Facebook-pixel

Når du opsætter Facebook-kanalen, kan du tilføje en pixel til sporing af kundedata og -adfærd i din webshop. Du skal opsætte et delingsniveau for kundedata for at kunne bruge Facebook-pixelen. Du bestemmer selv, hvor meget data du vil spore ved hjælp af pixelen. Indstillingen for datadeling, Standard, sender kun kundernes adfærd. Indstillingerne Udvidet og Maksimum sender yderlige kundeoplysninger som f.eks. navn, lokation og mailadresse.

Du kan oprette en Facebook-pixel ved hjælp af Facebooks annonceadministrator eller i Facebook-kanalen.

Hvis du tidligere har føjet en Facebook-pixel til din webshops temakode, skal du fjerne denne Facebook-pixelkode fra din webshop, når du har opsat din pixel ved hjælp af Facebook-kanalen.

Facebook-pixels kan medvirke til at forbedre din butiks markedsføringsmuligheder og effektiviteten af Facebook-annoncer. Hvis du vil oprette Facebook-annoncer, skal du tilknytte en Facebook-annoncekonto.

Bemærk: Hvis du arbejder med et reklamebureau eller bruger en app til at administrere dine annoncer eller trafik på Facebook, skal du kontrollere, at tilføjelsen af en Facebook-pixel i din webshop ikke forårsager dublerede eller forkerte data i dine rapporter.

Oprettelse af en Facebook-pixel

Du kan oprette en ny Facebook-pixel direkte i Facebook-kanalen ved at klikke på Opret ny i opsætningsfeltet for pixelen. Du kan også oprette en Facebook-pixel i Facebooks annonceadministrator. Se, hvordan du opretter en pixel i Facebooks annonceadministrator i Facebooks hjælp.

Føj en Facebook-pixel til din webshop

Når du føjer en Facebook-pixel til din Facebook-kanal, integreres pixelen med din webshop. Du kan tilføje en Facebook-pixel, når du opsætter shopping på Instagram, Facebook Shop eller Facebook Marketing, men den er kun påkrævet for Facebook Marketing-funktionen. Du skal aktivere datadeling i afsnittet Deling af kundedata, før du kan tilføje en Facebook-pixel.

Du kan administrere din Facebook-pixel i Indstillingerne for datadeling i afsnittet Indstillinger i Facebook-kanalen.

Du kan finde en liste over dine oprettede pixels i afsnittet Deling af kundedata under Indstillinger for datadeling i din Facebook-kanal. Klik på Opret forbindelse for at tilknytte en eksisterende Facebook-pixel, eller klik på Opret ny for at oprette en ny Facebook-pixel.

Når du har føjet en Facebook-pixel til din webshop, skal du sikre dig, at den fungerer, ved at bruge Facebooks annonceadministrator. Få mere at vide om, hvordan du kan se, om din Facebook-pixel fungerer, i Facebooks hjælp.

Bemærk: Hvis du for nylig har føjet en Facebook-pixel til din webshop, skal du vente på kundeaktivitet, før der vises data i Facebooks annonceadministrator.

Trin:

 1. Klik på Indstillinger > Apps- og Salgskanaler i din Shopify-administrator.

 2. Klik på FacebookApps- og salgskanalsiden.

 3. Klik på Åbn salgskanal.

 4. Klik på Indstillinger, og klik derefter på Indstillinger for datadeling.

 5. Klik på slå til/fra for Aktivér datadeling i afsnittet Deling af kundedata.

 6. Vælg Standard, Udvidet eller Maksimum i afsnittet Vælg niveau for datadeling.

 7. Vælg din pixel på listen.

 8. Klik på Bekræft.

Rediger eller fjern en Facebook-pixel fra din webshop

Trin:

 1. Klik på Indstillinger > Apps- og Salgskanaler i din Shopify-administrator.

 2. Klik på FacebookApps- og salgskanalsiden.

 3. Klik på Åbn salgskanal.

 4. Klik på Indstillinger.

 5. Klik på Afbryd forbindelse i afsnittet Indstillinger for datadeling for at fjerne din aktuelle pixel.

 6. Tilknyt en anden pixel, eller opret en ny.

Hvis du har redigeret din temafilkode for at tilføje en Facebook-pixel, skal du fjerne pixel-koden, før du kan tilføje et id for en Facebook-pixel ved hjælp af Facebook-kanalen. Hvis du ikke fjerner pixel-koden, vil din butik indeholde mere end én pixel, hvilket kan medføre duplikerede eller forkerte data i dine rapporter.

Fjern pixelkode fra din temafil

 1. Klik på Handlinger i afsnittet Aktuelt tema, og vælg Rediger kode.
 2. Klik på theme.liquid-filen for at åbne kodeeditoren.
 3. Slet Facebook pixel-koden. Du kan finde den mellem taggene <head> og </head>.
 4. Klik på Gem.

Fjern din Facebook-pixel i din webshops præferencer

 1. Klik på Indstillinger > Apps- og Salgskanaler i din Shopify-administrator.

 2. Klik på Online storeApps- og salgskanalsiden.

 3. Klik på Åbn salgskanal.

 4. Klik på Præferencer.

 5. Klik på Skift i afsnittet Facebook-pixel.

 6. Slet Facebook-pixelen, og klik derefter på Gem.

Hændelser for deling af kundedata

Når du har tilføjet en Facebook-pixel i Shopify, sporer denne pixel visse hændelser i din webshop såsom, når en kunde ser på en bestemt side. Du kan få mere at vide om hændelser for deling af kundedata under Facebook – deling af data.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis