Køb på Google

Køb på Google giver kunderne mulighed for at købe dit produkt og betale direkte på Google i det øjeblik, de finder det. Kunderne kan finde dit produkt på Google.

Du kan administrere dine Køb på Google-ordrer, -returneringer og -betalinger i din Shopify-administrator. Hvis du vil bruge Køb på Google, skal du have aktiveret Shopify Payments.

I dette afsnit

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis