Shopify Audiences – beskyttelse af persondata

Ved at aktivere Shopify Audiences acceptere du at indsende specifikke butiks- og kundedata til det målgruppenetværk, som alle deltagende Shopify-shopejere bidrager til. Data fra ordrer, der er afgivet i din butik i en løbende periode på 90 dage, bruges til at understøtte oprettelse af målgruppe. Disse kollektive data bruges til at udvikle en målgruppe med potentielle kunder (kollektivt “Målgrupper”). Ingen shopejere har adgang til persondataene eller statistikkerne for de købere, der er inkluderet i Målgrupper med undtagelse af de kundedata, som de indsender. Hvis du ikke længere vil dele disse data, kan du deaktivere datadeling.

De målgrupper, som du eksporterer fra Shopify-administratoren til en annonceplatform hos en tredjepart, som f.eks. Facebook, krypteres og overføres på sikker vis. Eksporterede Målgrupper kan ikke downloades fra Facebook. Facebook bruger de data, der overføres, til at matche med deres registreringer og sletter derefter dataene.

Det er vigtigt, at du tilføjer og viser en politik om beskyttelse af persondata i din webshop, som tydeligt angiver din brug og offentliggørelse af personlige oplysninger og rettighederne til at framelde datadeling. Hvis du har specifikke juridiske spørgsmål, skal du rådføre dig med til juridiske team eller en juridisk specialist i lovgivning omkring beskyttelse af persondata. Shopify kan ikke give juridisk rådgivning.

Få mere at vide under vilkår og betingelser for Audiences-applikationen.

Kunde – framelding

For at overholde California Consumer Privacy Act ekskluderes alle enkeltpersoner, som har frameldt deling af deres persondata med tredjeparter, fra Audiences.

Hvis du bruger Customer Privacy-appen, og en kunde framelder delingen af sine persondata, vil frameldingen blive synkroniseret med Shopify Audiences-appen for denne shopejer. Kunden vil blive ekskluderet fra nyligt oprettede Målgrupper for denne shopejer.

Udeluk en kunde manuelt fra Shopify Audiences

Hvis du bruger en app til beskyttelse af persondata fra en tredjepart, eller hvis en kunde kontakter dig for at framelde delingen af dennes persondata, skal du manuelt ekskludere kunden i Shopify Audiences-appen.

Fremgangsmåde:

  1. Gå til Apps i din Shopify-administrator.

  2. Kik på appen Shopify Audiences i afsnittet Installerede apps.

  3. Klik på Beskyttelse af medlemmers personlige oplysninger.

  4. Angiv mailadressen på den kunde, du vil framelde, i Medlemmer af målgruppe – mail.

  5. Klik på Send.

En kunde, som du ekskluderer manuelt, fjernes ikke fra Målgrupper, der allerede er blevet oprettet, men vedkommendes data deles ikke længere med og inkluderes ikke længere i nye Målgrupper.

Deaktiver datadeling

Du kan deaktivere datadeling i Shopify Audiences-appen.

Fremgangsmåde:

  1. Gå til Apps i din Shopify-administrator.

  2. Kik på appen Shopify Audiences i afsnittet Installerede apps.

  3. Klik på Indstillinger.

  4. Klik på Slå fra i afsnittet Indsendelse af data.

Aktivér datadeling igen, hvis du vil fortsætte med at oprette og eksportere nye Målgrupper.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis