Konfiguration af Shopifys Facebook-kanal til markedsføring

Inden du kan oprette Facebook-annoncekampagner i Shopify, skal du konfigurere dine indstillinger for Facebook-markedsføring i Shopifys Facebook-salgskanal. Når dette er konfigureret, kan du oprette Facebook-annoncekampagner fra afsnittet Markedsføring i din Shopify-administrator.

Når du køber Facebook-annoncer, betaler du for dem via din Facebook-annoncekonto. Sørg for, at du forstår Facebooks annonceringspolitikker, før du opretter en Facebook-annoncekampagne.

Godkendelse af Facebook-kanalen til din Facebook-konto

Når du konfigurerer Shopifys Facebook-kanal, giver du tilladelse til, at appen får adgang til en Facebook-side for din virksomhed samt en Facebook-annoncekonto og Facebook Business Manager. Facebook Business Manager er et værktøj, du kan bruge til at organisere og administrere alle dine Facebook-virksomhedskonti, såsom dine sider og annoncekonti. Facebook-siden kan oprette forbindelse til din personlige Facebook-konto, men Shopify bruger kun dine personlige Facebook-kontooplysninger for at få adgang til Facebook-siden, Annonceadministrator-kontoen og Facebook Business Manager.

Bemærk: Hvis din Facebook-konto har en administrator- eller redigeringsrolle på en Facebook-side, kan du slå meddelelser op, kommentere og sende beskeder som siden, uden at kunderne kan se personlige oplysninger. Få mere at vide om Facebook-sideroller.

Grundlæggende krav

Du kan først oprette markedsføringskampagner i Shopify, når du har konfigureret en Facebook Business Manager, som er knyttet til både din virksomheds Facebook-side og en annoncekonto, som har en administratorrolle til Business Manager.

Facebook Business Manager er et værktøj, som du kan bruge til at organisere og administrere dine virksomhedssider og annoncekonti på ét sted. Hvis du bruger en personlig annoncekonto, skal du have brugt den til at køre annoncer tidligere, før du kan forbinde den til en Business Manager. Hvis du aldrig har kørt annoncer med din personlige annoncekonto, skal du oprette en ny annoncekonto i Business Manager, før du kan oprette Facebook-annoncekampagner. Få mere at vide om Business Manager og annoncekonti i Facebooks hjælp til annoncer.

Hvis du ikke har en Business Manager, kan du konfigurere en, når du indstiller Facebook-kanalen.

Indstillinger for Facebook-side

Følgende krav skal opfyldes på Facebook, før du kan oprette forbindelse til din Facebook-side:

 • Din Facebook-konto skal have en administratorrolle på siden.
 • Facebook-siden skal være udgivet.
 • Du kan være administrator for flere Facebook-sider og få adgang til dem alle via en enkelt Facebook Business Manager. Alle Facebook-virksomhedssider kan dog kun ejes af en enkelt Facebook Business Manager. Du skal både være administrator for den Facebook Business Manager, der ejer en specifik Facebook-side, og for selve Facebook-siden for at knytte den til Facebook-kanalen i Shopify.

Få mere at vide om, hvordan du opretter en Facebook-side for din virksomhed i Facebooks hjælp.

Bemærk: Hvis din Facebook-konto har en administrator- eller redigeringsrolle på en Facebook-side, kan du slå beskeder op, kommentere og sende beskeder som siden, uden at kunderne kan se personlige oplysninger. Få mere at vide om Sideroller på Facebook.

Om roller og tilladelser på Facebook

Du skal have en administratorrolle for en side, annoncekonto eller Business Manager på Facebook, før du kan få adgang til alle indstillingerne og foretage specifikke ændringer. Sider, annoncekonti og Business Managers har forskellige kontotilladelser, hvilket betyder, at du skal have administratorroller til hver enkelt. Den Business Manager, du vælger i Facebook-kanalen, anses som ejeren af Facebook-siden og Facebook-annoncekontoen under onboarding. Hvis Facebook-annoncekontoen ejes af en anden Business Manager, kan du ikke tilknytte Facebook-annoncekontoen. Hvis du ikke kan tilknytte en ønsket Facebook-annoncekonto, kan du prøve at tilknytte en anden Facebook Business Manager eller oprette en anden Facebook-annoncekonto.

Du kan finde et overblik over Facebooks roller og tilladelser samt links til flere ressourcer i Facebooks hjælp.

Du skal også sælge dine produkter i en Shopify-webshop, og denne butik må ikke være beskyttet med adgangskode. Få mere at vide om, hvordan du kan fjerne adgangskoden til din webshop.

Konfigurer Facebook-kanalen, og opret en tilpasset målgruppe

 1. Gå til Markedsføring i Shopify.

 2. Klik på Opret kampagne, og vælg derefter Facebook-annonce til opbygning af målgrupper.

 3. Klik på Konfigurer Facebook for at installere Facebook-kanalen.

 4. Klik på Konfigurer i afsnittet Facebook Marketing i din Shopify-administrator.

 5. Tilknyt din Facebook-konto fra siden Konfigurer Facebook Marketing på Shopifys Facebook-kanal, eller opret en ny konto:

- Hvis du har en Facebook-konto, skal du klikke på Forbind og følge trinnene for at logge ind på din konto og godkende Facebook-kanalen. - Hvis du ikke har en Facebook-konto, skal du klikke på Opret ny og opret en konto ved at følge den trinvise vejledning på Facebook.

 1. Tilknyt en Business Manager, eller klik på Opret ny, og opret en ny Business Manager ved at følge den trinvise vejledning på Facebook.

 2. Tilknyt en Facebook-side for din virksomhed, eller klik på Opret ny, og opret ny Facebook-side ved at følge den trinvise vejledning på Facebook.

 3. Tilknyt din foretrukne pixel, eller Opret en ny og opret en ny Facebook-pixel ved at følge den trinvise vejledning på Facebook.

 4. På siden Facebook-markedsføring skal du tilknytte din foretrukne annonceadministratorkonto eller klikke på Opret ny og oprette en ny annoncekonto ved at følge den trinvise vejledning på Facebook.

 5. I afsnittet Facebook-målgrupper skal du vælge et land, hvortil du vil målrette dine Facebook-annoncer. Få mere at vide om Facebook-annoncemålretning.

 6. Læs og acceptér Facebooks vilkår for brug af selvbetjening og produktkatalog.

 7. Klik på Afslut opsætning for at oprette Facebook-annoncer til opbygning af målgrupper og opslag på Facebook-sider. Når dine produkter er blevet synkroniseret til et katalog på Facebook, kan du oprette dynamiske retargetingannoncer med de godkendte produkter.

Facebook-pixel og Shopifys Facebook-kanal

Når du opretter Shopifys Facebook-kanal, føjes der en Facebook-pixel til din webshop. Denne pixel bruger avanceret matchning til at spore kundeadfærd i din butik. Du kan deaktivere avanceret matchning til Facebook-pixel.

Facebook-pixel'en sender følgende oplysninger om dine kunder til Facebook:

 • fornavn
 • efternavn
 • mailadresse

Kundedataene, som indsamles af pixelen, bruges til at forbedre de tilpassede målgrupper for de Facebook-annoncer, du opretter i Shopify. Du kan lære mere om avanceret matching i Hjælp til Facebook-annoncører.

Hvis du har mere end én Facebook-pixel knyttet til din annoncekonto, kan du se en mulighed for at ændre den pixel, der er knyttet til Shopifys Facebook-kanal. Hvis en anden pixel har sendt mere trafik ind i din butik, kan det være mere effektivt at skabe en tilpasset målgruppe for dynamiske retargetingannoncer på Facebook, fordi den har gemt flere data om besøgende. Gå til Salgskanaler > Facebook > Indstillinger > Markedsføringsindstillinger i din Shopify-administrator, og klik derefter på Afbryd forbindelse i afsnittet Pixelsporing, hvis du vil bruge en anden pixel, der er tilgængelig på den samme Facebook-annoncekonto.

Bemærk: Facebook-pixelen, som er tilføjet af Facebook-kanalen, er forbundet med din Facebook-annoncekonto. Du kan tilpasse pixelen fra Facebook Business Manager, som er forbundet med din annoncekonto. Hvis du bruger en Facebook-pixel til din webshop, der ikke er knyttet til din Facebook-annoncekonto, kan du stadig se data fra den pågældende pixel ved at besøge den tilknyttede Facebook Business Manager.

Fortæl dine kunder om dataindsamling ved hjælp af Facebook-pixels.

Du kan beskytte privatlivets fred for dine kunder ved at overveje at fortælle dem, at din butik bruger Facebook-pixelen og indsætte et link til Facebooks datapolitik.

Kunder, der ikke vil spores af Facebook, kan fravælge det via Facebook. Du kan overveje at opdatere din politik om beskyttelse af persondata for at inkludere oplysninger om Facebook-pixelen og give et link til dine kunder for at lære at vælge fra. Kunderne kan finde flere oplysninger om Facebooks cookies og andre lagringsteknikker og om at vælge fra Facebooks hjælp.

Deaktiver avanceret matching til Facebook-pixelen

 1. Gå til Indstillinger > Markedsføringsindstillinger på Facebook-kanalen.
 2. Klik på Deaktiver i afsnittet Avanceret matchning.

Yderligere hjælp fra Facebooks hjælp

Hvis du har brug for hjælp til fejlfinding af opsætningen af din Facebook-konto, skal du se følgende artikler fra Facebooks hjælp:

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis