Risici

Pixels er kodestykker af JavaScript, der kører i din webshop eller betalingsprocessen i din butik for at indsamle og overføre adfærdsbestemte kundedata til markedsføring, annoncering og rapportering. Pixels og andre scripts kan være vigtige for din virksomhed, men hvis du tilføjer scripts fra tredjepart, kan det påvirke din webshops ydeevne, databeskyttelse og sikkerhed. Gennemgå altid de scripts, du føjer til din butik, for at minimere potentielle konsekvenser.

Potentielle risici

Du kan føje pixels til din webshop på to forskellige måder: App-pixels og tilpassede pixels. App-pixels tilføjes automatisk, når der installeres en app, der bruger pixels. App-pixels bruger Shopifys API'er til at indsamle kundedata fra din butik og skabe ekstra sikkerhed på grund af de indsamlede data.

Tilpassede pixels er kodestykker af JavaScript-kode, der føjes til din butik manuelt via pixelmanageren. Oprettelse af tilpassede pixels er en avanceret funktion, der kræver et forståelse af JavaScript, markedsføringsanalyse og hændelsesskema. Du kan få mere at vide i udviklerdokumentationen til pixels.

Dette er ikke en udtømmende liste over mulige risici ved pixels. Sørg altid for, at du forstår den kode, du føjer til din webshop eller betaling i din butik, eller ansæt en Shopify-ekspert til at hjælpe med at tilpasse pixels.

Risici i forbindelse med ydeevne

Pixels er scripts, der kører i baggrunden af din webshop for at spore kundehændelser. Jo flere scripts du har, jo langsommere kører din butik. Hvis scriptet er ødelagt på en eller anden måde, kan aktiviteten også køre på ubestemt tid, hvilket vil gøre dit website langsommere eller medføre, at indholdet ikke indlæses.

Risici i forbindelse med beskyttelse af persondata

Beskyttelse af brugerens data er i høj grad underlagt lovregulering, så dine kundeoplysninger er beskyttet online.Kodestykker kan bruges til at tilsidesætte kravene til kundens samtykke, hvilket overtræder Shopifys servicevilkår og kan medføre et juridisk ansvar for dig.Dette gælder især, hvis du bor i eller betjener kunder på lokationer med strenge regler om beskyttelse af persondata, som f.eks. Californien eller det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).Husk, at du er ansvarlig for at overholde den gældende lovgivning og få alle nødvendige samtykker, når du bruger pixels til at indsamle kundedata.Tal med en advokat, hvis du er i tvivl om de krav, der gælder for dig.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis