Afsnit til Minimal

Temaindhold oprettes ved hjælp af afsnit. Afsnit er indholdsblokke, der kan tilpasses, og som bestemmer layoutet og udseendet af forskellige sider i din webshop. Du kan tilføje, fjerne, redigere og tilpasse afsnit ved hjælp af den opdaterede temaeditor.

Shopifys temaer har følgende typer afsnit:

 • Statiske afsnit: Afsnit, der vises på forudbestemte placeringer i din webshop. Disse afsnit kan ikke fjernes eller flyttes. Statiske afsnit kan indeholde sidehoveder, sidefødder, navigationsafsnit eller indholdsafsnit på sider som f.eks. produktsider og kollektionssider. Afsnittet Produkt bestemmer f.eks. udseendet af hver enkelt produktside i din webshop.
 • Dynamiske afsnit: Valgfrie afsnit, som du kan bruge til at tilpasse layoutet for din startside. På din butiks startside kan du tilføje, omarrangere og fjerne dynamiske afsnit for at oprette sidelayoutet. Du kan have op til 25 dynamiske afsnit på din startside.

Du kan lære om det unikke udvalg af afsnit i Minimal, og hvordan du tilpasser dem, så de passer til din virksomhed.

Statiske afsnit

Minimal indeholder følgende statiske afsnit:

Dynamiske afsnit

Minimal indeholder følgende dynamiske afsnit:

Sidehoved

Dit temas sidehoved er det afsnit, der vises øverst på hver side i din butik.

Du kan tilpasse følgende elementer i dit sidehoved:

 • Logo
 • Meddelelseslinje
 • Menu
 • Søg

Du kan tilføje et tilpasset logobillede i din butiks sidehoved. Det bedste format er en .png-fil med en gennemsigtig baggrund. Logobilleder skal være på 450 x 200 px. Du kan ændre størrelsen på logobilledet ved at mindske bredden.

Hvis du ikke tilføjer et logobillede, vises din butiks navn med tekst i stedet. Du kan ændre navnet på din butik på indstillingssiden Butiksoplysninger i din Shopify-administrator.

 • Tilpasset logobredde (i pixels): Logoets bredde.

 • Venstrejuster logo. Vælg denne valgmulighed for at justere logoet for din butik i venstre side af margenen. Logoet centreres, hvis denne indstilling fravælges.

 1. Klik på Sidehoved.
 2. Klik på Vælg billede i området Logobillede, og gør derefter et af følgende:

  • Klik på fanen Bibliotek for at vælge et billede, du allerede har uploadet til din Shopify-administrator.
  • Hvis du vil vælge et billede fra din lokale computer, skal du klikke på Bibliotek > Upload.
 3. Brug indstillingerne til at tilpasse dit logos størrelse og placering.

 4. Klik på Gem.

Tilføj en meddelelseslinje

Du kan tilføje en meddelelseslinje i sidehovedet, som du kan bruge til at vise en besked til dine kunder. Din besked kan tilpasses, og den kan indeholde kontaktoplysninger, oplysninger om butiksevents eller udsalg samt et butiksslogan.

 1. Klik på Sidehoved.

 2. Markér Vis meddelelse i området Meddelelseslinje.

 3. Angiv teksten til din meddelelse.

 4. Valgfrit: Angiv en webadresse, hvis du vil føje et link til din meddelelse.

 5. Klik på Gem.

Tilføj en menu

Du kan føje en menu til dit sidehoved. Dette viser alle menuens links i dit sidehoved. Du kan bruge denne indstilling til at fremhæve almindelige sider, som dine kunder gerne vil se. Du kan f.eks. tilføje en menu, der indeholder links til dine kollektioner.

 1. Klik på Sidehoved.

 2. Klik på Skift for at vælge en menu. Vælg en menu på listen, eller klik på Opret menu for at oprette en ny menu.

 3. Klik på Rediger menu, hvis du vil redigere den.

 4. Vælg Centrer hovedmenu under logoet, hvis du vil centrere menuen og vise den på en separat linje.

 5. Vælg Vis skillelinjer i sidehoved, hvis du vil tilføje en linje over og under menuen for at adskille den visuelt fra resten af butikken.

 6. Klik på Gem.

Aktivér søgning

Du kan føje en søgefunktion til dit sidehoved, så dine kunder hurtigt kan finde varer i din butik.

 1. Klik på Sidehoved.
 2. Markér afkrydsningsfeltet Vis søgelinje.
 3. Klik på Gem.

Sidefod

Dit temas sidefod er det afsnit, der vises nederst på hver side i din butik. Du kan tilføje følgende funktioner i din sidefod:

 • betalingsikoner
 • en menu
 • en tilmelding til nyhedsbrev
 • et tekstafsnit, der indeholder oplysninger om din virksomhed
 • et uddrag fra dit seneste blogopslag
 • ikoner for sociale medier

De ikoner til sociale medier, der vises i din sidefod, styres af dine temaindstillinger.

Tilføj betalingsikoner

Du kan vise ikoner for de betalingsmetoder, du accepterer, i din sidefod. Disse områder viser de ikoner, som er knyttet til den betalingsudbyder, du har aktiveret i afsnittet Betalingsindstillinger i administratoren. Når en kunde besøger din butik, er disse ikoner filtreret, så det kun er de betalingsmetoder, der understøttes i den aktuelle kundes område og valuta, der vises.

 1. Klik på Sidefod.

 2. Markér afkrydsningsfeltet Vis betalingsikoner.

 3. Klik på Gem.

Tilføj en menu, en tilmelding til nyhedsbrev, ikoner til sociale medier eller dit seneste blogopslag

 1. Klik på Sidefod.

 2. Du kan tilføje en indholdsblok ved at klikke på Tilføj indhold i området Indhold. Vælg bloktypen ud fra følgende valgmuligheder:

 3. Klik på Gem.

Produktsider

Produktsiden viser alle oplysningerne om et produkt og indeholder knappen Læg i indkøbskurven. Hvert produkt i din butik har sin egen produktside. Du kan tilpasse et produkts udseende og funktionalitet på en produktside ved hjælp af afsnittet Produktsider.

Afsnittet med produktsider indeholder følgende indstillinger:

Indstillinger

 • Vis produktforhandler – Vis produktbrand eller -forhandler. Hvis du vil have vist et brand eller en forhandler, skal du føje en forhandler til produktet.
 • Vis antalsvælger – Lad brugerne angive et antal, der skal føjes til deres indkøbskurv.
 • Billedzoomtype – Angiv typen af zoom for produktbilleder. Vælg Ingen zoom for at forhindre kunder i at zoome ind.
 • Placering af miniaturebilleder for produkter – Angiv placeringen af miniaturebilleder for yderligere produktbilleder.

Beskrivelse

 • Vis en fane ud for din produktbeskrivelse – Vis indholdet på en side, såsom en størrelsesguide eller en returpolitik, i en anden fane. Vælg den side, der skal vises i Faneindhold.
 • Aktivér produktdeling – Vis knapper, som dine kunder kan bruge til at dele produkter med på sociale medier. De delingsmuligheder, der vises, er styret af dine temaindstillinger.

Formular for produktmuligheder

 • Vis dynamisk betalingsknap – Tilføj en dynamisk betalingsknap.
 • Variantvælger og knapstørrelse – Angiv størrelsen på variantvælgeren, knappen Læg i indkøbskurven og den dynamiske betalingsknap.

Tilpas dine produktsider

 1. Vælg Produktsider.
 2. Klik på afsnittet Produktsider.
 3. Brug indstillingerne til at tilpasse afsnittet med produktsider.
 4. Klik på Gem.

Produktanbefalinger

Du kan vise anbefalede produkter på produktsiderne, så dine kunder nemmere kan finde andre produkter, der kan være interessante for dem.

Aktivér produktanbefalinger

 1. Vælg Produktsider.

 2. Klik på afsnittet Produktanbefalinger.

 3. Markér Vis dynamiske anbefalinger for at vise produktanbefalinger på dine produktsider.

 4. Valgfri: Hvis du vil ændre overskriften, der vises over de anbefalede produkter, skal du indtaste en ny i feltet Overskrift.

 5. Valgfrit: Vælg, hvordan produktanbefalingerne skal vises ved at markere én eller flere af følgende valgmuligheder:

  • Vis produktforhandler
  • Vis "Udsalg"-cirkel
  • Centrer tekst under produktbilleder
 6. Klik på Gem.

Kollektionssider

Afsnittet Kollektionssider er det primære afsnit for kollektionssider, der kan tilpasses.

 • Vis produktforhandler – Vis forhandlerne af hvert enkelt produkt under produkttitlen.
 • Vis udsalgscirkel for produkt – Vis en badge på produkter, der er på udsalg.
 • Vis udsolgt-cirkel for produkt – Tilføj en badge og en overlejring, hvis produktets lagerniveau er 0.
 • Aktivér sortering af kollektioner – Giv dine kunder mulighed for at sortere produkterne på dine kollektionssider.
 • Aktivér filtrering efter produkttag – Giv dine kunder mulighed for at filtrere kollektionerne efter produkttag.
 • Centrer tekst under produktbilleder – Centrer navn, pris og forhandler for hvert produkt under dets billede.

Rediger indstillingerne for Kollektionssider

 1. Vælg Kollektionssider.
 2. Klik på afsnittet Kollektionssider.
 3. Brug indstillingerne til at tilpasse afsnittet med kollektionssider.
 4. Klik på Gem.

Blog

Hvis flere medarbejdere skriver dine blogopslag, er det en god idé at vise navnet på forfatteren til hvert blogopslag på siden Blogs page.

Vis forfatteren af blogopslag

 1. Vælg Blogs.
 2. Klik på afsnittet Blog.
 3. Markér afkrydsningsfeltet Vis forfatter af blogopslag.
 4. Klik på Gem.

Artikel

Afsnittet Artikel er det primære afsnit for din butiks artikelsider, der kan tilpasses. Skabelonen Artikel bruges til blogopslag.

Afsnittet Artikel indeholder følgende indstillinger:

 • Vis forfatter af blogopslag – Hvis flere medarbejdere skriver dine blogopslag, kan du vælge denne indstilling for at vise forfatteren under titlen på blogopslaget.
 • Aktivér deling af blogopslag – Vis knapper til deling på sociale medier i dine blogopslag. Du kan vælge, hvilke platforme der kan bruges til deling i dine indstillinger for sociale medier.

Tilpas afsnittet Artikel

 1. Vælg Blogopslag.
 2. Klik på afsnittet Artikel.
 3. Brug indstillingerne til at tilpasse afsnittet Artikel.
 4. Klik på Gem.

Side med indkøbskurv

Afsnittet Sider med indkøbskurv er det primære afsnit for din webshops indkøbskurv, der kan tilpasses. Du kan aktivere bemærkninger til indkøbskurv på siden med indkøbskurv for at give dine kunder mulighed for at inkludere særlige instruktioner i deres ordrer.

Aktivér ordrebemærkninger

 1. Vælg Indkøbskurv.
 2. Klik på afsnittet Sider med indkøbskurv.
 3. Vælg Aktivér ordrebemærkninger.
 4. Klik på Gem.

Udvalgt kollektion

Du kan vise en udvalgt kollektion på din startside. Hvis du viser udvalgte kollektioner, kan du bl.a. promovere udsalg og nye kollektioner.

Afsnittet Udvalgt kollektion indeholder følgende indstillinger:

 • Overskrift – Tilføj den tekst, der vises over produkterne i kollektionen. Standardteksten er Udvalgt kollektion.
 • Kollektion – Vælg den kollektion, du gerne vil vise i afsnittet.
 • Produkter pr. række – Angiv det antal produkter, der skal vises i hver enkelt række i afsnittet.
 • Rækker – Angiv det antal rækker med produkter, der skal vises i afsnittet.
 • Vis produktforhandler – Vis forhandlerne af hvert enkelt produkt under produkttitlen.
 • Vis "Udsalg"-cirkel – Vis en badge på produkter, der er på udsalg.
 • Vis "Udsolgt"-cirkel – Tilføj en badge eller overlejring, hvis produktets lagerniveau er 0.
 • Centrer tekst under produktbilleder – Centrer navn, pris og forhandler for hvert produkt under dets billede.

Tilføj en udvalgt kollektion på din startside

 1. Klik på Tilføj afsnit.
 2. Klik på Udvalgte kollektioner, og klik derefter på Vælg.
 3. Klik på Vælg kollektion, og vælg derefter en kollektion fra listen Kollektion.
 4. Brug indstillingerne til at tilpasse afsnittet Udvalgt kollektion.
 5. Klik på Gem.

Diasshow

Du kan oprette et diasshow på startsiden, som viser op til seks billeder i rotation.

Den anbefalede størrelse til diasshowbilleder er 1280 x 460 px.

Afsnittet med diasshow indeholder følgende indstillinger:

Indhold

 • Billede – Føj et billeddias til dit diasshow.
 • Billedplacering – Vælg det vigtigste område af billedet, som der skal fokuseres på i diasshowet.
 • Uigennemsigtighed for overlejring – Angiv skyggen for billedoverlejringen. En overlejring gør dine billeder mørkere, og det kan gøre det nemmere at læse teksten på diasshowet.
 • Tekstfarve – Angiv farven på teksten i diasshowet.
 • Tekstjustering – Juster teksten i forhold til diassene.
 • Overskrift – Føj en overskrift til dit dias.
 • Knaptekst – Tilføj en knap med en tekstlabel på dit dias.
 • Knaplink – Angiv den webadresse eller side, som knappen skal linke til. Indsæt webadressen eller vælg en side fra menuen. Hvis du ikke vil inkludere en knap i afsnittet, kan du lade feltet stå tomt.

Indstillinger

 • Diashøjde – Angiv højden på diasshowet. Vælg Tilpas til første billeddiashøjde for at baseret højden på dit diasshow på højden af det første billede.
 • Roter automatisk dias – Indstil diasshowet til at blive afspillet automatisk.
 • Skift dias hver – Vælg, hvor ofte der skal skiftes dias.
 • Overgangseffekt – Vælg, om du vil have billederne til at glide eller tone ud.
 • Tekststørrelse – Angiv størrelsen på teksten i diasshowet.

Tilføj et diasshow på din startside

 1. Klik på Tilføj afsnit.
 2. Klik på Diasshow, og klik derefter på Vælg.
 3. Brug indstillingerne til at tilpasse dit diasshow.
 4. Klik på Gem.

Nyhedsbrev

Du kan føje tilmelding til et nyhedsbrev til din startside. Det giver dig mulighed for at indsamle kundernes mailadresser til mailmarkedsføringskampagner. Du kan få mere at vide om e-mailmarkedsføring på Shopifys blog.

Tilføj tilmelding til nyhedsbrev på din startside

 1. Klik på Tilføj afsnit.

 2. Klik på Nyhedsbrev, og klik derefter på Vælg.

 3. Angiv en overskrift til tilmeldingen til dit nyhedsbrev.

 4. Indtast en underoverskrift til tilmeldingsbrevet til nyhedsbrevet.

 5. Angiv baggrundsfarven for tilmeldingen til dit nyhedsbrev ved at klikke på skemaet Baggrundsfarve og vælge en farve.

 6. Klik på Gem.

Kort

Du kan føje et Google-kort til din startside, så kunderne kan se, hvor din virksomhed ligger.

Kortafsnittet indeholder følgende indstillinger:

 • Overskrift – Tilføj en overskrift i afsnittet med kortet.
 • Adresse og åbningstider – Tilføj din butiks adresse og åbningstider i afsnittet med kortet.
 • Kortadresse – Indstil kortet til at vise din butiks lokation.
 • Maplinklabel – Tilføj en knap, der linker til din lokation på Google Maps.
 • Vis pin – Tilføj en pin, der viser din butiks specifikke lokation på kortet.
 • Google Maps API-nøgle – Tilføj dit korts API-nøgle i afsnittet med kortet.
 • Billede – Tilføj et billede, der skal vises, hvis kortet ikke indlæses.
 • Billedplacering – Angiv billedets placering.

Tilføj et kort på din startside

 1. Klik på Tilføj afsnit.
 2. Klik på Kort, og klik derefter på Vælg.
 3. Brug indstillingerne til at tilpasse kortafsnittet.
 4. Klik på Gem.

RTF

Brug afsnittet RTF til at angive eventuelt skriftligt indhold, som du ønsker at vise på din startside, eller til at integrere en side, som du har oprettet i din Shopify-administrator. Du kan f.eks. vise kommende events ved at integrere din blogside eller vise en side med følgende:

RTF-afsnittet indeholder følgende indstillinger:

 • Bred visning – Mindsk margenerne på hver side af teksten.

 • Overskrift – Føj en overskrift til RTF-afsnittet.

 • Tekst – Tilføj og formatér din tilpassede tekst. Hvis du vil vise en udvalgt side fra din butik, skal du klikke på Tilføj indhold og derefter klikke på Side. Vælg en side, som du vil bruge som din startside, i rullemenuen.

 • Størrelse – Angiv størrelsen på din tekst.

Føj RTF til din startside

 1. Klik på Tilføj afsnit.

 2. Klik på RTF, og klik derefter på Vælg.

 3. Brug indstillingerne til at tilpasse RTF-afsnittet.

 4. Klik på Gem.

Video

Du kan føje en YouTube- eller Vimeo-video til din startside. Videoer kan involvere kunderne og skabe interesse for din virksomhed.

Hvis du vil tilføje en video, skal du finde videoens delingslink:

 • YouTube – Et YouTube-delingslink ser sådan ud: https://youtu.be/ZXWgHlnVVEY. Du kan se, hvordan man kopierer delingslinket til en YouTube-video, i denne YouTube-hjælpeartikel.
 • Vimeo – Et Vimeo-delingslink ser sådan ud: https://vimeo.com/123456789. Du kan se, hvordan man kopierer delingslinket til en Vimeo-video, i denne artikel fra Vimeos hjælp.

Videoafsnittet indeholder følgende indstillinger:

 • Overskrift – Føj en overskrift til videoafsnittet.
 • Videolink – Tilføj delingslinket til din video.

Tilføj en video på din startside

 1. Klik på Tilføj afsnit.
 2. Klik på Video, og klik derefter på Vælg.
 3. Brug indstillingerne til at tilpasse afsnittet Video.
 4. Klik på Gem.

Tilpasset HTML

I afsnittet Tilpasset HTML kan du bruge HTML-kode til at oprette tilpasset indhold til din startside. Du kan f.eks. bruge HTML til at formatere tekstblokke, oprette tabeller eller integrere indhold fra et tredjepartswebsted.

Føj et tilpasset HTML-afsnit til din startside

 1. Klik på Tilføj afsnit.

 2. Klik på Tilpasset HTML, og klik derefter på Vælg.

 3. Klik på Tilpasset HTML, og indtast den HTML-kode, du vil føje til din startside.

 4. Klik på Gem.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis