Konfiguration af Shopify Ping

Når du har installeret Shopify Ping på din iOS-enhed, kan du forbinde den med en meddelelsesapp, der er knyttet til din Shopify-butik. Kunder kan starte en samtale i din webshop, og du kan læse og besvare beskeder i Ping. Du kan angive, i hvilke tidsrum du kan forventes at besvare beskeder, og lave din egen velkomsthilsen, som kunderne får vist, når de starter en samtale.

Du kan også konfigurere Shopify Ping til at starte samtaler med Kit.

Krav til brug af Shopify Ping

For at bruge Ping skal du have følgende:

 • en iOS-enhed, som f.eks. en iPhone eller en iPad
 • en Shopify-webshop

Konfigurer Shopify Ping

Fremgangsmåde:

 1. Installer Shopify fra Apple App Store, hvis du bruger en iOS-enhed.
 2. Log ind på din Shopify-konto i Ping.

Brug af Shopify Ping sammen med Kit

Kit er en digital markedsføringsassistent, som kan køre e-mailkampagner og kampagner på sociale medier. Den kan også oprette Facebook- og Instagram-annoncer for din webshop. Når du downloader Shopify Ping, kan du også installere Kit til din Shopify-butik, så du kan kommunikere med den ved hjælp af Ping.

Du kan finde flere oplysninger under Kit.

Du kan bruge Ping til at se og redigere de annoncer og opslag på sociale medier, som Kit opretter, før de bliver udgivet. Du kan også bruge Ping til at se og reagere på markedsføringsanbefalinger fra Kit.

Hvis du ikke allerede bruger Kit, kan du konfigurere den fra Ping. Hvis du allerede bruger Kit, ændrer installationen af Ping dine kommunikationsindstillinger, så Ping automatisk vælges som den foretrukne kommunikationsmetode for Kit.

Konfigurer Kit fra Ping

Når du konfigurerer Kit, skal du knytte Kit til Facebook-virksomhedssiden for din butik. Du kan også knytte Kit til din Facebook-annoncekonto og oprette en målgruppe for de Facebook-annoncer, som Kit anbefaler.

Fremgangsmåde:

 1. Tryk på Kit fra startsiden i Ping.
 2. Tryk på Kom godt i gang med Kit.
 3. Hvis Facebook-virksomhedssiden for din butik er vist, skal du trykke på den. Ellers skal du trykke på Søg igen for at logge ind på Facebook, så du kan knytte din konto til Kit, og derefter skal du trykke på Facebook-virksomhedssiden for din butik.
 4. Tryk på Bekræft Facebook-side.
 5. Tryk på Tilknyt din Facebook-annoncekonto, og vælg derefter din Facebook-annoncekonto.
 6. Accepter Facebooks vilkår og betingelser.
 7. Vælg et destinationsland for at oprette en målgruppe for dine Facebook-annoncer.

Knyt Shopify Ping til en chat-app

Når du integrerer en chat-app med Shopify, kan du læse og besvare beskeder fra besøgende i din webshop ved hjælp af Ping på din iOS-enhed. Hvis du vil integrere Ping med en chat-app, skal du først installere appen i Shopify.

Du kan bruge Ping med én eller flere af følgende chat-apps:

 • Shopify – Kunderne kan starte en samtale fra alle sider i din webshop, mens de browser, og du kan læse og besvare meddelelserne i Ping.
 • Apple Business Chat – Kunderne kan starte en samtale fra din webshop via appen Beskeder, hvis de bruger en iPhone, iPad eller Mac. Du kan læse og besvare beskeder i Ping.
 • Facebook Messenger-kanal – Du kan bruge Facebook Messenger-kanalen til at give kunderne mulighed for at shoppe direkte fra beskeder og til at besvare kundernes spørgsmål.

Når du har installeret en app, som understøtter Ping, kan du knytte denne app til Ping.

Fremgangsmåde:

 1. Tryk på app-ikonet på startsiden i Shopify Ping på din iOS-enhed.

 2. Tryk på Tilføj ud for appen, du vil tilknytte. Du kan kun tilføje en app, når din Shopify-butik overholder appens specifikke krav.

Angiv åbningstiderne for din chat

Når du konfigurerer Ping med en chatapp, er der som standard ingen begrænsninger for, hvornår din butik er åben for chat. Du kan angive åbningstiderne for chatten i din butik i Pings indstillinger, så kunder, der starter en samtale med din butik, ved, hvornår de kan vente svar.

Fremgangsmåde:

 1. Tryk på tandhjulsikonet i Ping for at åbne indstillingerne.

 2. Tryk på Chattens åbningstid.

 3. Tryk på til/fra-knappen Altid tilgængelig for at deaktivere den.

 4. For hver dag, du vil ændre din tilgængelighed for, skal du trykke på dagen og derefter angive din tilgængelighed for dagen:

- Tryk på til/fra-knappen Tilgængelig for at slå tilgængeligheden for den pågældende dag til eller fra. Når til/fra-knappen er slået fra, vises din butik som ikke-tilgængelig på alle tidspunkter af den pågældende dag. - Hvis din butik er tilgængelig den pågældende dag, skal du slå til/fra-kontakten Tilgængelig hele dagen til, og ellers skal du angive de timer, hvor din butik er tilgængelig for samtaler. Tryk på Fra for at vælge et starttidspunkt for din butiks tilgængelighed, og på Til for at vælge et sluttidspunkt.

Opret automatiske hilsener

Du kan tilpasse velkomsthilsener, der sendes automatisk, når en kunde starter en samtale i din butik. På den måde ved kunderne, hvornår de kan vente svar. Du kan angive forskellige velkomsthilsener for samtaler, der startes i chatåbningstiden, og for samtaler, der startes uden for chatåbningstiden.

Fremgangsmåde:

 1. Tryk på tandhjulsikonet i Ping for at åbne indstillingerne.

 2. Tryk på Chattens åbningstid.

 3. Tilføj dine automatiske hilsener:

- Tryk på Tilgængelig besked for at tilføje en automatisk hilsen, der sendes, når en kunder starter en samtale i de tidsrum, hvor din butik er tilgængelig. - Tryk på Autosvar for at tilføje en automatisk hilsen, der sendes, når en kunde starter en samtale uden for din butiks åbningstid.

 1. Tryk på til/fra-knappen, og skriv meddelelsesteksten.

 2. Hvis du vil vende tilbage til indstillingerne for Chattens åbningstid, skal du trykke på tilbagepilen.

Opret gemte svar

Du kan oprette gemte svar i Ping, som du kan bruge til beskeder, som du ofte sender til dine kunder. Hvis kunder f.eks. ofte spørger om, hvorvidt du accepterer returneringer eller ombytninger, kan du oprette et gemt svar med et link til din butiks politikker. Når du opretter et gemt svar, kan du give det et navn, du kan bruge som en genvej til det gemte svar, når du svarer en kunde.

Fremgangsmåde:

 1. Tryk på indstillingsikonet i Ping.
 2. Tryk på Gemte svar.
 3. Tryk på Opret nyt gemt svar.
 4. Angiv navnet på dit gemte svar under Genvej. Dette er genvejen, som du angiver, år du vil bruge det gemte svar i en samtale med en kunde. Du kan kun angive ét ord for genvejen.
 5. Angiv teksten for det gemte svar under Meddelelse. Dette er meddelelsen, som kunden ser, når du bruger det gemte svar.
 6. Tryk på Gem.

Hvis du vil bruge et gemt svar, skal du angive genvejen i feltet meddelelse under en samtale, og derefter trykke på det viste svar. Du kan redigere eller føje til meddelelsen efter behov. Tryk derefter på Send.

Rediger eller slet et gemt svar

 1. Tryk på indstillingsikonet i Ping.
 2. Tryk på Gemte svar.
 3. Tryk på Administrer gemte svar.
 4. Rediger eller slet et svar: - Tryk på svaret, hvis du vil redigere det. Foretag de ønskede ændringer, og tryk derefter på Gem.
  • Swipe til venstre på svaret, hvis du vil slette det. Tryk derefter på Slet.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis