Afsnit til Express

Temaindhold oprettes ved hjælp af afsnit. Afsnit er indholdsblokke, der kan tilpasses, og som bestemmer layoutet og udseendet af forskellige sider i din webshop. Du kan tilføje, fjerne, redigere og tilpasse afsnit ved hjælp af den opdaterede temaeditor.

Shopifys temaer har følgende typer afsnit:

 • Statiske afsnit: Afsnit, der vises på forudbestemte placeringer i din webshop. Disse afsnit kan ikke fjernes eller flyttes. Statiske afsnit kan indeholde sidehoveder, sidefødder, navigationsafsnit eller indholdsafsnit på sider som f.eks. produktsider og kollektionssider. Afsnittet Produkt bestemmer f.eks. udseendet af hver enkelt produktside i din webshop.
 • Dynamiske afsnit: Valgfrie afsnit, som du kan bruge til at tilpasse layoutet for din startside. På din butiks startside kan du tilføje, omarrangere og fjerne dynamiske afsnit for at oprette sidelayoutet. Du kan have op til 25 dynamiske afsnit på din startside.

Du kan lære om det unikke udvalg af afsnit i Express, og hvordan du tilpasser dem, så de passer til din virksomhed.

Statiske afsnit

Express indeholder følgende statiske afsnit:

Dynamiske afsnit

Express indeholder følgende dynamiske afsnit:

Sidehoved

Dit temas sidehoved er det afsnit, der vises øverst på hver side i din butik.

Du kan tilpasse følgende elementer i dit sidehoved:

 • Logo
 • Meddelelseslinje
 • Menu
 • Søg
 • Typografier i sidehoved

Du kan tilføje et tilpasset logobillede i din butiks sidehoved. Det bedste format er en .png-fil med en gennemsigtig baggrund. Maksimumbredden for et logo er 180 px. Du kan ændre størrelsen på logobilledet ved at øge eller mindske bredden.

Hvis du ikke tilføjer et logobillede, vises din butiks navn med tekst i stedet. Du kan ændre navnet på din butik på indstillingssiden Butiksoplysninger i din Shopify-administrator.

 • Tilpasset logobredde: Logoets bredde.

 • Logojustering: Justeringen af dit logo i sidehovedet. Vælg Venstre eller Centreret.

 1. Klik på Sidehoved.
 2. Klik på Vælg billede i området Logobillede, og gør derefter et af følgende:

  • Klik på fanen Bibliotek for at vælge et billede, du allerede har uploadet til din Shopify-administrator.
  • Hvis du vil vælge et billede fra din lokale computer, skal du klikke på Bibliotek > Upload.
 3. Brug indstillingerne til at tilpasse dit logos størrelse og placering.

 4. Klik på Gem.

Tilføj en meddelelseslinje

Du kan tilføje en meddelelseslinje i sidehovedet, som du kan bruge til at vise en besked til dine kunder. Din besked kan tilpasses, og den kan indeholde kontaktoplysninger, oplysninger om butiksevents eller udsalg samt et butiksslogan.

 1. Klik på Sidehoved.

 2. Markér Vis meddelelse i området Meddelelseslinje.

 3. Angiv teksten til din meddelelse.

 4. Valgfrit: Angiv en webadresse, hvis du vil føje et link til din meddelelse.

(Version 1.11.0+)

 1. Valgfrit: Fra menuen Ikon skal du vælge et ikon, som skal vises i meddelelseslinjen. Ikonet har den samme farve som din meddelelsestekst.

 2. Klik på farveskemaet Bjælke og vælg en farve, hvis du vil ændre farven på baggrunden i meddelelseslinjen.

 3. Klik på farveskemaet Tekst og vælg en farve, hvis du vil ændre farven på meddelelsesteksten.

 4. Klik på Gem.

Tilføj en menu

Du kan føje en menu til dit sidehoved. Dette viser alle menuens links i dit sidehoved. Du kan bruge denne indstilling til at fremhæve almindelige sider, som dine kunder gerne vil se. Du kan f.eks. tilføje en menu, der indeholder links til dine kollektioner.

 1. Klik på Sidehoved.

 2. Klik på Skift for at vælge en menu. Vælg en menu på listen, eller klik på Opret menu for at oprette en ny menu.

 3. Klik på Rediger menu, hvis du vil redigere den.

 4. Klik på Gem.

Aktivér søgning

Du kan føje en søgefunktion til dit sidehoved, så dine kunder hurtigt kan finde varer i din butik.

 1. Klik på Sidehoved.
 2. Markér afkrydsningsfeltet Vis søgning.
 3. Klik på Gem.

Brug sekundære farver til dit sidehoved

Du kan vælge Aktivér sekundær baggrunds- og tekstfarve for at bruge den sekundære baggrunds- og tekstfarve i dit sidehoved.

Sidefod

Dit temas sidefod er det afsnit, der vises nederst på hver side i din butik. Du kan tilføje følgende funktioner i din sidefod:

 • betalingsikoner
 • en menu
 • en tilmelding til nyhedsbrev
 • et tekstafsnit, der indeholder oplysninger om din virksomhed
 • ikoner for sociale medier
 • en sprogvælger

Tilføj betalingsikoner

Du kan vise ikoner for de betalingsmetoder, du accepterer, i din sidefod. Disse områder viser de ikoner, som er knyttet til den betalingsudbyder, du har aktiveret i afsnittet Betalingsindstillinger i administratoren. Når en kunde besøger din butik, er disse ikoner filtreret, så det kun er de betalingsmetoder, der understøttes i den aktuelle kundes område og valuta, der vises.

 1. Klik på Sidefod.

 2. Markér afkrydsningsfeltet Vis betalingsikoner.

 3. Klik på Gem.

Tilføj en menu, tilmelding til nyhedsbrev eller tekst

 1. Klik på Sidefod.

 2. Du kan tilføje en indholdsblok ved at klikke på Tilføj indhold i området Indhold. Vælg bloktypen ud fra følgende valgmuligheder:

 3. Klik på Gem.

Tilføj ikoner for sociale medier

 1. Klik på Temaindstillinger.

 2. Klik på Sociale medier.

 3. Hvis du vil uploade et billede til deling på sociale medier, skal du klikke på Vælg billede eller Udforsk gratis billeder i området Billede til deling på sociale medier.

 4. Markér en eller alle af følgende valgmuligheder, hvis du vil føje knapper til deling på sociale medier til dine produkter og blogopslag:

 5. Hvis du vil tilføje links til dine konti på sociale medier, skal du angive disse links til dine konti i felterne, der er angivet under Konti. Angiv komplette links som f.eks. https://instagram.com/shopify eller https://twitter.com/shopify.

 6. Vælg Fuld branding eller Kun logo fra menuen Knaptypografi, hvis du vil ændre typografien for dine delingsknapper.

 7. Klik på Gem.

Tilføj en sprogvælger

Du bør kun tilføje en sprogvælger, hvis du har aktiveret flere sprog for butikken.

 1. Klik på Afsnit.

 2. Klik på Sidefod.

 3. Vælg Vis sprogvælger under Sprogvælger.

 4. Klik på Gem.

Produkt

Produktsiden vises, når en køber klikker på et produkt fra en udvalgt kollektion. Den viser dit produkts beskrivelse, pris, varianter og billeder. Du kan vælge, om du vil omdirigere brugerne til en ny side eller vise produktoplysningerne i en overlejring på startsiden. Denne indstilling styres af dine temaindstillinger. Når Vis produktsider som overlejring er aktiveret, vises produktsiden som en overlejring, når der vælges et produkt fra en udvalgt kollektion.

Hvis du har aktiveret lokal afhentning og deaktiveret Vis produktsider i en overlejring, viser dette afsnit også produktets tilgængelighed for afhentning.

Afsnittet Produkt indeholder følgende indstillinger:

 • Vis antalsvælger – Lad brugerne angive et antal, der skal føjes til deres indkøbskurv.
 • Vis forhandler – Vis produktbrand eller forhandler på produktsiden. Hvis du vil have vist et brand eller en forhandler, skal du føje en forhandler til produktet.
 • Vis dynamisk betalingsknap – Giv kunderne mulighed for at springe indkøbskurven over og gå direkte til betaling fra afsnittet med udvalgte produkter.
 • Vis produktsider i en overlejring – Vælg denne indstilling, hvis du vil vise produktoplysninger i en overlejring på den aktuelle side. Denne overlejring vises, når et produkt vælges fra en udvalgt kollektion.
 • Vis knapper til deling på sociale medier – Vis knapper til deling på sociale medier, som dine kunder kan bruge til at dele dine produkter på sociale medier. Disse knapper styres af dine temaindstillinger.

Rediger produktindstillingerne

 1. Klik på Produkt.
 2. Brug indstillingerne til at tilpasse din produktside.
 3. Klik på Gem.

Vis tilgængelighed for afhentning

Version 1.11.0+

Express giver dig mulighed for at vise dine kunder, om et produkt i din webshop er tilgængeligt for lokal afhentning. Afsnittet med tilgængelighed for afhentning vises på hver enkelt produktside, hvor produktets tilgængelighed og den forventede tidsramme for afhentning også vises. Disse oplysninger vises kun, hvis Vis produktsider som en overlejring er deaktiveret.

Du skal opsætte lokal afhentning, hvis du vil bruge denne funktion. Hvis du har aktiveret lokal afhentning, er denne funktion altid synlig på dine produktsider, og den kan ikke deaktiveres.

Når du har aktiveret lokal afhentning, kan dine kunder se, om produktet er tilgængeligt for afhentning på én af dine lokationer for lokal afhentning. Disse oplysninger vises kun for de produkter, der er på lager på mindst én afhentningslokation, og som har markeret Dette er et fysisk produkt i afsnittet Levering under produktvariantens oplysninger.

Hvis du vil vælge Dette er et fysisk produkt for en produktvariant, skal du gøre følgende:

 1. Gå til Produkter i din Shopify-administrator.

 2. Vælg et produkt.

 3. Vælg en variant under Varianter.

 4. Markér Dette er et fysisk produkt under Levering.

 5. Klik på Gem.

Hvis du kun har aktiveret lokal afhentning for én lokation, vises lokationen og tilgængeligheden for afhentning for denne lokation. Dine kunder kan klikke på Se butiksoplysninger for at få mere at vide om afhentningslokationen.

Hvis du har aktiveret lokal afhentning for mere end én lokation, viser afsnittet med tilgængelighed for afhentning den lokation og tilgængelighed for afhentning, der er tættest på kunden (baseret på kundens IP-adresse). Når kunden klikker på Kontrollér tilgængelighed i andre butikker arrangeres afhentningslokationerne efter kundens distance fra butikkerne.

Hvis kundens lokation ikke kan afgøres ud fra denne IP-adresse, viser afsnittet med tilgængelighed lokationer og tilgængelighed for afhentning i alfabetisk rækkefølge, først efter by og derefter lokationens navn. Lad os f.eks. sige, at du har tre afhentningslokationer: "Queen Street" i Toronto, "Front Street" i Toronto og "Alberni Street" i Vancouver. Afsnittet med tilgængelighed for afhentning ville i så fald vise oplysningerne for "Front Street" i Toronto.

Produktanbefalinger

Du kan vise anbefalede produkter på produktsiderne, så dine kunder nemmere kan finde andre produkter, der kan være interessante for dem.

Hvis du har aktiveret Vis produktsider i en overlejring for dine produktsider, vises produkterne i en overlejring på den aktuelle side, når de åbnes fra dette afsnit.

Aktivér produktanbefalinger

 1. Vælg Produktsider.

 2. Klik på afsnittet Produktanbefalinger.

 3. Markér Vis dynamiske anbefalinger for at vise produktanbefalinger på dine produktsider.

 4. Valgfri: Hvis du vil ændre overskriften, der vises over de anbefalede produkter, skal du indtaste en ny i feltet Overskrift.

 5. Valgfrit: Vælg Aktivér knappen "Hurtigt køb", hvis du vil give dine kunder mulighed for at lægge produkter i indkøbskurven direkte fra afsnittet Produktanbefalinger.

 6. Valgfrit: Brug afkrydsningsfeltet Vis forhandler til at vise eller skjule forhandlere i produktbeskrivelserne.

 7. Klik på Gem.

Kollektionsskabelon

Afsnittet Kollektionsskabelon er det primære afsnit for kollektionssider, der kan tilpasses.

Afsnittet Kollektionsskabelon indeholder følgende indstillinger:

 • Vis kollektionsbillede – Vis kollektionsbilledet øverst på kollektionssiden.
 • Vis kollektionsbeskrivelse – Vis kollektionsbeskrivelsen øverst på kollektionssiden. (Version 1.11.0+)
 • Vis produktforhandlere – Viser produktbrand eller -forhandler på produktkortet.

Tilpas dine kollektionssider

 1. Vælg Kollektion.
 2. Klik på afsnittet Kollektionsskabelon.
 3. Brug indstillingerne til at tilpasse afsnittet med kollektionsskabelonen.
 4. Klik på Gem.

Version 1.11.0+

Du kan oprette et banner, der indeholder et tilpasset billede, en tilpasset tekst og en knap, der linker til en anden placering i din butik. Du kan bruge bannere til at fremhæve dit brand, fremhæve en udvalgt kollektion eller gøre opmærksom på en kampagne.

Indstillinger

 • BilledeTilføj et billede, der skal inkluderes i afsnittet. Du kan uploade et billede, bruge et tidligere uploadet billede eller vælge et gratis lagerbillede fra Burst.
 • Overskrift – Føj primær tekst til banneret.
 • Størrelse for overskrift – Vælg størrelsen på teksten i overskriften.
 • Beskrivelse – Føj en beskrivelse til banneret.
 • Knaptekst – Tilføj den tekst, der skal stå på knappen.
 • Knaplink – Angiv den webadresse eller side, som knappen skal linke til. Indsæt webadressen eller vælg en side fra menuen. Hvis du ikke vil inkludere en knap i banneret, kan du lade feltet stå tomt.

Layoutindstillinger

 • Bannerhøjde – Vælg højden på bannerafsnittet.
 • Bannerbredde – Vælg bredden på bannerafsnittet.
 • Justering af billede – Vælg, hvordan billedet skal justeres i afsnittet.
 • Justering af tekstfelt – Vælg, hvordan tekstfeltet skal justeres i afsnittet.

Hvis tekstfeltet er venstre- eller højrejusteret, er teksten venstrejusteret. Hvis tekstfeltet er centreret, er teksten også centreret.

Farveindstillinger

 • Baggrund for tekstfelt – Vælg farven for tekstfeltet.
 • Tekst – Vælg farve for overskriften og knappen i banneret. Beskrivelsen i banneret bruger dit temas primære tekstfarve. Du kan redigere denne farve i dine temaindstillinger.

Tilføj et bannerafsnit

 1. Klik på Tilføj afsnit.
 2. Klik på Banner, og klik derefter på Vælg.
 3. Brug indstillingerne til at tilpasse afsnittet med banneret.
 4. Klik på Gem.

Udvalgte kollektioner

Du kan vise flere forskellige kollektioner i et enkelt afsnit på din startside. Kollektioner vises som faner, som dine kunder kan navigere mellem.

Når en kunde lægger ét eller flere produkter fra en udvalgt kollektion i sin indkøbskurv, vises antallet af produkter, der er lagt i indkøbskurven, som en badge på produktet.

Et afsnit med udvalgt kollektion, der indeholder flere kollektioner. Kollektionernes navne vises som klikbare faner øverst i afsnittet.

Afsnittet Udvalgte kollektioner indeholder følgende indstillinger:

 • Kollektion – Vælg de kollektioner, du vil inkludere i afsnittet Udvalgte kollektioner.
 • Størrelse på kollektionsliste – Vælg det antal produkt, der skal vises som standard. Denne indstilling gælder for alle kollektioner i afsnittet Udvalgte kollektioner. _ Small – 6 produkter _ Medium – 18 produkter * Large – 36 produkter
 • Billedstil – Vælg beskæringsstilen for produktbilleder i kollektionerne. Denne indstilling gælder for alle kollektioner i dette afsnit.
 • Aktivér knappen "Hurtigt køb" – Giver kunden mulighed for at lægge produkter i indkøbskurven direkte fra afsnittet Udvalgte kollektioner.
 • Vis kollektionsbillede – Vis kollektionsbilledet øverst på fanen med den udvalgte kollektion. (Version 1.11.0+)
 • Vis kollektionsbeskrivelse – Vis kollektionsbeskrivelsen øverst på fanen med den udvalgte kollektion. (Version 1.11.0+)

Føj et afsnit med udvalgte kollektioner til din startside

 1. Klik på Tilføj afsnit.
 2. Klik på Udvalgte kollektioner, og klik derefter på Vælg.
 3. Vælg en kollektionsblok i indholdsområdet, eller klik på Tilføj kollektion.
 4. Klik på Vælg kollektion.
 5. Vælg den kollektion, som du vil vise i fanen, på listen Kollektion. Klik derefter på Vælg.

Hvis du vil tilføje en kollektion, skal du klikke på linket Tilføj kollektion for at åbne siden Opret kollektion på en ny fane.

Klik på linket Rediger kollektion for at åbne siden Kollektioner i en ny fane, hvis du vil tilføje eller fjerne produkter fra den valgte kollektion.

 1. Gentag ovenstående trin for at føje flere kollektioner til afsnittet.
 2. Klik på Gem.

Fremhævet produkt

Du kan vise et udvalgt produkt på din startside. At vise et udvalgt produkt er en god metode til at promovere et nyt produkt eller et produkt, der er på udsalg. Kunder kan se flere produktbilleder ved hjælp af pilene til venstre og højre, som findes under billedet.

Afsnittet med udvalgte produkter indeholder følgende indstillinger:

 • Produkt – Vælg det produkt, som skal vises på startsiden.
 • Vis antalsvælger – Lad brugerne angive et antal, der skal føjes til deres indkøbskurv.
 • Vis leverandør – Vis produktbrand eller -forhandler i afsnittet med udvalgte produkter. Hvis du vil have vist et brand eller en forhandler, skal du føje en forhandler til produktet.
 • Vis dynamiske betalingsknapper – Giv kunderne mulighed for at springe indkøbskurven over og gå direkte til betaling fra afsnittet med udvalgte produkter.
 • Vis knapper til deling på sociale medier – Vis knapper til deling på sociale medier, som dine kunder kan bruge til at dele dine produkter på sociale medier. Disse knapper styres af dine temaindstillinger.
 • Billedstil – Vælg, om du vil føje kvadratisk eller cirkelformet beskæring til dine udvalgte produktbilleder.

Tilføj et afsnit med udvalgte produkter

 1. Klik på Tilføj afsnit.
 2. Klik på Udvalgt produkt, og klik derefter på Vælg.
 3. Brug indstillingerne til at tilpasse afsnittet med udvalgte produkter.
 4. Klik på Gem.

Tilpasset indhold

Du kan samle flere indholdsblokke i samme gruppe i afsnittet Tilpasset indhold. Du kan justere højden og bredden på hver enkelt blok for at skabe et tilpasset layout.

Afsnittet Tilpasset indhold indeholder følgende indstillinger:

 • Overskrift – Titel på afsnittet.

 • Mobillayout – Blokkenes layout, når din butik vises på en mobilenhed. Vælg mellem følgende indstillinger:

  • Gitter – Blokke med en bredde på op til 50 % vises i samme række. Containere med en bredde på over 50 % vises på selvstændige rækker.
  • Stak – Alle blokke vises i selvstændige rækker.
  • Diasshow – Blokke skjules i et afsnit med et enkelt diasshow. Kunder kan klikke på navigationspilene for at se andre blokke.

Du kan vælge mellem følgende bloktyper.

Bloktyper for tilpasset indhold
Bloktype Indstillinger
Tekst

Overskrift – Føj en overskrift til tekstblokken.

Tekst – Tilføj og formatér din tilpassede tekst.

Knaptekst – Føj en knap med en tekstlabel til blokken.

Knaplink – Tilføj den tekst, der skal stå på knappen.

Tekststørrelse – Angiv størrelsen på teksten.

Containerbredde – Angiv bredden af blokken.

Lodret justering – Angiv den lodrette placering af indholdet i blokken.

Horisontal justering – Angiv den horisontale placering af indholdet i blokken.

Billede

Billede – Tilføj et billede, der skal vises i blokken. Du kan uploade et billede, bruge et tidligere uploadet billede eller vælge et gratis lagerbillede fra Burst.

Containerbredde – Angiv bredden af blokken.

Lodret justering – Angiv den lodrette placering af indholdet i blokken.

Produkt

Produkt – Vælg et produkt, som skal vises i blokken. Produktets navn, billeded og pris vises. Hvis produktet ikke har nogen billeder, vises produkttitlen i blokken.

Containerbredde – Angiv bredden af blokken.

Lodret justering – Angiv den lodrette placering af indholdet i blokken.

Hvis du har aktiveret Vis produktsider som overlejring for dine produktsider, vises produkter i en overlejring af den aktuelle side, når de åbnes fra dette afsnit.

Kollektion

Kollektion – Vælg en kollektion, som skal vises i blokken. Kollektionens titel og dens udvalgte billede vises. Hvis kollektionen ikke har et udvalgt billede, vises et billede af det første produkt i kollektionen. Hvis produkterne i kollektionen ikke har nogen billeder, vises kollektionens titel i blokken.

Containerbredde – Angiv bredden af blokken.

Lodret justering – Angiv den lodrette placering af indholdet i blokken.

Menu

Menu – Vælg en menu, der skal vises i blokken.

Overskrift – Føj en overskrift til menuen.

Containerbredde – Angiv bredden af blokken.

Lodret justering – Angiv den lodrette placering af indholdet i blokken.

Horisontal justering – Angiv den horisontale placering af indholdet i blokken.

Føj tilpasset indhold til din startside

 1. Klik på Tilføj afsnit.

 2. Klik på Tilpasset indhold, og klik derefter på Vælg.

 3. Vælg og konfigurer de indholdsblokke, du vil bruge i afsnittet.

 4. Klik på Gem.

Billede med tekst

Med Express kan du tilføje et billede med tekst, der vises til højre eller til venstre for billedet. Du kan også tilføje en knap, der linker til anden side.

Du kan bruge et afsnit med et billede med tekst til at annoncere for et bestemt produkt eller en bestemt kollektion.

Afsnittet med billede med tekst indeholder følgende indstillinger:

 • Billede – Tilføj et billede, der skal inkluderes i afsnittet. Du kan uploade et billede, bruge et tidligere uploadet billede eller vælge et gratis lagerbillede fra Burst.
 • Overskrift – Tilføj primær tekst, der skal parres med billedet.
 • Tekst – Tilføj sekundær tekst, der skal parres med billedet. Denne tekst vises under overskriftsteksten.
 • Knaptekst – Tilføj den tekst, der skal stå på knappen.
 • Knaplink – Angiv den webadresse eller side, som knappen skal linke til. Indsæt webadressen eller vælg en side fra menuen. Hvis du ikke vil inkludere en knap i afsnittet, kan du lade feltet stå tomt.

Layoutindstillinger

 • Computer – Vælg, om billedet i afsnittet skal vises i venstre eller højre side, når det vises på en computer. Hvis du vil have billedet i venstre side, skal du vælge Billede først.
 • Mobil – vælg om billedet i afsnittet skal vises som det første eller det andet, når det ses på en mobilenhed.
 • Sekundær baggrund – Vælg, om du vil tilføje en sekundær baggrundsfarve i afsnittet. Vælg Delvis for at føje baggrundsfarven til de øverste tre femtedele af afsnittet. Denne farve kan ændres i temaindstillingerne.
 • Tekststørrelse – Vælg den relative størrelse for overskriften og teksten i afsnittet.
 • Bevar billedforhold – Vælg denne indstilling for at forhindre, at dit valgte billede bliver beskåret. Hvis du ikke markerer denne indstilling, beskæres billedet til et kvadrat.
 • Aktivér sekundær tekstfarve – Vælg denne mulighed for at bruge den sekundære baggrundstekstfarve til overskriften og teksten. Denne farve kan ændres i temaindstillingerne.

Føj et afsnit Billede med tekst til din startside

 1. Klik på Tilføj afsnit.
 2. Klik på Billede med tekst, og klik derefter på Vælg.
 3. Klik på Vælg billede i området Billede, og gør derefter et af følgende:
 • Klik på fanen Bibliotek for at vælge et billede, du allerede har uploadet til din Shopify-administrator.
 • Klik på fanen Gratis billeder for at vælge et lagerbillede fra Burst. Herfra kan indtaste et søgeord eller gennemse billedkategorierne.
 • Klik på fanen Bibliotek og derefter på Upload, hvis du vil vælge et billede på din lokale computer.
 1. Brug indstillingerne til at tilpasse afsnittet.
 2. Klik på Gem.

Flere kolonner

Version 1.11.0+

Du kan tilføje et afsnit med flere kolonner med indhold med Express. Du kan føje op til fire kolonner til hvert afsnit med flere kolonner.

Afsnittet med flere kolonner indeholder følgende indstillinger:

Indstillinger for kolonne

 • Billede – Føj et billede til kolonnen.
 • Overskrift – Føj primær tekst til kolonnen.
 • Tekst – Føj sekundær tekst til kolonnen.

Indstillinger for afsnit

 • Overskrift – Føj primær tekst til afsnittet.
 • Knaptekst – Tilføj den tekst, der skal stå på knappen.
 • Knaplink – Angiv den webadresse eller side, som knappen skal linke til. Indsæt webadressen eller vælg en side fra menuen. Hvis du ikke vil inkludere en knap i dette afsnit, kan du lade feltet stå tomt.

Layoutindstillinger

 • Justering – Vælg, hvordan elementerne skal justeres i hver kolonne.
 • Mobillayout – Vælg, om kolonnerne i afsnittet skal vises i stablet eller et gitter på mobilenheder.
 • Billedstørrelse – Vælg størrelsen på billederne i kolonnerne.
 • Bevar billedforhold – Vælg denne indstilling for at forhindre, at dine valgte billeder bliver beskåret. Hvis du ikke markerer denne indstilling, beskæres billederne til kvadrater.
 • Aktivér sekundær baggrunds- og tekstfarve – Vælg denne mulighed for at bruge den sekundære baggrundstekstfarve til overskrifterne og teksten samt den sekundære baggrundsfarve til afsnittet. Disse farver kan ændres i dine temaindstillinger.

Føj et afsnit med flere kolonner til din startside

 1. Klik på Tilføj afsnit.
 2. Klik på **Flere kolonner*, og klik derefter **Vælg**.
 3. Klik på Tilføj kolonne for at føje en kolonne til afsnittet.
 4. Klik på kolonnen i afsnittet Kolonne for at føje indhold til kolonnen.
 5. Brug indstillingerne til at tilpasse afsnittet.
 6. Klik på Gem.

Side

Version 1.10.0+

Du kan fremhæve RTF-indhold fra en side på din startside. Du kan bruge dette afsnit til at fremhæve indhold fra en side med butikkens politikker eller siden Om os.

Dette afsnit bruger altid standardskabelonen for en side, selv hvis der anvendes en anden skabelon. Hvis du f.eks. tilføjer siden Kontakt os, som anvender en page.contact-skabelon i afsnittet, vises de interaktive felter fra denne skabelon ikke på din startside. Titel og Indhold, vises i afsnittet.

Føj et afsnit med en side til din startside

 1. Klik på Tilføj afsnit.
 2. Klik på Side, og klik derefter på Vælg.
 3. Klik på Vælg side i området Side.
 4. Vælg den side med det indhold, som du vil vise, og klik derefter på Vælg. Du kan kun vælge sider, som er synlige i øjeblikket. Hvis du vil oprette en ny side, skal du klikke på Opret side.
 5. Klik på Gem.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis