Overholdelse af CCPA og Shopify Audiences

Shopify Audiences er på nuværende tidspunkt tilgængeligt for Shopify Plus-shopejere i USA og Canada. Funktionen er udviklet, så shopejere får mulighed for at overholde gældende lovgivning om beskyttelse af persondata, f.eks. California Consumer Privacy Act (CCPA).

Du kan bruge følgende oplysninger til at opnå en bedre forståelse for dine forpligtelser i henhold til CCPA og til at overholde dem. Shopify kan ikke give dig juridisk rådgivning, hvorfor du bør kontakte en lokal advokat eller fagperson inden for databeskyttelsesområdet, hvis du har flere spørgsmål.

Politik om beskyttelse af persondata

Din politik om beskyttelse af persondata skal forklare, hvordan du bruger og videregiver persondata, herunder om du “sælger” persondata, som det er defineret i CCPA.

Shopify har en generator til politikker om beskyttelse af persondata, som opretter en skabelon til en politik om beskyttelse af persondata med eksempler, du kan redigere og tilpasse til din virksomhed. Du kan også generere politikker direkte i Shopify-administratoren.

Du kan bruge skabelonen til politik om beskyttelse af persondata til at tilføje din eksisterende politik eller til at oprette en selv. Der henvises til Shopify Audiences i følgende afsnit af skabelonen til politik om beskyttelse af persondata:

  • Adfærdsbaseret annoncering
  • Salg af personlige oplysninger

Framelding for kunder fra Shopify Audiences

Dine kunder skal kunne framelde sig “salg” af deres personlige oplysninger i din butik. Med Shopify Audiences kan du administrere kunders frameldinger manuelt eller automatisk.

Ekskluder deling af en kunde med Shopify Audiences – automatisk

Hvis du bruger Customer Privacy-appen, og en kunde framelder sig deling af sine persondata, vil frameldingen blive synkroniseret med Shopify Audiences-appen for denne shopejer. Kunden vil automatisk blive ekskluderet fra deling med Shopify Audiences.

Udeluk deling af en kunde med Shopify Audiences – manuelt

Hvis du bruger en app til beskyttelse af persondata fra tredjepart, eller hvis en kunde kontakter dig for at framelde delingen af sine persondata, skal du manuelt ekskludere kunden i Shopify Audiences-appen. En kunde, som du ekskluderer manuelt, fjernes ikke fra tidligere oprettede målgrupper. Kundens data deles dog ikke længere af din butik til fremtidige målgrupper.

Fremgangsmåde:

  1. Klik på Indstillinger > Apps- og Salgskanaler i din Shopify-administrator.
  2. Klik på Shopify Audiences på siden Apps og salgskanaler.
  3. Klik på Åbn app.
  4. Klik på Kunde – framelding.
  5. Angiv mailadressen på den kunde, du vil framelde, i Kundens mailadresse.
  6. Klik på Send.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis