Herfra kan indtaste et søgeord eller gennemse billedkategorierne. - Hvis du vil vælge et billede fra din lokale computer, skal du klikke på fanen Bibliotek og derefter klikke på plusknappen.

 1. Indtast pixelhøjden for dit logo i feltet Tilpas logohøjden (i pixels).

 2. Vælg, om du vil have vist et logo med en pose eller en indkøbskurv i sidehovedet i listen Ikon for indkøbskurv.

 3. Hvis du vil gøre din butiks sidehoved gennemsigtigt, skal du gøre følgende:

  1. Klik på Aktivér gennemsigtigt sidehoved på startsiden.
  2. Vælg et billede, som skal vises over den gennemsigtige baggrund. Du skal muligvis vælge et andet logo end det, du valgte, der skal vises på sidehovedsiden. Du skal måske f.eks. bruge et hvidt logo mod en mørk baggrund.
  3. Klik på paletten Farve på ikoner i gennemsigtigt sidehovedt for at vælge farven på logobilledet og ikonerne for navigation og indkøbskurv.
 4. Angiv den primære menu, som vises, når en kunde klikker på navigationsikonet, på listen Primær navigation.

 5. Vælg den sekundære menu på listen Sekundær navigation.

 6. Klik på Gem.

Diasshow

Du kan oprette et diasshow på startsiden med op til fem billed- eller videodias i rotation.

Det er bedst at bruge billeder med høj opløsning til dine dias. Brug billeder, som er på mindst 4.000 x 2.200 px, men undlad at overskride Shopifys uploadbegrænsninger.

Da størrelsen og formen af et diasshow afhænger af kundens enhed, vil dine diasshowbilleder blive beskåret på nogle skærme. Prøv at bruge billeder, som har et fokuspunkt i midten, så den vigtigste del af hvert billede altid er synlig.

Du kan få mere at vide om de bedste fremgangsmåder for billeder til diasshow i Upload af billeder.

Afsnittet med diasshow indeholder følgende indstillinger:

 • Diashøjde – Angiv højden på diasshowet. Vælg Tilpas til første billeddiashøjde for at baseret højden på dit diasshow på højden af det første billede.
 • Centrer knapper – Angiv placeringen af knapperne på dine dias.
 • Vis overlejring – Tilføj et farvelag over dine dias. En overlejring kan gøre det nemmere at læse teksten i et diasshow.
 • Overlejringsfarve – Angiv farven på overlejringen.
 • Uigennemsigtighed – Angiv uigennemsigtigheden for overlejringen.
 • Billede – Føj et billeddias til dit diasshow.
 • Billedjustering – Vælg det vigtigste område af billedet, som der skal fokuseres på i diasshowet.
 • Videolink – Tilføj YouTube-linket til din video.
 • Coverbillede – Føj et coverbillede til dit videodias. Coverbilledet vises, når videoen ikke afspilles.
 • Overskrift – Føj en overskrift til dit dias.
 • Diastitel – Føj en titel til dit dias. Dette vises nederst i diasshowet, når der er mere end ét dias.
 • Knaptekst – Tilføj en knap med en tekstlabel på dit dias.
 • Knaplink – Link din knap til en anden del af din webshop.

Tilføj et diasshow på din startside

 1. Klik på Tilpas ud for Narrative.

 2. Klik på Diasshow.

 3. Brug indstillingerne til at tilpasse dit diasshow.

 4. Klik på Gem.

Sidefod

I afsnittet med sidefoden kan du redigere det indhold, der vises nederst på hver side i din butik. Du kan tilføje følgende funktioner i din sidefod:

 • ikoner for sociale medier
 • betalingsikoner
 • en tilmelding til nyhedsbrev
 • en parallakserulleeffekt
 • op til to menuer

Afsnittet med sidefoden, som viser en menu, en tilmelding til et nyhedsbrev, copyrighttekst og betalingsikoner.

Sådan tilpasser du afsnittet med sidefoden:

 1. Klik på Tilpas ud for Narrative.

 2. Klik på Afsnit.

 3. Klik på Sidefod.

 4. Tilføj ikoner for sociale medier i sidefoden ved at markere afkrydsningsfeltet Vis ikoner for sociale medier. Du kan linke ikonerne til dine konti på sociale medier fra indstillingerne for Sociale medier.

 5. Tilføj betalingsikoner, som f.eks. Mastercard eller PayPal, i sidefoden ved at markere afkrydsningsfeltet Vis betalingsikoner.

 6. Hvis du vil tilføje en tilmelding til et nyhedsbrev i sidefoden, skal du gøre følgende:

  1. Markér afkrydsningsfeltet Vis tilmelding til nyhedsbrev.
  2. Indtast en overskrift til tilmeldingen til nyhedsbrevet i feltet Overskrift. Standardoverskriften er "Tilmeld dig opdateringer".
  3. Indtast en underoverskrift til tilmeldingen til nyhedsbrevet i feltet Underoverskrift. Standardunderoverskriften er "Kampagner, nye produkter og udsalg. Direkte i din indbakke.".
 7. Hvis du vil tilføje en menu i sidefoden, skal du gøre følgende:

  1. Klik på Tilføj menu.
  2. Hvis du vil redigere standardmenuen, skal du klikke på Rediger menu. Hvis du vil skifte til en anden menu, skal du klikke på Skift, og derefter vælge en eksisterende menu eller klikke på Opret menu.
 8. Klik på Gem.

Produktsider

I afsnittet Produktsider kan du tilføje eller fjerne følgende elementer:

 • En antalsvælger
 • Variantlabels
 • Produktbrandet eller -forhandleren
 • Variantbilleder
 • En dynamisk betalingsknap
 • Knapper til deling på sociale medier
 • Produktanbefalinger

Sådan redigerer du indstillingerne for produktsider:

 1. Vælg Produktsider i rullemenuen i topbjælken.

 2. Klik på Afsnit.

 3. Klik på Produktsider.

 4. Hvis du vil have vist en antalsvælger, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis antalsvælger.

 5. Hvis du vil vise variantlabels, som f.eks. "Størrelse" og "Farve", skal du markere afkrydsningsfeltet Vis variantlabels. De variantlabels, der vises, er baseret på navnene på valgmuligheder for varianter af produktet.

 6. Hvis du vil vise produktbrand eller -forhandler, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis produktforhandler. Hvis du vil have vist et brand eller en forhandler, skal du føje en forhandler til produktet.

 7. Hvis du vil forhindre, at variantbilleder vises i galleriet nederst på siden, skal du markere afkrydsningsfeltet Skjul variantbilleder i galleri. Når du gør dette, er det kun billeder, som ikke er knyttet til en variant, der vises.

 8. Hvis du vil have vist en dynamisk betalingsknap, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis dynamisk betalingsknap.

 9. Hvis du vil have vist knapper til deling på sociale medier, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis knapper til deling på sociale medier.

 10. Klik på Gem.

Tilføj eller fjern produktanbefalinger

Du kan vise anbefalede produkter på produktsiderne, så dine kunder nemmere kan finde andre produkter, der kan være interessante for dem.

 1. Vælg Produktsider i rullemenuen i topbjælken.

 2. Klik på Produktanbefalinger.

 3. Brug afkrydsningsfeltet Vis dynamiske anbefalinger for at vise eller skjule produktanbefalinger på dine produktsider.

 4. Valgfri: Hvis du vil ændre overskriften, der vises over de anbefalede produkter, skal du indtaste en ny i feltet Overskrift.

 5. Valgfrit: Vælg, hvordan produktanbefalingerne skal vises, ved hjælp af afkrydsningsfelter:

- Aktivér billedafstand - Vis produktforhandler

 1. Klik på Gem.

Kollektionssider

Du kan konfigurere dine kollektionssider, så kunderne kan filtrere og sortere produkter i kollektionen. Du kan også vælge, hvor mange produkter der skal vises.

Sådan angiver du layoutet for dine kollektionssider:

 1. Naviger til en kollektionsside i temaeditoren.

 2. Klik på fanen Afsnit.

 3. Klik på Kollektionssider.

 4. Vælg antallet af produkter pr. række og antallet af rækker pr. side fra listerne.

 5. Hvis du sælger produkter fra forskellige brands eller forhandlere, kan du markere afkrydsningsfeltet Vis produktforhandler for at vise forhandlerens navn under produktbilledet.

 6. Hvis du vil vise et kollektionsbillede øverst på siden, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis kollektionsbillede.

 7. Markér afkrydsningsfeltet Aktivér tagfiltrering for at give kunderne mulighed for at filtrere kollektionen efter produkttag.

 8. Markér afkrydsningsfeltet Aktivér kollektionssortering for at vise en sorteringsmenu.

 9. Klik på Gem.

Side med indkøbskurv

Du kan give kunderne mulighed for at føje en bemærkning til deres ordre. Kunderne kan bruge bemærkninger til indkøbskurven til at give særlige instruktioner om, hvordan ordren skal forberedes eller leveres.

Når en kunde skriver en bemærkning, vises den i området Bemærkninger for kundens ordre i din Shopify-administrator.

Sådan føjer du et bemærkningsfelt til siden med indkøbskurven:

 1. Klik på Tilpas ud for Narrative.

 2. Vælg Indkøbskurv i rullemenuen i topbjælken.

 3. Klik på Afsnit.

 4. Klik på Side med indkøbskurv.

 5. Markér afkrydsningsfeltet Aktivér bemærkninger til indkøbskurven.

 6. Klik på Gem.

Tip. Du kan indstille indkøbskurven til skuffestilen fra temaindstillingerne under Indkøbskurvskuffe. En indkøbskurvskuffe glider ud fra sidens højre side, hvilket betyder, at kunderne kan lægge produkter i indkøbskurven uden at forlade produktsiden.

Udvalgt kollektion

Du kan vise en udvalgt kollektion på din startside. Hvis du viser udvalgte kollektioner, kan du bl.a. promovere udsalg og nye kollektioner.

Sådan tilføjer du en udvalgt kollektion:

 1. Klik på fanen Afsnit.

 2. Klik på Udvalgt kollektion.

 3. I listen Kollektion skal du vælge den kollektion, du vil vise.

 4. Markér afkrydsningsfeltet Aktivér billedafstand for at øge afstanden mellem billederne.

 5. I feltet Overskrift skal du skrive den tekst, du vil have vist øverst i dette afsnit. Teksten er som standard "Udvalgt kollektion".

 6. Hvis du vil vise forhandler- eller brandnavnet under hvert produktbillede, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis produktforhandler.

 7. Hvis du vil give kunderne mulighed for at se alle produkter i kollektionen, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis knappen "Se alle". Når en kunde klikker på denne knap, åbnes kollektionssiden, og alle produkterne vises.

 8. Hvis du vil have, at knappen Se alle er gennemsigtig med en fast ramme, skal du markere afkrydsningsfeltet Brug sekundær knapstil.

 9. Vælg det antal produkter, der skal vises i hver række, i listen Produkter pr. række.

 10. Vælg det antal produktrækker, der skal vises, i listen Rækker.

 11. Klik på Gem.

Galleri

Afsnittet Galleri er en serie med op til tre billeder. Du kan vælge et ikon på en liste med 13 tilpassede ikoner, som skal vises over hvert billeder. Du kan også vælge at linke hvert billede til en webadresse eller en side i din butik.

Galleriafsnit med tre billeder af katte side om side.

 1. Klik på fanen Afsnit.

 2. Klik på Galleri.

 3. Klik på Billede i området Indhold.

 4. For at tilføje billedet skal du i området Billede klikke på Vælg billede og derefter gøre et af følgende:

- Klik på fanen Bibliotek, hvis du vil vælge et billede, du allerede har uploadet til din Shopify-administrator. - Hvis du vil vælge et lagerbillede fra Shopifys Burst-stockbilledkollektion, skal du klikke på fanen Gratis billeder. Herfra kan indtaste et søgeord eller gennemse billedkategorierne. - Hvis du vil vælge et billede fra din lokale computer, skal du klikke på fanen Bibliotek og derefter klikke på plusknappen.

 1. Vælg, hvordan du vil justere billedet, på listen Billedjustering. Hvis du f.eks. vælger "Øverst til venstre", placeres billedet øverst til venstre i afsnitsområdet.

 2. Vælg et ikon, der skal vises over billedet, på listen Ikon.

 3. I området Tekst skal du indtaste den tekst, som du vil have vist på hvert billede, i feltet Billedtekst.

 4. Hvis du vil have, at billedteksten linker til en side, skal du gøre et af følgende:

  1. Hvis du vil linke teksten til en side i din butik, skal du klikke i feltet Link og vælge en side i din butik.
  2. Hvis du vil linke teksten til et website, skal du indtaste websitets webadresse i feltet Link.
 5. Klik på Gem.

Billede med tekst

Narrative indeholder afsnittet Billede med tekst, som giver dig mulighed for at vise et billede med en tilpasset besked til dine kunder.

Du kan slippe dit billede i en cirkel:

eller i et kvadrat:

Du kan også vælge helt at undlade at beskære billedet. I stedet kan du vælge en billedjustering for at sørge for, at vigtige dele af billedet ikke bliver beskåret, når de ses på mobilenheder. Hvis du f.eks. aldrig vil have, at bunden af dit billede beskæres, for den viser det produkt, du sælger, kan du vælge en Bottom center-justering for at sikre, at den del af billedet ikke beskæres.

 1. Klik på fanen Afsnit.

 2. Klik på Billede med tekst.

 3. Vælg på listen Afsnitsafstand, hvor stort dette afsnit skal være. Du kan vælge Lille, Medium, Stor eller Ekstra stor.

 4. Hvis du vil tilføje en baggrundsfarve, skal du klikke på skemaet Baggrundsfarve og vælge en farve på paletten.

 5. For at tilføje billedet skal du i området Billede klikke på Vælg billede og derefter gøre et af følgende:

- Klik på fanen Bibliotek, hvis du vil vælge et billede, du allerede har uploadet til din Shopify-administrator. - Hvis du vil vælge et lagerbillede fra Shopifys Burst-stockbilledkollektion, skal du klikke på fanen Gratis billeder. Herfra kan indtaste et søgeord eller gennemse billedkategorierne. - Hvis du vil vælge et billede fra din lokale computer, skal du klikke på fanen Bibliotek og derefter klikke på plusknappen.

 1. Hvis du vil beskære billeder til en bestemt form, skal du vælge Cirkel eller Kvadrat i listen Billedbeskæring.

 2. Hvis du ikke vil beskære billeder til en bestemt form, skal du gøre følgende:

  1. Vælg Ingen på listen Billedbeskæring.
  2. Vælg, hvordan du vil justere billedet, på listen Billedjustering. Hvis du f.eks. vælger "Øverst til venstre", placeres billedet øverst til venstre i afsnitsområdet.
 3. Gør følgende for at tilføje teksten:

  1. Skriv teksten til den overskrift, du vil have vist, i feltet Overskrift.
  2. Skriv den tekst, du vil have vist under overskriften, i feltet Tekst.
  3. Hvis du vil vise knappen som en gennemsigtig knap med en fast ramme, skal du markere afkrydsningsfeltet Brug sekundær knapstil.
  4. I feltet Knaptekst skal du indtaste den tekst, du vil have vist på knappen.
  5. I feltet Knaplink skal du indsætte et link til en webadresse eller klikke i feltet for at vælge en side fra din butik.

Sådan tilpasser du layoutet:

 1. I området Layout skal du i listen Computerlayout vælge, om du vil have billedet til venstre eller højre for teksten, når det vises på en computer.

 2. I listen Mobillayout skal du vælge, om billedet skal være over eller under teksten, når man ser det på en mobilenhed.

Billede med tekstoverlejring

Du kan vise en tilpasset besked til dine kunder på startsiden. Din besked kan beskrive et produkt, dele en nyhed eller byde kunderne velkommen til din butik.

Sådan tilpasser du afsnittet Billede med tekstoverlejring:

 1. Klik på fanen Afsnit.

 2. Klik på Billede med tekstoverlejring.

 3. Vælg på listen Afsnitsafstand, hvor stort dette afsnit skal være. Du kan vælge Lille, Medium, Stor eller Ekstra stor.

Sådan tilføjer du et baggrundsbillede:

 1. Klik på Vælg billede i området Billede, og gør derefter et af følgende:

- Klik på fanen Bibliotek, hvis du vil vælge et billede, du allerede har uploadet til din Shopify-administrator. - Hvis du vil vælge et lagerbillede fra Shopifys Burst-stockbilledkollektion, skal du klikke på fanen Gratis billeder. Herfra kan indtaste et søgeord eller gennemse billedkategorierne. - Hvis du vil vælge et billede fra din lokale computer, skal du klikke på fanen Bibliotek og derefter klikke på plusknappen.

 1. Vælg, hvordan du vil justere billedet, på listen Billedjustering. Hvis du f.eks. vælger "Øverst til venstre", placeres billedet øverst til venstre i afsnitsområdet.

Sådan tilføjer du tekst:

 1. I området Tekst skal du indtaste en titel til dette afsnit i feltet Overskrift.

 2. I feltet Tekst skal du skrive den tekst, du vil have vist i dette afsnit.

 3. I listen Tekststørrelse skal du vælge en størrelse til teksten. Du kan enten vælge Medium eller Stor.

Sådan tilføjer du en knap:

 1. Hvis du vil vise knappen som en gennemsigtig knap med en fast ramme, skal du markere afkrydsningsfeltet Brug sekundær knapstil.

 2. I feltet Knaptekst skal du indtaste den tekst, du vil have vist på knappen.

 3. I feltet Knaplink skal du indsætte et link til en webadresse eller klikke i feltet for at vælge en side fra din butik.

Sådan anvender du en overlejring:

 1. Markér afkrydsningsfeltet Vis overlejring i områder Overlejring.

 2. Klik på skemaet Overlejringsfarve for at vælge en farve til billedoverlejringen.

 3. Klik på skemaet Tekstfarve for at vælge en farve til teksten.

 1. Vælg i listen Gennemsigtighed et niveau af gennemsigtighed for billedoverlejring.

Nyhedsbrev

Du kan føje tilmelding til et nyhedsbrev til din startside. Det giver dig mulighed for at indsamle kundernes e-mailadresser til e-mailmarkedsføringskampagner. Du kan få mere at vide om e-mailmarkedsføring på Shopifys blog.

Nyhedsbrevsafsnittet på et website. Der er et felt, hvor kunderne kan angive en e-mailadresse, og en knap med teksten

Sådan tilføjer du tilmelding til nyhedsbrev på din startside:

 1. Klik på Tilpas ud for Narrative.

 2. Klik på Afsnit.

 3. Klik på Tilføj afsnit > Nyhedsbrev.

 4. Indtast en overskrift til tilmeldingen til nyhedsbrevet i feltet Overskrift. Standardoverskriften er "Tilmeld dig vores nyhedsbrev".

 5. Indtast en underoverskrift til tilmeldingen til nyhedsbrevet i feltet Underoverskrift. Standardteksten er "Kampagner, nye produkter og udsalg. Direkte i din indbakke."

 6. Indtast en Udført-besked i feltet Udført-besked. Kunderne ser Udført-beskeden, når de har sendt deres e-mailadresse. Standard-Udført-beskeden er "Tak for dit abonnement".

 7. Angiv tekstfarven til feltet til tilmelding til nyhedsbrevet ved at klikke på skemaet Tekstfarve og vælge en farve.

 8. Angiv baggrundsfarven for tilmeldingen til dit nyhedsbrev ved at klikke på skemaet Baggrundsfarve og vælge en farve.

 9. Klik på Gem.

Kort

Du kan inkludere et kort på din startside. Et kort kan hjælpe dig med at promovere din butiks lokation og åbningstider.

Sådan tilføjer du et kort:

 1. Klik på fanen Afsnit, og vælg Tilføj afsnit.

 2. Klik på Kort.

 3. Skriv den tekst, du vil have vist øverst i dette afsnit, i feltet Overlejringsoverskrift.

 4. Indtast dit firmas virksomhedsoplysninger i feltet Tekstadresse og åbningstider.

 5. Skriv din virksomheds adresse i feltet Kortadresse.

 6. I feltet Google Maps API-nøgle skal du indtaste en gyldig API-nøgle.

 7. I feltet Billede skal du uploade eller vælge et billede, som skal vises, hvis der er et problem med indlæsning af kortafsnittet.

Video

Du kan føje en video, som hostes på YouTube eller Vimeo, til din startside. Videoer kan involvere kunderne og skabe interesse for din virksomhed.

Sådan føjer du en video til din startside:

 1. Klik på Tilpas ud for Narrative.

 2. Klik på Afsnit.

 3. Klik på Tilføj afsnit > Video.

 4. Indtast en overskrift til din video i feltet Overskrift. Overskrifttekst vises på din video, indtil der klikkes på afspilningsknappen.

 5. Indtast linket til deling af din video i feltet Videolink.

  Et YouTube-delingslink ser sådan ud: https://youtu.be/OTJXAUZY9t0. Du kan se, hvordan man kopierer delingslinket for en YouTube-video, i denne YouTube-hjælpeartikel.

  Et Vimeo-delingslink ser sådan ud: https://vimeo.com/281332510. Du kan se, hvordan man kopierer delingslinket for en Vimeo-video, i denne artikel fra Vimeos hjælp.

 6. Valgfrit: Føj et coverbillede til din video:

  1. Klik på Vælg billede. Hvis du vil uploade et billede fra din computer, skal du klikke på Upload. Hvis du vil bruge et stockbillede fra Burst, skal du klikke på Gratis billeder.
  2. Vælg, hvordan du vil have justeret coverbilledet, ved at vælge en placering i rullemenuen Billedplacering. Du kan bruge billedplacering til at vælge, hvilken del af billedet du vil bevare, når billedet beskæres.
 7. Valgfrit: Føj en overlejring, som er et farvelag mellem videoen og overskriftsteksten, til din video:

  1. Markér afkrydsningsfeltet Vis overlejring.
  2. Angiv farven på overlejringen ved at klikke på skemaet Overlejring og vælge en farve.
  3. Angiv tekstfarven ved at klikke på skemaet Tekst og vælge en farve.
  4. Angiv overlejringens uigennemsigtighed ved at vælge en procentdel på skyderen Uigennemsigtighed.
 8. Klik på Gem.

Udvalgt diasshow

Det udvalgte diasshow giver dig mulighed for at vise flere produktoplysninger uden at tvinge kunden til at forlade startsiden.

Du kan vise produktegenskaber, en ny kollektion eller varianter af et produkt. Diasshowet fungerer bedst med et lille antal dias, da siderulning er låst, når man gennemser sættet på en computer.

Når siden vises på en mobilenhed, kræver det et tryk på det udvalgte diasshow at åbne og se det. Brug et attraktivt coverbillede og tekst med et "call to action" for at lokke dine mobilkunder til at åbne det udvalgte diasshow.

Du kan tilføje op til fem dias i et udvalgt diasshow.

Sådan tilpasser du et udvalgt diasshow:

 1. Klik på fanen Afsnit.

 2. Klik på Udvalgt diasshow.

Sådan tilføjer du et diasbillede:

 1. Klik på Dias i området Indhold.

 2. Klik på skemaet Baggrundsfarve for at vælge en baggrundsfarve på en palet.

 3. Klik på Vælg billede i området Billede, og gør derefter et af følgende:

- Klik på fanen Bibliotek, hvis du vil vælge et billede, du allerede har uploadet til din Shopify-administrator. - Hvis du vil vælge et lagerbillede fra Shopifys Burst-stockbilledkollektion, skal du klikke på fanen Gratis billeder. Herfra kan indtaste et søgeord eller gennemse billedkategorierne. - Hvis du vil vælge et billede fra din lokale computer, skal du klikke på fanen Bibliotek og derefter klikke på plusknappen.

 1. Skriv den tekst, du vil have vist over diasset, i feltet Overskrift.

 2. Skriv den tekst, du vil have vist på knappen, i feltet Knaptekst.

 3. I feltet Knaplink skal du indsætte et link til en webadresse eller klikke i feltet for at vælge en side fra din butik.

Sådan tilpasser du indstillingerne for det udvalgte diasshow:

 1. Hvis du vil vise diasknapperne som gennemsigtige knapper med en fast ramme, skal du markere afkrydsningsfeltet Brug sekundær knapstil.

 2. Hvis du vil ændre tekstfarven, skal du klikke på skemaet Farve på diasoverskrift for at vælge en farve på paletten.

 3. I området Cover-indstillinger skal du vælge et coverbillede til afsnittet med det udvalgte diasshow ved at klikke på Vælg billede og derefter gøre et af følgende:

- Klik på fanen Bibliotek, hvis du vil vælge et billede, du allerede har uploadet til din Shopify-administrator. - Hvis du vil vælge et lagerbillede fra Shopifys Burst-stockbilledkollektion, skal du klikke på fanen Gratis billeder. Herfra kan indtaste et søgeord eller gennemse billedkategorierne. - Hvis du vil vælge et billede fra din lokale computer, skal du klikke på fanen Bibliotek og derefter klikke på plusknappen.

 1. Skriv den tekst, du vil have vist på coverbilledet, i listen Sidehoved.

 2. Vælg fra listen Placering af overskrift, om overskriftteksten skal vises i venstre side af eller midt på coverbilledet. Denne indstilling gælder kun for visning på computere.

 3. Markér afkrydsningsfeltet Vis overlejring i områder Overlejring.

 4. Klik på skemaet Overlejringsfarve for at vælge en farve til billedoverlejringen.

 5. Klik på skemaet Tekstfarve for at vælge en farve til teksten.

 6. Vælg i listen Gennemsigtighed et niveau af gennemsigtighed for billedoverlejring.

 7. Klik på Gem.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis