Tilpasninger for Simple

Alle betalte Shopify-konti får 60 minutters gratis designtid hos Shopify Support. Denne designtid kan bruges til at føje specifikke funktioner til et tema, som kan hjælpe din butik med at føre til salg.

Shopify Support kan foretage følgende tilpasninger af Simple. Gennemgå beskrivelsen af alle understøttede tilpasninger for at afgøre, hvilke der kan være en hjælp for din virksomhed.

Føj bannerbillede til sidehovedet

Designtid: 15 minutter

Du kan som standard ikke føje bannerbilleder til sidehovedet.

Denne tilpasning føjer et billede til sidehovedet, som vises ved siden af logoet og på tværs af sidehovedets fulde bredde.

Hvis du anmoder om denne tilpasning, skal du bruge et bannerbillede, der er kortere end det er bredt. Ellers vil bannerbilledet skubbe butikkens primære indhold ned ad siden, hvilket kan medføre lavere konverteringsrater.

Du bør undgå denne tilpasning i butikker, der allerede bruger et afsnit med diasshow eller andre billedafsnit til at fremhæve oplysninger på startsiden.

Rediger logoets justering

Designtid: 15 minutter

Logoet er som standard justeret til venstre i sidehovedet.

Denne tilpasning justerer logoet til centreret eller til højre.

Denne tilpasning fungerer godt for butikker med specifikke designkrav.

Du bør undgå denne tilpasning i butikker uden specifikke brandingkrav, der kræver et centreret logo, da kunder nemmere kan se venstrejusterede logoer.

Flyt menuikonet, så det bliver integreret med logoet – mobiltelefoner

Designtid: 15 minutter

På mindre skærme vises menuikonet som standard under logoet.

Denne tilpasning flytter menuikonets placering, så ikonet i stedet vises ved siden af logoet. Tilpasningen reducerer også logoets størrelse.

Du bør undgå denne tilpasning i butikker med et detaljeret logo, der nemmere kan læses i en større størrelse.

Føj karruselskyder til miniaturebilleder for produkter

Designtid: 15 minutter

Alle produktbilleder vises som standard på produktsiden.

Denne tilpasning tilføjer en miniatureskyder, som giver brugerne mulighed for at rulle gennem miniaturebilleder i grupper, i stedet for at vise alle miniaturebilleder på siden på én gang.

Denne tilpasning fungerer godt for butikker med mange billeder, der har en lignende opsætning.

Du bør undgå denne tilpasning i butikker med få produktbilleder. Den bør også undgås i butikker, hvor variantbillederne viser yderligere produktoplysninger, f.eks. alternative vinkler på et produkt.

Vis tekst og knapper i billedet på diasshow – mobiltelefoner

Designtid: 15 minutter

På mindre skærme vises diasshowets tekst og knapper som standard under billedet, da det forhindrer dem i at dække for billedet.

Denne tilpasning flytter teksten og knapperne, så de vises oven på billedet – på samme måde som på større skærme.

Denne tilpasning fungerer godt for butikker, der har afsnit med diasshow, hvor billedet bør vises i baggrunden for at understøtte beskeden og knapperne med en opfordring til handling.

Du bør undgå denne tilpasning i butikker, der bruger diasshows til at vise billeder med indhold, som ikke bør dækkes til.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis