Afsnit til Simple

Afsnit er tilpassede blokke af indhold, der bestemmer layoutet på forskellige sider i din webshop.

 • Startafsnit omfatter funktioner som diasshow eller tilmelding til nyhedsbreve, som du kan tilføje, omorganisere eller fjerne. Du kan have op til 25 afsnit på din startside.

 • Hver type side har sine egne afsnit. For eksempel bestemmer produktsideafsnittet layoutet for hver produktside i din webshop.

 • Sideafsnittene er altid på bestemte steder i din webshop. Du kan tilpasse dem, men du kan ikke omorganisere eller fjerne dem.

 • Hvert tema indeholder faste afsnit, som f.eks. overskrift og sidefod, der vises på hver side i din webshop.

Du kan lære om det unikke udvalg af afsnit i Simple, og hvordan du tilpasser dem, så de passer til din virksomhed.

Simple indeholder følgende statiske afsnit:

 • Sidehoved
 • Sidebjælkemenu
 • Sidefod
 • Produktsider
 • Kollektionssider
 • Siden Kollektionsliste
 • Artikelsider

Dynamiske afsnit

Du kan tilføje, omorganisere og fjerne dynamisk afsnit for at tilpasse layoutet på din startside. Hvert tema har et unikt sæt af dynamiske afsnit, du kan vælge imellem.

Simple indeholder følgende dynamiske afsnit:

 • Blogopslag
 • Kollektionsliste
 • Udvalgt kollektion
 • Udvalgt banner
 • Billede med tekst
 • Diasshow
 • Fremhævet produkt
 • Nyhedsbrev
 • Kort
 • RTF
 • Video
 • Tilpasset HTML

Sidehoved

Du kan tilføje dit firmas logo i din butiks overskrift. Du kan bruge et tilpasset logobillede sammen med Simple. Det bedste format er en .png-fil med en gennemsigtig baggrund. Logobilleder skal være på 450 x 200 pixels. Du kan ændre størrelsen på logobilledet ved at mindske bredden.

Sådan uploader du et tilpasset logo:

 1. Klik på Tilpas i afsnittet Simple.

 2. Klik på fanen Afsnit.

 3. Klik på Sidehoved.

 4. Klik på Vælg billede i området Logobillede, og gør derefter et af følgende:

- Klik på fanen Bibliotek, hvis du vil vælge et billede, du allerede har uploadet til din Shopify-administrator. - Hvis du vil vælge et billede fra din lokale computer, skal du klikke på fanen Bibliotek og derefter klikke på plusknappen.

 1. Indtast logoets bredde i feltet Bredde på tilpasset logo (i pixels).

 2. I området Slogan skal du tilføje tekst, der skal vises øverst til højre for dit sidehoved.

 3. Klik på Gem.

Sidebjælkemenu

Simple indeholder en sidebjælke, som indeholder en navigationsmenu:

 1. Klik på Tilpas i afsnittet Simple.

 2. Klik på fanen Afsnit.

 3. Klik på Sidebjælke.

 4. Vælg en menu til sidebjælkemenuen i listen Menu.

 5. Klik på Gem.

Sidefod

Simple indeholder en sidefod, hvor du kan vise en navigationsmenu, et tekstområde og tilmelding til et nyhedsbrev. Som standard indeholder Simple ét startsideafsnit:

 • Links indeholder links fra en navigationsmenu.

Med Simple kan du vise links i sidefoden på din startside.

 1. Klik på Tilpas i afsnittet Simple.

 2. Klik på fanen Afsnit.

 3. Klik på Sidefod.

 4. Klik på Links.

 5. I feltet Overskrift skal du skrive teksten, du vil have vist over linkene i sidefoden.

 6. Vælg en menu til linkene i sidefoden i listen Menu.

 7. Klik på Gem.

Nyhedsbrev

Med Simple kan du vise en formular til tilmelding til et nyhedsbrev på din startside. Denne afsnitstype indeholder ikke nogen valgmuligheder – hvis du vil vise en formular til tilmelding til et nyhedsbrev, skal du lade afsnittet være, som det er. Hvis du ikke vil vise en formular til tilmelding til et nyhedsbrev, kan du slette afsnittet fra din startside.

Når en person tilmelder sig et nyhedsbrev, tilføjes vedkommende som kunde i din butik. Afsnittet Nyhedsbrev indeholder et link til siden Kunder i din administrator. Du kan klikke på dette link for at se en opdateret liste over dine kunder.

 1. Klik på Tilpas i afsnittet Simple.

 2. Klik på fanen Afsnit.

 3. Klik på Sidefod.

 4. Klik på Tilføj indhold, og klik derefter på Tilmelding til nyhedsbrev.

 5. Klik på Gem.

Tekst

Brug afsnittet Tekst til at angive skriftligt indhold, som du vil vise i sidefoden, eller til at integrere en side, som er oprettet i din Shopify-administrator. Du kan f.eks. vise kommende events ved at integrere din blogside eller vise en side med følgende:

 1. Klik på Tilpas i afsnittet Simple.

 2. Klik på fanen Afsnit.

 3. Klik på Sidefod.

 4. Klik på Tilføj indhold, og klik derefter på Tekst.

 5. I feltet Overskrift skal du angive teksten, du vil have vist over RTF-teksten.

 6. Hvis du vil tilføje tekst, skal du skrive teksten i feltet Tekst. Klik på ikonerne med fed eller kursiv skrift for at formatere den valgte tekst.

 7. Klik på Gem.

Produktsider

I afsnittet Produktsider kan du tilføje eller fjerne følgende elementer:

 • En antalsvælger
 • Produktbrandet eller -forhandleren
 • Ikoner til deling på sociale medier
 • Faner i produktbeskrivelsen
 • Billedzoom
 • En dynamisk betalingsknap
 • Produktanbefalinger

Du kan også angive placeringen af produktbeskrivelsen.

Sådan redigerer du indstillingerne for produktsider:

 1. Vælg Produktsider i rullemenuen i topbjælken.

 2. Klik på Afsnit.

 3. Klik på Produktsider.

 4. Hvis du vil have vist en antalsvælger, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis antalsvælger.

 5. Hvis du vil vise produktbrand eller -forhandler, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis produktforhandler. Hvis du vil have vist et brand eller en forhandler, skal du føje en forhandler til produktet.

 6. Hvis du vil have vist ikoner til deling på sociale medier, skal du markere afkrydsningsfeltet Aktivér deling for produkter.

 7. Du kan angive placeringen af produktbeskrivelsen fra rullemenuen Placering. Vælg enten Til højre for billeder eller Under billeder.

 8. Hvis du vil bruge faner i din produktbeskrivelse, skal du gøre følgende:

  1. Markér afkrydsningsfeltet Vis en fane ud for din produktbeskrivelse. Dette betyder, at din produktbeskrivelse vises på én fane, og yderligere indhold, som f.eks. størrelsesdiagram eller en returneringspolitik, vises på en anden fane.
  2. Klik på Vælg side i området Faneindhold, og vælg en side med indhold, som du vil have vist på den anden fane.
 9. Hvis du vil vælge typen af billedzoom for det udvalgte billede, skal du vælge Lightbox, Zoom ind eller Ingen zoom i rullemenuen Zoomtype.

 10. Hvis du vil have vist en dynamisk betalingsknap, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis dynamisk betalingsknap.

 11. Klik på Gem.

Tilføj eller fjern produktanbefalinger

Du kan vise anbefalede produkter på produktsiderne, så dine kunder nemmere kan finde andre produkter, der kan være interessante for dem.

 1. Vælg Produktsider i rullemenuen i topbjælken.

 2. Klik på Produktanbefalinger.

 3. Brug afkrydsningsfeltet Vis dynamiske anbefalinger for at vise eller skjule produktanbefalinger på dine produktsider.

 4. Valgfri: Hvis du vil ændre overskriften, der vises over de anbefalede produkter, skal du indtaste en ny i feltet Overskrift.

 5. Valgfrit: Hvis du vil vise produktforhandleren i produktanbefalingerne, skal du vælge Vis produktforhandler.

 6. Klik på Gem.

Kollektionssider

Du kan konfigurere dine kollektionssider, så dine kunder kan filtrere og sortere produkter i kollektionen.

Sådan angiver du layoutet for dine kollektionssider:

 1. Naviger til en kollektionsside i temaeditoren.

 2. Klik på fanen Afsnit.

 3. Klik på Kollektionssider.

 4. Markér afkrydsningsfeltet Vis produktforhandler for at vise navnet på produktforhandleren.

 5. Markér afkrydsningsfeltet Aktivér kollektionssortering for at vise en sorteringsmenu.

 6. Markér Aktivér filtrering efter produkttag for at give kunderne mulighed for at filtrere kollektionen efter produkttag.

 7. Klik på Gem.

Udvalgt kollektion

Med Simple kan du vise udvalgte produkter fra én af dine kollektioner på din startside. Du kan vælge en overskrift og det antal rækker, der skal vises for den udvalgte kollektion på din startside.

 1. Klik på Tilpas i området Simple.

 2. Klik på fanen Afsnit.

 3. I feltet Overskrift skal du angive teksten, du vil have vist over kollektionen.

 4. Vælg en kollektion på listen Kollektion. Der vises op til 50 produkter fra din valgte kollektion.

 5. Vælg det antal rækker, du vil have vist, i listen Antal rækker.

 6. Klik på Gem.

Udvalgt banner

Med Simple kan du tilføje et udvalgt bannerbillede på din startside. Du kan også tilføje en overskrift og et billedlink.

Sådan tilføjer du et afsnit med et udvalgt banner på din startside:

 1. Klik på Tilpas i afsnittet Simple.

 2. Klik på Afsnit.

 3. Klik på Tilføj afsnit.

 4. Klik på Udvalgt banner, og klik derefter på Tilføj.

 5. Skriv en ny titel til dette afsnit i feltet Overskrift.

 6. Klik på Vælg billede i området Billede, og gør derefter et af følgende:

- Klik på fanen Bibliotek, hvis du vil vælge et billede, du allerede har uploadet til din Shopify-administrator. - Hvis du vil vælge et lagerbillede fra Shopifys Burst-stockbilledkollektion, skal du klikke på fanen Gratis billeder. Herfra kan indtaste et søgeord eller gennemse billedkategorierne. - Hvis du vil vælge et billede fra din lokale computer, skal du klikke på fanen Bibliotek og derefter klikke på plusknappen.

 1. I feltet Billedlink skal du vælge en side i din butik, som du vil have, at billedet linker til.

 2. Klik på Gem.

Billede med tekst

Med Simple kan du tilføje et billede med tekst, der vises til højre eller til venstre for billedet. Du kan også tilføje en knap, der linker til en side i din butik.

Normalt vil man bruge afsnittet Billede med tekst til at reklamere for et produkt eller en kollektion eller til at skabe websitetrafik på din blogside.

Sådan føjer du et billede med et tekstafsnit til din startside:

 1. Klik på Tilpas i afsnittet Simple.

 2. Klik på fanen Afsnit.

 3. Klik på Tilføj afsnit.

 4. Klik på Billede med tekst, og klik derefter på Tilføj.

 5. Klik på Vælg billede i området Billede, og gør derefter et af følgende:

- Klik på fanen Bibliotek, hvis du vil vælge et billede, du allerede har uploadet til din Shopify-administrator. - Hvis du vil vælge et lagerbillede fra Shopifys Burst-stockbilledkollektion, skal du klikke på fanen Gratis billeder. Herfra kan indtaste et søgeord eller gennemse billedkategorierne. - Hvis du vil vælge et billede fra din lokale computer, skal du klikke på fanen Bibliotek og derefter klikke på plusknappen.

 1. Vælg i listen Layout, om billedet skal vises til højre eller venstre for teksten.

 2. Indtast en overskrift til dette afsnit i feltet Overskrift.

 3. Indtast den tekst, du vil vise under sidehovedet i feltet Tekst.

 4. I feltet Knaptekst skal du angive teksten, du vil have vist på knappen.

 5. I feltet Knaplink skal du vælge en side i din butik, som du vil have knappen til at linke til.

 6. Klik på Gem.

Diasshow

Du kan oprette et diasshow på startsiden, som viser op til seks billeder i rotation.

Afsnittet diasshow i temaet Simple

Den anbefalede størrelse til diasshowbilleder er 1280 x 460 px.

Afsnittet med diasshow indeholder følgende indstillinger:

 • Diashøjde – Angiv højden på diasshowet. Vælg Tilpas til første billeddiashøjde for at baseret højden på dit diasshow på højden af det første billede.
 • Roter automatisk dias – Indstil diasshowet til at blive afspillet automatisk.
 • Skift dias hvert – Vælg, hvor ofte der skal skiftes dias.
 • Overgangseffekt – Vælg, om du vil have billederne til at glide eller tone ud.
 • Tekststørrelse – Angiv størrelsen på teksten i diasshowet.
 • Billede – Føj et billeddias til dit diasshow.
 • Billedplacering – Vælg det vigtigste område af billedet, som der skal fokuseres på i diasshowet.
 • Uigennemsigtighed for overlejring – Angiv skyggen for billedoverlejringen. En overlejring gør dine billeder mørkere, og det kan gøre det nemmere at læse teksten på diasshowet.
 • Tekstfarve – Angiv farven på teksten i diasshowet.
 • Tekstjustering – Juster teksten i forhold til diassene.
 • Overskrift – Føj en overskrift til dit dias.
 • Knaptekst – Tilføj en knap med en tekstlabel på dit dias.
 • Knaplink – Link din knap til en anden del af din webshop.

Tilføj et diasshow på din startside:

 1. Klik på Tilpas ud for Simple.

 2. Klik på Diasshow.

 3. Brug indstillingerne til at tilpasse dit diasshow.

 4. Klik på Gem.

Nyhedsbrev

Du kan føje tilmelding til et nyhedsbrev til din startside. Det giver dig mulighed for at indsamle kundernes e-mailadresser til e-mailmarkedsføringskampagner. Du kan få mere at vide om e-mailmarkedsføring på Shopifys blog.

Nyhedsbrevsafsnittet på et website. Der er et felt, hvor kunderne kan angive en e-mailadresse, og en knap med teksten

Sådan tilføjer du tilmelding til nyhedsbrev på din startside:

 1. Klik på Tilpas ud for Simple.

 2. Klik på Afsnit.

 3. Klik på Tilføj afsnit > Nyhedsbrev.

 4. Indtast en overskrift til tilmeldingen til nyhedsbrevet i feltet Overskrift. Standardoverskriften er "Tilmeld dig vores nyhedsbrev".

 5. Indtast en underoverskrift for tilmeldingen til dit nyhedsbrev i feltet Undertekst. Standardteksten er "Kampagner, nye produkter og udsalg. Direkte i din indbakke.".

 6. Klik på Gem.

RTF

Brug afsnittet RTF til at angive eventuelt skriftligt indhold, som du ønsker at vise på din startside, eller til at integrere en side, som du har oprettet i din Shopify-administrator. Du kan f.eks. vise kommende events ved at integrere din blogside eller vise en side med følgende:

 1. Klik på Tilpas i afsnittet Simple.

 2. Klik på Afsnit.

 3. Klik på Tilføj afsnit.

 4. Klik på RTF, og klik derefter på Tilføj.

 5. Hvis du vil tilføje tekst, skal du klikke på RTF og skrive din tekst i feltet Tekst. Klik på ikonerne med fed eller kursiv skrift for at formatere den valgte tekst.

 6. Hvis du vil vise en udvalgt side fra din butik, skal du klikke på Tilføj indhold og derefter klikke på Side. Vælg en side, som du vil bruge som din startside, i rullemenuen.

 7. I feltet Overskrift skal du angive teksten, du vil have vist over RTF-teksten.

 8. Klik på Gem.

Video

Du kan føje en video, som hostes på YouTube eller Vimeo, til din startside. Videoer kan involvere kunderne og skabe interesse for din virksomhed.

Sådan føjer du en video til din startside:

 1. Klik på Tilpas ud for Simple.

 2. Klik på Afsnit.

 3. Klik på Tilføj afsnit > Video.

 4. Indtast en overskrift til din video i feltet Overskrift.

 5. Indtast linket til deling af din video i feltet Videolink.

  Et YouTube-delingslink ser sådan ud: https://youtu.be/OTJXAUZY9t0. Du kan se, hvordan man kopierer delingslinket for en YouTube-video, i denne YouTube-hjælpeartikel.

  Et Vimeo-delingslink ser sådan ud: https://vimeo.com/281332510. Du kan se, hvordan man kopierer delingslinket for en Vimeo-video, i denne artikel fra Vimeos hjælp.

 6. Klik på Gem.

Tilpasset HTML

I afsnittet Tilpasset HTML kan du bruge HTML-kode til at oprette tilpasset indhold til din startside. Du kan f.eks. bruge HTML til at formatere tekstblokke, oprette tabeller eller integrere indhold fra et tredjepartswebsted.

Sådan føjer du en tilpasset HTML til din startside:

 1. Klik på Tilpas ud for Simple.

 2. Klik på Afsnit.

 3. Klik på Tilføj afsnit.

 4. Klik på Tilpasset HTML > Tilføj i området Avanceret layout.

 5. Klik på Tilpasset HTML, og indtast den HTML-kode, du vil føje til din startside.

 6. Klik på Gem.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis