Afsnit til Supply

Afsnit er tilpassede blokke af indhold, der bestemmer layoutet på forskellige sider i din webshop.

 • Startafsnit omfatter funktioner som diasshow eller tilmelding til nyhedsbreve, som du kan tilføje, omorganisere eller fjerne. Du kan have op til 25 afsnit på din startside.

 • Hver type side har sine egne afsnit. For eksempel bestemmer produktsideafsnittet layoutet for hver produktside i din webshop.

 • Sideafsnittene er altid på bestemte steder i din webshop. Du kan tilpasse dem, men du kan ikke omorganisere eller fjerne dem.

 • Hvert tema indeholder faste afsnit, som f.eks. overskrift og sidefod, der vises på hver side i din webshop.

Du kan lære om det unikke udvalg af afsnit i Supply, og hvordan du tilpasser dem, så de passer til din virksomhed.

Supply indeholder følgende statiske afsnit:

 • Sidehoved
 • Sidefod
 • Produktsider
 • Kollektionssider
 • Siden Kollektionsliste
 • Artikelsider

Dynamiske afsnit

Du kan tilføje, omorganisere og fjerne dynamisk afsnit for at tilpasse layoutet på din startside. Hvert tema har et unikt sæt af dynamiske afsnit, du kan vælge imellem.

Supply indeholder følgende dynamiske afsnit:

 • Blogopslag
 • Kollektionsliste
 • Udvalgt kollektion
 • Billede med tekst
 • Diasshow
 • Fremhævet produkt
 • Nyhedsbrev
 • Kort
 • RTF
 • Video
 • Tilpasset indhold

Sidehoved

Supply indeholder nogle unikke indstillinger for din butiks sidehoved. Du kan vælge en menu, der vises i dit sidehoved, uploade et logo og vise en meddelelse til dine kunder.

Sådan tilpasses sidehovedet:

 1. Klik på fanen Afsnit.

 2. Klik på Sidehoved.

 3. Vælg en menu, der skal vises i listen Menu.

Med Supply kan du have et logo i din butiks overskrift. Hvis du bruger et tilpasset logo, er det bedste format en .png-fil med en gennemsigtig baggrund.

Supply ser bedst ud med et logo, som er 400 px bredt. Du kan ændre bredden på dit billede ved hjælp af feltet Bredde på tilpasset logo. Undlad at øge bredden ud over logobilledets oprindelige bredde. Hvis du gør det, kan det forvrænge billede og forringe billedkvaliteten.

Besked

Med Supply kan du angive en besked i din overskrift, som indeholder op til 55 tegn. Denne besked vises over søgelinjen.

Du kan f.eks. indtaste en hilsen, reklamere for et udsalg eller en ny kollektion, eller du kan informere kunderne om forsinkede leveringer.

Sådan tilføjer du en meddelelse i sidehovedet:

 1. Skriv din sidehovedmeddelelse i området Besked.

 2. Du kan vælge at vise noget af teksten med fed eller kursiv skrift.

 3. Klik på Gem.

Sidefod

I afsnittet med sidefoden kan du redigere det indhold, der vises nederst på hver side i din butik. Du kan tilføje følgende funktioner i din sidefod:

 • ikoner for sociale medier
 • betalingsikoner
 • en vandret menu
 • en tilmelding til nyhedsbrev
 • tilpasset tekst
 • hurtige links

Afsnittet med sidefoden på et website, der viser en menu med hurtige links, kontaktoplysninger, en tilmelding til et nyhedsbrev, en vandret menu, copyrighttekst og betalingsikoner.

Sådan tilpasser du afsnittet med sidefoden:

 1. Klik på Tilpas ud for Supply.

 2. Klik på Afsnit.

 3. Klik på Sidefod.

 4. Vis ikoner for sociale medier i sidefoden ved at markere afkrydsningsfeltet Vis ikoner for sociale medier. Vælg, hvilke konti der skal linkes til fra temaindstillingerne for Sociale medier.

 5. Tilføj betalingsikoner, som f.eks. Mastercard eller PayPal, i sidefoden ved at markere afkrydsningsfeltet Vis betalingsikoner.

 6. Tilføj en vandre menu nederst i sidefoden fra området Juridisk menu. Hvis du vil redigere standardmenuen, skal du klikke på Rediger menu. Hvis du vil skifte til en anden menu, skal du klikke på Skift, og derefter vælge en eksisterende menu eller klikke på Opret menu.

 7. Føj op til ni indholdsblokke til sidefoden i området Indhold:

- Tilføj en indholdsblok ved at klikke på Tilføj indhold. Vælg bloktypen ud fra følgende valgmuligheder: - Menu - RTF - Tilmelding til nyhedsbrev

- Flyt en indholdsblok ved at klikke på ⁞⁞-ikonet og trække blokken til en anden placering. - Fjern en indholdsblok ved at klikke på blokken og derefter på Fjern indhold. - Tilpas en indholdsblok ved at klikke på blokken og redigere indstillingerne.

 1. Klik på Gem.

Produktsider

I afsnittet Produkt kan du tilføje eller fjerne følgende elementer:

 • Billedzoom
 • En antalsvælger
 • Lageroplysninger
 • Produktbrandet eller -forhandleren
 • Oplysninger om besparelser
 • Relaterede produkter
 • En dynamisk betalingsknap
 • Ikoner til deling på sociale medier
 • Kundeanmeldelser

Sådan redigerer du indstillingerne for produktsider:

 1. Vælg Produktsider i rullemenuen i topbjælken.

 2. Klik på Afsnit.

 3. Klik på Produkt.

 4. Hvis du vil give kunderne mulighed for at zoome ind ved at holde musemarkøren over produktbilledet, skal du markere afkrydsningsfeltet Aktivér billedzoom.

 5. Hvis du vil have vist en antalsvælger, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis antalsvælger.

 6. Hvis du vil have vist den tilbageværende beholdning, når lagerbeholdningen er lav, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis beholdning, når der er under 10 produkter tilbage. Hvis du vil have vist denne besked, skal du aktivere lagersporing for produktet.

 7. Hvis du vil vise en besked, som angiver, hvornår et udsolgt produkt er på lager igen, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis besked om indgående lageroverførsel, når varen er udsolgt. Den besked, der vises, er "Vil være på lager efter (dato)". Hvis du vil have vist denne besked, skal du oprette en overførsel for produktet.

 8. Hvis du vil vise produktbrand eller -forhandler, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis produktforhandler. Hvis du vil have vist et brand eller en forhandler, skal du føje en forhandler til produktet.

 9. Hvis du vil vise det beløb, kunden sparer, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis sparet beløb. Det sparede beløb er forskellen mellem normalprisen og sammenligningsprisen for produktet. Det sparede beløb rundes ned til nærmeste dollar. Hvis prisforskellen f.eks. er 25,51 USD, er det sparede beløb "25 USD". Hvis du vil have vist det sparede beløb, skal du angive en sammenligningspris for produktet.

 10. Hvis du vil vise sammenligningsprisen, skal du markere Vis sammenligningspris.

 11. Hvis du vil vise et udvalg af relaterede produkter nederst på siden, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis relaterede produkter. Den kollektion, som produktet tilhører, afgør, hvilke relaterede produkter der vises. Hvis du vil have vist relaterede produkter, skal du oprette en kollektion for produktet eller føje det til en eksisterende kollektion. Hvis produktet ikke er en del af en kollektion, vises der ikke nogen relaterede produkter.

 12. Hvis du vil have vist en dynamisk betalingsknap, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis dynamisk betalingsknap.

 13. Hvis du vil have vist ikoner til deling på sociale medier, skal du markere afkrydsningsfeltet Aktivér produktdeling.

 14. Hvis du vil vise kundeanmeldelser af produktet, skal du markere afkrydsningsfeltet Aktivér produktanmeldelser. Hvis du vil have vist anmeldelser, skal du installere den gratis app Shopify Product Reviews og modtage anmeldelser af dit produkt.

 15. Hvis du vil angive størrelsen på variantvælgeren, knappen Læg i indkøbskurven og den dynamiske betalingsknap, skal du vælge en størrelse i rullemenuen Størrelse på variantvælger og knapper.

 16. Klik på Gem.

Kollektionssider

Med Supply kan du angive, hvordan kollektioner sorteres i sidebjælkemenuen på kollektionssider. Du kan vælge at sortere efter produkttags eller efter filtreringsgrupper.

 1. Åbn en kollektionsside i forhåndsvisningen af din butik i temaeditoren.

 2. Klik på fanen Afsnit.

 3. Klik på Kollektion.

 4. Vælg, hvor mange produkter der skal vises i hver række, på rullelisten under Produkter pr. række.

 5. Vælg, hvor mange rækker der skal vises, på rullelisten under Rækker pr. side.

 6. Vælg, om kollektioner skal sorteres efter produkttag eller efter filtreringsgruppe, under Sidebjælkeproduktfiltre.

 7. Hvis du vil vise en prissammenligning, når et produkt i kollektionen nedsættes fra den oprindelige pris, eller for at sammenligne med konkurrenternes priser, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis sammenligningspris.

 8. Hvis du vil vise, hvor mange penge kunderne sparer, når et produkt er nedsat, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis sparet beløb.

 9. Hvis du vil gøre det muligt at vise produktanmeldelser på dine kollektionssider, skal du markere afkrydsningsfeltet Aktivér produktanmeldelser.

Bemærk: Du skal installere den gratis Product Reviews-app for at aktivere produktanmeldelser.

 1. Klik på Gem.

Udvalgte kollektioner

Brug afsnittet Udvalgte kollektioner til at vælge op til seks produktkollektioner, der skal vises på din startside. Når en kunde klikker på en udvalgt kollektion på din startside, vises kollektionens udvalgte produkt. Hvis du ikke har et udvalgt produkt, vises det første produktbillede i kollektionen.

Sådan viser du udvalgte kollektioner på din startside:

 1. Klik på fanen Afsnit.

 2. Klik på Udvalgte kollektioner.

 3. Klik på Kollektion i området Indhold.

 4. Vælg en kollektion, der skal vises, på rullelisten under Kollektion.

 5. Fortsæt med at tilføje kollektioner, indtil du har valgt alle de kollektioner, du vil vise.

 6. Klik på Gem.

Diasshow

I afsnittet Diasshow kan du uploade billeder, der skal bruges til dit diasshow. Du kan vælge, om billederne i diasshowet skal rotere automatisk, og du kan angive den hyppighed (i minutter), som billederne roterer med.

Med Supply kan du vælge op til seks diasbilleder til din startside. Du kan føje et webadresse-link til hvert dias, som kunderne kan klikke på for at åbne en side i din butik.

Hvert diasbillede skal være 1.000 px bredt og 500 px højt. Hvis du bruger diasbilleder med forskellige højder, kan billederne se ud, som om de hopper, eller de kan være usammenhængende mellem diasovergange.

Sådan tilpasser du dit diasshow:

 1. Klik på fanen Afsnit.

 2. Klik på Diasshow.

 3. Markér afkrydsningsfeltet Roter automatisk dias i området Indstillinger, hvis du vil have, at diasbilleder roterer automatisk.

 4. Vælg en rotationsfrekvens i sekunder på rullelisten under Overførselstid.

Sådan tilføjer du et diasbillede:

 1. Klik på Billede i området Indhold.

 2. Klik på Vælg billede i området Billede, og gør derefter et af følgende:

- Klik på fanen Bibliotek, hvis du vil vælge et billede, du allerede har uploadet til din Shopify-administrator. - Hvis du vil vælge et lagerbillede fra Shopifys Burst-stockbilledkollektion, skal du klikke på fanen Gratis billeder. Herfra kan indtaste et søgeord eller gennemse billedkategorierne. - Hvis du vil vælge et billede fra din lokale computer, skal du klikke på fanen Bibliotek og derefter klikke på plusknappen.

 1. Hvis du vil føje et link til diasset, skal du gøre et af følgende:

- Hvis du vil linke teksten på dit dias til en side i din butik, skal du klikke på feltet Link-webadresse og vælge en side. - Hvis du vil have, at teksten på dit dias linker til et website, skal du indsætte webadressen for websitet i feltet Diaslink.

 1. Klik på Gem.

Nyhedsbrev

Du kan føje tilmelding til et nyhedsbrev til din startside. Det giver dig mulighed for at indsamle kundernes e-mailadresser til e-mailmarkedsføringskampagner. Du kan få mere at vide om e-mailmarkedsføring på Shopifys blog.

Nyhedsbrevsafsnittet på et website. Der er et felt, hvor kunderne kan angive en e-mailadresse, og en knap med teksten

Sådan tilføjer du tilmelding til nyhedsbrev på din startside:

 1. Klik på Tilpas ud for Supply.

 2. Klik på Afsnit.

 3. Klik på Tilføj afsnit > Nyhedsbrev.

 4. Indtast en overskrift til tilmeldingen til nyhedsbrevet i feltet Overskrift. Standardoverskriften er "Tilmeld dig vores nyhedsbrev".

 5. Indtast en underoverskrift for tilmeldingen til dit nyhedsbrev i feltet Undertekst. Standardteksten er "Kampagner, nye produkter og udsalg. Direkte i din indbakke."

 6. Klik på Gem.

Video

Du kan føje en video, som hostes på YouTube eller Vimeo, til din startside. Videoer kan involvere kunderne og skabe interesse for din virksomhed.

Sådan føjer du en video til din startside:

 1. Klik på Tilpas ud for Supply.

 2. Klik på Afsnit.

 3. Klik på Tilføj afsnit > Video.

 4. Indtast en overskrift til din video i feltet Overskrift.

 5. Indtast linket til deling af din video i feltet Videolink.

  Et YouTube-delingslink ser sådan ud: https://youtu.be/OTJXAUZY9t0. Du kan se, hvordan man kopierer delingslinket for en YouTube-video, i denne YouTube-hjælpeartikel.

  Et Vimeo-delingslink ser sådan ud: https://vimeo.com/281332510. Du kan se, hvordan man kopierer delingslinket for en Vimeo-video, i denne artikel fra Vimeos hjælp.

 6. Klik på Gem.

Tilpasset indhold

I afsnittet Tilpasset indhold kan du bruge HTML-kode til at oprette tilpasset indhold til din startside. Du kan f.eks. bruge HTML til at formatere tekstblokke, oprette tabeller eller integrere indhold fra et tredjepartswebsted.

Sådan føjer du tilpasset indhold til din startside:

 1. Klik på Tilpas ud for Supply.

 2. Klik på Afsnit.

 3. Klik på Tilføj afsnit.

 4. Klik på Tilpasset indhold > Tilføj i området Avanceret layout.

 5. Klik på Tilpasset indhold, og indtast den HTML-kode, du vil føje til din startside.

 6. Klik på Gem.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis