Oprettelse af ordrekladder

Du kan oprette en ordrekladde på vegne af din kunde og herefter sende kunden en faktura for ordren. Som standard indeholder fakturaen et link til betaling, hvor din kunde kan betale for ordren.

Ordrekladder kan indeholde følgende oplysninger:

Opret en ny ordrekladde

Du kan oprette en ny ordre kladde på siden Kladder i din Shopify-administrator. Nye kladder har ingen ordreoplysninger, der er udfyldt på forhånd, så du skal tilføje alle oplysninger for ordrekladden manuelt.

Trin:

Duplikering af en eksisterende ordre eller ordrekladde

Når du opretter en ordrekladde, kan du spare tid ved at duplikere en eksisterende ordre eller en eksisterende ordrekladde. Gennemgå de følgende scenarier, hvor duplikering af en eksisterende ordre kan være nyttigt:

Når du dupliker en eksisterende ordre eller en ordrekladde, oprettes der en ny ordrekladde med følgende duplikerede oplysninger:

 • Produkter. Den duplikerede varelinje indeholder de seneste oplysninger om det pågældende produkt. Hvis et produkt er blevet fjernet, medtages det ikke i den duplikerede ordrekladde.
 • Tilpassede varer.
 • Kundeoplysninger. Hvis kunden er blevet slettet, oprettes kunden baseret på mail, fakturerings- og leveringsadresser.
 • Mail-, fakturerings- og leveringsadresser.
 • Noter, noteegenskaber og tags.
 • Markedet.

Rabatter og leveringspriser duplikeres ikke i ordrekladden.

Dupliker en eksisterende ordre

Du kan oprette en ordrekladde ved at duplikere en eksisterende ordre i din Shopify-administrator.

Trin:

Hvis du gemmer din ordre som en kladde, kan du opdatere den senere fra siden Kladder i din Shopify-administrator. Når du accepterer betaling for din ordrekladde, oprettes der en ordre for den på siden Ordrer.

Dupliker en eksisterende ordrekladde

Du kan oprette en ordrekladde ved at duplikere en eksisterende ordrekladde i din Shopify-administrator.

Trin:

Hvis du gemmer din ordre som en kladde, kan du opdatere den senere fra siden Kladder i din Shopify-administrator. Når du accepterer betaling for din ordrekladde, oprettes der en ordre for den på siden Ordrer.

Føj produkter til en ordrekladde

Du kan føje produkter og produktsampak til din ordrekladde.

Du kan også vælge, om du vil reservere varerne i ordrekladden eller ej for at sikre, at lagerbeholdningen ikke kan købes af andre kunder.

Trin:

Sådan reserverer du varer i en ordrekladde

Når du reserverer varer i en ordrekladde, angives disse lagerenheder som ikke-tilgængelige lagervarer, og de kan ikke købes af andre kunder. De varer, du reserverer, er dedikeret til denne specifikke ordrekladde. Hvis du ikke reserverer varer, bevarer antallet lagerstatussen Tilgængelig, og varerne vil stadig kunne købes af andre kunder. Du kan få mere at vide lagerstatusser.

Hvis du vil reservere en vare, skal lagersporing være aktiveret for det pågældende produkt.

Trin:

Sådan føjer du rabatter til en ordrekladde

Du kan anvende rabatter på en ordrekladde på følgende måder:

Få mere at vide om, hvordan du anvender rabatter på en ordrekladde.

Føj levering til en ordrekladde

Hvis den aktuelle ordre kræver levering, kan du vælge en forudindstillet leveringspris, oprette en tilpasset pris eller vælge lokal levering eller afhentning i butik.

Hvis du vil tilføje en lokationsbaseret leveringspris, skal du først føje en kunde og en leveringsadresse til ordrekladden. Når du tilføjer en kunde, kan du vælge fra leveringspriserne i din butiks indstillinger for levering.

Trin:

Føj tags til en ordrekladde

Du kan organisere dine ordrer, uanset om de er vundet, betalt og klargjort, ved at tilføje tags. Du kan filtrere ordrer efter tag og derefter gemme og søge efter det pågældende tag, så du hurtigt kan få adgang til disse ordrer fremover.

Trin:

Tilføj eller fjern skatter fra en ordrekladde

Som standard inkluderer ordrekladder skatter baseret på din butiks skatteindstillinger og kundens leveringsadresse. Hvis du ikke har en registreret leveringsadresse, er skatter i stedet baseret på kundens faktureringsadresse.

Trin:

Tilføj, rediger eller fjern en kunde fra en ordrekladde

Du kan tilføje en kunde, ændre kundens oplysninger eller fjerne en kunde fra en ordrekladde.

Tilføj en kunde til en ordrekladde

Du kan føje en ny eller eksisterende kunde til en ordrekladde. Det er nødvendigt at tilføje en kunde, når du vil bruge en lokationsbaseret leveringspris for den aktuelle ordre.

Trin:

Rediger en kundes kontaktoplysninger

Du kan ændre en kundes oplysninger på en ordrekladde.

Trin:

Fjern en kunde fra en ordrekladde

Du kan fjerne en kunde fra en ordrekladde. Dette fjerner ikke kunden fra listen over kunder i din Shopify-administrator.

Trin:

Angiv betalingsbetingelser for betalinger, der skal betales senere, på en ordrekladde

Betalingsfrister giver dig mulighed for at angive den dato, hvor en ordres betaling forfalder. Du kan angive betalingsfrister for ordrekladder eller føje dem til eksisterende ordrer med statussen Afventer betaling.

Du kan vælge mellem følgende valgmuligheder, når du angiver betalingsfristerne:

 • Forfalden ved modtagelse: Brug denne valgmulighed til at angive betalingen som forfalden på den dato, hvor du sender fakturaen til kunden.
 • Forfalder ved klargøring: Brug denne valgmulighed til at angive betalingen som forfalden på den dato, hvor du klargør alle varer i ordren.
 • Standardfrist: Brug denne funktion til at angive betalingen som forfalden inden for det angivne antal dage fra udstedelsesdatoen. Du kan f.eks. vælge Inden for 30 dage, hvorefter betalingens forfaldsdato angives som 30 dage efter udstedelsesdatoen. Udstedelsesdatoen er som standard angivet til den aktuelle dato, men du kan ændre udstedelsesdatoen, når du har valgt en valgmulighed for din standardfrist.
 • Bestemt dato: Brug denne valgmulighed til at angive betalingen som forfalden på en bestemt dato.

Hvis en ordre ikke er blevet betalt inden forfaldsdatoen, ændres dens ordrestatus til Forfalden.

Når du har angivet betalingsfristerne, kan du sende en faktura eller acceptere betaling for ordren.

Trin:

Lokal valuta på ordrekladder

Hvis du bruger International til at sælge internationalt, bestemmes den lokale valuta, priserne, skatterne og tolden af det marked, der er knyttet til ordren.

Det marked, der er knyttet til ordren, afgøres af kundens leveringsadresse. Hvis du føjer en kunde til ordren, opdateres prisen, og dine kunders lokale valuta vises.

Ved ordrekladder, der viser en anden lokal valuta end butikkens valuta, beregnes vekselkursen, når du opretter ordrekladden. Denne pris er fast og bruges på fakturaen, uanset om vekselkursen ændrer sig. Hvis du imidlertid gemmer ordren som en kladde og efterfølgende redigerer den, opdateres priserne for hele ordren med den vekselkurs, der er aktuel på det tidspunkt, hvor redigeringen blev redigeret.

Hvis du vil bruge forskellige priser og valuta til en ordrekladde, skal du ændre prisen, men først skal du gennemgå følgende konsekvenser for at ændre af prisen for en ordre:

 • Skatter er inkluderet eller ekskluderet fra varepriser. For eksempel er skatter ikke inkluderet i priserne for ordrer på det amerikanske marked, mens ordrer på det tyske marked inkluderer skatter i priserne.
 • Skatteprocenterne varierer efter marked. Hvis en kunde ved betaling ændrer leveringsadressen til en adresse, der ligger uden for markedet, opkræves den korrekte skatteprocent for kundens leveringsadresse, men markedet for ordren, inklusive eller ekskluderet skat, er uændret.
 • Hvis du bruger en tredjepartstjeneste til at bestemme vekselkursen på et marked, afgøres priserne for en ordre af tjenestens vekselkurs. Den sats, som Shopify Payments bruger til at beregne din udbetaling, baseres dog på det marked, der er valgt i Shopify. Det beløb, der opkræves for ordren, kan derfor variere fra det beløb, du modtager i betaling. For yderligere oplysninger kan du læse valutaomregninger og vekselkurser.
 • Producentens foreslåede detailpris (MSRP): Hvis du er forpligtet til at sælge et produkt i MSRP på en kundes marked, kan du være i strid med kontrakten, hvis du skifter markeder og bruger en alternativ markedspris.

Skift markedet for en ordre

Hvis du bruger Shopify International, og du vil ændre priserne og valutaen for din ordre, skal du ændre priserne. Afsnittet Marked for din ordre vises kun, når et andet marked end dit primære marked er aktiveret. Hvis du vil ændre til specifikke markedspriser, skal du aktivere dette marked og den lokale valuta for markedet.

Inden du ændrer priserne, skal du sørge for at gennemgå konsekvensen af at ændre priserne.

Trin:

Ordrepriserne vises i kundens lokale valuta, medmindre du foretager følgende tilpassede ændringer af ordren:

 • Hvis du tilføjer en tilpasset varelinje- eller ordrerabat, vises Rabatværdi i butiksvalutaen.
 • Hvis du tilføjer en tilpasset leveringspris, vises Pris i butikkens valuta.
 • Hvis du tilføjer en tilpasset vare, vises prisen i butikkens valuta.

Når du har foretaget disse tilpassede ændringer, vises de på ordren i kundens lokale valuta.

Slet en ordrekladde

Du kan slette ordrekladder, uanset om ordrekladden er åben eller fuldført. Hvis du sletter en fuldført ordrekladde, slettes den ordre, der er oprettet ud fra kladden, ikke.

Trin:

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis