Eksportér ordrer til en CSV-fil

Du kan eksportere et regneark med kommaseparerede værdier (CSV) for dine ordrer fra siden Ordrer i din Shopify-administrator for at se en bred oversigt over dine komplette ordreoplysninger.

Eksportér ordrer

Du kan eksportere ordrer sammen med deres transaktionshistorikker, eller du kan eksportere udelukkende transaktionshistorikker for dine ordrer. De transaktionshistorikker, der inkluderes i din CSV-fil, inkluderer udelukkende data vedrørende betalinger, der er trukket. Godkendelsesdata inkluderes ikke i dine eksporterede transaktionshistorikker.

Trin:

 1. Sortér og filtrer dine ordrer.

 2. På siden Ordrer skal du klikke på Eksporter.

 3. I vinduet Eksportér ordrer:

  1. Vælg indstillingen for de ordrer, du vil eksportere. Hvis du for eksempel ønsker at eksportere dine ordrer efter dato, skal du klikke på Eksportér ordrer efter dato og angive start- og slutdato for de ordrer, du vil eksportere.
  2. Vælg et filformat under Eksportér som.
 4. Hvis du vil downloade alle oplysninger om dine ordrer, skal du klikke på Eksportér ordrer. Hvis du kun ønsker at downloade dine transaktionsoplysninger, skal du klikke på Eksportér transaktionshistorikker.

  Du oplever ét af følgende scenarier, når du prøver at eksportere ordrer:

- Når du eksporterer op til en hel side med ordrer (op til 50 ordrer), downloades CSV-filen af din browser.
- Når du eksporterer mere end én side med ordrer (51 ordrer eller derover), sendes CSV-filen via mail til dig og Shopify-butiksejeren.
- Du modtager en mail med disse oplysninger, hvis eksporten mislykkes.

Bemærk: Jo større eksporten er, jo længere tager det. En eksport med færre end 100.000 varer kan f.eks. gennemføres på under en time, mens en eksport med 400.000 varer kan tage omkring 4 timer.

Ordreeksport, CSV-struktur

Følgende tabel beskriver formatet for den CSV-fil, der oprettes, når du eksporterer ordrer.

I din CSV-fil med ordrer, viser ordrer med flere varelinjer deres yderligere varelinjer på separate linjer. Mange af felterne efterlades tomme for at indikere, at flere varer blev købt under samme ordre.

Beskrivelse af hver enkelt overskrift i en CSV-fil med eksporterede ordrer
Overskrift Definition
Name Ordrenummer som det vises i din butiksadministrator.
Phone Kundens telefonnummer.
Email Kundens mailadresse.
Financial Status Om ordren er betalt, godkendt, refunderet osv.
Paid at Den dato, hvor betaling blev opkrævet for ordren.
Fulfillment Status Om ordren er klargjort eller stadig afventer.
Fulfilled at Datoen, hvor ordren blev klargjort.
Accepts Marketing om kunden har accepterer markedsføring fra din butik.
Currency Den valuta, ordren blev betalt i.
Subtotal Ordrens subtotal før levering og skatter.
Shipping De samlede leveringsomkostninger for ordren.
Taxes Opkrævede skatter for ordren.
Total De samlede omkostninger for ordren.
Discount Code Den rabatkode, der blev anvendt på ordren.
Discount Amount Den rabat, der er gældende for ordren.
Shipping Method Den leveringsmetode, der blev anvendt til at afsende ordren.
Created at Hvornår ordren blev fuldført af kunden.
Lineitem quantity Mængden af varelinjer (produkt/variant fra din produktmenu).
Lineitem name Navnet på varelinjen.
Lineitem price Prisen på varelinjen.
Lineitem compare at price Sammenligningsprisen for varelinjen.
Lineitem SKU Varelinjens SKU.
Lineitem requires shipping Om ordrens varelinje kræver levering.
Lineitem taxable Om varelinjen var skattepligtig.
Lineitem fulfillment status Om varelinjen blev klargjort.
Billing Name For- og efternavn fra kundens faktureringsadresse, hvis denne er angivet. Hvis ikke, så for- og efternavn fra kundens konto.
Billing Street Navnet på den gade, der er angivet som faktureringsadresse.
Billing Address1 Hele første linje i faktureringsadressen – for eksempel 151 O'Connor Street.
Billing Address2 Hele anden linje i faktureringsadressen – for eksempel Ground floor (stueetage). Denne kolonne er ofte tom.
Billing Company Navnet på kundens firma. Denne kolonne er ofte tom.
Billing City Byen i kundens faktureringsadresse.
Billing Zip Postnummeret i kundens faktureringsadresse.
Billing Province Koden for staten eller provinsen i kundens faktureringsadresse.
Billing Province Name Navnet på staten eller provinsen i kundens faktureringsadresse.
Billing Country Kundens land for fakturering.
Billing Phone Kundens telefonnummer for fakturering.
Shipping Name Kundens for- og efternavn.
Shipping Street Navnet på den gade, der er angivet som leveringsadresse.
Shipping Address1 Hele første linje i leveringsadressen – for eksempel 151 O'Connor Street.
Shipping Address2 Hele anden linje i leveringsadressen – for eksempel Ground floor (stueetage). Denne kolonne er ofte tom.
Shipping Company Navnet på kundens firma. Denne kolonne er ofte tom.
Shipping City Byen i kundens leveringsadresse.
Shipping Zip Postnummeret i kundens leveringsadresse.
Shipping Province Koden for staten eller provinsen i kundens leveringsadresse.
Shipping Province Name Navnet på staten eller provinsen i kundens leveringadresse.
Shipping Country Land for kundens levering.
Shipping Phone Kundens telefonnummer for levering.
Notes Noter, der er inkluderet på ordren.
Note Attributes Eventuelle værdier for noteegenskab.
Cancelled at Dato og tidspunkt for annullering af ordren.
Payment Method Hvordan ordren blev betalt.
Payment Reference Betalings-id for transaktionen. Dette nummer vises ikke i din butiksadministrator.
Refunded Amount Beløbet for eventuel refusion vedrørende ordren.
Vendor Produktleverandøren af varelinjen.
Outstanding Balance Det beløb, der er udestående, hvis ordren ikke blev betalt fuldt ud. Denne kolonne vises kun, hvis du har POS-salgskanalen installeret i din butik.
Employee Navnet på den medarbejder, der solgte ordren.
Location Lokationen af den POS, der solgte ordren.
Device ID Enheds-id for den POS, der blev brugt til at sælge ordren.
Id Ordre-ID'et.
Tags Tags tilknyttet ordren.
Risk Level Ordrens risikoniveau.
Source Ordrens kilde – for eksempel web, ordrekladde, POS.
Lineitem discount Den samlede rabat, der blev anvendt på varelinjen.
Tax # Name Navnet på en linjeskat. Op til fem linjeskatter er tilgængelige.
Tax # Value Den monetære del af skat pålagt linjeskatten.
Phone Kundens telefonnummer.

CSV-struktur for transaktionshistorik

Følgende tabel beskriver formatet for den CSV-fil, der oprettes, når du ekspoterer transaktionshistorikker for dine ordrer.

Beskrivelse af hver enkelt overskrift i en CSV-fil med eksport af transaktionshistorik
Overskrift Definition
Order Betalings-id for en transaktion. Dette nummer bruges muligvis af din betalingstjenesteudbyder, men vises generelt ikke i din butiksadministrator.
Name Ordrenummeret tilknyttet transaktionen. Dette er ordrenummeret, der vises på siden Ordrer.
Kind Transaktionstypen. Om det er salt, refusion eller en godkendelse.
Gateway Den betalingstjenesteudbyder, der behandlede transaktionen.
Created At Dato for transaktionen, angivet som Å-M-D, klokkeslæt og forskel i tidszone fra UTC/GMT.
Status Angiver, om transaktionen blev gennemført eller fejlede.
Amount Transaktionens beløb.
Currency Den valuta, transaktionen blev behandlet i.
Card Type Type af kreditkort, der blev anvendt, hvis relevant.

Brug et tekstredigeringsprogram til at redigere din orders-CSV-fil

Hvis du ikke har et regnearksprogram, kan du redigere CSV-filer ved hjælp af en teksteditor.

De fleste computere har teksteditorer, der kan åbne CSV-filer. Du kan også bruge et program som Atom eller Sublime Text til at redigere og rette fejl i din CSV-fil.

Bemærk: En CSV-fil med UTF-8-kodning er det eneste filformat, der kan importeres til eller eksporteres fra Shopify.

Sådan formaterer du din CSV-fil i en teksteditor:

 • Kolonneoverskrifter skal separeres med kommaer (for eksempel First Name,Last Name,Email,Company,Address1).
 • Listen med tags skal omgives af anførselstegn (for eksempel "tag1,tag2,tag3").
 • Forskellige poster skal adskilles af linjeskift.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis