Skabeloner

Skabeloner er en samling af afsnit, der er konfigureret, så de giver din webshop et ensartet udseende og funktionalitet. De tilgængelige afsnit i dine skabeloner afhænger af temaet. I temaeditoren kan du se, hvilke skabeloner, der er anvendt på de forskellige sider, og derefter kan du redigere dem for at tilpasse de oplysninger, der vises for dine kunder.

Hvis du redigerer en skabelon, anvendes ændringerne på alle sider, der bruger denne sideskabelon. Hvis du f.eks. føjer en formular med tilmelding til nyhedsbrev til en kollektionsskabelon, vil alle kollektionssider, der bruger standardkollektionsskabelonen, nu vise formularen med tilmelding til nyhedsbrev.

Rediger skabeloner

Du kan redigere dine skabeloner for at føje afsnit til din webshop. Nogle afsnit giver dig mulighed for at tilføje blokke, der kan tilpasses yderligere. Det er dog ikke alle afsnit og blokke, der har indstillinger eller indhold, som kan redigeres. Når du redigerer dine skabeloner, vises dine ændringer i realtid i forhåndsvisningsvinduet for temaet.

Fremgangsmåde:

 1. Vælg den skabelon, du vil redigere, i rullemenuen
 2. Klik på + Tilføj afsnit, og vælg derefter et nyt afsnit til din skabelon
 3. Klik på det nye afsnit for at se dets indstillinger og valgmuligheder.
 4. Foretag de ønskede ændringer af afsnittet eller dets blokke.
 5. Klik på Gem, når du er tilfreds med afsnittet.

Opret en ny skabelon

Nogle skabelontyper kan bruges til at vise flere sider ved hjælp af ressourcerne i din butik. Disse skabelontyper omfatter:

 • kollektioner
 • produkter
 • blogs
 • blogopslag
 • sider

Alle temaer har en standardskabelon for hver type. Ressourcen bruger denne standardskabelon, hvis du ikke udtrykkeligt har angivet en anden skabelon.

Alle ændringer af en skabelon påvirker alle de sider, der bruger denne skabelon. Hvis du vil vise nogle sider af en bestemt type på en anden måde, kan du oprette en ny skabelon, der er baseret på en eksisterende skabelon i dit tema. Når du opretter en ny skabelon fra en eksisterende skabelon, vil den nye skabelon automatisk få de samme afsnit som den eksisterende skabelon. Du kan derefter fjerne, tilføje eller skjule afsnit efter behov uden at påvirke visningen af andre skabeloner af denne type.

Fremgangsmåde:

 1. Vælg en skabelon ved hjælp af rullemenuen. Klik på + Opret skabelon. 5. Giv din skabelon et unikt navn. 6. Vælg den eksisterende skabelon, du vil basere den nye skabelon på, ved hjælp af rullemenuen. 9. Klik på Opret skabelon.

Forhåndsvisninger af skabelon

Forhåndsvisninger af skabeloner giver dig mulighed for at se, hvordan en skabelon viser forskellige ressourcer for til dine kunder, når du klikker på gem eller udgiv. Du kan bruge forhåndsvisningerne af skabeloner til at se, hvordan dine sider eller produkter ser ud, når du anvender en anden skabelon på dem.

Skabeloner tildeles på side- eller produktniveau. Du kan oprette og redigere skabeloner i temaeditoren, men du ændrer en sides eller et produkts tildelte skabelon i Shopify-administratoren. Du kan have flere skabeloner for dine sider og produkter.

Forhåndsvisning af en anden skabelon

Du kan se en forhåndsvisning af, hvordan dine sider eller produkter vil se ud, hvis der anvendes en anden skabelon på dem.

Fremgangsmåde:

 1. Vælg en skabelon ved hjælp af rullemenuen. 5. Klik på Skift i sidebjælken. 6. Vælg det produkt eller den side, du vil se en forhåndsvisning af med den valgte skabelon.

Anvend en ny skabelon

Du kan ændre en tildelt skabelon for:

 • sider
 • produkter
 • kollektioner
 • blogs
 • blogopslag

Ændringer af tildelte skabeloner sker i Shopify-administratoren. Skabeloner kan tildeles et enkelt element eller flere elementer ved hjælp af massehandlinger. Dette sker uden for temaeditoren.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på titlen på butikssiden.
 2. Brug rullemenuen i afsnittet Webshop til at vælge en ny temaskabelon, som du vil anvende på den valgte side.
 3. Klik på Gem.

Anvend en ny skabelon til en produkt

 1. Gå til Produkter > Alle produkter i Shopify-administrator.
  1. Brug søgefilteret til at finde det produkt, du vil ændre. Du kan også klikke på produktet på listen over eksisterende produkter. 3. Brug rullemenuen i afsnittet Webshop til at vælge en ny temaskabelon, som du vil anvende på det valgte produkt. 4. Klik på Gem.

Anvend en ny skabelon til en kollektion

 1. Gå til Produkter > Kollektioner i din Shopify-administrator.
 2. Brug søgefilteret til at finde den lokation, du vil redigere. Du kan også klikke på kollektionen på listen over eksisterende kollektioner.
 3. Brug rullemenuen i afsnittet Webshop til at vælge en ny temaskabelon, som du vil anvende på den valgte kollektion.
 4. Klik på Gem.

Anvend en ny skabelon til et blogopslag

 1. Brug søgefilteret til at finde det blogopslag, du vil ændre. Du kan også klikke på produktet på listen over eksisterende blogopslag. 3. Brug rullemenuen i afsnittet Webshop til at vælge en ny temaskabelon, som du vil anvende på det valgte blogopslag. 4. Klik på Gem.

Anvend en ny skabelon til en blog

 1. Brug søgefilteret til at finde den blog, du vil ændre. Du kan også klikke på produktet på listen over eksisterende blogs. 3. Brug rullemenuen i afsnittet Webshop til at vælge en ny temaskabelon, som du vil anvende på den valgte blog. 4. Klik på Gem.

Masseændringer af skabeloner

Du kan bruge programmet til masseredigering, hvis du vil anvende en ny skabelon på flere sider, produkter, kollektioner eller blogopslag på én gang.

Masserediger produkter eller kollektioner

 1. Gå til Produkter i din Shopify-administrator, og klik derefter på Alle produkter eller Kollektioner.
 2. Brug søgefilteret til at finde de produkter eller kollektioner, du vil ændre.
 3. Du kan bruge følgende genveje til at opdatere flere produkter eller kollektioner samtidigt: - Hvis du vil vælge og redigere flere produkter eller kollektioner samtidigt, skal du klikke på afkrydsningsfeltet for de elementer, du vil redigere.

  • Hvis du vil vælge en række produkter eller kollektioner, skal du klikke på et afkrydsningsfelt, holde skift-tasten nede og derefter klikke på afkrydsningsfeltet for et andet produkt eller en anden kollektion.
  • Klik for at vælge et element, hold derefter skift-tasten nede, og klik på et nyt afkrydsningsfelt for et element for at vælge flere produkter eller kollektioner ved siden af hinanden.
 4. Klik på Rediger produkter eller Rediger kollektioner.

 5. Klik på rullemenuen Tilføj felter i programmet til masseredigering, og vælg derefter Generelt > Skabelon.

 6. Klik på skabelonfeltet på den første linje, hold skift-tasten nede, og klik derefter på skabelonfeltet på den sidste linje. Der vises et tyndt felt om dine valgte elementer.

 7. Vælg en ny skabelon til de valgte elementer ved hjælp af rullemenuen.

 8. Klik på Gem.

Masserediger sider eller blogopslag

 1. Gå til Webshop i din Shopify-administrator, og klik på Sider eller Blogopslag.
 2. Brug søgefilteret til at finde de sider eller blogopslag, du vil ændre.
 3. Du kan bruge følgende genveje til at opdatere flere sider eller blogopslag samtidigt: - Hvis du vil vælge og redigere flere sider eller blogopslag samtidigt, skal du klikke på afkrydsningsfeltet for de elementer, du vil redigere.

  • Hvis du vil vælge en række sider eller blogopslag, skal du klikke på et afkrydsningsfelt, hold skift-tasten nede, og klik derefter på en anden side eller et andet blogopslag.
  • Hvis du vil vælge flere sider eller blogopslag ved siden af hinanden, skal du klikke for at vælge et element, holde skift-tasten nede, og derefter klikke for at vælge afkrydsningsfeltet for et andet element.
 4. Klik på Rediger sider eller Rediger blogopslag.

 5. Klik på rullemenuen Tilføj felter i programmet til masseredigering, og vælg derefter Generelt > Skabelon.

 6. Klik på skabelonfeltet på den første linje, hold skift-tasten nede, og klik derefter på skabelonfeltet på den sidste linje. Der vises et tyndt felt om dine valgte elementer.

 7. Vælg en ny skabelon til de valgte elementer ved hjælp af rullemenuen.

 8. Klik på Gem.

Masserediger blogs

 1. Du kan redigere flere blogs samtidigt ved hjælp af følgende genveje: * Hvis du vil vælge og redigere flere blogs samtidigt, kan du klikke på afkrydsningsfeltet for de elementer, du vil redigere. * Hvis du vil vælge en række blogs, skal du klikke på et afkrydsningsfelt og derefter holde skift-tasten nede, mens du klikker på afkrydsningsfeltet for en anden blog. * Hvis du vil vælge flere blogs ved siden af hinanden, skal du klikke for at vælge et element og derefter holde skift-tasten nede, mens du klikker på afkrydsningsfeltet for et andet element. 4. Klik på Rediger blogs. 5. Klik på rullemenuen Tilføj felter i programmet til masseredigering, og vælg derefter Generelt > Skabelon. 6. Klik på skabelonfeltet på den første linje, hold skift-tasten nede, og klik derefter på skabelonfeltet på den sidste linje. Der vises et tyndt felt omkring dine valgte elementer. 7. Vælg en ny skabelon for de valgte elementer ved hjælp af rullemenuen. 8. Klik på Gem.

Ofte stillede spørgsmål om skabeloner

Hvordan kan jeg slette en skabelon?

Hvis du vil slette en skabelon, kan du gøre dette ved hjælp af kodeeditoren.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Webshop > Temaer i din Shopify-administrator.
 2. Find det tema, du vil slette en skabelon fra, og klik derefter på Handlinger > Rediger kode.
 3. Find skabelonmappen i kodeeditoren. Klik på navnet på den skabelon, du vil slette, og klik derefter på Slet fil. Hvis du har ressourcer, der er tildelt denne skabelon, vises de med standardskabelonen, indtil du tildeler dem til en ny skabelon.

Hvordan kan jeg ændre navnet på min skabelon?

Du kan ikke ændre navnet på en skabelon, når den er blevet oprettet. Hvis du vil have en skabelon med et nyt navn, kan du oprette en ny skabelon baseret på den gamle skabelon og give den nye skabelon det ønskede navn, før du sletter den oprindelige skabelon.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis