Prissætning af produkter i Oberlo

Når du importerer produkter fra leverandører, importeres de oprindelige priser også i din Shopify-administrator. Du skal øge priserne i din Shopify-butik for at få gavn af at sælge disse produkter. Du kan angive produktpriser manuelt eller angive prisregler for øge produktpriserne helt automatisk.

Den oprindelige pris på de produkter, du sender med dropshipping, kaldes produktomkostningerne. Det er det, du betaler til leverandøren, når du afgiver en ordre.

Hvis du vil drive en rentabel forretning, skal du danne dig et overblik over dine samlede omkostninger for dine produkter og derefter justere priserne efter disse oplysninger. Bruttofortjenesten er forskellen mellem det beløb, som kunden betaler og produktomkostningerne. Få mere at vide om strategier for produktpriser på siden Prissætning af dine produkter.

Angiv dine produktpriser manuelt

Du kan angive produktpriser manuelt både i Shopify og Oberlo. Du kan angive dine produktpriser i Oberlo, før du importerer produkterne til Shopify. Hvis du allerede har importeret dine produkter til Shopify, kan du angive dine produktpriser i Shopify.

Angivelse af produktpriser i Oberlo

Hvis du føjer produkter til din Importliste, kan du derefter angive produktpriserne manuelt i Oberlo.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Importliste i dit Oberlo-kontrolpanel.

 2. Klik på fanen Varianter ud for det produkt, du vil opdatere.

 3. Prissæt dine produktvarianter:

 • Hvis du vil ændre prisen for hver produktvariant individuelt, skal du ændre prisen for hver produktvariant i kolonnen Pris.

 • Hvis du vil angive den samme pris for alle varianter, skal du klikke på Skift alle priser > Angiv ny værdi i kolonnen Pris. Angiv den nye pris, og klik derefter på Anvend.

Dine ændringer gemmes automatisk.

Angivelse af produktpriser i Shopify

Angiv produktpriser manuelt i Shopify, når du har importeret dine produkter fra Oberlo.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Produkter > Alle produkter i Shopify-administrator.

 2. Klik på navnet på det produkt, du vil opdatere.

 3. Angiv prisen for hver enkelt produktvariant i kolonnen Pris i afsnittet Varianter, og klik derefter på Gem.

Angiv produktpriser ved hjælp af prisregler

Du kan bruge prisregler til at angive flere priser for dine produkter samtidigt. Du kan konfigurere prisregler i afsnittet Prisregler i dine Oberlo-indstillinger.

Tilføj en prisregel

Du kan angive priserne for alle dine produkter ved hjælp af en prisregel. Der er to typer prisregler, som du kan tilføje.

 • Multiplikator – Ganger produktomkostningerne med det tal, du angiver. For eksempel vil et produkt, der koster 2,00 USD med en multiplikator på 3, koste 6,00 USD i din Shopify-butik.
 • Fast – Føjer et fast beløb til produktprisen. For eksempel vil et produkt med en pris på 2,00 USD og en fast stigning på 3 komme til at koste 5,00 USD i din Shopify-butik.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Indstillinger > Prisregler i dit Oberlo-kontrolpanel.

 2. Vælg prisreglen Multiplikator eller Fast i afsnittet Produktpris.

 3. Føj et beløb til din prisregel.

 4. Klik på Gem indstillinger.

Prisregler gælder kun for de produkter, der tilføjes, efter at du har oprettet reglen. Hvis du vil anvende prisregler på produkterne på din Importliste eller produkterne i din butik, skal du klikke på Anvend på eksisterende produkter.

Tilføj en regel for sammenligningspriser

Du kan angive en Sammenligningspris for at simulere produktsalget i din Shopify-butik. Hvis et produkt f.eks. koster 10,00 USD, og du angiver multiplikatoren for Produktpris til 3, vises produktet til 30 USD i din webshop. Hvis du angiver multiplikatoren for Sammenligningspris til 6, vises produktet i din Shopify-butik med en omkostning, der er reduceret fra 60 USD.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Indstillinger > Prisregler i dit Oberlo-kontrolpanel.

 2. Aktivér Indstil dine regler for sammenligningspris ved at klikke på til/fra-knappen.

 3. Vælg prisreglen Multiplikator eller Fast i afsnittet Sammenligningspris.

 4. Føj et beløb til din prisregel.

 5. Klik på Gem indstillinger.

Prisregler gælder kun for de produkter, der tilføjes, efter at du har oprettet reglen. Hvis du vil anvende prisregler på produkterne på din Importliste eller produkterne i din butik, skal du klikke på Anvend på eksisterende produkter.

Konfigurerer avancerede prisregler

Du kan bruge avancerede prisregler til at angive produktpriser for forskellige intervaller af produktomkostninger. Du kan bruge dette regelsæt, hvis du har flere forskellige produkter med forskellige produktomkostninger.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Indstillinger > Prisregler i dit Oberlo-kontrolpanel.

 2. Aktivér Avancerede prisregler ved at klikke på til/fra-knappen.

 3. Angiv et omkostningsinterval, og klik derefter på Gem indstillinger. Alle omkostninger, der ligger uden for dette interval, bruger den prisregel, du har angivet i afsnittet Resten af prisintervallerne.

 4. Vælg prisreglen Multiplikator eller Fast i afsnittet Avance.

 5. Føj et beløb til din prisregel.

 6. Valgfrit: Markér afkrydsningsfeltet Avance for sammenligningspriser for at angive en simuleret salgspris.

 7. Klik på Gem indstillinger.

Prisregler gælder kun for de produkter, der tilføjes, efter at du har oprettet reglen. Hvis du vil anvende prisregler på produkterne på din Importliste eller produkterne i din butik, skal du klikke på Anvend på eksisterende produkter.

Formatér dine produktpriser

Du kan bruge funktionen Tildel øre til at standardisere, hvordan dine produktpriser er formateret. Du kan f.eks. formatere dine produktpriser, så de alle slutter på ,99 USD.

Dette gælder kun for de produktpriser, som angives ved hjælp af prisregler. Hvis produktomkostningerne f.eks. er 2,00 USD, multiplikatoren for produktpris er 3, og du angiver "tildel øre" til 99, vil produktprisen vises som 6,99 USD i din Shopify-butik.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Indstillinger > Prisregler i dit Oberlo-kontrolpanel.

 2. Markér afkrydsningsfeltet Tildel øre.

 3. Angiv beløbet i cent fra 0 til 99, og klik derefter på Gem indstillinger.

Deaktiver automatiske opdateringer af priser

Hvis du har angivet priserne for dine produkter manuelt, skal du deaktivere automatiske opdateringer af priser for at sikre, at der ikke automatisk anvendes prisregler på dine produkter.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Produkter i dit Oberlo-kontrolpanel.

 2. Klik på det produkt, du vil opdatere.

 3. Deaktiver Opdater automatisk prisen, når omkostningerne ændres ved at klikke på til/fra-knappen.

Sådan deaktiverer du automatiske opdateringer for alle produkter:

 1. Klik på Indstillinger i dit Oberlo-kontrolpanel.

 2. Gå til afsnittet Automatiske opdateringer i fanen Generelt.

 3. Vælg Gør ingenting i afsnittet Når prisen ændres.

 4. Klik på Gem indstillinger.

Sælg i andre valutaer

Hvis du vil sælge produkter i andre valutaer, skal du ændre valutaen i din Shopify-administrator. Oberlos standardvaluta er USD. Alle produkt- og leveringsomkostninger i Oberlo vises og importeres i USD. Hvis du ændrer din valuta i Shopify-administratoren, ændres valutaen også i Oberlo. Oberlo bruger internationale vekselkurser i realtid til omregning af valutaer.

Hvis du f.eks. ændrer din butiksvaluta til EUR, og du importerer et produkt fra AliExpress, som koster 10,00 USD, konverterer Oberlo produktprisen fra USD til EUR og viser værdien som 8,24 EUR i Oberlo.

Hvis du bruger Shopify Payments, kan du sælge i flere valutaer. Dine kunder kan købe og betale i deres foretrukne valutaer. Få mere at vide på siden Sælg i flere valutaer med Shopify Payments.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Generelt.

 2. Klik på Valuta i afsnittet Standarder og formater, og vælg en anden valuta.

 3. Klik på Gem.

Dine eksisterende produktpriser på din Importliste og dine Produktsider konverteres ikke automatisk, når du har ændret valutaen i din butik. 10,00 USD bliver f.eks. 10,00 EUR. Klik på Anvend på eksisterende produkter på siden Prisregler for at opdatere og konvertere dine eksisterende produktpriser i overensstemmelse med dine prisregler.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis