Simple

Simple er et stilrent og minimalistisk tema, som er perfekt til visning af produkter. Funktionerne omfatter et mobilvenligt responsivt design, sidebjælkenavigation, billedanimationer og zoom på produktbilleder.

Eksempel på webshop, der bruger Simple

Simple er ideelt, hvis du ønsker følgende:

 • Sidebjælkenavigation
 • Store menuer
 • Mere end fem produkter

Temaeditor

Brug temaeditoren til at tilpasse dit tema. Du kan redigere det indhold, der vises i din butik ved at tilføje eller redigere temaafsnit ved hjælp af temaeditoren. Du kan også ændre butikkens udseende og funktionalitet ved hjælp af temaindstillingerne.

Temaindholdet udvikles ved hjælp af afsnit. Afsnit er indholdsblokke, der kan tilpasses, og som bestemmer layoutet for og udseendet af forskellige sider i din webshop.

Statiske afsnit er afsnit, der vises på forudbestemte placeringer i din webshop. Disse afsnit kan ikke fjernes eller flyttes. Statiske afsnit kan indeholde sidehoveder, sidefødder, navigationsafsnit eller indholdsafsnit på sider som f.eks. produktsider og kollektionssider. Afsnittet Produkt bestemmer f.eks. udseendet af hver enkelt produktside i din webshop.

Dynamiske afsnit er valgfrie afsnit, som du kan bruge til at tilpasse layoutet for din startside. På din butiks startside kan du tilføje, omarrangere og fjerne dynamiske afsnit for at oprette sidelayoutet. Du kan have op til 25 dynamiske afsnit på din startside.

Du kan lære om det unikke udvalg af afsnit i Simple, og hvordan du tilpasser dem, så de passer til din virksomhed.

Simple indeholder følgende statiske afsnit:

 • Sidehoved
 • Sidebjælkemenu
 • Sidefod
 • Produktsider
 • Kollektionssider
 • Siden Kollektionsliste
 • Artikelsider

Dynamiske afsnit

Du kan tilføje, omorganisere og fjerne dynamisk afsnit for at tilpasse layoutet på din startside. Hvert tema har et unikt sæt af dynamiske afsnit, du kan vælge imellem.

Simple indeholder følgende dynamiske afsnit:

 • Blogopslag
 • Kollektionsliste
 • Udvalgt kollektion
 • Udvalgt banner
 • Billede med tekst
 • Diasshow
 • Fremhævet produkt
 • Nyhedsbrev
 • Kort
 • RTF
 • Video
 • Tilpasset HTML

Sidehoved

Du kan tilføje dit firmas logo i din butiks overskrift. Du kan bruge et tilpasset logobillede sammen med Simple. Det bedste format er en .png-fil med en gennemsigtig baggrund. Logobilleder skal være på 450 x 200 pixels. Du kan ændre størrelsen på logobilledet ved at mindske bredden.

Sådan uploader du et tilpasset logo:

 1. Klik på Tilpas i afsnittet Simple.

 2. Klik på fanen Afsnit.

 3. Klik på Sidehoved.

 4. Klik på Vælg billede i området Logobillede, og gør derefter et af følgende:

- Klik på fanen Bibliotek, hvis du vil vælge et billede, du allerede har uploadet til din Shopify-administrator. - Hvis du vil vælge et billede fra din lokale computer, skal du klikke på fanen Bibliotek og derefter klikke på plusknappen.

 1. Indtast logoets bredde i feltet Bredde på tilpasset logo (i pixels).

 2. I området Slogan skal du tilføje tekst, der skal vises øverst til højre for dit sidehoved.

 3. Klik på Gem.

Sidebjælkemenu

Simple indeholder en sidebjælke, som indeholder en navigationsmenu:

 1. Klik på Tilpas i afsnittet Simple.

 2. Klik på fanen Afsnit.

 3. Klik på Sidebjælke.

 4. Vælg en menu til sidebjælkemenuen i listen Menu.

 5. Klik på Gem.

Sidefod

Simple indeholder en sidefod, hvor du kan vise en navigationsmenu, et tekstområde og tilmelding til et nyhedsbrev. Som standard indeholder Simple ét startsideafsnit:

 • Links indeholder links fra en navigationsmenu.

Med Simple kan du vise links i sidefoden på din startside.

 1. Klik på Tilpas i afsnittet Simple.

 2. Klik på fanen Afsnit.

 3. Klik på Sidefod.

 4. Klik på Links.

 5. I feltet Overskrift skal du skrive teksten, du vil have vist over linkene i sidefoden.

 6. Vælg en menu til linkene i sidefoden i listen Menu.

 7. Klik på Gem.

Nyhedsbrev

Med Simple kan du vise en formular til tilmelding til et nyhedsbrev på din startside. Denne afsnitstype indeholder ikke nogen valgmuligheder – hvis du vil vise en formular til tilmelding til et nyhedsbrev, skal du lade afsnittet være, som det er. Hvis du ikke vil vise en formular til tilmelding til et nyhedsbrev, kan du slette afsnittet fra din startside.

Når en person tilmelder sig et nyhedsbrev, tilføjes vedkommende som kunde i din butik. Afsnittet Nyhedsbrev indeholder et link til siden Kunder i din administrator. Du kan klikke på dette link for at se en opdateret liste over dine kunder.

 1. Klik på Tilpas i afsnittet Simple.

 2. Klik på fanen Afsnit.

 3. Klik på Sidefod.

 4. Klik på Tilføj indhold, og klik derefter på Tilmelding til nyhedsbrev.

 5. Klik på Gem.

Tekst

Brug afsnittet Tekst til at angive skriftligt indhold, som du vil vise i sidefoden, eller til at integrere en side, som er oprettet i din Shopify-administrator. Du kan f.eks. vise kommende events ved at integrere din blogside eller vise en side med følgende:

 1. Klik på Tilpas i afsnittet Simple.

 2. Klik på fanen Afsnit.

 3. Klik på Sidefod.

 4. Klik på Tilføj indhold, og klik derefter på Tekst.

 5. I feltet Overskrift skal du angive teksten, du vil have vist over RTF-teksten.

 6. Hvis du vil tilføje tekst, skal du skrive teksten i feltet Tekst. Klik på ikonerne med fed eller kursiv skrift for at formatere den valgte tekst.

 7. Klik på Gem.

Produktsider

I afsnittet Produktsider kan du tilføje eller fjerne følgende elementer:

 • En antalsvælger
 • Produktbrandet eller -forhandleren
 • Ikoner til deling på sociale medier
 • Faner i produktbeskrivelsen
 • Billedzoom
 • En dynamisk betalingsknap
 • Produktanbefalinger

Du kan også angive placeringen af produktbeskrivelsen.

Sådan redigerer du indstillingerne for produktsider:

 1. Vælg Produktsider i rullemenuen i topbjælken.

 2. Klik på Afsnit.

 3. Klik på Produktsider.

 4. Hvis du vil have vist en antalsvælger, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis antalsvælger.

 5. Hvis du vil vise produktbrand eller -forhandler, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis produktforhandler. Hvis du vil have vist et brand eller en forhandler, skal du føje en forhandler til produktet.

 6. Hvis du vil have vist ikoner til deling på sociale medier, skal du markere afkrydsningsfeltet Aktivér deling for produkter.

 7. Du kan angive placeringen af produktbeskrivelsen fra rullemenuen Placering. Vælg enten Til højre for billeder eller Under billeder.

 8. Hvis du vil bruge faner i din produktbeskrivelse, skal du gøre følgende:

  1. Markér afkrydsningsfeltet Vis en fane ud for din produktbeskrivelse. Dette betyder, at din produktbeskrivelse vises på én fane, og yderligere indhold, som f.eks. størrelsesdiagram eller en returneringspolitik, vises på en anden fane.
  2. Klik på Vælg side i området Faneindhold, og vælg en side med indhold, som du vil have vist på den anden fane.
 9. Hvis du vil vælge typen af billedzoom for det udvalgte billede, skal du vælge Lightbox, Zoom ind eller Ingen zoom i rullemenuen Zoomtype.

 10. Hvis du vil have vist en dynamisk betalingsknap, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis dynamisk betalingsknap.

 11. Klik på Gem.

Tilføj eller fjern produktanbefalinger

Du kan vise anbefalede produkter på produktsiderne, så dine kunder nemmere kan finde andre produkter, der kan være interessante for dem.

 1. Vælg Produktsider i rullemenuen i topbjælken.

 2. Klik på Produktanbefalinger.

 3. Brug afkrydsningsfeltet Vis dynamiske anbefalinger for at vise eller skjule produktanbefalinger på dine produktsider.

 4. Valgfri: Hvis du vil ændre overskriften, der vises over de anbefalede produkter, skal du indtaste en ny i feltet Overskrift.

 5. Valgfrit: Hvis du vil vise produktforhandleren i produktanbefalingerne, skal du vælge Vis produktforhandler.

 6. Klik på Gem.

Kollektionssider

Du kan konfigurere dine kollektionssider, så dine kunder kan filtrere og sortere produkter i kollektionen.

Sådan angiver du layoutet for dine kollektionssider:

 1. Naviger til en kollektionsside i temaeditoren.

 2. Klik på fanen Afsnit.

 3. Klik på Kollektionssider.

 4. Markér afkrydsningsfeltet Vis produktforhandler for at vise navnet på produktforhandleren.

 5. Markér afkrydsningsfeltet Aktivér kollektionssortering for at vise en sorteringsmenu.

 6. Markér Aktivér filtrering efter produkttag for at give kunderne mulighed for at filtrere kollektionen efter produkttag.

 7. Klik på Gem.

Udvalgt kollektion

Med Simple kan du vise udvalgte produkter fra én af dine kollektioner på din startside. Du kan vælge en overskrift og det antal rækker, der skal vises for den udvalgte kollektion på din startside.

 1. Klik på Tilpas i området Simple.

 2. Klik på fanen Afsnit.

 3. I feltet Overskrift skal du angive teksten, du vil have vist over kollektionen.

 4. Vælg en kollektion på listen Kollektion. Der vises op til 50 produkter fra din valgte kollektion.

 5. Vælg det antal rækker, du vil have vist, i listen Antal rækker.

 6. Klik på Gem.

Udvalgt banner

Med Simple kan du tilføje et udvalgt bannerbillede på din startside. Du kan også tilføje en overskrift og et billedlink.

Sådan tilføjer du et afsnit med et udvalgt banner på din startside:

 1. Klik på Tilpas i afsnittet Simple.

 2. Klik på Afsnit.

 3. Klik på Tilføj afsnit.

 4. Klik på Udvalgt banner, og klik derefter på Tilføj.

 5. Skriv en ny titel til dette afsnit i feltet Overskrift.

 6. Klik på Vælg billede i området Billede, og gør derefter et af følgende:

- Klik på fanen Bibliotek, hvis du vil vælge et billede, du allerede har uploadet til din Shopify-administrator. - Hvis du vil vælge et lagerbillede fra Shopifys Burst-stockbilledkollektion, skal du klikke på fanen Gratis billeder. Herfra kan indtaste et søgeord eller gennemse billedkategorierne. - Hvis du vil vælge et billede fra din lokale computer, skal du klikke på fanen Bibliotek og derefter klikke på plusknappen.

 1. I feltet Billedlink skal du vælge en side i din butik, som du vil have, at billedet linker til.

 2. Klik på Gem.

Billede med tekst

Med Simple kan du tilføje et billede med tekst, der vises til højre eller til venstre for billedet. Du kan også tilføje en knap, der linker til en side i din butik.

Normalt vil man bruge afsnittet Billede med tekst til at reklamere for et produkt eller en kollektion eller til at skabe websitetrafik på din blogside.

Sådan føjer du et billede med et tekstafsnit til din startside:

 1. Klik på Tilpas i afsnittet Simple.

 2. Klik på fanen Afsnit.

 3. Klik på Tilføj afsnit.

 4. Klik på Billede med tekst, og klik derefter på Tilføj.

 5. Klik på Vælg billede i området Billede, og gør derefter et af følgende:

- Klik på fanen Bibliotek, hvis du vil vælge et billede, du allerede har uploadet til din Shopify-administrator. - Hvis du vil vælge et lagerbillede fra Shopifys Burst-stockbilledkollektion, skal du klikke på fanen Gratis billeder. Herfra kan indtaste et søgeord eller gennemse billedkategorierne. - Hvis du vil vælge et billede fra din lokale computer, skal du klikke på fanen Bibliotek og derefter klikke på plusknappen.

 1. Vælg i listen Layout, om billedet skal vises til højre eller venstre for teksten.

 2. Indtast en overskrift til dette afsnit i feltet Overskrift.

 3. Indtast den tekst, du vil vise under sidehovedet i feltet Tekst.

 4. I feltet Knaptekst skal du angive teksten, du vil have vist på knappen.

 5. I feltet Knaplink skal du vælge en side i din butik, som du vil have knappen til at linke til.

 6. Klik på Gem.

Diasshow

Du kan oprette et diasshow på startsiden, som viser op til seks billeder i rotation.

Afsnittet diasshow i temaet Simple

Den anbefalede størrelse til diasshowbilleder er 1280 x 460 px.

Afsnittet med diasshow indeholder følgende indstillinger:

 • Diashøjde – Angiv højden på diasshowet. Vælg Tilpas til første billeddiashøjde for at baseret højden på dit diasshow på højden af det første billede.
 • Roter automatisk dias – Indstil diasshowet til at blive afspillet automatisk.
 • Skift dias hvert – Vælg, hvor ofte der skal skiftes dias.
 • Overgangseffekt – Vælg, om du vil have billederne til at glide eller tone ud.
 • Tekststørrelse – Angiv størrelsen på teksten i diasshowet.
 • Billede – Føj et billeddias til dit diasshow.
 • Billedplacering – Vælg det vigtigste område af billedet, som der skal fokuseres på i diasshowet.
 • Uigennemsigtighed for overlejring – Angiv skyggen for billedoverlejringen. En overlejring gør dine billeder mørkere, og det kan gøre det nemmere at læse teksten på diasshowet.
 • Tekstfarve – Angiv farven på teksten i diasshowet.
 • Tekstjustering – Juster teksten i forhold til diassene.
 • Overskrift – Føj en overskrift til dit dias.
 • Knaptekst – Tilføj en knap med en tekstlabel på dit dias.
 • Knaplink – Link din knap til en anden del af din webshop.

Tilføj et diasshow på din startside:

 1. Klik på Tilpas ud for Simple.

 2. Klik på Diasshow.

 3. Brug indstillingerne til at tilpasse dit diasshow.

 4. Klik på Gem.

Nyhedsbrev

Du kan føje tilmelding til et nyhedsbrev til din startside. Det giver dig mulighed for at indsamle kundernes e-mailadresser til e-mailmarkedsføringskampagner. Du kan få mere at vide om e-mailmarkedsføring på Shopifys blog.

Nyhedsbrevsafsnittet på et website. Der er et felt, hvor kunderne kan angive en e-mailadresse, og en knap med teksten

Sådan tilføjer du tilmelding til nyhedsbrev på din startside:

 1. Klik på Tilpas ud for Simple.

 2. Klik på Afsnit.

 3. Klik på Tilføj afsnit > Nyhedsbrev.

 4. Indtast en overskrift til tilmeldingen til nyhedsbrevet i feltet Overskrift. Standardoverskriften er "Tilmeld dig vores nyhedsbrev".

 5. Indtast en underoverskrift for tilmeldingen til dit nyhedsbrev i feltet Undertekst. Standardteksten er "Kampagner, nye produkter og udsalg. Direkte i din indbakke.".

 6. Klik på Gem.

RTF

Brug afsnittet RTF til at angive eventuelt skriftligt indhold, som du ønsker at vise på din startside, eller til at integrere en side, som du har oprettet i din Shopify-administrator. Du kan f.eks. vise kommende events ved at integrere din blogside eller vise en side med følgende:

 1. Klik på Tilpas i afsnittet Simple.

 2. Klik på Afsnit.

 3. Klik på Tilføj afsnit.

 4. Klik på RTF, og klik derefter på Tilføj.

 5. Hvis du vil tilføje tekst, skal du klikke på RTF og skrive din tekst i feltet Tekst. Klik på ikonerne med fed eller kursiv skrift for at formatere den valgte tekst.

 6. Hvis du vil vise en udvalgt side fra din butik, skal du klikke på Tilføj indhold og derefter klikke på Side. Vælg en side, som du vil bruge som din startside, i rullemenuen.

 7. I feltet Overskrift skal du angive teksten, du vil have vist over RTF-teksten.

 8. Klik på Gem.

Video

Du kan føje en video, som hostes på YouTube eller Vimeo, til din startside. Videoer kan involvere kunderne og skabe interesse for din virksomhed.

Sådan føjer du en video til din startside:

 1. Klik på Tilpas ud for Simple.

 2. Klik på Afsnit.

 3. Klik på Tilføj afsnit > Video.

 4. Indtast en overskrift til din video i feltet Overskrift.

 5. Indtast linket til deling af din video i feltet Videolink.

  Et YouTube-delingslink ser sådan ud: https://youtu.be/OTJXAUZY9t0. Du kan se, hvordan man kopierer delingslinket for en YouTube-video, i denne YouTube-hjælpeartikel.

  Et Vimeo-delingslink ser sådan ud: https://vimeo.com/281332510. Du kan se, hvordan man kopierer delingslinket for en Vimeo-video, i denne artikel fra Vimeos hjælp.

 6. Klik på Gem.

Tilpasset HTML

I afsnittet Tilpasset HTML kan du bruge HTML-kode til at oprette tilpasset indhold til din startside. Du kan f.eks. bruge HTML til at formatere tekstblokke, oprette tabeller eller integrere indhold fra et tredjepartswebsted.

Sådan føjer du en tilpasset HTML til din startside:

 1. Klik på Tilpas ud for Simple.

 2. Klik på Afsnit.

 3. Klik på Tilføj afsnit.

 4. Klik på Tilpasset HTML > Tilføj i området Avanceret layout.

 5. Klik på Tilpasset HTML, og indtast den HTML-kode, du vil føje til din startside.

 6. Klik på Gem.

Simple indeholder følgende temaindstillinger:

 • Farver
 • Typografi
 • Indkøbskurv
 • Navigation
 • Sociale medier
 • Favoritikon
 • Betaling

Farver

Du kan vælge farverne til de forskellige dele af din webshop.

Tilpas dine farveindstillinger

 1. Klik på Tilpas ud for Simple.
  1. Klik på Temaindstillinger. 2. Klik på Farver. 3. Klik på farveprøven for at bruge farvevælgeren til alle typer indhold. Området Valgt for nylig viser farver, som du for nylig har valgt til dit tema. Området Aktuelt i brug viser farver, som du bruger i andre dele af dit tema.
To set the color to transparent, click **None**.
 1. Klik på Gem.

Typografi

Med Simple kan du ændre skrifttypen og skriftstørrelsen for teksten i din butik.

Du kan indstille skrifttypestil og størrelse på teksten i din webshop.

Tilpas dine typografiindstillinger

 1. Ved siden af Simple skal du klikke på Tilpas.

 2. Klik på Temaindstillinger.

 3. Klik på Typografi.

 4. Klik på Skift for at bruge skrifttypevælgeren for hver teksttype.

 5. Udforsk skrifttyper ved hjælp af søgefeltet, eller ved at klikke på Indlæs flere.

  Du kan se alle de tilgængelige skrifttyper i Shopifys skrifttypebibliotek.

 6. Klik på navnet på den skrifttype, du vil bruge.

 7. Hvis du vil ændre skrifttypen til en anden stil, f.eks. fed eller kursiv, skal du klikke på Regelmæssig. Klik derefter på den stil, du vil bruge, og klik derefter på Vælg.

 8. Klik på Gem.

Sociale medier

Du kan tilføje knapper til deling på sociale medier for dine produkter og blogopslag og links til konti på sociale medier.

Sådan tilpasser du indstillingerne for sociale medier:

 1. Klik på Tilpas ud for Simple.

 2. Klik på Temaindstillinger.

 3. Klik på Sociale medier.

 4. Hvis du vil uploade et billede til deling på sociale medier, skal du klikke på Vælg billede eller Udforsk gratis billeder i området Billede til deling på sociale medier.

 5. Hvis du vil tilføje links til dine konti på sociale medier, skal du gå til området SoMe-konti og angive links til dine konti på sociale medier i de relevante felter. Angiv komplette links som f.eks. https://instagram.com/shopify eller https://twitter.com/shopify.

 6. Hvis du vil føje et Rich Site Summary eller RSS til en blog, skal du klikke på Vælg blog i området SoMe-konti.

  Links til dine konti på sociale medier og blog-RSS vises i sidebjælken i din webshop.

 7. Hvis du vil tilføje knapper til deling på sociale medier på dine produkter og i dine blogopslag, skal du gå til området Muligheder for deling og markere nogle af eller alle afkrydsningsfelterne.

  Du kan tilføje følgende delingsknapper:

- Del på Facebook - Tweet på Twitter - Pin på Pinterest (ikke tilgængeligt til deling af blogopslag)

 1. Klik på Gem.

Bemærk: Hvis du vil have vist knapper til deling på sociale medier på produktsider og i blogopslag, skal du også aktivere knapperne i afsnittene for disse sider.

Muligheder for deling

Du kan også lade dine kunder dele indhold fra din webshop på deres konti på sociale medier. I afsnittet Muligheder for deling skal du markere afkrydsningsfeltet for hvert af de sociale medier, du vil tillade deling på:

 • Markér afkrydsningsfeltet Del på Facebook for at aktivere knappen Del på Facebook for produkter eller blogopslag.

 • Markér afkrydsningsfeltet Tweet på Twitter for at aktivere knappen Del på Twitter for produkter eller blogopslag.

 • Markér afkrydsningsfeltet Pin på Pinterest for at aktivere knappen Del på Pinterest for produkter eller blogopslag.

Favoritikon

Du kan uploade et favoritikon eller et "favicon", som kan medvirke til at brande din webshop ved at vise dit logo på følgende steder:

 • din webbrowserfane
 • din webbrowsers historik
 • ikoner på dit skrivebord
 • ved siden af navnet på din webshop, når den er bogmærket.

Sådan uploader du et favoritikon:

 1. Klik på Tilpas i afsnittet Simple.

 2. Klik på Temaindstillinger.

 3. Klik på Favoritikon.

 4. Klik på Vælg billede i området Billede for favoritikon, og gør derefter et af følgende:

- Klik på fanen Bibliotek, hvis du vil vælge et billede, du allerede har uploadet til din Shopify-administrator. - Hvis du vil vælge et billede fra din lokale computer, skal du klikke på fanen Bibliotek og derefter klikke på plusknappen.

 1. Klik på Gem.

Tilføj en rullemenu

Hvis du vil tilføje rullemenuer i din hovedmenu, skal du oprette menuer på din navigationsside. Du kan læse, hvordan du gør det, i denne artikel.

Billedtips

De bedste typer af produktbillede til Simple

Billeder med høj opløsning ser flottere og mere professionelle ud i temaet Simple, så billederne skal være på mindst 1024 x 1024 px. Dine billeder kan være på helt op til 2048 gange 2048 px. Billederne vil automatisk blive skaleret ned, hvor det er nødvendigt, så jo højere kvaliteten er jo bedre.

Det optimale forhold mellem bredde og højde for dine produktbilleder er et kvadrat.

Ideelt set bør dine billeder have en baggrund med jævn farve langs kanterne. Fast er en jævn farve uden skygger eller fremhævninger. Alle billeder bør have samme jævne farve langs med kanterne.

Angiv et billede til blogopslag

Det første billede fra din blogartikel vælges som det udvalgte billede for bloglandingssiden. Klik her for at få mere at vide om, hvordan du kan føje et billede til en blogartikel.

Skift kreditkortikonerne nederst på sider

Denne artikel forklarer, hvordan du kan tilføje kreditkort, og hvordan du kan fjerne nogle af dem eller dem alle.

Vis miniaturebilleder for videoer i blogopslag

Hvis du har en video i dit blogopslag, kan du tilføje et miniaturebillede af denne video i uddraget af din artikel. Dette miniaturebillede vises så på bloglandingssiden.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis