Afsnit til Debut

Temaindhold oprettes ved hjælp af afsnit. Afsnit er indholdsblokke, der kan tilpasses, og som bestemmer layoutet og udseendet af forskellige sider i din webshop. Du kan tilføje, fjerne, redigere og tilpasse afsnit ved hjælp af den opdaterede temaeditor.

Shopifys temaer har følgende typer afsnit:

 • Statiske afsnit: Afsnit, der vises på forudbestemte placeringer i din webshop. Disse afsnit kan ikke fjernes eller flyttes. Statiske afsnit kan indeholde sidehoveder, sidefødder, navigationsafsnit eller indholdsafsnit på sider som f.eks. produktsider og kollektionssider. Afsnittet Produkt bestemmer f.eks. udseendet af hver enkelt produktside i din webshop.
 • Dynamiske afsnit: Valgfrie afsnit, som du kan bruge til at tilpasse layoutet for din startside. På din butiks startside kan du tilføje, omarrangere og fjerne dynamiske afsnit for at oprette sidelayoutet. Du kan have op til 25 dynamiske afsnit på din startside.

Du kan lære om det unikke udvalg af afsnit i Debut, og hvordan du tilpasser dem, så de passer til din virksomhed.

Statiske afsnit

Debut indeholder følgende statiske afsnit:

Dynamiske afsnit

Debut indeholder følgende dynamiske afsnit:

Sidehoved

I sidehovedafsnittet kan du redigere det indhold, der vises øverst på hver side i din butik. Du kan tilføje et logobillede, vælge, hvilken menu der skal vises, og oprette en besked.

Tilføj et tilpasset logo

Du kan tilføje et tilpasset logobillede i din butiks sidehoved. Det bedste format er en .png-fil med en gennemsigtig baggrund. Du kan ændre størrelsen på logobilledet ved at øge eller mindske bredden.

Hvis du ikke tilføjer et logobillede, vises din butiks navn med tekst i stedet. Du kan ændre navnet på din butik på indstillingssiden Butiksoplysninger i din Shopify-administrator.

 • Tilpasset logobredde: Logoets bredde.

 • Logojustering: Justeringen af dit logo i sidehovedet. Vælg Venstre eller Centreret.

Tilføj og konfigurer logo

 1. Klik på Sidehoved.
 2. Klik på Vælg billede i området Logobillede, og gør derefter et af følgende:

  • Klik på fanen Bibliotek for at vælge et billede, du allerede har uploadet til din Shopify-administrator.
  • Hvis du vil vælge et billede fra din lokale computer, skal du klikke på Bibliotek > Upload.
 3. Brug indstillingerne til at tilpasse dit logos størrelse og placering.

 4. Klik på Gem.

Tilføj en meddelelseslinje

Du kan tilføje en meddelelseslinje i sidehovedet, som du kan bruge til at vise en besked til dine kunder. Din besked kan tilpasses, og den kan indeholde kontaktoplysninger, oplysninger om butiksevents eller udsalg samt et butiksslogan.

 1. Klik på Sidehoved.

 2. Markér Vis meddelelse i området Meddelelseslinje.

Vælg Kun startside, hvis du kun vil vise meddelelsen på startsiden.

 1. Angiv teksten til din meddelelse.
 2. Valgfrit: Angiv en webadresse, hvis du vil føje et link til din meddelelse.

 3. Klik på farveskemaet Bjælke og vælg en farve, hvis du vil ændre farven på baggrunden i meddelelseslinjen.

 4. Klik på farveskemaet Tekst og vælg en farve, hvis du vil ændre farven på meddelelsesteksten.

 5. Klik på Gem.

Tilføj en menu

Du kan føje en menu til dit sidehoved. Dette viser alle menuens links i dit sidehoved. Du kan bruge denne indstilling til at fremhæve almindelige sider, som dine kunder gerne vil se. Du kan f.eks. tilføje en menu, der indeholder links til dine kollektioner.

 1. Klik på Sidehoved.

 2. Klik på Skift for at vælge en menu. Vælg en menu på listen, eller klik på Opret menu for at oprette en ny menu.

 3. Klik på Rediger menu, hvis du vil redigere den.

 4. Klik på Gem.

Sidefod

Dit temas sidefod er det afsnit, der vises nederst på hver side i din butik. Du kan tilføje følgende funktioner i din sidefod:

 • betalingsikoner
 • genvejslinks
 • en tilmelding til nyhedsbrev
 • et tekstafsnit, der indeholder oplysninger om din virksomhed
 • ikoner for sociale medier
 • en sprogvælger
 • en valutavælger

Tilføj betalingsikoner

Du kan vise ikoner for de betalingsmetoder, du accepterer, i din sidefod. Disse områder viser de ikoner, som er knyttet til den betalingsudbyder, du har aktiveret i afsnittet Betalingsindstillinger i administratoren. Når en kunde besøger din butik, er disse ikoner filtreret, så det kun er de betalingsmetoder, der understøttes i den aktuelle kundes område og valuta, der vises.

 1. Klik på Sidefod.

 2. Markér afkrydsningsfeltet Vis betalingsikoner.

 3. Klik på Gem.

Tilføj en menu, tilmelding til nyhedsbrev eller tekst

 1. Klik på Sidefod.

 2. Du kan tilføje en indholdsblok ved at klikke på Tilføj indhold i området Indhold. Vælg bloktypen ud fra følgende valgmuligheder:

 3. Klik på Gem.

Tilføj ikoner for sociale medier

Når du føjer en konto på sociale medier til dine temaindstillinger, vises den automatisk i din sidefod.

Tilføj en sprogvælger

Du bør kun tilføje en sprogvælger, hvis du har aktiveret flere sprog for butikken.

 1. Klik på Afsnit.

 2. Klik på Sidefod.

 3. Vælg Vis sprogvælger under Sprogvælger.

 4. Klik på Gem.

Tilføj en valutavælger

Du bør kun tilføje en valutavælger, hvis du har aktiveret flere valutaer.

 1. Klik på Sidefod.

 2. Vælg Vis valutavælger under Valutavælger.

 3. Klik på Gem.

Produktsider

Afsnittet Produktsider er det primære afsnit for dine produktsider, der kan tilpasses. Dette afsnit understøtter desuden følgende funktioner, hvis de er konfigureret i din butik:

Du kan tilpasse dette afsnit ved hjælp af følgende muligheder:

 • Vis antalsvælger – Lad brugerne angive et antal, der skal føjes til deres indkøbskurv.
 • Vis variantlabels – Vis variantlabels, som f.eks. “Størrelse” og “Farve”, over rullemenuerne for varianter. De variantlabels, der vises, er baseret på navnene på valgmuligheder for varianter af produktet.
 • Vis forhandler – Vis produktbrandet eller -forhandleren. Hvis du vil have vist et brand eller en forhandler, skal du føje en forhandler til produktet.
 • Vis dynamisk betalingsknap – Giv kunderne mulighed for at springe indkøbskurven over og gå direkte til betaling fra afsnittet med udvalgte produkter.
 • Vis knapper til deling på sociale medier – Vis knapper, som kunder kan bruge til at dele produkter på sociale medier. De delingsmuligheder, der vises, er styret af dine temaindstillinger.

Medier

 • Størrelse – Angiv størrelsen på dit produktmedie.
 • Aktivér billedzoom – Giv dine kunder mulighed for at zoome ind ved at holde musemarkøren over produktbilledet.
 • Aktivér looping af videoer – Vælg denne indstilling for at loppe produktvideoer. Hvis denne indstilling fravælges, vises knappen Afspil, når videoerne er slut.

Rediger indstillinger for Produktsider

 1. Vælg Produktsider.
 2. Klik på afsnittet Produktsider.
 3. Brug indstillingerne til at tilpasse afsnittet med produktsider.
 4. Klik på Gem.

Vis tilgængelighed for afhentning

Debut giver dig mulighed for at vise dine kunder, om et produkt i din webshop er tilgængeligt for lokal afhentning. Afsnittet med tilgængelighed for afhentning vises på hver enkelt produktside, hvor produktets tilgængelighed og den forventede tidsramme for afhentning også vises.

Du skal opsætte lokal afhentning, hvis du vil bruge denne funktion. Hvis du har aktiveret lokal afhentning, er denne funktion altid synlig på dine produktsider, og den kan ikke deaktiveres.

Når du har aktiveret lokal afhentning, kan dine kunder se, om produktet er tilgængeligt for afhentning på én af dine lokationer for lokal afhentning. Disse oplysninger vises kun for de produkter, der er på lager på mindst én afhentningslokation, og som har markeret Dette er et fysisk produkt i afsnittet Levering under produktvariantens oplysninger.

Hvis du vil vælge Dette er et fysisk produkt for en produktvariant, skal du gøre følgende:

 1. Gå til Produkter i din Shopify-administrator.

 2. Vælg et produkt.

 3. Vælg en variant under Varianter.

 4. Markér Dette er et fysisk produkt under Levering.

 5. Klik på Gem.

Hvis du kun har aktiveret lokal afhentning for én lokation, vises lokationen og tilgængeligheden for afhentning for denne lokation. Dine kunder kan klikke på Se butiksoplysninger for at få mere at vide om afhentningslokationen.

Hvis du har aktiveret lokal afhentning for mere end én lokation, viser afsnittet med tilgængelighed for afhentning den lokation og tilgængelighed for afhentning, der er tættest på kunden (baseret på kundens IP-adresse). Når kunden klikker på Kontrollér tilgængelighed i andre butikker arrangeres afhentningslokationerne efter kundens distance fra butikkerne.

Hvis kundens lokation ikke kan afgøres ud fra denne IP-adresse, viser afsnittet med tilgængelighed lokationer og tilgængelighed for afhentning i alfabetisk rækkefølge, først efter by og derefter lokationens navn. Lad os f.eks. sige, at du har tre afhentningslokationer: "Queen Street" i Toronto, "Front Street" i Toronto og "Alberni Street" i Vancouver. Afsnittet med tilgængelighed for afhentning ville i så fald vise oplysningerne for "Front Street" i Toronto.

Vis Shop Pay Afbetaling-banner

Version 17.12.0+

Hvis du har aktiveret Shop Pay Afbetaling og befinder dig i USA, vises Shop Pay Afbetaling-banneret på produktsiden, hvis produktet koster mellem 50 USD og 1.000 USD. Hvis Shop Pay Afbetaling er aktiveret, kan banneret ikke slås fra.

Banneret vises under produktprisen og angiver, at kunderne har mulighed for at betale for hele produktet på én gang eller i fire rater. Brugerne kan klikke på Få mere at vide for at få vist yderligere oplysninger om rater og påkrævede offentliggørelser.

Produktanbefalinger

Du kan vise anbefalede produkter på produktsiderne, så dine kunder nemmere kan finde andre produkter, der kan være interessante for dem.

Aktivér produktanbefalinger

 1. Vælg Produktsider.

 2. Klik på afsnittet Produktanbefalinger.

 3. Markér Vis dynamiske anbefalinger for at vise produktanbefalinger på dine produktsider.

 4. Valgfri: Hvis du vil ændre overskriften, der vises over de anbefalede produkter, skal du indtaste en ny i feltet Overskrift.

 5. Valgfrit: Brug afkrydsningsfeltet Vis forhandler til at vise eller skjule forhandlere i produktbeskrivelserne.

 6. Klik på Gem.

Kollektionssider

Afsnittet Kollektionssider er det primære afsnit for kollektionssider, der kan tilpasses.

Afsnittet Kollektionssider indeholder følgende indstillinger:

 • Layout – Vælg, hvordan produkterne skal arrangeres på kollektionssiden.
 • Produkter pr. række (kun gitter) – Vælg det antal produkter, der skal vises i hver række på kollektionssiden. Dette afsnit er kun relevant, hvis Layout er angivet til Gitter.
 • Rækker pr. side (kun gitter) – Vælg det antal rækker med produkter, der skal vises på kollektionssiden. Dette afsnit er kun relevant, hvis Layout er angivet til Gitter.
 • Vis kollektionsbillede – Vis kollektionsbilledet øverst på kollektionssiden.
 • Vis produktforhandlere – Vis forhandlerne af hvert enkelt produkt under produkttitlen.
 • Aktivér sortering – Vælg denne valgmulighed for at give dine kunder mulighed for at sortere produkterne på dine kollektionssider.
 • Aktivér tagfiltrering – Vælg denne valgmulighed for at give dine kunder mulighed for at filtrere kollektionen efter produkttag.

Rediger indstillingerne for Kollektionssider

 1. Vælg Kollektionssider.
 2. Klik på afsnittet Kollektionssider.
 3. Brug indstillingerne til at tilpasse afsnittet med kollektionssider.
 4. Klik på Gem.

Siden Kollektionsliste

Dine kunder kan bruge siden med kollektionslisten til hurtigt at finde den kollektion, de vil gennemse. Siden med kollektionslisten viser enten alle kollektionerne i din butik eller en gruppe af kollektioner, som du har valgt.

Afsnittet Siden Kollektionsliste indeholder følgende indstillinger:

 • Kollektion – Angiv de kollektioner, som du vil vise på siden med kollektionslisten. Disse oplysninger bruges kun, hvis Vælg de kollektioner, der skal vises er angivet til Valgt.
 • Vælg de kollektioner, der skal vises – Vælg, hvilke kollektioner der skal vises.
 • Sortér kollektioner efter – Angiv, hvordan dine kollektioner skal sorteres. Denne indstilling bruges kun, hvis Vælg de kollektioner, der skal vises er angivet til Alle.
 • Kollektioner pr. række – Angiv det antal kollektioner, der skal vises i hver række på siden Kollektionsliste.

Tilpas afsnittet med siden Kollektionsliste

 1. Vælg Kollektionsliste.
 2. Klik på afsnittet Siden Kollektionsliste.
 3. Valgfrit: Klik på Tilføj kollektion i området Indhold, hvis du vil føje kollektioner til siden Kollektionsliste.
 4. Brug indstillingerne til at tilpasse afsnittet med kollektionslistesiden.
 5. Klik på Gem.

Blogsider

Afsnittet Blogsider er det primære afsnit på siden Blog, der kan tilpasses. Siden Blog angiver alle de opslag, der er udgivet på din blog. Du kan angive dine blogopslag eller vise dem i et gitter. Der vises en titel for blogopslaget samt et uddrag, hvis det er muligt (både i punktform og i gittervisning). Hvis der ikke er et tilgængeligt uddrag, vises de første par sætninger fra blogopslaget.

Afsnittet Blogsider indeholder følgende indstillinger:

 • Layout – Vælg Liste eller Gitter.
 • Vis forfatter – Vis forfatterens navn under titlen på blogopslaget.
 • Vis dato – Vis udgivelsesdatoen under titlen på blogopslaget.

Tilpas afsnittet Blogsider

 1. Vælg Blogs.
 2. Klik på afsnittet Blogsider.
 3. Brug indstillingerne til at tilpasse dit afsnit med opslag.
 4. Klik på Gem.

Opslag

Siderne med blogopslag viser individuelle blogopslag. Afsnittet Opslag indeholder følgende indstillinger:

 • Vis forfatter – Vis forfatterens navn under titlen på blogopslaget.
 • Vis dato – Vis datoen, hvor blogopslaget blev udgivet, under titlen på blogopslaget.
 • Vis knapper til deling på sociale medier – Vælg denne indstilling for at vise knapper til deling på sociale medier i dine blogopslag. Du kan vælge, hvilke platforme der kan bruges til deling i dine indstillinger for sociale medier.

Tilpas afsnittet Opslag

 1. Vælg Blogopslag.
 2. Klik på afsnittet Opslag.
 3. Brug indstillingerne til at tilpasse afsnittet Opslag.
 4. Klik på Gem.

Side med indkøbskurv

Afsnittet Side med indkøbskurv indeholder følgende indstillinger:

 • Aktivér automatisk opdatering af indkøbskurven – Vælg denne indstilling for at opdatere indkøbskurven, så snart kunden foretager ændringer. Den subtotale pris kan f.eks. opdateres, når kunden ændrer antallet af varer i indkøbskurven.
 • Aktivér bemærkninger til indkøbskurv – Denne indstilling kaldes Ordrebemærkninger i nogle temaer.

Tilpas afsnittet Side med indkøbskurv

 1. Vælg Indkøbskurv.
 2. Klik på afsnittet Side med indkøbskurv.
 3. Brug indstillingerne til at tilpasse afsnittet Siden Indkøbskurv.
 4. Klik på Gem.

Udvalgt kollektion

Du kan vise en udvalgt kollektion på din startside. Hvis du viser udvalgte kollektioner, kan du bl.a. promovere udsalg og nye kollektioner.

Afsnittet Udvalgt kollektion indeholder følgende indstillinger:

 • Overskrift – Tilføj den tekst, der vises over produkterne i kollektionen. Standardteksten er Udvalgt kollektion.
 • Kollektion – Vælg den kollektion, du gerne vil vise i afsnittet.
 • Produkter pr. række – Vælg det antal produkter, der skal vises i hver enkelt række i afsnittet.
 • Rækker – Vælg det antal rækker med produkter, der skal vises i afsnittet.
 • Vis produktforhandler – Vis forhandlerne af hvert enkelt produkt under produkttitlen.
 • Vis knappen "Se alle" – Vælg denne valgmulighed for at tilføje knappen Se alle under den sidste række i afsnittet. Dine kunder kan klikke på denne knap for at se hele kollektionen.

Tilføj en udvalgt kollektion på din startside

 1. Klik på Tilføj afsnit.
 2. Klik på Udvalgte kollektioner, og klik derefter på Vælg.
 3. Klik på Vælg kollektion, og vælg derefter en kollektion fra listen Kollektion. Der vises op til 50 produkter fra den kollektion, du vælger.
 4. Brug indstillingerne til at tilpasse afsnittet Udvalgt kollektion.
 5. Klik på Gem.

Billede med tekst

Med Debut kan du tilføje et billede med tekst, der vises til højre eller venstre for billedet. Du kan også tilføje en knap, der linker til en anden side.

Du kan bruge et afsnit med et billede med tekst til at annoncere for et bestemt produkt eller en bestemt kollektion.

Afsnittet Billede med tekst indeholder følgende indstillinger:

 • Billede – Tilføj eller vælg det billede, der skal inkluderes i afsnittet. Du kan uploade et billede, bruge et tidligere uploadet billede eller vælge et gratis lagerbillede fra Burst.
 • Justering af billede – Vælg om billedet i afsnittet skal vises i venstre eller højre side.
 • Overskrift – Tilføj den primære tekst, der skal parres med billedet.
 • Tekst – Tilføj den sekundære tekst, der skal parres med billedet. Denne tekst vises under overskriftsteksten.
 • Knaptekst – Tilføj den tekst, der skal stå på knappen.
 • Knaplink – Angiv den webadresse eller side, som knappen skal linke til. Indsæt webadressen eller vælg en side fra menuen. Hvis du ikke vil inkludere en knap i afsnittet, kan du lade feltet stå tomt.

Føj et afsnit Billede med tekst til din startside

 1. Klik på Tilføj afsnit.
 2. Klik på Billede med tekst, og klik derefter på Vælg.
 3. Klik på Vælg billede i området Billede, og gør derefter et af følgende:
 • Klik på fanen Bibliotek for at vælge et billede, du allerede har uploadet til din Shopify-administrator.
 • Klik på fanen Gratis billeder for at vælge et lagerbillede fra Burst. Herfra kan indtaste et søgeord eller gennemse billedkategorierne.
 • Klik på fanen Bibliotek og derefter på Upload, hvis du vil vælge et billede på din lokale computer.
 1. Brug indstillingerne til at tilpasse afsnittet.
 2. Klik på Gem.

Billede med tekstoverlejring

Du kan vise et stort billede med en tilpasset tekstoverlejring på din startside.

Afsnittet Billede med tekstoverlejring indeholder følgende indstillinger:

 • Billede – Vælg det billede, der skal inkluderes i afsnittet. Du kan uploade et billede, bruge et tidligere uploadet billede eller vælge et gratis lagerbillede fra Burst.
 • Justering af billede – Vælg om billedet i afsnittet skal vises i venstre eller højre side.
 • Layout – Angiv afsnittets bredde.
 • Afsnittets højde – Angiv højden på dette afsnit. Vælg Tilpas til billede, som indstiller afsnittets højde ud fra højden på dit billede, hvis du vil undgå beskæring af dit billede.
 • Tekststørrelse – Angiv størrelsen på teksten.
 • Overskrift – Tilføj primær tekst, der skal parres med billedet. Afsnittet Billede med tekstoverlejring omdøbes automatisk til din angivne overskrift.
 • Tekst – Tilføj den sekundære tekst, der skal parres med billedet. Denne tekst vises under overskriftsteksten.
 • Knaptekst – Tilføj den tekst, der skal stå på knappen.
 • Knaplink – Angiv den webadresse eller side, som knappen skal linke til. Indsæt webadressen eller vælg en side fra menuen. Hvis du ikke vil inkludere en knap i afsnittet, kan du lade feltet stå tomt.

Tilføj et billede med tekstoverlejring på din startside

 1. Klik på Tilføj afsnit.
 2. Klik på Billede med tekstoverlejring, og klik derefter på Vælg.
 3. Klik på Vælg billede i området Billede, og gør derefter et af følgende:
 • Klik på fanen Bibliotek for at vælge et billede, du allerede har uploadet til din Shopify-administrator.
 • Klik på fanen Gratis billeder for at vælge et lagerbillede fra Burst. Herfra kan indtaste et søgeord eller gennemse billedkategorierne.
 • Klik på fanen Bibliotek og derefter på Upload, hvis du vil vælge et billede på din lokale computer.
 1. Brug indstillingerne til at tilpasse dit afsnit Billede med tekstoverlejring.
 2. Klik på Gem.

Fremhævet produkt

Du kan vise et udvalgt produkt på din startside. At vise et udvalgt produkt er en god metode til at promovere et nyt produkt eller et produkt, der er på udsalg. Kunder kan se flere produktbilleder ved hjælp af pilene til venstre og højre, som findes under billedet.

Afsnittet med udvalgte produkter indeholder følgende indstillinger:

 • Produkt – Vælg det produkt, som skal vises på startsiden.
 • Vis antalsvælger – Lad brugerne angive et antal, der skal føjes til deres indkøbskurv.
 • Vis variantlabels – Vis variantlabels, som f.eks. “Størrelse” og “Farve”, over rullemenuerne for varianter. De variantlabels, der vises, er baseret på navnene på valgmuligheder for varianter af produktet.
 • Vis forhandler – Vis produktbrandet eller -forhandleren. Hvis du vil have vist et brand eller en forhandler, skal du føje en forhandler til produktet.
 • Vis dynamisk betalingsknap – Giv kunderne mulighed for at springe indkøbskurven over og gå direkte til betaling fra afsnittet med udvalgte produkter.
 • Vis knapper til deling på sociale medier – Vis knapper til deling på sociale medier, som dine kunder kan bruge til at dele dine produkter på sociale medier.

Medier

 • Størrelse – Angiv størrelsen på dit produktmedie.
 • Aktivér billedzoom – Giv dine kunder mulighed for at zoome ind ved at holde musemarkøren over produktbilledet.
 • Aktivér looping af videoer – Loop produktvideoer. Hvis denne valgmulighed fravælges, vises knappen Afspil, når videoerne er slut.

Tilføj et afsnit med udvalgte produkter

 1. Klik på Tilføj afsnit.
 2. Klik på Udvalgt produkt, og klik derefter på Vælg.
 3. Brug indstillingerne til at tilpasse afsnittet med udvalgte produkter.
 4. Klik på Gem.

Nyhedsbrev

Du kan føje tilmelding til et nyhedsbrev til din startside. Det giver dig mulighed for at indsamle kundernes mailadresser til mailmarkedsføringskampagner. Du kan få mere at vide om e-mailmarkedsføring på Shopifys blog.

Tilføj tilmelding til nyhedsbrev på din startside

 1. Klik på Tilføj afsnit.

 2. Klik på Nyhedsbrev, og klik derefter på Vælg.

 3. Angiv en overskrift til tilmeldingen til dit nyhedsbrev.

 4. Indtast en underoverskrift til tilmeldingsbrevet til nyhedsbrevet.

 5. Klik på Gem.

Kort

Du kan føje et Google-kort til din startside, så kunderne kan se, hvor din virksomhed ligger.

Kortafsnittet indeholder følgende indstillinger:

 • Overskrift – Tilføj en overskrift i afsnittet med kortet.
 • Adresse og åbningstider – Tilføj din butiks adresse og åbningstider i afsnittet med kortet.
 • Kortadresse – Indstil kortet til at vise din butiks lokation.
 • Maplinklabel – Tilføj en knap, der linker til din lokation på Google Maps.
 • Vis pin – Tilføj en pin, der viser din butiks specifikke lokation på kortet.
 • Google Maps API-nøgle – Tilføj dit korts API-nøgle i afsnittet med kortet.
 • Billede – Tilføj et billede, der skal vises, hvis kortet ikke indlæses.
 • Billedplacering – Angiv billedets placering.

Tilføj et kort på din startside

 1. Klik på Tilføj afsnit.
 2. Klik på Kort, og klik derefter på Vælg.
 3. Brug indstillingerne til at tilpasse kortafsnittet.
 4. Klik på Gem.

RTF

Brug afsnittet RTF til at angive eventuelt skriftligt indhold, som du ønsker at vise på din startside, eller til at integrere en side, som du har oprettet i din Shopify-administrator. Du kan f.eks. vise kommende events ved at integrere din blogside eller vise en side med følgende:

RTF-afsnittet indeholder følgende indstillinger:

 • Bred visning – Mindsk margenerne på hver side af teksten.

 • Overskrift – Føj en overskrift til RTF-afsnittet.

 • Tekst – Tilføj og formatér din tilpassede tekst. Hvis du vil vise en udvalgt side fra din butik, skal du klikke på Tilføj indhold og derefter klikke på Side. Vælg en side, som du vil bruge som din startside, i rullemenuen.

 • Størrelse – Angiv størrelsen på din tekst.

Føj RTF til din startside

 1. Klik på Tilføj afsnit.

 2. Klik på RTF, og klik derefter på Vælg.

 3. Brug indstillingerne til at tilpasse RTF-afsnittet.

 4. Klik på Gem.

Video

Du kan føje en YouTube-video til din startside. Videoer kan involvere kunderne og skabe interesse for din virksomhed.

Videoafsnittet indeholder følgende indstillinger:

 • Coverbillede – Føj et coverbillede til din video. Coverbilledet er skjult, mens videoen afspilles.
 • Billedjustering – Juster coverbilledet, så den vigtigste del af det altid er synlig.
 • Videolink – Føj YouTube-webadressen til din video.
 • Vis overlejring – Tilføj et farvelag over din video, så teksten bliver nemmere at læse. Hvis du angiver videostilen til Billede med afspilningsknap, fjernes overlejringen, mens videoen afspilles.
 • Stil – Angiv stilen for videoen. Stilen Baggrundsvideo er kun tilgængelig på computer. Hvis kunder besøger din butik via en tablet eller en mobilenhed, vil de altid se stilen Billede med afspilningsknap.
 • Videohøjde – Angiv højden på videoen.
 • Overskrift – Tilføj en overskrift til din video.
 • Tekststørrelse – Føj tekst til din video. Hvis du angiver videostilen til Billede med afspilningsknap, fjernes teksten, mens videoen afspilles.

Tilføj en video på din startside

 1. Klik på Tilføj afsnit.
 2. Klik på Video, og klik derefter på Vælg.
 3. Brug indstillingerne til at tilpasse videoafsnittet.
 4. Klik på Gem.

Diasshow

Du kan tilføje et diasshow med billeder på din startside. I afsnittet med diasshowet kan du angive højden på dias, tilføje tekst og knapper og vælge, om diasshowet skal afspilles automatisk.

Afsnittet Diasshow indeholder følgende indstillinger:

 • Billeddias – Vælg et billede, der skal inkluderes i diasshowet. Du kan uploade et billede, bruge et tidligere uploadet billede eller vælge et gratis lagerbillede fra Burst. Du kan angive følgende indstillinger for hvert dias:

  • Billedplacering – Vælg, hvordan billedet skal justeres i diasshowets ramme. Du kan få mere at vide om placering af billeder i retningslinjerne nedenfor.
  • Overskrift – Tilføj den primære tekst, der skal parres med billedet.
  • Underoverskrift – Tilføj den sekundære tekst, der skal parres med billedet. Denne tekst vises under overskriftsteksten.
  • Knaptekst – Tilføj den tekst, der skal stå på knappen.
  • Knaplink – Angiv den webadresse eller side, som knappen skal linke til. Indsæt webadressen eller vælg en side fra menuen. Hvis du ikke vil inkludere en knap i afsnittet, kan du lade feltet stå tomt.
 • Diashøjde – Angiv højden på diasshowet. Få mere at vide om, hvordan diashøjde påvirker dit diasshow.

 • Tekststørrelse – Angiv størrelsen på overskrifterne i dit diasshow.

 • Tekstjustering – Vælg, hvor teksten skal placeres på dine dias.

 • Vis overlejring – Tilføj et farvelag mellem et billede og den tekst, der er placeret over billedet. Overlejringer kan skabe større farvekontrast og gøre det lettere at læse teksten. Du kan angive farven og overlejringens uigennemsigtighed i farveindstillingerne.

 • Roter automatisk dias – Indstil diasshowet til at blive afspillet automatisk.

 • Skift dias hver – Vælg, hvor ofte der skal skiftes dias.

Få mere at vide om beskæring af billeder til diasshow og anbefalede billedstørrelser i retningslinjerne for diasshow.

Tilføj et diasshow på din startside

 1. Klik på Tilføj afsnit.
 2. Klik på Diasshow, og klik derefter på Vælg.
 3. Hvis du vil tilføje et billeddias, skal du gøre følgende:

 4. Brug indstillingerne til at tilpasse afsnittet Diasshow.

 5. Klik på Gem.

Retningslinjer for diasshow

Du kan bruge indstillingerne og billedanbefalingerne herunder til at styre, hvordan dit diasshow ser ud i din webshop. Den måde, dine dias ser ud på, afgøres af følgende faktorer:

På grund af forskelle på skærmes størrelse og form kan dine dias se forskellige ud på mobilenheder og computere.

Anbefalinger til billedstørrelser

De anbefalede mål på billeder til diasshow afhænger af indstillinger for højden på dine dias. Brug følgende retningslinjer:

Anbefalinger til billedstørrelser efter indstilling
Indstilling for diashøjde Anbefalet bredde Anbefalet højde
Tilpas til første side 1200 px 600 px
Lille 1200 px 475 px
Medium 1200 px 489 px
Stor 1200 px 775 px

Hvis du vil se eller ændre indstillingerne for diashøjden, kan du se trin 5 vejledningen til oprettelse af et diasshow.

Billedbeskæring

Du kan kontrollere, hvordan billeder beskæres, eller du kan vælge at undgå beskæring helt.

Kontrollér, hvordan billeder beskæres

Du kan forvente, at billederne beskæres på visse skærmstørrelser i følgende situationer:

 • Dine billeder har ikke det samme forhold mellem bredde og højde.
 • Din diashøjde er indstillet til Lille, Medium eller Stor.
 • Din diashøjde er indstillet til Tilpas til første billede, og dine billeder er højere end enhedens skærm eller browservinduet.

Du kan styre, hvordan dine billeder beskæres, ved at bruge indstillingen Billedplacering.

For hvert billede kan du vælge, hvilken del du vil beholde i synsfeltet, når billedet beskæres. I følgende eksempel kan du se, hvordan det samme billede kan blive beskåret på nogle forskellige størrelser af skærme. Diasset til venstre har billedplaceringen indstillet til I midten centreret. Diasset til højre har billedplaceringen indstillet til Øverst til venstre.

Et eksempeldias, som er beskåret forskelligt afhængigt af indstillingen for billedplacering.

Hvis du vil se eller ændre dine indstillinger for billedplacering, kan du se trin 10 i vejledningen til oprettelse af et diasshow.

Undgå billedbeskæring

Hvis du vil undgå billedbeskæring i dit diasshow, kan du prøve at gøre følgende:

 • Indstil diashøjden til Tilpas til første billede.
 • Brug billeder, som er dobbelt så brede, som de er høje. Sådanne billeder har et forhold mellem bredde og højde på 2:1. De anbefalede mål er 1200 px gange 600 px.
 • Sørg for, at alle dine dias har det samme forhold mellem bredde og højde. Forholdet mellem bredde og højde på dine billeder er vigtigere end deres mål i pixels.

I følgende eksempel vises et billede til et diasshow med et forhold på 2:1 på en computer og en mobilenhed:

Et dias er vist på en computer og på en mobilenhed uden nogen beskæring.

Diashøjde

Bredden på afsnittet med diasshowet er altid 100 % af browservinduet. Højden på dine dias afhænger af bredden. På grund forskellige skærmstørrelser varierer bredden og højden på dine dias på forskellige enheder. Højden på dine dias påvirkes også af dine indstillinger for diashøjde.

Du kan bruge indstillingen Tilpas til første billede for diashøjden til at basere højden på dit diasshow på højden af dit første billede. Denne indstilling fungerer bedst, når alle dine billeder har samme størrelse eller samme forhold mellem bredde og højde. Hvis dine billeder har forskellige størrelser eller forskellige forhold mellem bredde og højde, kan du ændre rækkefølgen af dine dias for at se, hvordan de ser ud med forskellige højder.

I det følgende eksempel er det korteste dias placeret først:

Et dias, som er kortere, bestemmer højden på de andre to dias. Da de andre dias er højere, bliver de beskåret i toppen og i bunden.

I det næste eksempel er et højere dias placeret først:

Et mellemhøjt dias bestemmer højden på de to andre dias. Det dias, som er højest, er beskåret i toppen og i bunden. Det dias, som er kortest, er beskåret i siderne.

Hvis du bruger højdeindstillingen Lille, Medium eller Stor i stedet, kan du kontrollere anbefalingerne til billedstørrelse for dine dias.

Billedforhold

Hvis du vil undgå billedbeskæring i dit diasshow, er det anbefalede forhold mellem bredde og højde for dine billeder 2:1.

Hvis du ikke er bekymret for beskæring på computerskærme, og du gerne vil gøre en forskel på mobilenheder, skal du bruge billeder, som er kvadratiske, eller billeder, som er højere end de er brede. Det følgende eksempel på et dias viser et kvadratisk billede, som har et forhold mellem bredde og højde på 1:1.

Et kvadratisk dias vises på en computer og en mobilenhed. Billedet er beskåret på computeren, men det er ikke beskåret på mobilenheden.

Det næste eksempel på et dias viser et stående billede med et forhold mellem bredde og højde på 2:3.

Et højt dias vises på en computer og på en mobilenhed. Billedet er beskåret på computeren, men det er ikke beskåret på mobilenheden.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis