Oprettelse og brug af tags i Shopify

Du kan bruge tags til at mærke produkter, overførsler, kunder, ordrer, ordreudkast og blogindlæg med. Når du har tilføjet tags, kan du bruge dem til søgning og filtrering, så du kan være organiseret, når du arbejder i Shopify. Kunderne kan ikke se tags, men søgning i din webshop bruger tags til at kategorisere produkter og organisere søgeresultater for kunderne.

En måde, du kan bruge tags på, er at gruppere relaterede produkter, så du hurtigere kan foretage ændringer i dem. Du kan f.eks. føje tagget "Sommer" til relaterede produkter. I slutningen af sæsonen kan du søge efter tagget "Sommer" på siden Produkter for at få en liste over sommerprodukter og bruge en massehandling til at skjule dem i dine salgskanaler.

Typer af tags

Du kan oprette et brugerdefineret sæt tags til hvert af de afsnit i Shopify, hvor der bruges tags. Når du opretter et tag i et bestemt afsnit, kopieres det ikke til de øvrige afsnit, hvor der bruges tags. Du kan f.eks. organisere ordrer efter tags som packed eller test, men bruge tags som tax exempt eller wholesale til at beskrive nogle af dine kunder. Hver tagtype svarer til det afsnit, som den kan organisere:

Type Beskrivelse
Produkt Tilføj og fjern tags for et produkt på dets side med produktoplysninger. Se alle produkttags fra en hvilken som helst side med produktoplysninger. Filtrer produkter efter tag på siden Produkter og siden Lager. Brug produkttags som udvælgelseskriterier, når du opbygger en automatisk kollektion, eller som filtre, når du opretter en menu. Når en kunde søger efter et ord, der matcher et produkttag, vises de taggede produkter i søgeresultater, selvom tags ikke er synlige for kunderne. Du kan anvende op til 250 tags til hvert produkt.
Overførsel Tilføj og fjern tags for en bestemt overførsel på siden med oplysninger om den. Se alle overførselstags fra en hvilken som helst side med overførselsoplysninger. Filtrer overførsler efter tag på siden Overførsler.
Ordre Tilføj og fjern tags for en bestemt ordre på siden med ordreoplysninger. Filtrer ordrer efter tag på siden Ordrer.
Ordreudkast Tilføj og fjern tags for et bestemt ordreudkast på siden med oplysninger om ordreudkastet. Se alle ordreudkasttags fra en hvilken som helst side med ordreudkastoplysninger. Filtrer ordreudkast efter tag på siden Ordreudkast. Når du opretter en ordre ud fra et ordreudkast, overføres ordreudkastets tags og tilføjes som ordretags.
Kunde Tilføj og fjern tags for bestemte kunder på deres oplysningssider. Se alle kundetags fra en hvilken som helst side med kundeoplysninger. Filtrer kunder efter tag på siden Kunder.
Blogopslag Tilføj og fjern tags for et bestemt blogindlæg på dets oplysningsside. Filtrer blogindlæg efter tag på siden Blogindlæg.

Tilføj et tag

Du kan tilføje et tag, når du opretter eller redigerer produkter, overførsler, ordreudkast, kunder eller blogindlæg.

Trin:

 1. Åbn oplysningssiden for produktet, overførslen, ordren, ordreudkastet, kunden eller blogindlægget i Shopify.
 2. I afsnittet Tags skal du indtaste navnet på et tag, som du vil tilføje, eller vælge det på listen over eksisterende tags. Hvis du indtaster navnet på et nyt tag, oprettes det automatisk til fremtidig brug i afsnittet.
 3. Klik på Gem.

Du kan også tilføje et tag fra den komplette liste, som vises, når du klikker på Se alle tags på oplysningssiden for produktet, overførslen, ordreudkastet eller kunden.

Trin:

 1. Klik på Se alle tags i afsnittet Tags.
 2. Vælg et tag på listen.
 3. Klik på Anvend ændringer.

Fjern et tag

Du kan fjerne et tag fra produkter, overførsler, ordrer, ordreudkast, kunder eller blogindlæg.

Trin:

 1. Åbn oplysningssiden for produktet, overførslen, ordren, ordreudkastet, kunden eller blogindlægget i Shopify.
 2. Klik på "x" ud for navnet på et tag, som du vil fjerne. Tagget vil kun blive fjernet fra det specifikke produkt, ordreudkast eller blogindlæg eller fra den specifikke overførsel eller ordre.
 3. Klik på Gem.

Du kan også fjerne et tag fra den komplette liste, som vises, når du klikker på Se alle tags på oplysningssiden for produktet, overførslen, ordreudkastet eller kunden:

 1. Klik på Se alle tags i afsnittet Tags.
 2. Klik på "x" ud for navnet på et tag, som du vil fjerne.
 3. Klik på Anvend ændringer.

Søg efter tag i Shopify

Du kan søge efter et tag, som du har føjet til et produkt, en overførsel, en ordre, et ordreudkast, en kunde eller et blogindlæg, så du hurtigere kan finde det, du søger efter. Søgningen vil returnere alle resultater, som matcher tagget. Hvis du har oprettet et tag, men det ikke er føjet til noget, vises der ingen søgeresultater.

Trin:

 1. Indtast navnet på tagget i søgelinjen i Shopify.
 2. Se matchende resultater, og vælg et resultat for at se det i detaljer.

Filtrer efter tag

Du kan bruge relevante tags til at filtrere listerne på siderne Produkter, Overførsler, Ordrer, Ordreudkast, Kunder og Blogindlæg. Du kan også bruge produkttags til at filtrere listerne over varianter på siden Lager.

Trin:

 1. På den relevante side skal du klikke på rullemenuen for at anvende et filter.
 2. Vælg valgmuligheden Tagget med under Vælg et filter ... for at filtrere efter tag.
 3. Indtast navnet på det tag, du vil bruge som filter.
 4. Klik på Tilføj filter for at se en liste over varer med det pågældende tag.

Når du anvender mere end ét filter på en liste, vises kun de varer, som matcher alle filtrene, på den filtrerede liste. En vare, som ikke matcher et eller flere af filtrene, vises ikke på den filtrerede liste.

Andre måder at bruge tags på

Der er flere måder, du kan bruge tags til at være organiseret på:

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis