Gavekort ved salg i flere valutaer

Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig for butikker, der bruger Shopify Payments. Du kan finde en liste med understøttede lande under Krav til Shopify Payments.

Værdier og saldi for gavekort angives i din butiks valuta, men dine kunder køber og indløser dem i deres lokale valuta.

Bemærk: Vi vil gerne hjælpe med at minimere konsekvenserne af de seneste hændelser for din butik. Derfor er gavekort midlertidigt tilgængelige for salg på alle abonnementer. Du kan finde flere oplysninger under Tilføjelse eller opdatering af gavekortprodukter.

Afrundingsregler gælder ikke for gavekort

Dine kunder køber gavekort i deres lokale valutaer. Priserne på gavekortet omregnes ved at gange beløbet på gavekortet med valutaens vekselkurs. Der tilføjes også et vekselgebyr, når kunderne køber kortet. Da der allerede er opkrævet gebyrer, tilføjes der ikke vekselgebyrer ved køb med gavekortet. Afrundingsreglen gælder ikke for gavekort.

Indløsning af gavekort

Hvis din kundes lokale valuta er en anden end din butiks valuta, foretages der en valutaomregning, når gavekortet indløses i forbindelse med betalingen. Ved denne omregning bruges den aktuelle vekselkurs på det tidspunkt, hvor gavekortet indløses, og ikke den vekselkurs, som var gældende, da gavekortet blev købt.

Gavekortsaldi

Saldi på dine gavekort er altid angivet i din butiksvaluta. Det betyder, at når en kunde tjekker saldoen på et gavekort, er den angivet i din butiksvaluta.

Eksempler

Vi kan tage som eksempel, at din butiksvaluta er amerikanske dollar (USD), og du sælger gavekort med en værdi på 100 USD. En europæisk kunde, hvis lokale valuta er euro, køber et gavekort og betaler for det med euro. Senere opretter den samme kunde en ordre og betaler for den med gavekortet. Ved betalingen omregnes saldoen på gavekortet til euro, og dette beløb bruges til at betale for ordren. De penge, der er tilbage på gavekortet, når ordren er betalt, konverteres tilbage til amerikanske dollar.

Få mere at vide

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis