Valutaomregninger og risiko

Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig for butikker, der bruger Shopify Payments. Du kan finde en liste med understøttede lande under Krav til Shopify Payments.

Valutaomregning foregår på transaktionstidspunktet, som f.eks. når du trækker en betaling, du udsteder en refunderinger, eller der foregår en tilbagebetaling. Den valutakurs, som bruges, er altid den kursen på transaktionstidspunktet.

Du kan se opdelingen af en transaktion i tidslinjen for din ordre:

ordrens tidslinje

Valutadefinitioner og -omregninger

Din butik har tre typer af valuta:

 • Butiksvaluta – Valutaen for din Shopify-administrator. Det er denne valuta, du bruger til at angive priser for dine produkter og produktvarianter, og det er den valuta, der vises i dine rapporter.
 • Præsentationsvaluta (kaldes også kunde- eller lokal valuta) – Den valuta, som kunderne ser i din butik, og den valuta, som de bruger, når de betaler for deres ordre i betalingsprocessen.
 • Udbetalingsvaluta – Den valuta, som Shopify bruger, når de indsætter penge på din bankkonto.

Automatiske omregninger og afrundingsregler

Bemærk: Når du behandler en ordre med flere valutaer, omregnes varelinjernes priser til din butiks lokale valuta. Da disse beløb er omtrentlige omregninger fra din kundes valuta (og kan svinge afhængigt af vekselmarkedet), kan de afvige fra det samlede beløb, som du har opkrævet.

Når du sælger i flere valutaer, bliver priserne i din webshop automatisk omregnet til kundens valuta. Du kan ikke angive priser for dine produkter manuelt i andre valutaer.

Dine priser afrundes muligvis under omregningsprocessen, så de er mere ensartede. Dine omregnede priser ændrer sig afhængigt af valutamarkedet, men afrundingsreglerne hjælper med at holde dine priser stabile. Du kan aktivere afrundingsreglerne ved at klikke på Aktivér.

Dine priser omregnes ved at gange butiksprisen med vekselkursen, tilføje vekselgebyret og derefter anvende afrundingsreglen for denne valuta, hvis det er relevant. Dine omregnede priser inkluderer dine omkostninger for valutaomregning. Hvis et produkt til 10,00 USD f.eks. omregnes til euro, inkluderer den omregnede pris på 8,90 USD vekselkursen og vekselgebyret:

<br>(**Product price** x **currency conversion rate**) + **currency conversion fee**</br>
 <br>($10.00 USD x 0.867519) + 1.5% = &euro;8.81</br>

Hvis du har aktiveret denne funktion, anvender Shopify en afrundingsregel, der bringer det samlede beløb op på 8,90 USD.

Afrundingsregler

Afrundingsregler anvendes ikke på leveringspriser eller gavekort. I dine indstillinger for Shopify Payments kan du se en forhåndsvisning af, hvordan dine priser ser ud efter omregning.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Rediger i afsnittet Shopify Payments. 3. Klik på den valuta, der skal forhåndsvises i afsnittet Flere valutaer.

Du kan slå afrundingsreglerne til når som helst ved at klikke på Aktivér.

Automatiske omregninger og afrundingsregler for Shopify Plus

Dine afrundingsregler angiver prisendelserne for dine omregnede priser. Du kan f.eks. vælge, at alle dine priser i USD skal ende på 0,99 USD, og at alle dine priser i EUR skal ende på 0,90 EUR. Dine omregnede priser svinger afhængigt af valutamarkedet, men afrundingsreglerne hjælper med at holde dine priser stabile.

Du kan redigere afrundingsreglerne fra dine Shopify Payments-indstillinger.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Administrer i afsnittet Shopify Payments. 3. Klik på Rediger i afsnittet Flere valutaer ud for den valuta, som du vil redigere. 4. Angiv den nye afrundingsregel for den omregnede pris. 5. Klik på Gem.

Risici ved valutaomregning

Vekselkurser svinger altid. Når der er en forsinkelse i behandlingen af betalinger eller tilbagebetalinger, er der en risiko for, at du kan tabe eller vinde penge på grund af valutaomregninger.

Du kan tabe (eller vinde) penge i følgende situationer:

 • Når du henter betalinger manuelt
 • Når du tilbagebetaler ordrer
 • Når du har udstedt en chargeback

Betalinger, der trækkes manuelt

Når du sælger i flere valutaer, er beløbet, som du modtager, baseret på vekselkursen på det tidspunkt, hvor du trækker betalingen på kundens kreditkort. Hvis du henter betalinger manuelt, hentes betalingen på din kundes kreditkort, når du behandler vedkommendes ordre – dvs. når du trækker betalingen og ikke når kunden afgiver ordren. Vekselkursen kan ændre sig i tidsrummet mellem godkendelsen og tidspunktet, hvor du trækker midlerne manuelt. Dette kan medføre en mindre forskel.

I din Shopify-administrator konverteres ordrer i forskellige valutaer til din butiksvaluta, så du nemmere kan rapportere dine salg. De konverterede værdier er kun anslåede, indtil du opkræver betaling fra kunderne for deres ordrer.

Din butiks valuta kan f.eks. være i USD, mens du sælger i USD og EUR. Gislaine opretter en ordre på en bogreol til 90 EUR. Når hun afgiver sin ordre, svarer 1 USD til 0,90 EUR.

Eksempel på ordre
Pris i butikkens valuta Pris i kundens valuta Anslået ordrebeløb
100 USD 90 EUR 100 USD

Et par dage senere ændrer vekselkursen sig, så 1 USD nu svarer til 0,85 EUR. Du opkræver 90 EUR fra Gislaines kreditkort. De 90 EUR bliver vekslet ti 98 USD, fordi vekselkursen har ændret sig (og 1 USD svarer til 0,85 EUR). Du modtager derfor 98 USD.

Eksempel på trækning af betaling for en ordre efter udsving i vekselkursen
Pris i butikkens valuta Pris i kundens valuta Trukket beløb omregnet til butikkens valuta
100 USD 90 EUR 98 USD

Refusioner

Der er ofte et tidsrum mellem det tidspunkt, hvor en kunde opretter en ordre, til kunden foretager en returnering. Det betyder, at det omregnede beløb, som du modtager for ordren, ikke svarer til det omregnede beløb, som tilbagebetaler for refunderingen. Du kan tabe eller vinde penge på grund af valutaomregningerne. Få mere at vide om tilbagebetaling af ordrer ved salg i flere valutaer.

Chargebacks

Når en kortindehaver indleder en chargeback:

 1. Kortindehaverens bank anmoder om, at det beløb, der bestrides, tilbagebetales til kortindehaveren, og den udsteder et chargebackgebyr.

 2. Shopify krediterer det beløb, der bestrides, til kortholderen og betaler gebyret til kortholderens bank på dine vegne. Derefter trækkes disse beløb fra din udbetaling. Når valutaen for den oprindelige ordre er en anden end valutaen for din udbetaling, omregner Shopify det beløb, som de betaler på dine vegne, fra din udbetaling. Shopify bruger den aktuelle omregningskurs (og ikke den valutaomregningskurs, der gjaldt på det tidspunkt, hvor ordren blev afgivet) til at omregne dette beløb. Du bliver ikke opkrævet et omregningsgebyr for denne valutaomregning.

 3. Hvis du bestrider en chargeback, og du vinder (den afgøres til din fordel), får du refunderet det beløb, der bestrides, og du får refunderet chargebackgebyret. De tilbagebetalte beløb er i samme valuta som den oprindelige ordre. Shopify omregner disse beløb til din udbetaling ved hjælp af de aktuelle vekselkurser (og ikke vekselkursen på ordreafgivningstidspunktet eller kursen på tidspunktet for tvisten).

Shopify Payments og andre betalingstjenesteudbydere

Kun Shopify Payments kan behandle betalinger i en kundes lokale (præsentations-) valuta. Hvis din kunde vælger en betalingsmulighed fra en anden betalingstjenesteudbyder, foretages betalingen i din butiks valuta.

Når kunden vælger en anden betalingstjenesteudbyder end Shopify Payments, omregnes priserne (i din kundes lokale valuta) til din butiksvaluta. Det betyder, at prisen, som din kunde betaler, er højere end produktprisen i din butiksvaluta.

Det sker, hvis din butiks valuta f.eks. er USD, og du sælger en T-shirt for 10 USD. En kunde vælger at få vist din butik i EUR (8,90 EUR), men ved betalingen vælger kunden at bruge en anden betalingstjenesteudbyder end Shopify Payments. Prisen for T-shirten omregnes fra EUR til USD, så kunden betaler 10,08 USD for T-shirten.

Kunden betaler med Shopify Payments:
(Produktpris x vekselkurs) + vekselgebyr
(10,00 USD x 0,867519) + 1,5 % = 8,81
Hvis du har aktiveret afrundingsregler, bringer Shopify det samlede beløb op på 8,90 EUR.

Kunden betaler med en anden betalingstjenesteudbyder:
EUR omregnes til USD (for eksempel 0,132481): 10,08 USD

Desuden: Hvis du vil opmuntre dine kunder til at bruge Shopify Payments, kan du bruge Shopify Scripts til at skjule andre betalingstjenesteudbydere for kunder, som vælger en udenlandsk valuta ved betaling.

Salg og afregning i forskellige valutaer og salg i flere valutaer

De fleste valutaomregninger mellem din kundes lokale (præsentations-) valuta og din butiks valuta. Undtagelsen er, når din butiks valuta er en anden end din udbetalingsvaluta. I dette tilfælde foregår valutaomregninger mellem kundens lokale valuta og din udbetalingsvaluta. I dette tilfælde omregnes dine penge kun én gang (og ikke to gange).

Få mere at vide

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis