Gavekort ved salg i flere valutaer

Bemærk: Vi vil gerne hjælpe med at minimere konsekvenserne af de seneste hændelser for din butik. Derfor kan der midlertidigt sælges gavekort med alle Shopify-abonnementsordninger. Du kan finde flere oplysninger under Ofte stillede spørgsmål om gavekort. Hvis du vil føje gavekort til din butik, skal du se Tilføjelse eller opdatering af gavekortprodukter.

Værdier og saldi for gavekort angives i din butiks valuta, men dine kunder køber og indløser dem i deres lokale valuta.

Priserne på gavekortet omregnes ved at gange beløbet på gavekortet med valutaens vekselkurs. Da der allerede er opkrævet gebyrer, tilføjes der ikke vekselgebyrer ved køb med gavekortet. Bemærk: Afrundingsregler anvendes ikke på gavekort.

Indløsning af gavekort

Hvis din kundes lokale valuta er en anden end din butiks valuta, foretages der en valutaomregning, når gavekortet indløses i forbindelse med betalingen. Ved denne omregning bruges den aktuelle vekselkurs på det tidspunkt, hvor gavekortet indløses, og ikke den vekselkurs, som var gældende, da gavekortet blev købt.

Gavekort og manuelle vekselkurser

Hvis du angiver manuelle vekselkurser, anvendes den manuelle vekselkurs på den pris, som kunderne betaler for flere gavekort. Du bliver betalt i markedets aktuelle vekselkurs.

Hvis din butiksvaluta f.eks. er USD, og du angiver en manuel vekselkurs på 1,3 for USD til CAD, vil et gavekort på 100 USD koste canadiske kunder 130 CAD.

Som shopejer bliver du betalt i henhold til markedets aktuelle vekselkurs. Hvis den aktuelle vekselkurs er 1,24, bliver du betalt 104,84 USD for dette gavekort.

Når kunden anvender gavekortet på en ordre til en værdi på 130 CAD, reduceres kundens ordrebetaling til 0,00 CAD, og gavekortets saldo ændres fra 100 USD til 0,00 USD. Du modtager ikke betaling for denne transaktion, da den er dækket af gavekortet.

Hvis du ændrer din manuelle vekselkurs i tidsrummet mellem udstedelsen og anvendelsen af et gavekort, vil gavekortets værdi blive justeret i henhold til kundens valuta, men gavekortets værdi i din butiksvaluta vil forblive den samme. Dette muliggør justeringer af gavekortet værdi i kundens valuta på samme måde som dine andre produktpriser. Hvis du f.eks. ændrer din manuelle vekselkurs for USD til CAD fra 1,3 til 1,25, vil værdien på et gavekort til 100 USD ændre sig fra 130 CAD til 125 CAD. Prisen på et produkt til 100 USD ændres ligeledes fra 130 CAD til 125 CAD. Et gavekort til en værdi på 100 USD giver således stadig mulighed for køb af produkter til en værdi af 100 USD i canadiske dollars i din butik.

Gavekortsaldi

Saldi på dine gavekort er altid angivet i din butiksvaluta. Det betyder, at når en kunde tjekker saldoen på et gavekort, er den angivet i din butiksvaluta.

Internationale priser

Hvis du bruger internationale priser til at konfigurere specifikke priser for forskellige lande og områder, skal du ikke angive specifikke priser for dine gavekort. Saldoer på dine gavekort er altid i butikkens standardvaluta, og hvis du angiver en specifik pris for gavekort, kan det betyde, at du taber penge på det.

Eksempler

Vi kan tage som eksempel, at din butiksvaluta er amerikanske dollar (USD), og du sælger gavekort med en værdi på 100 USD. En europæisk kunde, hvis lokale valuta er euro, køber et gavekort og betaler for det med euro. Senere opretter den samme kunde en ordre og betaler for den med gavekortet. Ved betalingen omregnes saldoen på gavekortet til euro, og dette beløb bruges til at betale for ordren. De penge, der er tilbage på gavekortet, når ordren er betalt, konverteres tilbage til amerikanske dollar.

Få mere at vide

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis