Sideafsnit for Brooklyn

Sideafsnittene er faste afsnit, der vises bestemte steder i din webshop. Afsnittet Produkt bestemmer f.eks. udseendet af hver enkelt produktside i din webshop. Du kan tilpasse sideafsnittene, men du kan ikke omarrangere dem eller fjerne dem. Lær, hvordan du tilpasser disse afsnit, så de passer til din virksomhed.

Produktsider

Produktsiden viser alle oplysningerne om et produkt og indeholder knappen Læg i indkøbskurven. Hvert produkt i din butik har sin egen produktside. Du kan tilpasse et produkts udseende og funktionalitet på en produktside ved hjælp af afsnittet Produktsider.

Afsnittet med produktsider indeholder følgende indstillinger:

 • Aktivér billedzoom – Giv kunderne mulighed for at zoome ind på produktsider.
 • Aktivér produktdeling – Vis knapper, som dine kunder kan bruge til at dele produkter med på sociale medier. De delingsmuligheder, der vises, er styret af dine temaindstillinger.
 • Vis produktforhandler – Vis produktbrand eller -forhandler. Hvis du vil have vist et brand eller en forhandler, skal du føje en forhandler til produktet.
 • Billedvisning – Angiv, hvordan produktbilleder skal vises.
 • Vis antalsvælger – Giv kunderne mulighed for at lægge flere produkter i indkøbskurven.
 • Vælgertype – Angiv stilen for antalsvælgeren.
 • Vis dynamisk betalingsknap – Tilføj en dynamisk betalingsknap.
 • Produktanbefalinger – Tilføj en liste med produktanbefalinger.

Tilpas dine produktsider

 1. Vælg Produktsider.
 2. Klik på afsnittet Produktsider.
 3. Brug indstillingerne til at tilpasse afsnittet med produktsider.
 4. Klik på Gem.

Produktanbefalinger

Du kan vise anbefalede produkter på produktsiderne, så dine kunder nemmere kan finde andre produkter, der kan være interessante for dem.

Aktivér produktanbefalinger

 1. Vælg Produktsider.

 2. Klik på afsnittet Produktanbefalinger.

 3. Markér Vis dynamiske anbefalinger for at vise produktanbefalinger på dine produktsider.

 4. Valgfri: Hvis du vil ændre overskriften, der vises over de anbefalede produkter, skal du indtaste en ny i feltet Overskrift.

 5. Klik på Gem.

Kollektionssider

En kollektionsside viser alle de produkter, som er en del af den pågældende kollektion. Hver kollektion i din butik har sin egen kollektionsside.

Brooklyn har to layoutmuligheder for kollektionssider:

 • Collage – Collagestilen viser en blanding af store og små produktbilleder.

Få mere at vide om, hvordan du opsætter, hvilke billeder der skal se store ud i collagelayoutet, under Tips til Brooklyn.

 • Gitter – Gitterstilen viser produktbilleder i et tabelformat. Alle produktbillederne har den samme størrelse.

Afsnittet med kollektionssider indeholder følgende indstillinger:

 • Vis kollektionsbillede – Vis kollektionsbilledet øverst på kollektionssiden.
 • Aktivér kollektionssortering – Tilføj en menu, som kunderne kan bruge til at sortere en kollektion på forskellige måder, som f.eks. alfabetisk eller efter pris.
 • Aktivér tagfiltrering – Tilføj et filter, som dine kunder kan bruge til at se produkter i en kollektion med et bestemt tag. Hvis filteret skal vises på en kollektionsside, skal du føje tags til produkterne i denne kollektion.
 • Gitterstil – Angiv layoutet for dine produkter på siden.
 • Vis produktforhandler – Vis produktbrandet eller -forhandleren.

Tilpas dine kollektionssider

 1. Vælg Kollektionssider.
 2. Klik på afsnittet Kollektionssider.
 3. Brug indstillingerne til at tilpasse afsnittet med kollektionssider.
 4. Klik på Gem.

Siden Kollektionsliste

Afsnittet Siden Kollektionsliste er det primære afsnit for siden Kollektionsliste, der kan tilpasses. Dine kunder kan bruge siden med kollektionslisten til hurtigt at gennemse kollektionerne og finde den kollektion, de vil gennemse. Den kan vise alle kollektionerne i din butik. Den kan også vise en gruppe af kollektioner, som du vælger.

Afsnittet med kollektionssider indeholder følgende indstillinger:

 • Indhold – De kollektioner, som du vil vise på siden med kollektionslisten. Denne liste bruges kun, hvis Vælg de kollektioner, der skal vises er angivet til Valgt.
 • Vælg kollektioner, der skal vises – Vælg, hvilke kollektioner der skal vises
 • Sortér kollektioner efter – Angiv, hvordan dine kollektioner skal sorteres. Denne indstilling bruges kun, hvis Vælg de kollektioner, der skal vises er angivet til Alle.

Tilpas siden med kollektionslisten

 1. Vælg Kollektionsliste.
 2. Klik på afsnittet Siden Kollektionsliste.
 3. Valgfrit: Klik på Tilføj kollektion i området Indhold, hvis du vil føje kollektioner til siden Kollektionsliste.
 4. Brug indstillingerne til at tilpasse afsnittet med kollektionslistesiden.
 5. Klik på Gem.

Artikelsider

Afsnittet Artikelsider er det primære afsnit for din butiks artikelsider, der kan tilpasses. Skabelonen Artikel bruges til elementer som f.eks. blogopslag. Du kan aktivere muligheder for deling på sociale medier på dine artikelsider, så dine kunder kan dele dine artikler med andre.

Aktivér knapper til deling på sociale medier på artikelsider

 1. Vælg Blogopslag.
 2. Klik på afsnittet Artikelsider.
 3. Markér Vis knapper til deling på sociale medier for at vise knapper til deling på sociale medier i dine blogopslag. Du kan vælge, hvilke platforme der kan bruges til deling i dine indstillinger for sociale medier.
 4. Klik på Gem.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis