Konfiguration af Shopify Ping

Når du har installeret Shopify Ping på din iOS- eller Android-enhed, kan du forbinde den med en meddelelsesapp, der er knyttet til din Shopify-butik. Kunder kan starte en samtale i din webshop, og du kan læse og besvare beskeder i Shopify Ping. Du kan angive, i hvilke tidsrum du kan forventes at besvare beskeder, og lave din egen velkomsthilsen, som kunderne får vist, når de starter en samtale.

I Shopify Ping til iOs kan du også starte samtaler med Kit.

Krav til brug af Shopify Ping

Du skal have følgende for at bruge Shopify Ping:

 • en iOS- eller Android-enhed
 • en Shopify-webshop

Tilladelseskrav

De tilladelser, som dine butiksmedarbejdere får tildelt, afgør, hvilke funktioner de kan bruge i Shopify Ping. Medarbejdere med fuld tilladelse, herunder ejeren af Shopify-kontoen, kan bruge alle Shopify Ping-funktioner. Detailmedarbejdere har ikke adgang til Shopify Ping.

Medarbejdere skal have medarbejderkonti i din Shopify-butik for at kunne bruge [teamsamtaler] ((/manual/ping/team-conversations), men der kræves ingen yderligere medarbejdertilladelser.

Hvis du vil give medarbejdere med begrænsede tilladelser adgang til alle Shopify Pings funktioner, skal de bruge følgende tilladelser:

 • Kunder
 • Apps
 • Rabatter
 • Ordrekladder
 • Produkter

Bemærk: Det er kun medarbejdere med fuld tilladelse, der har adgang til administration af chat-tilgængelighed samt administration og brug af Kit i Ping.

Tilladelser til brug af Shopify Ping
Opgave Påkrævet tilladelse
Administrer tilgængelighed for chat Fulde tilladelser
Svar kunder og administrer gemte svar Kundetilladelser
Del produkter Kunde- og produkttilladelser
Del rabatkoder, eller se rabatkoder, der er delt af andre medarbejdere Kunde- og rabattilladelser
Opret en ordrekladde, eller få vist ordrekladder, som er oprettet af andre medarbejdere Kunde- og ordrekladdetilladelser
Administrer chatapps, som er knyttet til Shopify Ping (gælder ikke Kit) Apptilladelser
Del rabatkoder, eller se rabatkoder, der er delt af andre medarbejdere Kunde- og rabattilladelser
Administrer eller brug Kit i Shopify Ping Fulde tilladelser (medarbejdere med begrænsede tilladelser kan stadig bruge Kit på sms)

Få mere at vide om medarbejdertilladelser.

Krav til tilladelser i iOS 14

Hvis du har opdateret din enhed til iOS 14 eller nyere og bruger Shopify-apps fra tredjeparter, skal du muligvis aktivere Sporing tværs af websites i dine iOS-indstillinger. Sporing på tværs af websites giver Shopify-apps fra tredjeparter, som du har installeret i din Shopify-administration, være knyttet til Shopify Ping, Shopify POS og Shopify-mobilappen.

For at aktivere Sporing på tværs af websites skal du gøre følgende:

 1. Åbn appen Indstillinger på din enhed.
 2. Tryk på Shopify, Shopify POS eller Shopify Ping.
 3. Aktivér Tillad sporing på tværs af websites.

Konfigurer Shopify Ping

Fremgangsmåde:

 1. Installer Shopify Ping på en af følgende mobilenheder: - iOS

 2. Log ind på din Shopify-konto i Ping.

Brug af Shopify Ping til iOS med Kit

Kit er en digital markedsføringsassistent, som kan køre e-mailkampagner og kampagner på sociale medier. Kit kan også oprette Facebook- og Instagram-annoncer for din webshop. Når du downloader Shopify Ping til iOS, kan du installere Kit til din webshop, så du kan kommunikere med den ved hjælp af Shopify Ping.

Du kan finde flere oplysninger under Kit.

Du kan bruge Shopify Ping til at se og redigere de annoncer og opslag på sociale medier, som Kit opretter, før de bliver udgivet. Du kan også bruge Ping til at se og reagere på markedsføringsanbefalinger fra Kit.

Hvis du ikke allerede bruger Kit, kan du konfigurere den fra Ping. Hvis du allerede bruger Kit, ændrer installationen af Shopify Ping dine kommunikationsindstillinger, så Shopify Ping automatisk vælges som den foretrukne kommunikationsmetode for Kit.

Bemærk: Det er kun medarbejdere med fuld tilladelse, der kan administrere eller bruge Kit i Shopify Ping.

Konfigurer Kit fra Ping

Når du konfigurerer Kit, skal du knytte Kit til Facebook-virksomhedssiden for din butik. Du kan også knytte Kit til din Facebook-annoncekonto og oprette en målgruppe for de Facebook-annoncer, som Kit anbefaler.

Fremgangsmåde:

 1. Tryk på Kit på startsiden i Shopify Ping.
 2. Tryk på Kom godt i gang med Kit.
 3. Hvis Facebook-virksomhedssiden for din butik er vist, skal du trykke på den. Ellers skal du trykke på Søg igen for at logge ind på Facebook, så du kan knytte din konto til Kit, og derefter skal du trykke på Facebook-virksomhedssiden for din butik.
 4. Tryk på Bekræft Facebook-side.
 5. Tryk på Tilknyt din Facebook-annoncekonto, og vælg derefter din Facebook-annoncekonto.
 6. Accepter Facebooks vilkår og betingelser.
 7. Vælg et destinationsland for at oprette en målgruppe for dine Facebook-annoncer.

Knyt Shopify Ping til en chat-app

Når du integrerer en chat-app med Shopify, kan du læse og besvare beskeder fra besøgende i din webshop ved hjælp af Shopify Ping på din iOS- eller Android-enhed. Før du integrerer Shopify Ping med en chatapp, skal du installere chatappen i Shopify.

Du kan bruge Shopify Ping med én eller flere af følgende chatapps:

 • Shopify Chat – Kunderne kan starte en samtale fra alle sider i din webshop, mens de browser, og du kan læse og besvare beskederne i Shopify Ping.
 • Apple Business Chat – Kunderne kan starte en samtale fra din webshop via appen Beskeder, hvis de bruger en iPhone, iPad eller Mac. Du kan læse og besvare beskeder i Shopify Ping.
 • Facebook Messenger-kanal – Du kan bruge Facebook Messenger-kanalen til at give kunderne mulighed for at shoppe direkte fra beskeder og til at besvare kundernes spørgsmål.

Når du har installeret en app, som understøtter Shopify Ping, kan du knytte denne app til Shopify Ping.

Fremgangsmåde:

 1. Fra startsiden i Shopify Ping på din mobilenhed skal du trykke på app-ikonet.

 2. Tryk på Tilføj ud for appen, du vil tilknytte. Du kan kun tilføje en app, når din Shopify-butik overholder appens specifikke krav.

Angiv åbningstiderne for din chat

Når du konfigurerer Shopify Ping med en chatapp, er der som standard ingen begrænsninger for, hvornår din butik er åben for chat. I Shopify Ping til iOS kan du angive åbningstiderne for chatten i din butik under indstillingerne, så kunder, der starter en samtale med din butik, ved, hvornår de kan vente svar.

Denne funktion er endnu ikke tilgængelig i Shopify Ping til Android.

Fremgangsmåde:

 1. I Ping til iOS skal du trykke på tandhjulsikonet for at åbne indstillingerne.

 2. Tryk på Chattens åbningstid.

 3. Tryk på til/fra-knappen Altid tilgængelig for at deaktivere den.

 4. For hver dag, du vil ændre din tilgængelighed for, skal du trykke på dagen og derefter angive din tilgængelighed for dagen:

- Tryk på til/fra-knappen Tilgængelig for at slå tilgængeligheden for den pågældende dag til eller fra. Når til/fra-knappen er slået fra, vises din butik som ikke-tilgængelig på alle tidspunkter af den pågældende dag. - Hvis din butik er tilgængelig den pågældende dag, skal du slå til/fra-kontakten Tilgængelig hele dagen til, og ellers skal du angive de timer, hvor din butik er tilgængelig for samtaler. Tryk på Fra for at vælge et starttidspunkt for din butiks tilgængelighed, og på Til for at vælge et sluttidspunkt.

Opret automatiske hilsener

Du kan tilpasse velkomsthilsener, der sendes automatisk, når en kunde starter en samtale i din butik. På den måde ved kunderne, hvornår de kan vente svar. Du kan angive forskellige velkomsthilsener for samtaler, der startes i chatåbningstiden, og for samtaler, der startes uden for chatåbningstiden.

Fremgangsmåde:

 1. I Ping til iOS skal du trykke på tandhjulsikonet for at åbne indstillingerne.

 2. Tryk på Chattens åbningstid.

 3. Tilføj dine automatiske hilsener:

- Tryk på Tilgængelig besked for at tilføje en automatisk hilsen, der sendes, når en kunder starter en samtale i de tidsrum, hvor din butik er tilgængelig. - Tryk på Autosvar for at tilføje en automatisk hilsen, der sendes, når en kunde starter en samtale uden for din butiks åbningstid.

 1. Tryk på til/fra-knappen, og skriv meddelelsesteksten.

 2. Hvis du vil vende tilbage til indstillingerne for Chattens åbningstid, skal du trykke på tilbagepilen.

Opret gemte svar

I Shopify Ping til iOS kan du oprette gemte svar, som du kan bruge til meddelelser, du ofte sender til dine kunder. Hvis kunder f.eks. ofte spørger, om du accepterer returnering eller ombytning, kan du oprette et gemt svar med et link til butikkens politikker. Når du opretter et gemt svar, kan du give det et navn, du kan bruge som genvej til det gemte svar, når du svarer en kunde.

Denne funktion er endnu ikke tilgængelig i Shopify Ping til Android.

Fremgangsmåde:

 1. Tryk på ikonet for indstillinger i Shopify Ping til iOS.
 2. Tryk på Gemte svar.
 3. Tryk på Opret nyt gemt svar.
 4. Angiv navnet på dit gemte svar under Genvej. Dette er genvejen, som du angiver, år du vil bruge det gemte svar i en samtale med en kunde. Du kan kun angive ét ord for genvejen.
 5. Angiv teksten for det gemte svar under Besked. Dette er beskeden, som kunden ser, når du bruger det gemte svar.
 6. Tryk på Gem.

Hvis du vil bruge et gemt svar, skal du angive genvejen i feltet besked under en samtale, og derefter trykke på det viste svar. Du kan redigere eller føje til beskeden efter behov. Tryk derefter på Send.

Rediger eller slet et gemt svar

 1. Tryk på ikonet for indstillinger i Shopify Ping til iOS.
 2. Tryk på Gemte svar.
 3. Tryk på Administrer gemte svar.
 4. Rediger eller slet et svar: - Tryk på svaret, hvis du vil redigere det. Foretag de ønskede ændringer, og tryk derefter på Gem.
  • Swipe til venstre på svaret, hvis du vil slette det. Tryk derefter på Slet.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis