Dynamiske afsnit for Brooklyn

Brooklyn indeholder flere dynamisk afsnit, som du kan bruge til at tilpasse layoutet på din startside. Du kan tilføje, omarrangere og fjerne dynamiske afsnit for at skabe sidens layout. Du kan have op til 25 dynamiske afsnit på din startside.

Diasshow

Du kan oprette et diasshow på startsiden, som enten er i fuld bredde eller er tilpasset til højden på det første billede i sekvensen.

Det er bedst at bruge billeder med høj opløsning til dine dias. Brug billeder, som er på mindst 3840 x 2160 px, men undlad at overskride Shopifys uploadbegrænsninger.

Da størrelsen og formen af et diasshow afhænger af kundens enhed, vil dine diasshowbilleder blive beskåret på nogle skærme. Prøv at bruge billeder, som har et fokuspunkt i midten, så den vigtigste del af hvert billede altid er synlig.

Du kan få mere at vide om de bedste fremgangsmåder for billeder til diasshow i Upload af billeder.

Indstillinger for afsnittet Diasshow

Afsnittet med diasshow indeholder følgende indstillinger:

 • Diashøjde – Vælg mellem fuld skærm eller tilpas til billede.
 • Roter automatisk mellem dias – Indstil diasshowet til at blive afspillet automatisk.
 • Skift dias hvert – Brug intervalskalaen til at justere diasshowets hastighed.

Indstillinger for blokke i et diasshow

Hvert dias i et diasshow indeholder følgende indstillinger:

 • Billede – Føj et billede til dit diasshow.
 • Placering af billede – Vælg placeringen af billedet i dit diasshow. Midt på centreret er valgt som standard.
 • Vis overlejring – Tilføj et farvelag over dit billeddias. En overlejring kan gøre det nemmere at læse teksten i et diasshow.
 • Overlejringens uigennemsigtighed – Brug intervalskalaen til at vælge gennemsigtigheden for diassets overlejring.
 • Tekstjustering – Vælg mellem venstre, centreret (standard) eller højre.
 • Overskrift – Føj en overskrift til dit dias.
 • Underoverskrift – Føj en underoverskrift til dit dias. Underoverskriften vises før overskriften.
 • Knaptekst – Tilføj en knap med en tekstlabel på dit dias.
 • Knaplink – Link din knap til en anden del af din webshop.
 • Farvevælgere til knapper og tekst på diasshowet.

Tilpas dit diasshow

 1. Klik på Tilføj afsnit.
 2. Klik på Diasshow, og klik derefter på Vælg. Det nye afsnit Diasshow vises i sidebjælken (det har to tilføjede dias).
 3. Klik på et dias for at vælge et billede og justere indstillingerne for et dias.
 4. Klik på Gem.

Blogopslag

Du kan vise op til tre udvalgte blogopslag på din startside.

Afsnittet med blogopslag indeholder følgende indstillinger:

 • Overskrift – Tilføj en overskrift i afsnittet med blogopslag.
 • Blog – Angiv den blog, som der skal vises udvalgte opslag fra.
 • Opslag – Angiv det antal udvalgte blogopslag, der skal vises.
 • Vis dato – Vis den dato, som dine blogopslag blev udgivet på.
 • Vis forfatter – Vis forfatteren af dine blogopslag.
 • Vis coverbillede – Vis coverbilledet for dine blogopslag.
 • Vis uddrag – Vis et kort resume af dine blogopslag.
 • Vis knappen "Se alle" – Tilføj en knap, der linker til blogsiden i din webshop.

Tilføj blogopslag på din startside

 1. Klik på Tilføj afsnit.
 2. Klik på Blogopslag, og klik derefter på Vælg.
 3. Brug indstillingerne til at tilpasse blogafsnittet på din startside.
 4. Klik på Gem.

Kollektionsliste

Du kan vise op til ni udvalgte kollektioner på din startside.

Afsnittet med kollektionslisten indeholder følgende indstillinger:

 • Overskrift – Føj en overskrift til din kollektionsliste.
 • Kollektion – Angiv de kollektioner, som du vil vise som udvalgte.

Føj en kollektionsliste til din startside

 1. Klik på Tilføj afsnit.
 2. Klik på Kollektionsliste, og klik derefter på Vælg.
 3. Brug indstillingerne til at tilpasse afsnittet med kollektionslisten.
 4. Klik på Gem.

Udvalgt kollektion

Du kan vise udvalgte produkter fra en af dine kollektioner på din startside.

Afsnittet med udvalgte kollektioner indeholder følgende indstillinger:

 • Overskrift – Tilføj en overskrift til din udvalgte kollektion.
 • Kollektion – Angiv den kollektion, som du vil vise udvalgte produkter fra.
 • Gitterstil – Angiv layoutet for dine udvalgte produkter.

Tilføj en udvalgt kollektion på din startside

 1. Klik på Tilføj afsnit.
 2. Klik på Udvalgt kollektion, og klik derefter på Vælg.
 3. Brug indstillingerne til at tilpasse afsnittet med udvalgte kollektioner.
 4. Klik på Gem.

Billede med tekst

Du kan vise et billede og tilpasset tekst på din startside.

Afsnittet med billede med tekst indeholder følgende indstillinger:

 • Billede – Vælg et billede, der skal føjes til afsnittet.
 • Billedjustering – Angiv, hvor på siden billedet skal vises.
 • Overskrift – Føj en overskrift til afsnittet.
 • Tekst – Føj tekst til afsnittet.
 • Knaptekst – Tilføj den tekst, der skal stå på knappen.
 • Knaplink – Link din knap til en anden side eller et andet website.

Tilføj et billede med tekst på din startside

 1. Klik på Tilføj afsnit.
 2. Klik på Billede med tekst, og klik derefter på Vælg.
 3. Brug indstillingerne til at tilpasse afsnittet med billedet med tekst.
 4. Klik på Gem.

Fremhævet produkt

Du kan vise et udvalgt produkt på din startside. At vise et udvalgt produkt er en god metode til at promovere et nyt produkt eller et produkt, der er på udsalg.

Afsnittet med udvalgte produkter indeholder følgende indstillinger:

 • Produkt – Vælg et produkt, som skal vises på startsiden.
 • Vis variantlabels – Vis labels for produktvarianter, f.eks. "Størrelse" og "Farve".
 • Vis forhandler – Vis produktbrandet eller -forhandleren.
 • Tekst – Føj tekst til dit udvalgte produkt.
 • Knaptekst – Føj en knap med en tekstlabel til dit udvalgte produkt.
 • Knaplink – Link din knap til en anden side eller et andet website.

Tilføj et udvalgt produkt på din startside

 1. Klik på Tilføj afsnit.
 2. Klik på Udvalgt produkt, og klik derefter på Vælg.
 3. Brug indstillingerne til at tilpasse afsnittet med udvalgte produkter.
 4. Klik på Gem.

Nyhedsbrev

Du kan føje tilmelding til et nyhedsbrev til din startside. Med tilmelding til nyhedsbrev kan du indsamle kundernes mailadresser til mailmarkedsføringskampagner. Du kan få mere at vide om e-mailmarkedsføring på Shopifys blog.

Tilføj tilmelding til nyhedsbrev på din startside

 1. Klik på Tilføj afsnit.

 2. Klik på Nyhedsbrev, og klik derefter på Vælg.

 3. Angiv en overskrift til tilmeldingen til dit nyhedsbrev.

 4. Indtast en underoverskrift til tilmeldingsbrevet til nyhedsbrevet.

 5. Klik på Gem.

Kort

Du kan føje et Google-kort til din startside, så kunderne kan se, hvor din virksomhed ligger.

Kortafsnittet indeholder følgende indstillinger:

 • Overskrift – Tilføj en overskrift i afsnittet med kortet.
 • Adresse og åbningstider – Tilføj din butiks adresse og åbningstider i afsnittet med kortet.
 • Kortadresse – Indstil kortet til at vise din butiks lokation.
 • Maplinklabel – Tilføj en knap, der linker til din lokation på Google Maps.
 • Vis pin – Tilføj en pin, der viser din butiks specifikke lokation på kortet.
 • Google Maps API-nøgle – Tilføj dit korts API-nøgle i afsnittet med kortet.
 • Billede – Tilføj et billede, der skal vises, hvis kortet ikke indlæses.
 • Billedplacering – Angiv billedets placering.

Tilføj et kort på din startside

 1. Klik på Tilføj afsnit.
 2. Klik på Kort, og klik derefter på Vælg.
 3. Brug indstillingerne til at tilpasse kortafsnittet.
 4. Klik på Gem.

RTF

Brug afsnittet RTF til at angive eventuelt skriftligt indhold, som du ønsker at vise på din startside, eller til at integrere en side, som du har oprettet i din Shopify-administrator. Du kan f.eks. vise kommende events ved at integrere din blogside eller vise en side med følgende:

RTF-afsnittet indeholder følgende indstillinger:

 • Bred visning – Mindsk margenerne på hver side af teksten.

 • Overskrift – Føj en overskrift til RTF-afsnittet.

 • Tekst – Tilføj og formatér din tilpassede tekst. Hvis du vil vise en udvalgt side fra din butik, skal du klikke på Tilføj indhold og derefter klikke på Side. Vælg en side, som du vil bruge som din startside, i rullemenuen.

 • Størrelse – Angiv størrelsen på din tekst.

Føj RTF til din startside

 1. Klik på Tilføj afsnit.

 2. Klik på RTF, og klik derefter på Vælg.

 3. Brug indstillingerne til at tilpasse RTF-afsnittet.

 4. Klik på Gem.

Video

Du kan føje en YouTube- eller Vimeo-video til din startside. Videoer kan involvere kunderne og skabe interesse for din virksomhed.

Hvis du vil tilføje en video, skal du finde videoens delingslink:

 • YouTube – Et YouTube-delingslink ser sådan ud: https://youtu.be/ZXWgHlnVVEY. Du kan se, hvordan man kopierer delingslinket til en YouTube-video, i denne YouTube-hjælpeartikel.
 • Vimeo – Et Vimeo-delingslink ser sådan ud: https://vimeo.com/123456789. Du kan se, hvordan man kopierer delingslinket til en Vimeo-video, i denne artikel fra Vimeos hjælp.

Videoafsnittet indeholder følgende indstillinger:

 • Overskrift – Føj en overskrift til videoafsnittet.
 • Videolink – Tilføj delingslinket til din video.

Tilføj en video på din startside

 1. Klik på Tilføj afsnit.
 2. Klik på Video, og klik derefter på Vælg.
 3. Brug indstillingerne til at tilpasse afsnittet Video.
 4. Klik på Gem.

Tilpasset HTML

Du kan oprette tilpasset indhold til din startside. Du kan f.eks. bruge HTML til at formatere tekstblokke, oprette tabeller eller integrere indhold fra et andet website.

Afsnittet med den tilpassede HTML indeholder følgende indstillinger:

 • HTML – Tilføj den HTML-kode, som du vil have vist på din startside.
 • Containerbredde – Angiv bredden af afsnittet med din tilpassede HTML.
 • Lodret justering – Angiv den lodrette placering af indholdet i afsnittet.

Tilføj tilpasset HTML på din startside

 1. Klik på Tilføj afsnit.
 2. Klik på Tilpasset HTML, og klik derefter på Vælg.
 3. Brug indstillingerne til at tilpasse afsnittet med din tilpassede HTML.
 4. Klik på Gem.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis