Skabeloner

Skabeloner er en samling af afsnit, der er konfigureret, så de giver din webshop et ensartet udseende og funktionalitet. De tilgængelige afsnit i dine skabeloner afhænger af temaet. I temaeditoren kan du se, hvilke skabeloner, der er anvendt på de forskellige sider, og derefter kan du redigere dem for at tilpasse de oplysninger, der vises for dine kunder.

Hvis du redigerer en skabelon, anvendes ændringerne på alle sider, der bruger denne sideskabelon. Hvis du f.eks. føjer en formular med tilmelding til nyhedsbrev til en kollektionsskabelon, vil alle kollektionssider, der bruger standardkollektionsskabelonen, nu vise formularen med tilmelding til nyhedsbrev.

Du kan have op til 1.000 skabeloner i alt.

Rediger skabeloner

Du kan redigere dine skabeloner for at føje afsnit til din webshop. Nogle afsnit giver dig mulighed for at tilføje blokke, der kan tilpasses yderligere. Når du redigerer dine skabeloner, vises dine ændringer i realtid i forhåndsvisningsvinduet for temaet.

Fremgangsmåde:

Opret en ny skabelon

Nogle skabelontyper kan bruges til at vise flere sider ved hjælp af ressourcerne i din butik. Disse skabelontyper omfatter:

 • kollektioner
 • produkter
 • blogs
 • blogopslag
 • sider

Alle temaer har en standardskabelon for hver type. Ressourcen bruger denne standardskabelon, hvis du ikke udtrykkeligt har angivet en anden skabelon.

Alle ændringer af en skabelon påvirker alle de sider, der bruger denne skabelon. Hvis du vil vise nogle sider af en bestemt type på en anden måde, kan du oprette en ny skabelon, der er baseret på en eksisterende skabelon i dit tema. Når du opretter en ny skabelon fra en eksisterende skabelon, vil den nye skabelon automatisk få de samme afsnit som den eksisterende skabelon. Du kan derefter fjerne, tilføje eller skjule afsnit efter behov uden at påvirke visningen af andre skabeloner af denne type.

Fremgangsmåde:

Opret en skabelon for metaobjekter

Du kan oprette en skabelon for en webside for metaobjekter.

Hvis du vil bruge denne funktion, skal du udføre følgende trin:

 1. Opret en metaobjektdefinition med Adgang til butiksfacade og vælg, om du vil aktivere funktionen Websider manuelt (sidstnævnte er valgfrit). Temaeditoren aktiverer funktionen Websider, når du opretter en temaskabelon.
 2. Opret poster for metaobjektdefinitionen.

Du kan nu oprette en temaskabelon.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Webshop > Temaer i din Shopify-administrator.
 2. Find det tema, du vil redigere, og klik derefter på Tilpas.
 3. Åbn sidevælgeren øverst på siden.
 4. Klik på Opret skabelon til metaobjekt. Klik på det metaobjekt, du vil bruge til din skabelon, i dialogboksen. Du kan redigere, hvilket metaobjektfelt der bruges til Sidetitel og Metabeskrivelse. Du kan også redigere webadressehandlet i afsnittet Søgemaskinefortegnelse. Skabelonen får automatisk samme navn som din metaobjektdefinition.
 5. Klik på Opret skabelon.
 6. Når du har oprettet skabelonen, kan du tilføje afsnit, tilføje blokke og redigere indstillinger for at tilpasse din skabelon. Du kan bruge dynamiske kilder til at tilknytte dine felter med metaobjektdefinitioner. Hvis du f.eks. opretter sider til din ambassadør med billeder, kan du vælge at tilføje et billede med tekst og derefter tilknytte metaobjektposterne ved at klikke på ikonet for dynamisk kilde.
 7. Klik på Gem.

Forhåndsvisninger af skabelon

Forhåndsvisninger af skabeloner giver dig mulighed for at teste, hvordan en skabelon viser forskellige ressourcer for til dine kunder, når du klikker på gem eller udgiv. Du kan bruge forhåndsvisningerne af skabeloner til at se, hvordan dine sider eller produkter ser ud, når du anvender en anden skabelon på dem.

Skabeloner tildeles på side- eller produktniveau. Du kan oprette og redigere skabeloner i temaeditoren, men du ændrer en sides eller et produkts tildelte skabelon i Shopify-administrator. Du kan have flere skabeloner for dine sider og produkter.

Forhåndsvisning af en anden skabelon

Du kan se en forhåndsvisning af, hvordan dine sider eller produkter vil se ud, hvis der anvendes en anden skabelon på dem.

Fremgangsmåde:

Anvend en ny skabelon

Du kan ændre en tildelt skabelon for følgende afsnit i et udgivet tema:

 • sider
 • produkter
 • kollektioner
 • blogs
 • blogopslag

Ændring af en tildelt skabelon foretages i din Shopify-administrator. De skabelonindstillinger, der vises, er baseret på de tilgængelige skabeloner i det aktuelle anvendte tema.

Skabeloner til produkter og kollektioner kan tildeles på et individuelt vareniveau eller til flere varer ved hjælp af programmet til masseredigering. Dette gøres uden for temaeditoren.

Anvend en ny skabelon til en side

Anvend en ny skabelon til en produkt

 1. Gå til Produkter i din Shopify-administrator.

 2. Brug søgefilteret til at finde det produkt, du vil ændre. Du kan også klikke på produktet på listen over eksisterende produkter.

 3. Brug rullemenuen i afsnittet Temaskabelon til at vælge en ny temaskabelon, som du vil anvende på det valgte produkt.

 4. Klik på Gem.

Anvend en ny skabelon til en kollektion

 1. Gå til Produkter > Kollektioner i Shopify-administrator.
 2. Brug søgefilteret til at finde den lokation, du vil redigere. Du kan også klikke på kollektionen på listen over eksisterende kollektioner.
 3. Brug rullemenuen i afsnittet Temaskabelon til at vælge en ny temaskabelon, som du vil anvende på den valgte kollektion.
 4. Klik på Gem.

Anvend en ny skabelon til et blogopslag

Anvend en ny skabelon til en blog

Masseændringer af skabeloner

Du kan bruge programmet til masseredigering til at anvende en ny skabelon på flere produkter eller kollektioner på én gang.

Masseredigering af produkter

 1. Gå til Produkter i din Shopify-administrator.
 2. Brug søgefilteret til at finde de produkter, du vil ændre.
 3. Brug følgende genveje til at redigere flere produkter samtidigt:

  • Hvis du vil vælge og redigere flere produkter på samme tid, skal du klikke på afkrydsningsfeltet for de elementer, du vil redigere.
  • Hvis du vil vælge et interval af produkter, skal du klikke på et afkrydsningsfelt og derefter holde skift-tasten nede og klikke på afkrydsningsfeltet for et andet produkt.
  • Hvis du vil redigere flere produkter ved siden af hinanden, skal du klikke for at vælge et element, holde shift-tasten nede og derefter klikke på afkrydsningsfeltet for et andet element.
 4. Klik på Masserediger.

 5. Klik på rullemenuen Kolonner i programmet til masseredigering, og i afsnittet Generelt klikker du derefter på afkrydsningsfeltet Skabelon.

 6. Klik på skabelonfeltet på den første linje, hold skift-tasten nede, og klik derefter på skabelonfeltet på den sidste linje. Der vises en blå skygge om dine valgte elementer.

 7. Vælg en ny skabelon til de valgte elementer ved hjælp af rullemenuen.

 8. Klik på Gem.

Masseredigering af kollektioner

 1. Gå til Produkter > Kollektioner i din Shopify-administrator.
 2. Brug søgefilteret til at finde de kollektioner, du vil ændre.
 3. Brug følgende genveje til at redigere flere kollektioner samtidigt:

  • Hvis du vil vælge og redigere flere kollektioner på samme tid, skal du klikke på afkrydsningsfeltet for de elementer, du vil redigere.
  • Hvis du vil vælge et interval af kollektioner, skal du klikke på et afkrydsningsfelt og derefter holde skift-tasten nede og klikke på afkrydsningsfeltet for en anden kollektion.
  • Hvis du vil redigere flere kollektioner ved siden af hinanden, skal du klikke for at vælge et element, holde shift-tasten nede og derefter klikke på afkrydsningsfeltet for et andet element.
 4. Klik på Masserediger.

 5. Klik på rullemenuen Kolonner i programmet til masseredigering, og i afsnittet Generelt klikker du derefter på afkrydsningsfeltet Skabelon.

 6. Klik på skabelonfeltet på den første linje, hold skift-tasten nede, og klik derefter på skabelonfeltet på den sidste linje. Der vises en blå skygge om dine valgte elementer.

 7. Vælg en ny skabelon til de valgte elementer ved hjælp af rullemenuen.

 8. Klik på Gem.

Administration af dine skabeloner

Hvis du vil omdøbe eller slette din skabelon, kan du gøre dette ved hjælp af kodeeditoren. Hvis du redigerer din skabelonfil, kan det medføre problemer i din webshop.

Omdøb en skabelon

 1. Gå til Webshop > Temaer i din Shopify-administrator.
 2. Find temaet med den skabelon, du vil omdøbe, og klik derefter på knappen ... > Rediger kode.
 3. Find skabelonmappen i kodeeditoren. Klik på navnet på den skabelon, du vil omdøbe, og klik derefter på Omdøb fil.
 4. Angiv det nye skabelonnavn, og klik på Omdøb fil for at gemme.

Slet en skabelon

 1. Gå til Webshop > Temaer i din Shopify-administrator
 2. Find det tema, du vil slette en skabelon fra, og klik derefter på knappen ... > Rediger kode.
 3. Find skabelonmappen i kodeeditoren. Klik på navnet på den skabelon, du vil slette, og klik derefter på Slet fil. Hvis du har ressourcer, der er tildelt denne skabelon, vises de med standardskabelonen, indtil du tildeler dem til en ny skabelon.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis