Temaindstillinger for Supply

Supply indeholder følgende temaindstillinger:

 • Farver
 • Typografi
 • Favoritikon
 • Indkøbskurv
 • Sociale medier
 • Prisformat
 • Betaling

Farver

Du kan vælge farverne til de forskellige dele af din webshop.

Tilpas dine farveindstillinger

 1. Ved siden af Supply skal du klikke på Tilpas.

 2. Klik på Temaindstillinger.

 3. Klik på Farver.

 4. Klik på farveprøven for at bruge farvevælgeren til alle typer indhold. Området Valgt for nylig viser farver, som du for nylig har valgt til dit tema. Området Aktuelt i brug viser farver, som du bruger i andre dele af dit tema.

  Hvis du vil indstille farven til gennemsigtig, skal du klikke på Ingen.

 5. Klik på Gem.

Typografi

Du kan indstille skrifttypestil og størrelse på teksten i din webshop.

Tilpas dine typografiindstillinger

 1. Ved siden af Supply skal du klikke på Tilpas.

 2. Klik på Temaindstillinger.

 3. Klik på Typografi.

 4. Klik på Skift for at bruge skrifttypevælgeren for hver teksttype.

 5. Udforsk skrifttyper ved hjælp af søgefeltet, eller ved at klikke på Indlæs flere.

  Du kan se alle de tilgængelige skrifttyper i Shopifys skrifttypebibliotek.

 6. Klik på navnet på den skrifttype, du vil bruge.

 7. Hvis du vil ændre skrifttypen til en anden stil, f.eks. fed eller kursiv, skal du klikke på Regelmæssig. Klik derefter på den stil, du vil bruge, og klik derefter på Vælg.

 8. Klik på Gem.

Favoritikon

Med Supply kan du føje et favoritikon til din butik. Et favicon (favoritikon) er et lille ikon, som repræsenterer dit website og indeholder en genvej til det de steder, hvor ikonet vises:

 • din webbrowserfane
 • din webbrowsers historik
 • ikoner på dit skrivebord
 • ved siden af navnet på din webshop, når den er bogmærket.

Du kan bruge et favoritikon til at brande din butik, og det giver dit website et gennemført udseende. Den anbefalede størrelse for et favoritikon til Supply er 16 x 16 pixels.

Sådan tilføjer du et favoritikon:

 1. Klik på fanen Temaindstillinger.

 2. Klik på Favoritikon.

 3. Klik på Vælg billede i området Billede for favoritikon, og gør derefter et af følgende:

- Klik på fanen Bibliotek, hvis du vil vælge et billede, du allerede har uploadet til din Shopify-administrator. - Hvis du vil vælge et billede fra din lokale computer, skal du klikke på fanen Bibliotek og derefter klikke på plusknappen.

 1. Klik på Gem.

Indkøbskurv

Med Supply kan du tilpasse siden med indkøbskurven, så den indeholder ordrebemærkninger, og vælge mellem fire forskellige typer indkøbskurve.

Sådan får du adgang til indstillingerne for indkøbskurven:

 1. Klik på fanen Temaindstillinger.

 2. Klik på Indkøbskurv.

Aktivér ordrebemærkninger

Med Supply kan du vise et felt på siden med indkøbskurven, hvor kunderne kan angive bemærkninger til deres ordre. Det kan bruges til gavemeddelelser, særlige anmodninger og leveringsinstruktioner.

Indkøbskurvtype

Supply indeholder fire forskellige indkøbskurvtyper:

 • Med indkøbskurvtypen Skuffe skydes indkøbskurven ned fra toppen af siden. Når indkøbskurven er lukket, ser teksten til indkøbskurven ud til at blive foldet sammen:
 • Indkøbskurvtypen Flip er ligesom indkøbskurvtypen Skuffe, bortset fra at flip-animationen vises, når indkøbskurven åbnes og lukkes:
 • Indkøbskurvtypen Modus er et pop op-vindue, som vises oven på sideindholdet. Pop op-vinduet kan afvises ved, at man klikker på X'et eller klikker uden for pop op-vinduet.
 • Indkøbskurvtypen Side er en side i din webshop. Kunderne får adgang til indkøbskurven ved at klikke på indkøbskurvlinket i sidehovedet eller ved at lægge en vare i indkøbskurven.

Sociale medier

Du kan tilføje knapper til deling på sociale medier for dine produkter og blogopslag og links til konti på sociale medier.

Sådan tilpasser du indstillingerne for sociale medier:

 1. Klik på Tilpas ud for Supply.

 2. Klik på Temaindstillinger.

 3. Klik på Sociale medier.

 4. Hvis du vil uploade et billede til deling på sociale medier, skal du klikke på Vælg billede eller Udforsk gratis billeder i området Billede til deling på sociale medier.

 5. Hvis du vil tilføje links til dine konti på sociale medier, skal du gå til området Konti og angive links til dine konti på sociale medier. Angiv komplette links som f.eks. https://instagram.com/shopify eller https://twitter.com/shopify.

  Links til dine konti på sociale medier vises i sidefoden for din webshop.

 6. Hvis du vil tilføje knapper til deling på sociale medier på dine produkter og i dine blogopslag, skal du gå til området Deling og markere nogle eller alle afkrydsningsfelterne.

  Du kan tilføje følgende delingsknapper:

- Del på Facebook - Tweet på Twitter - Pin på Pinterest (ikke tilgængeligt til deling af blogopslag)

 1. Hvis du vil ændre stilen for delingsknapper, skal du vælge en stil i menuen Knapstil.

 2. Klik på Gem.

Bemærk: Hvis du vil have vist knapper til deling på sociale medier på produktsider og i blogopslag, skal du også aktivere knapperne i afsnittene for disse sider.

Prisformat

Med Supply kan du vælge, hvordan produktpriser vises i din butik.

Sådan indstiller du prisformater i Supply:

 1. Klik på fanen Temaindstillinger.

 2. Klik på Prisformat.

 3. Hvis du sælger i en valuta, der bruger cent, skal du markere afkrydsningsfeltet Vis cent med hævet skrift for at vise prisen med hævet skrift:

Betaling

Dette afsnit giver dig mulighed for at tilpasse din butiks betaling Klik her for at få flere oplysninger om din butiks betalingsside.


Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis