Søgning, visning og udskrivning af ordrer

Hvis du har et stort antal ordrer, skal du vide, hvordan du sorterer dem for at gøre det nemmere at søge i listen og håndtere den.

Fra din Shopify-administrator kan du bruge filtre til at ændre, hvilke ordrer der vises og udføre massehandlinger på flere ordrer ad gangen. Du kan også filtrere ordrer ved hjælp af en tilpasset søgning og gemme den for hurtigere resultater i fremtiden.

Fra Shopify-appen kan du bruge søgelinjen til at filtrere dine ordrer efter et søgeord eller efter gemte søgninger.

Se en ordre

 1. Gå til Ordrer i din Shopify-administrator.

 2. Klik på ordrenummeret:

  Klik på ordrenummeret

Oplysningerne om ordren vises.

Bemærk: Når en kunde afgiver en ordre via din Shopify-butik, modtager du en meddelelse om købet via e-mail.

Sortér listen over ordrer

Som standard organiseres din liste over ordrer fra nyeste til ældste. Du kan ændre dette og sortere din liste over ordrer efter status for betaling, status for udførelse eller ordrens samlede beløb ($). Hvis du bruger flere placeringer i din Shopify-butik, kan du sortere dine ordrer efter placering for udførelse. Dette er især nyttigt, hvis du har mange ordrer på din liste, og du vil finde specifikke ordrer hurtigt.

Hvis du for eksempel ønsker at få vist alle dine billigste ordrer, kan du klikke på overskriften I alt for at listen over dine ordrer efter det samlede beløb. Dette flytter ordrer med det mindste samlede beløb øverst på listen. Hvis du klikker på overskriften I alt igen, vendes rækkefølgen om, og de dyreste ordrer vises øverst.

Trin:

 1. Gå til Ordrer i din Shopify-administrator.

 2. Klik på en kolonneoverskrift for at ændre, hvordan dine ordrer sorteres. Hvis du for eksempel vil se alle ordrer sorteret efter status for betaling, skal du klikke på kolonneoverskriften Status for betaling:

  Vælg en kolonneoverskrift

 3. Klik på kolonneoverskriften igen for at vende rækkefølgen om.

Filtrér listen over ordrer

Som standard vises alle ordrer på listen over ordrer fra nyeste til ældste ordre. Du kan filtrere ordrer fra og ændre, hvilke ordrer der vises, ved at anvende filtre til din liste.

Du kan filtrere ordrer efter:

 • Status: åben, arkiveret, annulleret
 • Status for betaling: godkendt, betalt, delvist refunderet, afventer, refunderet, ikke betalt, annulleret
 • Opfyldelsesstatus: opfyldt, ikke opfyldt, ikke opfyldt og delvist opfyldt, delvist opfyldt.

Bemærk: Filteret Ikke opfyldt og delvist opfyldt vælger ordrer, der er delvist opfyldt, og ordrer, der slet ikke er opfyldt. Filteret Ikke opfyldt vælger kun ordrer, der slet ikke er opfyldt.

 • Tagget med: filtrér efter et tilpasset tag oprettet af dig

 • Salgskanal: filtrér efter aktiverede salgskanaler

 • Placering: filtrér efter placering

 • Status for tilbagebetaling: kræver svar, under gennemgang, vundet, tabt

 • Risikoniveau: medium eller høj, høj, medium, lav

 • Dato: i den seneste uge, i den seneste måned, i de seneste 3 måneder, i det seneste år, dato eller før, dato eller efter

 • Kunde: filtrér efter kundens navn

 • Kreditkort: sidste 4 cifre i kreditkortet.

Bemærk: du kan anvende mange filtre ad gangen for at indsnævre de ordrer, der vises på din liste.

Trin:

 1. Gå til Ordrer i din Shopify-administrator.

 2. Fra siden Ordrer skal du klikke på Filtrér ordrer:

  Filtrer ordrer

 3. Fra den første rullemenu skal du vælge det filter, du vil anvende. Hvis du for eksempel kun vil se ordrer, der endnu ikke er betalt, skal du vælge "status for betaling."

 4. Fra den anden rullemenu skal du vælge en værdi for dit filters status. Hvis du for eksempel kun vil se ordrer, der endnu ikke er betalt, skal du angive værdien til "afventer."

 5. Klik på Tilføj filter.

Alle ordrer, der passer på den beskrivelse, du har angivet i dit filter, vises nu.

Filtrér efter placering

 1. Gå til Ordrer i din Shopify-administrator.

 2. Klik på rullemenuen placeringer på siden Ordrer:

  Filtrér ordre efter placering

 3. Vælg den placering, du vil filtrere dine ordrer efter.

Brug massehandlinger med et filter

Du kan sortere og filtrere ordrer ved hjælp af massehandlinger.

Lad os sige, du hurtigt ønsker at trække betaling for alle ordrer, der afventer betaling, men du ønsker ikke at søge efter hver ordre, åbne hver eneste af dem og manuel trække betalinger. I dette tilfælde kan du trække betalinger for alle dine afventede ordrer samtidig ved at følge trinnene herunder.

Trin:

 1. Gå til Ordrer i din Shopify-administrator.

 2. Klik på rullemenuen Filtrér ordrer, og anvend et filter.

 3. Vælg de varer, du vil redigere.

 4. Klik på Handlinger:

  Ordrehandlinger

 5. Klik på den handling, du ønsker.

 6. Afhængigt af, hvad du vælger, skal du muligvis bekræfte dit valg.

Brug filterets søgelinje

Udover at bruge rullemenuer til at filtrere dine ordrer kan du også bruge søgelinjen direkte over din liste over ordrer.

Søgehandlinger

Du kan søge ved hjælp af et hvilket som helst ord eller en hvilken som helst betingelse, såsom kundens navn, produktets navn, SKU eller land.

For at bruge filteres søgelinje skal du indtaste det ord, du vil bruge til at filtrere dine ordrer.

Nu vises alle ordrer, der opfylder denne betingelse.

Gemme et filter eller en søgning

Du kan også gemme dine søgninger, hvilket er særligt nyttigt for søgeforespørgsler, du bruger ofte. At gemme dine søgninger giver hurtigere resultater, næstegang du har brug for søge efter den samme forespørgsel.

Trin:

 1. Efter filtrering eller søgning skal du klikke på Gem denne søgning:

  Gem en ordresøgning

 2. I denne tekstboks skal du angive navnet på den gemte søgning.

 3. Klik på Gem:

  Gem som en ny søgning

Søgningen tilføjes over søgelinjen:

Gemt ordresøgning

Gemte søgninger opdateres automatisk. Hvis du for eksempel har filtreret og gemt en søgning som "kunder med mere end 10 ordrer", vil enhver kunde, der afgiver sin 11. ordre, automatisk blive tilføjet til denne gruppe.

Udskriv en ordre

Du ønsker muligvis at udskrive en kopi af en ordre til dine egne optegnelser eller at indføje i feltet, når du afsender til en kunde.

Trin:

 1. Gå til Ordrer i din Shopify-administrator.

 2. Fra siden Ordrer skal du klikke på ordrenummeret på den ordre, du vil udskrive.

 3. Klik på Udskriv ordre:

  Udskriv ordre

 4. I vinduet udskriftsindstillinger skal du vælge din printer og indstillinger og klikke på Udskriv.

Bemærk: Hvis du ønsker mere tilpassede fakturaer eller følgesedler, kan du klikke på Order Printer i Shopify App Store.

Se en ordre

 1. Fra Shopify-appen skal du trykke på Ordrer.

 2. Tryk på ordren for at få vist skærmen med dens oplysninger.

Filtrér listen over ordrer

Du kan filtrere listen over dine ordre, så du får vist ordrer, der er åbne, ikke opfyldt eller ikke betalt. Du kan også filtrere dine ordrer ved hjælp af gemte søgninger fra din shopify-administrator.

Trin:

 1. Fra Shopify-appen skal du trykke på Ordrer.

 2. Tryk på søgelinjen:

  Ordresøgelinje - iPhone

 3. Tryk på én af valgmulighederne under Gemte søgninger:

  Gemt liste over ordresøgning - iPhone

Shopify viser alle de ordrer, der matcher din filtrerede søgning:

Filtreret ordresøgning - iPhone

Søg efter ordrer

 1. Fra Shopify-appen skal du trykke på Ordrer.

 2. Tryk på søgelinjen:

  Ordresøgelinje - iPhone

 3. Shopify viser seneste søgninger. Hvis du kan se det søgeord, du vil bruge, skal du trykke på det:

  Seneste ordresøgninger - iPhone

 4. Hvis du vil bruge et andet søgeord, skal du indtaste det i søgelinjen.

 5. Shopify viser ordrer, der matcher dit søgeord. Hvis du vil se et skærmbillede med ordreoplysninger, skal du trykke på ordren:

  Resultater for ordresøgning - iPhone

Tip! Du kan bruge Spotlight-søgning på din iOS-enhed til at søge efter ordrer, produkter, samlinger og kunder. Tryk på et element for at åbne det i Shopify-appen.

Se en ordre

 1. Fra Shopify-appen skal du trykke på Ordrer.

 2. Tryk på ordren for at få vist skærmen med dens oplysninger.

Filtrér listen over ordrer

Du kan filtrere listen over dine ordre, så du får vist ordrer, der er åbne, ikke opfyldt eller ikke betalt. Du kan også filtrere dine ordrer ved hjælp af gemte søgninger fra din shopify-administrator.

Trin:

 1. Fra Shopify-appen skal du trykke på Ordrer.

 2. Tryk på søgeikonet:

  Knappen ordresøgning - Android

 3. Tryk på én af valgmulighederne under Gemte søgninger:

  Gemte ordresøgninger - Android

Shopify viser alle de ordrer, der matcher din filtrerede søgning:

Filtreret ordresøgning - Android

Søg efter ordrer

 1. Fra Shopify-appen skal du trykke på Ordrer.

 2. Tryk på søgeikonet:

  Knappen ordresøgning - Android

 3. I søgelinjen skal du angive de ord, du vil søge efter i søgelinjen.

 4. Shopify viser ordrer, der matcher dit søgeord. Hvis du vil se et skærmbillede med ordreoplysninger, skal du trykke på ordren:

  Resultater for ordresøgning - Android

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis