Afsnit, der er tilgængelige i Dawn

I Dawn kan du tilføje afsnit på alle sider. Der er nogle standardafsnit, der vises på alle sider såsom meddelelseslinjen, sidehovedet og sidefoden.

Meddelelseslinje

Meddelelseslinjen giver dig mulighed for at fortælle dine kunder om vigtige oplysninger på alle sider. Afsnittet har ikke nogen selvstændige indstillinger, men du kan tilpasse op til 12 forskellige meddelelsesblokke for at vise dem. Du kan føje et link til meddelelseslinjen for at gøre den klikbar og videresende kunderne til en bestemt side.

Meddelelsesblok

Indstillingerne for meddelelsesblokken i afsnittet med meddelelseslinjen
Indstilling Beskrivelse
Tekst Den meddelelse, du vil vise til dine kunder.
Farveskema Det farveskema, der skal bruges til meddelelseslinjen.
Link Det link, du vil have dine kunder til at navigere til, hvis de klikker på meddelelseslinjen.

Sidehoved

Sidehovedet vises på alle sider i dit tema.

Indstillinger for afsnit

Indstillingerne for overskriftsafsnittet
Indstilling Beskrivelse
Logobillede Logoet for din butik.
Tilpasset logobredde Logoets bredde. Kan være et hvilket som helst multiplum af 10, fra 50 pixel til 250 pixel. Standard er 100 pixel.
Placering af logo på store skærme

Logoets placering i sidehovedet, når en kunde ser websitet på en stor skærm, f.eks. en computer.

 • Midt på til venstre – Viser logoet integreret i hovedmenuen. Det er centreret lodret og justeret til venstre.
 • Øverst til venstre – Viser logoet over hovedmenuen. Logoet og menupunkterne er justeret til venstre.
 • Midt på til venstre (standard) – Viser logoet over hovedmenuen. Logoet og menupunkterne er justeret i midten.
Menu Den menu, du bruger til hovedmenu.
Vis adskillelseslinje Viser en linje for visuelt at adskille sidehovedet fra sidens indhold.
Aktivér fastgjort sidehoved Viser sidehovedet igen, når kunden opad. Forsvinder, når kunden ruller nedad.

Sidefod

Sidefoden vises på alle sider i dit tema.

Indstillinger for afsnit

Indstillingerne for sidefodsafsnittet
Indstilling Beskrivelse
Farveskema Du kan vælge baggrunden for sidefoden. Vælg mellem Markering 1, Markering 2, Baggrund 1, Baggrund 2 og Omvendt.
Vis tilmelding med mail Indeholder en formular til tilmelding med mail, hvor kunder kan abonnere på nyhedsbreve og markedsføring fra dig.
Overskrift Titlen for formularen Vis tilmelding med mail. Formularen vises ikke, hvis Vis tilmelding med mail ikke er aktiveret.
Ikoner for sociale medier Viser ikoner for alle platforme på sociale medier, du har angivet et profillink til i dine temaindstillinger.
Aktivér land/område-vælger Tilføjer en vælger, som en kunde kan bruge til at vælge de lande og områder, du har aktiveret i dine betalingsindstillinger, så han eller hun kan se dine produktpriser i sin foretrukne valuta.
Aktivér sprogvælger Tilføjer en vælger, som en kunde kan bruge til at vælge de lande og områder, du har aktiveret i dine sprogindstillinger, så han eller hun kan se din butik på sit foretrukne sprog.
Vis betalingsikoner Viser ikonerne for de betalingsmetoder, du har aktiveret for din butik.
Indstillingerne for menublokken i sidefodsafsnittet
Indstilling Beskrivelse
Overskrift Titlen på blokken.
Menu Menuen, der skal vises i blokken.

Tekstblok

Du kan bruge Tekstblokken til at fremhæve vigtige oplysninger, f.eks. butikkens oplysninger, kampagner eller kontaktoplysninger.

Indstillingerne for tekstblokken i sidefodsafsnittet
Indstilling Beskrivelse
Overskrift Titlen på blokken.
Undertekst Teksten, der skal vises i blokken.

Billedblok

Indstillingerne for billedblokken i afsnittet med sidefoden
Indstilling Beskrivelse
Billede Det billede, der vises i blokken.
Billedbredde Angiver billedets bredde. Kan være et hvilket som helst multiplum af 5, fra 50 pixel til 200 pixel. Standard er 100 pixel.
Billedjustering på en stor skærm

Justerer billedet i blokken:

 • Venstre – Justerer billedet til venstre side i blokken.
 • Centreret (standard) – Justerer billedet midt i blokken.
 • Højre – Justerer billedet til højre side i blokken.

Blogopslag

Hvis du har en blog i din Shopify-butik, kan du fremhæve opslag fra denne ved hjælp af afsnittet Blogopslag. Alle blogopslag i afsnittet Blogopslag viser de første 55 ord af opslagets uddrag. Hvis dit blogopslaget ikke har et uddrag, vises de første 30 ord af blogopslaget i stedet.

Indstillinger for afsnit

Indstillingerne for afsnittet med blogopslag
Indstilling Beskrivelse
Overskrift Titlen på afsnittet.
Blog Den blog, du vil vise blogopslag fra. Standard er den første blog på siden Blogs (i alfabetisk rækkefølge).
Blogopslag Det antal blogopslag, du vil vise i afsnittet. Du kan højst vise tre opslag.
Vis udvalgt billede Viser blogopslagets udvalgte billede. Det anbefalede højde-bredde-forhold er: 2:3.
Vis dato Viser den dato, hvor blogopslaget blev oprettet.
Vis forfatter Viser forfatteren af blogopslaget.
Vis sekundær baggrund Justerer baggrundsfarven, så den baseres på Tekstfarven.
Aktivér knappen “Se alle”, hvis bloggen indeholder flere blogopslag, end der vises Hvis bloggen indeholder flere blog, end der er angivet i feltet Blogopslag, vises knappen “Se alle”. Den sender kunderne til blogsiden.

Vælg en blog

 1. Klik på titlen på afsnittet Blogopslag i temaeditoren.
 2. Klik på Skift i afsnittet Blog.
 3. Vælg bloggen.
 4. Klik på Vælg, og klik derefter på Gem

Kollage

Du kan oprette en kollage med videoer, billeder, produkter og kollektioner. Alle afsnit med Kollage indeholder tre blokke. Afsnittet indeholder som standard en video-, produkt- og kollektionsblok.

Hvis du vil oprette en kollage med mere end tre blokke, skal du tilføje yderligere afsnit med kollager under den første. Du skal ikke inkludere værdien Overskrift i de efterfølgende afsnit med kollager. Afsnittene med kollager ser ud som om, at de smelter sammen til ét afsnit.

Indstillinger for afsnit

Indstillingerne for kollageafsnittet
Indstilling Beskrivelse
Overskrift Titlen på afsnittet.
Skrivebordslayout

Sådan vises blokke på computerskærme.

 • Stor blok til venstre (standard) – Den første blok i afsnittet vises til venstre og er større end de andre blokke.
 • Stor blok til højre – Den sidste blok i afsnittet vises til højre og er større end de andre blokke.
 • Mobillayout

  Sådan vises blokke på mobiltelefoner.

  • Kollage – Viser billederne i et kollagelayout:
   • Hvis Stor blok til venstre er aktiveret i Skrivebordslayout, vises den første blok i afsnittet øverst. Den vil også være større end andre blokke.
   • Hvis Stor blok til højre er aktiveret i Skrivebordslayout, vises den sidste blok i afsnittet nederst. Den vil også være større end de andre blokke.
  • Kolonne – Viser alle billeder i samme størrelse og i en kolonne.

  Videoblok

  Indstillingerne for videoblokken i kollageafsnittet
  Indstilling Beskrivelse
  Coverbillede Det billede, der vises, før kunden afspiller videoen.
  Link YouTube- eller Vimeo-linket til videoen. Videoen skal være offentlig tilgængelig.
  Alternativ tekst til video Den alternative tekst til videoen. Beskriver videoen for kunder med en skærmlæser.
  Tilføj billedmargen Tilføjer ekstra plads, der sikrer, at dit billede ikke beskæres. Upload et Coverbillede med et højde-bredde-forhold på 16:9 for at undgå, at billedet beskæres.

  Produktblok

  Indstillingerne for produktblokken i kollageafsnittet
  Indstilling Beskrivelse
  Produkt Det produkt, du vil vise.
  Vis sekundær baggrund Justerer baggrundsfarven, så den baseres på Tekstfarven.
  Vis sekundær baggrund, når der peges Når en kunde holder sin markør over produktbilledet, vises det sekundære produktbillede, hvis produktet har et sådant.
  Tilføj billedmargen Tilføjer ekstra plads, der sikrer, at dit billede ikke beskæres. Upload produktbilleder med et højde-bredde-forhold på 16:9 for at undgå, at de beskæres.

  Kollektionsblok

  Indstillingerne for kollektionsblokken i kollageafsnittet
  Indstilling Beskrivelse
  Kollektion Den kollektion, du vil vise.
  Tilføj billedmargen Tilføjer ekstra plads, der sikrer, at dit billede ikke beskæres. Upload produktbilleder med et højde-bredde-forhold på 16:9 for at undgå, at de beskæres.
  Farveskema Du kan vælge baggrundsfarven for afsnittet med kollektionsblokken. Vælg mellem Markering 1, Markering 2, Baggrund 1, Baggrund 2 og Omvendt.

  Billedblok

  Indstillingerne for billedblokken i kollageafsnittet
  Indstilling Beskrivelse
  Billede Det billede, du vil vise.
  Tilføj billedmargen Tilføjer ekstra plads, der sikrer, at dit billede ikke beskæres. Upload produktbilleder med et højde-bredde-forhold på 16:9 for at undgå, at de beskæres.
  Farveskema Du kan vælge baggrundsfarven for billedblokken. Vælg mellem Markering 1, Markering 2, Baggrund 1, Baggrund 2 og Omvendt.

  Kollektionsliste

  Du kan tilføje en liste over de kollektioner, du vil fremhæve. Du kan føje op til 16 kollektionsblokke til en kollektionsliste.

  Indstillinger for afsnit

  Indstillingerne for afsnittet med kollektionslisten
  Indstilling Beskrivelse
  Overskrift Titlen på afsnittet
  Billedforhold Højde-bredde-forholdet for de udvalgte billeder i kollektionerne:
  • Tilpas til billede – Bruger billedernes højde-bredde-forhold. Dette forhindrer, at billederne bliver beskåret.
  • Stående – Beskærer billeder til et forhold på 2:3.
  • Kvadrat (standard) – Beskærer billeder til et forhold på 1:1.
  Farveskema Du kan vælge baggrundsfarven for afsnittet med kollektionslisten og billedmargenen. Vælg mellem Markering 1, Markering 2, Baggrund 1, Baggrund 2 og Omvendt.
  Aktivér swipe på mobilen Ændrer mobilvisningen fra en kolonne fra en række, hvor kunderne kan swipe til højre og venstre for at se flere kollektionsblokke.
  Tilføj billedmargen Tilføjer ekstra plads, der sikrer, at dit billede ikke beskæres. Upload produktbilleder med et højde-bredde-forhold på 16:9 for at undgå, at de beskæres.
  Aktivér knappen “Se alle”, hvis en liste indeholder flere kollektioner, end der vises Hvis kollektionslisten indeholder flere afsnit, end der er angivet i feltet Højeste antal viste kollektioner, vises knappen “Se alle”. Denne knap sender kunderne til listen over kollektioner.

  Vælg kollektioner

  1. Klik på den Kollektionsblok, du vil føje en kollektion til, i temaeditoren.
  2. Klik på Vælg kollektion.
  3. Klik på en kollektion, og klik derefter på Vælg.

  Kontaktformular

  Din kontaktformular sender alle indsendelser til din butiks Mailadresse for afsender. Du kan redigere afsenders mailadresse under Generelle indstillinger i din Shopify-administrator.

  Formularen indeholder følgende felter:

  • Navn
  • Mail (skal angives)
  • Telefonnummer
  • Kommentar

  Kontaktformularen bruger følgende farveskema:

  • Baggrundsfarven er samme farve som Baggrund 1.
  • Farverne på teksten og tekstfeltets kontur er samme farve som Tekst.
  • Farven på knappen “Send” er samme farve som Markering 1.

  Tilpasset Liquid

  Du kan tilføje din egen Liquid-kode for at oprette et tilpasset afsnit.

  • Tilføj de appkodestykker, der er angivet i vejledningerne fra dine downloadede apps, så du nemt kan indføre apps på dine sider.
  • Tilføj tilpasset Liquid-kode direkte i editoren.

  Tilmelding med mail

  Du kan tilføje et afsnit, hvor kunderne kan angive deres mailadresse og abonnere på nyhedsbreve og markedsføring fra dig. Der oprettes en kundekonto i din Shopify-administrator, når en kunde tilmelder sig.

  Afsnittet indeholder tre standardblokke:

  • Overskrift
  • Underoverskrift
  • Mailformular

  Indstillinger for afsnit

  Indstillingerne for afsnittet med tilmelding med mail
  Indstilling Beskrivelse
  Farveskema Du kan vælge baggrundsfarven for afsnittet med tilmelding med mail. Vælg mellem Markering 1, Markering 2, Baggrund 1, Baggrund 2 og Omvendt.
  Gør afsnittet til fuld bredde Gør afsnittet til browservinduets fulde bredde.

  Overskriftsblok

  Indstillingerne for overskriftsblokken i afsnittet med kollektionslisten
  Indstilling Beskrivelse
  Overskrift Titlen på afsnittet.

  Underoverskriftsblok

  Indstillingerne for underoverskriftsblokken i afsnittet med kollektionslisten
  Indstilling Beskrivelse
  Beskrivelse Beskrivelsen af afsnittet.

  Mailformular

  Blokken med mailformularen viser et felt, hvor kunden kan angive en mailadresse for at tilmelde sig markedsføring fra dig. Blokken har ingen indstillinger, der kan tilpasses.

  Fremhævet produkt

  Du kan tilføje et afsnit, der fremhæver et specifikt produkt.

  Indstillinger for afsnit

  Indstillingerne for afsnittet med udvalgt produkt
  Indstilling Beskrivelse
  Produkt Produktet, du vil fremhæve i afsnittet.
  Vis sekundær baggrund Viser det fremhævede produkt på din sekundære baggrundsfarve.
  Aktivér looping af videoer Giver mulighed for at afspille videoen igen. Kunden skal klikke for at genstarte afspilningen.

  Afsnitsblokke

  I Dawn kan du tilføje følgende blokke i afsnittet Fremhævet produkt.

  De blokke, der er tilgængelige i afsnittet med udvalgt produkt
  Blok Indstillinger
  Tekst Skriv teksten til dit fremhævede produkt:
  • Tekst: Accepterer tekst eller dynamisk kilde.
  • Teksttypografi: Vælg mellem Brødtekst, Undertitel eller Store bogstaver.
  Titel Denne blok har ingen indstillinger, der kan tilpasses.
  Pris Denne blok har ingen indstillinger, der kan tilpasses.
  Variantvælger Vælg mellem knapper eller en rullemenu.
  Antalsvælger Denne blok har ingen indstillinger, der kan tilpasses.
  Vis dynamiske betalingsknapper Viser alle dynamiske betalingsmuligheder, du har aktiveret i dine indstillinger for Betalinger.
  Del Klikbar tekst, der giver kunderne mulighed for at dele produktet på deres sociale medier.
  Produktbedømmelser Viser den gennemsnitlige produktbedømmelse med stjerner, og antallet af bedømmelser vises i parentes, f.eks.: ★★★★★ (8). Kræver også en app til produktanmeldelser, f.eks. Shopify Product Reviews samt definitioner for metafelter for reviews.rating_count og reviews.rating.
  Tilpasset Liquid Tilføj tilpasset Liquid- eller HTML-kode.

  Udvalgt kollektion

  Du kan tilføje et afsnit, der viser produkter i én kollektion.

  Indstillinger for afsnit

  Indstillingerne for afsnittet med udvalgt kollektion
  Indstilling Beskrivelse
  Overskrift Titlen på afsnittet.
  Kollektion Den kollektion, du vil vise produkter fra.
  Maksimalt antal produkter, der skal vises Det antal af produkter fra kollektionen, du vil vise. Skal være et lige tal. Mindst: 2 produkter. Højst: 12 produkter.
  Aktivér knappen "Se alle", hvis kollektionen indeholder flere produkter, end der vises Hvis kollektionen indeholder flere produkter, end der er angivet i feltet Højeste antal viste produkter, vises knappen “Se alle”. Denne knap sender kunderne til kollektionssiden.
  Aktivér swipe på mobilen Ændrer mobilvisningen fra en kolonne til en række, hvor kunderne kan swipe til højre eller venstre for at se flere produkter.
  Billedforhold Produktbilledernes højde-bredde-forhold:
  • Tilpas til billede – Bruger billedernes højde-bredde-forhold. Dette forhindrer, at billederne bliver beskåret.
  • Stående – Beskærer billeder til et forhold på 2:3.
  • Kvadrat – Beskærer billeder til et forhold på 1:1.
  Vis sekundær baggrund, når der peges Når kunden holder sin markør over produktbilledet, vises det sekundære produktbillede, hvis produktet har et sådant.
  Tilføj margen Tilføjer margen om billedet for at sikre, at billedet ikke beskæres.
  Vis billedramme Føjer en tynd ramme til produktbillederne.
  Vis forhandler Viser forhandlere af produkterne.
  Vis produktbedømmelser Viser den gennemsnitlige produktbedømmelse med stjerner, og antallet af bedømmelser vises i parentes, f.eks.: ★★★★★ (8). Kræver også en app til produktanmeldelser, f.eks. Shopify Product Reviews samt definitioner for metafelter for reviews.rating_count og reviews.rating.

  Billedbanner

  Afsnittet Billedbanner understøtter ét eller to billeder samt et tekstfelt med knapper. Hvis du anvender to billeder, vises de ved siden af hinanden på en computerskærm. Du kan vælge, om billederne skal vises ved siden af hinanden eller i en kolonne på mobiltelefoner.

  På computer: Tekstfeltet dækker delvist billedet. På mobil: Tekstfeltet vises under billedet.

  Indstillinger for afsnit

  Indstillingerne for afsnittet med billedbanneret
  Indstilling Beskrivelse
  Første billede Bannerets hovedbillede. Hvis der føjes to billeder til afsnittet, vises dette billede til venstre eller øverst. Dette afhænger af, om kunden ser websitet på en computer eller mobil.
  Andet billede Bannerets sekundære billede. Hvis der føjes to billeder til afsnittet, vises dette billede til højre eller på knappen. Dette afhænger af, om kunden ser websitet på en computer eller mobil.
  Tilpas afsnitshøjden til størrelsen af det første billede Angiver højden på afsnittet til højden på det første billede. På mobiltelefoner justeres begge billeder til højden på det første billede.
  Vis tekstfelt på skrivebord Viser et tekstfelt over bannerbilledet for kunder, der sidder på en computer.
  Placering af tekst på skrivebordet

  Placeringen af tekstfeltet over billedet, når det vises på en computer.

  • Øverst – Viser tekstfeltet øverst i billedet.
  • Centreret – Viser tekstfeltet midt på billedet.
  • Nederst – Viser tekstfeltet i bunden af billedet.

  Tekstfeltet vises altid centreret vandret.

  Billedoverlejringens uigennemsigtighed Dæmper bannerbillederne med en overlejring. Brug skyderen til at indstille overlejringens uigennemsigtighed. Standard er 0 %.
  Farveskema Du kan vælge baggrundsfarven på afsnittet med bannerbilledet og billedmargenen. Vælg mellem Markering 1, Markering 2, Baggrund 1, Baggrund 2 og Omvendt. Det valgte farveskema er kun synligt, når valgmuligheden Vis tekstfelt på skrivebord vælges.
  Stabl billeder på mobilenheder Hvis der føjes to billeder til et afsnit, vises billederne i en kolonne i stedet for ved siden af hinanden.
  Vis tekster under billeder Viser teksten under billeder på mobiltelefoner.

  Overskriftsblok

  Indstillingerne for overskriftsafsnittet i afsnittet med billedbanneret
  Indstilling Beskrivelse
  Overskrift Stor tekst for titlen på tekstfeltet.
  Størrelse for overskrift Ændrer størrelsen på overskriftsteksten. Vælg mellem medium og stor.

  Tekstblok

  Indstillingerne for tekstblokken i afsnittet med billedbanneret
  Indstilling Beskrivelse
  Beskrivelse Viser tekst i afsnitsstil.

  Knapblok

  Indstillingerne for knapblokken i afsnittet med billedbanneret
  Indstilling Beskrivelse
  Første knaptekst Den tekst, der vises på den første knap.
  Første knaplink Den webadresse, du vil have, at den første knap skal linke til.
  Brug rammeknaptypografi Justerer knaptypografien til at være en kontur af en knap i stedet for en udfyldt baggrund.
  Anden knaptekst Den tekst, der vises på den anden knap.
  Andet knaplink Den webadresse, du vil have, at den sekundære knap skal linke til.
  Brug rammeknaptypografi Justerer knaptypografien til at være en kontur af en knap i stedet for en udfyldt baggrund.

  Billede med tekst

  Du kan tilføje et afsnit, der indeholder et billede og en tekstblok med en valgfri knap, der videresender kunder til en ny side via et link. Kombiner teksten med et billede for at fokusere på dit valgte produkt, din kollektion eller dit blogopslag. Tilføj oplysninger om tilgængelighed, stil og eventuelt også en anmeldelse.

  Indstillinger for afsnit

  Indstillingerne for afsnittet med billede med tekst
  Indstilling Beskrivelse
  Billede Billedet for afsnittet.
  Billedforhold Billedets højde-bredde-forhold:
  • Tilpas til billede – Bruger billedets højde-bredde-forhold. Dette forhindrer, at billedet bliver beskåret.
  • Stående – Beskærer billedet til et forhold på 2:3.
  • Kvadrat – Beskærer billedet til et forhold på 1:1.
  Farveskema Du kan vælge baggrundsfarven for billedet med tekst og billedmargenen. Vælg mellem Markering 1, Markering 2, Baggrund 1, Baggrund 2 og Omvendt.
  Skrivebordslayout Afsnittets layout på computere:
  • Billede først – Viser billedet til venstre.
  • Tekst først – Viser teksten til venstre.

  Overskriftsblok

  Indstillingerne for overskriftsblokken i afsnittet med billede med tekst
  Indstilling Beskrivelse
  Overskrift Stor tekst for titlen på afsnittet.

  Tekstblok

  Indstillingerne for tekstblokken i afsnittet med billede med tekst
  Indstilling Beskrivelse
  Beskrivelse Viser tekst i afsnitsstil i afsnittet med tekst.

  Knapblok

  Indstillingerne for knapblokken i afsnittet med billede med tekst
  Indstilling Beskrivelse
  Knaptekst Teksten, der vises på knappen.
  Knaplink Den webadresse, du vil have, at knappen skal linke til.

  Flere kolonner

  Du kan bruge afsnittet med flere kolonner til at vise indhold i et kolonnelayout. Du kan også tilføje en knap under kolonnerne, der videresender kunderne til en ny side. Kombiner teksten med et billede for at fokusere på dit valgte produkt, din kollektion eller dit blogopslag. Tilføj oplysninger om tilgængelighed, stil eller angiv en anmeldelse.

  Indstillinger for afsnit

  Indstillingerne for afsnittet med flere kolonner
  Indstilling Beskrivelse
  Overskrift Titlen på afsnittet.
  Billedbredde

  Bredden på de billeder, der er føjet til kolonnerne.

  • Hele kolonnens bredde – Billedets bredde svarer til hele kolonnens størrelse.
  • Halvdele af kolonnens bredde – Billedets bredde svarer til halvdelen af kolonnens størrelse.
  • En tredjedel af kolonnens bredde – Billedets bredde svarer til en tredjedel af kolonnes størrelse.
  Billedforhold

  Billedets højde-bredde-forhold:

  • Tilpas til billede – Bruger billedets højde-bredde-forhold. Dette forhindrer, at billedet bliver beskåret.
  • Stående – Beskærer billedet til et forhold på 2:3.
  • Kvadrat – Beskærer billedet til et forhold på 1:1.
  • Cirkel – Beskærer billedet, så det vises i en cirkel
  Kolonnejustering

  Justering af billeder og tekst i kolonner:

  • Venstre (standard) – Justerer billeder og tekst til venstre.
  • Centreret – Justerer billeder og tekst til midten.
  Sekundær baggrund

  Justerer afsnittets formatering ud fra baggrunden:

  • Ingen – Baggrunden i kolonnen og afsnittet forbliver samme farven som din Baggrund. Kolonnen har ingen margen.
  • Vis som kolonnebaggrund – Baggrunden i kolonnerne er den samme uigennemsigtige farve som teksten. Kolonnerne får tilføjet margen.
  • Vis som afsnitsbaggrund – Baggrunden i dette afsnit er den samme uigennemsigtige farve som teksten. Baggrunden i kolonnerne er Baggrund 1, og der føjes margen til kolonnerne.
  Knaptekst Teksten, der vises på knappen.
  Knaplink Den webadresse, du vil have, at knappen skal linke til.
  Aktivér swipe på mobilen Ændrer mobilvisningen fra en kolonne til en række, hvor kunderne kan swipe til højre eller venstre for at se flere kolonneblokke.

  Kolonneblok

  Du må højst have 12 kolonner i ét afsnit. Hvis du har en, to eller tre kolonneblokke, vises de i én række på computer. Hvis du har fire eller flere kolonneblokke, vises de i et layout med to kolonner. På mobilen vises kolonneblokke i én enkelt række, medmindre Aktivér swipe på mobilen er aktiveret.

  Indstillingerne for kolonneblokken i afsnittet med flere kolonner
  Indstilling Beskrivelse
  Billede Det billede, du vil vise.
  Overskrift Kolonnens titel.
  Beskrivelse Afsnitsteksten i kolonnen.

  Side

  Du kan vælge at vise indholdet på en tilpasset side i et afsnit. Dette tilføjer alt indholdet fra siden ind i afsnittet, men det tilføjer ikke Liquid-kode fra nogen skabeloner.

  Afsnittets farveskema bruger følgende indstillinger:

  • Teksten er som standard farven for Tekst. Alle specifikke typografier, der anvendes på teksten på siden, overføres til afsnittet.
  • Hyperlinks er farven Markering 1.

  Indstillinger for afsnit

  Indstillingerne for sideafsnittet
  Indstilling Beskrivelse
  Side Den side i din webshop, du vil vise.

  RTF

  Du kan tilføje et RTF-afsnit med et sidehoved, afsnitsindhold og en knap, der fører kunderne til en ny side.

  Indstillinger for afsnit

  Indstillingerne for RTF-afsnittet
  Indstilling Beskrivelse
  Farveskema Du kan vælge baggrunden på afsnittet med RTF. Vælg mellem Markering 1, Markering 2, Baggrund 1, Baggrund 2 og Omvendt.
  Gør afsnittet til fuld bredde Afsnittene er fuld bredde som standard.

  Overskriftsblok

  Indstillingerne for overskriftsblokken i RTF-afsnittet
  Indstilling Beskrivelse
  Overskrift Titlen på afsnittet.
  Skriftstørrelse til overskrifter

  Størrelsen på teksten i overskriften:

  • Lille
  • Medium
  • Stor

  Tekstblok

  Tekstblokken er en god måde at dele oplysninger om dit brand med dine kunder. Du kan beskrive fordelene ved dine produkter, dele meddelelser, byde kunder velkommen i din butik eller tale om dit brands værdier.

  Indstillingerne for tekstblokken i RTF-afsnittet
  Indstilling Beskrivelse
  Beskrivelse Tekst i afsnitsstil til afsnittets primære indhold.

  Knapblok

  Indstillingerne for knapblokken i RTF-afsnittet
  Indstilling Beskrivelse
  Knaptekst Teksten, der vises på knappen.
  Knaplink Den webadresse, du vil have, at knappen skal linke til.
  Brug rammeknaptypografi Justerer knaptypografien til at være en kontur af en knap i stedet for en udfyldt baggrund.

  Video

  Du kan tilføje et videoafsnit for at integrere en video fra YouTube eller Vimeo på en side i din butik.

  Indstillinger for afsnit

  Indstillinger for videoafsnittet
  Indstilling Beskrivelse
  Overskrift Titlen på afsnittet.
  Coverbillede Det billede, der vises, før kunden afspiller videoen.
  Webadresse YouTube- eller Vimeo-linket til videoen. Videoen skal være offentlig tilgængelig.
  Alternativ tekst til video Alternativ tekst for videoen.
  Gør afsnittet til fuld bredde Fjerner standardmargenen og gør afsnittet til sidens fulde bredde.

  Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

  Prøv det gratis