Søgning, visning og udskrivning af ordrer

Alle dine ordrer vises som standard på siden Ordrer. Du kan tilpasse dine ordrevisninger eller oprette nye visninger, der omfatter de filtre, den sortering og de kolonnearrangementer, der hjælper dig med hurtigt at tilgå og prioritere grupper af ordrer i fremtiden.

Visning af detaljer fra ordrelisten

Når du holder markøren over dele af ordrelisten, kan du hurtigt få vist ordreoplysninger som pop-op-vinduer.

Der er pop op-vinduer tilgængelige for følgende kolonner:

 • Kunde
 • Varer
 • Mærker

f.eks. kan du klikke på en kundes navn for at få oplysninger om ting som kundelokation, antal ordrer og kontaktoplysninger.

Ikonerne ud for dine ordrenumre indeholder også yderligere oplysninger. Du kan f.eks. se, om der er bemærkninger eller kommentarer til ordren, eller om ordren har høj risiko for svindel. Hold markøren over et ikon for at åbne pop-op-vinduet.

Ordrevisninger

Ordrevisninger oprettes med gemte filtre, kolonnevalg, kolonnerækkefølge og sorteringsrækkefølge. Ordrevisninger vises som faner øverst på siden Ordrer. Du kan tilpasse ordrevisninger og oprette, omdøbe eller slette visninger. Hvis du opretter en ny ordrevisning, tilføjes den som en ny fane på siden Ordrer.

Følgende ordrevisninger er standardvisningerne:

 • Alle
 • Ikke-klargjort
 • Ikke betalt
 • Lukket
 • Åbn
 • Lokal levering vises også, hvis Lokationer er aktiveret for din butik.

I alle ordrevisninger bortset fra Alle, kan du foretage følgende ændringer og gemme dem i den aktuelle visning eller gemme dem som en ny visning:

 • vælg filtre
 • vis eller skjul kolonner
 • omarranger kolonner
 • vælg sorteringskriterier og sorteringsrækkefølge
 • filtrer med et tilpasset søgeord
 • omdøb visningen
 • slet visningen

Selvom du ikke kan redigere eller slette visningen Alle, kan du oprette en ny visning, der er baseret på visningen Alle.

De ordrer, der vises i gemte visninger, opdateres automatisk. Hvis du f.eks. har gemt et filter for Betalte ordrer, føjes alle ordrer, der bliver betalt, automatisk til denne ordrevisning.

Gem ændringer i den aktuelle ordrevisning

Du kan gemme ændringer af alle visninger bortset fra visningen Alle.

Trin:

 1. Gå til Ordrer i din Shopify-administrator.

 2. Rediger filtre, kolonner eller sorteringsrækkefølge.

 3. Klik på Gem.

Opret en ny ordrevisning

Du opretter nye ordrevisninger baseret på eksisterende ordrevisninger.

Du kan ændre filtre, kolonner og sorteringsrækkefølge, før eller efter du gemmer en ny visning.

Trin:

 1. Gå til Ordrer i din Shopify-administrator.

 2. Klik på ... på en ordrevisning, og gør derefter et af følgende:

 • Klik på Gem som for at oprette en ny ordrevisning, der er baseret på den aktuelle ordrevisning.
 • Klik på Opret visning for at oprette en ny ordrevisning, der er baseret på ordrevisningen Alle.
 1. Skriv et navn til visningen, og klik på Gem visning eller Opret visning.

Slet en ordrevisning

Du kan ikke slette ordrevisningen Alle, men du kan slette alle andre ordrevisninger, du ikke bruger.

Hvis du sletter en standardvisning og senere finder ud af, at du skal bruge den, kan du genskabe den på samme måde, som du opretter enhver anden ny visning. Få flere oplysninger om indstillingerne under Standardindstillinger for ordrevisninger.

Trin:

 1. Gå til Ordrer i din Shopify-administrator.

 2. Klik på fanen med den ordrevisning, du vil slette.

 3. Klik på ..., og klik derefter på Slet visning.

 4. Klik på Slet visning for at bekræfte sletningen.

Filtrering af ordrer

Du kan bruge forskellige typer af filtre i Shopify-administratoren til at ændre, hvilke ordrer der vises og til at udføre massehandlinger på flere ordrer. Du kan også filtrere dine ordrer ved hjælp af en tilpasset søgning. Hvis du vil genbruge filtre eller filterkombinationer, kan du gemme dem som ordrevisninger.

Du kan gøre følgende med ordrefiltre:

Filtrere dine ordrer

Det er filtre, der afgør, hvilke ordrer der vises i en ordrevisning. Visningen Alle har f.eks. ingen filtre. Standardvisningen Ikke-klargjort bruger filteret Klargøringsstatus med en værdi på ikke-klargjort til at vise dig alle din butiks ikke-klargjorte ordrer.

Når du vælger filtre, kan du også kombinere dem for at se ordrer, der matcher flere kriterier. Du kan f.eks. kombinere filtrene Lav risiko og Ikke betalt for at få vist en liste over ordrer i din butik, som både har lav risiko og ikke er betalt.

Du kan bruge følgende filtre på din ordreliste:

 • Leveringsmetode: lokal levering, lokal afhentning, send til kunden
 • Status: åben, arkiveret, annulleret
 • Betalingsstatus: godkendt, betalt, delvist betalt, delvist refunderet, afventer, refunderet, ikke betalt, annulleret
 • Klargøringsstatus: Klargjort, ikke-klargjort, delvis klargjort, planlagt, sat på pause
 • Status for returnering: Returnering i gang, returneret
 • Tagget med: Filtrer efter et tilpasset ordretag
 • App: filtrer efter aktiverede salgskanaler
 • Status for chargeback og forespørgsler: åben, indsendt, vundet, tabt, enhver
 • Risikoniveau: Høj, mellem, lav
 • Dato: I den seneste uge, i den seneste måned, i de seneste 3 måneder, i det seneste år eller tilpasset
 • Kreditkort: sidste 4 cifre på kreditkortet

Filtrer ordrer ved hjælp af tilpassede termer

Du kan bruge søgelinjen til at filtrere dine ordrer med en tilpasset term. En tilpasset term kan bruges som et filter alene eller i kombination med filtre i de eksisterende kategorier. Du kan f.eks. filtrere dine ordrer ved at søge efter et kundenavn, et produktnavn, en SKU, et ordrenummer eller et land.

Hvis du forventer, at du skal genbruge det tilpassede søgeord alene eller sammen med andre filtre, kan du gemme det som en visning.

Gem ordrefiltre i visninger

Se Gem ændringer i den aktuelle visning eller Opret en ny visning.

Filtrer ordrer efter deres lokation

Hvis din butik har flere lokationer, kan du filtrere dine ordrer efter lokation. Lokationen angives separat fra de andre filtre, du kan gemme i ordrevisninger. Når du ændrer lokationen, anvendes den nye lokation på alle dine visninger.

Match betalingsoplysninger fra tredjepart med Shopify-ordrer

Der sendes et betalings-id til din betalingsudbyder, når der forekommer et debitering, refusion eller hentning i din Shopify-butik. Hvis din betalingsudbyder registrerer og bruger dette betalings-id, kan du bruge dette betalings-id til at søge efter ordren på din Shopify-konto. Hvis din betalingsudbyder ikke registrerer eller bruger dette betalings-id, skal du kontakte din betalingsudbyder for at få den bedste måde at matche ordrer på i Shopify på deres ordreposter.

Trin:

 1. Gå til Ordrer i din Shopify-administrator.

 2. Søg ved hjælp af det tilpassede payment_id: og værdien for betalings-id'et.For eksempel payment_id:xxx. Du kan også vælge at søge direkte ved hjælp af payment_id uden tilpassede termer.

 3. Klik på ordren.

Vis, skjul eller omarranger kolonner

Du kan optimere hver enkelt ordrevisning ved at vise, skjule og omarrangere kolonner. Den eneste kolonne, du ikke kan omarrangere, er Ordre, som altid vises først.

Trin:

 1. Gå til Ordrer i din Shopify-administrator.

 2. Klik på Kolonner.

 3. Markér kolonner for at vise dem, eller fjern markeringen af kolonner for at skjule dem.

 4. Klik på Item Handle i Kolonneliste, og træk det derefter opad for at flytte kolonnen til venstre eller nedad for at flytte kolonnen til højre. Ordrelisten opdateres, når du foretager dine ændringer.

 5. Gem ændringer i visningen eller gem ændringer som en ny visning.

Brug massehandlinger med en ordrevisning eller et filter

I alle ordrevisninger kan du vælge nogle eller alle ordrer og udføre massehandlinger på dem. Du kan udføre massehandlinger på alle ordrevisninger, uanset om du gemmer filtrene eller ej. Hvis du udfører massehandlinger ofte, kan det dog være en hjælp at gemme filtrene til en ordrevisning, så du kan udføre arbejdet hurtigere.

Det kan f.eks. være, at du hurtigt ønsker at registrere penge for alle ordrer, der afventer betaling. Du kan bruge massehandlinger, så du ikke behøver at åbne hver ordre og registrere betalingerne manuelt.

Trin:

 1. Gå til Ordrer i din Shopify-administrator.

 2. Klik på en ordrevisning.

 3. Vælg de varer, du vil redigere.

 4. Klik på en handling eller klik på Flere handlinger, og vælg derefter en handling på listen.

 5. Bekræft dit valg, hvis du bliver bedt om det.

Udskriv en ordre

Du ønsker muligvis at udskrive en kopi af en ordre til dine egne optegnelser eller at indføje i feltet, når du afsender til en kunde.

Trin:

 1. Gå til Ordrer i din Shopify-administrator.

 2. Fra siden Ordrer skal du klikke på ordrenummeret på den ordre, du vil udskrive.

 3. Klik på Udskriv > Udskriv ordreside.

 4. I vinduet udskriftsindstillinger skal du vælge din printer og indstillinger og klikke på Udskriv.

Standardindstillingerne for ordrevisninger

Nedenstående tabel indeholder en beskrivelse af standardordrevisningerne. Hvis du sletter en standardordrevisning, kan du bruge denne beskrivelse til at hjælpe dig med at genskabe visningen.

Tabellen angiver visningens navn, hvilke filtre der er valgt for visningen og hvilke kolonner, der vises i visningen. Dette angives for alle standardordrevisninger.
Visningsnavn Filternavn og -værdi Kolonner
Ikke-klargjort
 • Status: Åben
 • Klargøringsstatus: Ikke-klargjort og Delvis klargjort
 • Ordrenummer
 • Ordredato
 • Kundenavn
 • Samlet pris
 • Finansiel status
 • Klargøringsstatus
 • Antal varer
 • Leveringsmetode
 • Ordretags
Ikke betalt
 • Status: Åben
 • Finansiel status: Ikke betalt
 • Ordrenummer
 • Ordredato
 • Kundenavn
 • Samlet pris
 • Finansiel status
 • Klargøringsstatus
 • Antal varer
 • Ordretags
Åbn
 • Status: Åben
 • Ordrenummer
 • Ordredato
 • Kundenavn
 • Samlet pris
 • Finansiel status
 • Klargøringsstatus
 • Status for returnering
 • Antal varer
 • Leveringsmetode
 • Ordretags
Lukket
 • Status: Arkiveret
 • Ordrenummer
 • Ordredato
 • Kundenavn
 • Samlet pris
 • Finansiel status
 • Klargøringsstatus
 • Antal varer
 • Leveringsmetode
 • Ordretags
Lokal levering
 • Leveringsmetode: lokal
 • Ordrenummer
 • Ordredato
 • Kundenavn
 • Samlet pris
 • Finansiel status
 • Klargøringsstatus
 • Antal varer
 • Leveringsmetode
 • Ordretags

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis