Brug af målgrupper fra Shopify Audiences

Når du har opsat Shopify Audiences-appen og oprettet forbindelse til en annonceplatform, oprettes og eksporteres målgrupper automatisk til din annoncekonto. Shopify Audiences-appen opretter og eksporterer flere objektivbaserede typer målgrupper, som du kan bruge til dine annoncekampagner.

Sådan oprettes målgrupper af Shopify Audiences-appen

Shopify Audiences-appen bruger algoritmer( baseret på data og attributter fra din butik) til at oprette en liste over potentielle kunder, også kaldet en “målgruppe”. Målgrupper indeholder potentielle kunder, baseret på deres sandsynlighed for at foretage et køb fra din butik.

Brug af målgruppe til annoncekampagner

Hvis du vil bruge en målgruppe til en annoncekampagne, skal du vælge den som mål, når du opretter en kampagne på din annonceplatform. Hvis du vil anvende filtre på målgruppen, kan du filtrere dem på annonceplatformen.

Du kan bruge målgrupper til annoncekampagner på følgende platforme:

  • Facebook og Instagram
  • Google Search, Google Shopping, Gmail, YouTube og Google Displaynetværket
  • Pinterest

Få mere at vide om, hvordan du opretter annoncekampagner ved hjælp af målgrupper i dokumentationen til annonceplatformene:

Opdateringer af oprettede målgrupper

Hvis en målgruppe bruges i en aktiv kampagne, opdateres listen med potentielle kunder automatisk hver 7. dag for at sikre den bedste annonceresultater. Perioden på syv dage begynder den dag, hvor målgruppen senest blev opdateret. Dine kampagner påvirkes ikke, når opdateringerne udføres.

Hvis en målgruppe ikke bruges i en aktiv annoncekampagne, foretages der ingen opdateringer af listen. Hvis du begynder at bruge en målgruppe til en aktiv kampagne mere end 7 dage efter, den senest blev opdateret, opdateres listen inden for 24 timer, og en ny 7-dages opdateringsperiode begynder.

Typer af målgrupper

Shopify Audiences-appen genererer følgende typer af målgruppelister:

Højere købshensigt, lavere rækkevidde-målgrupper

Målgruppe med høj hensigt og lavere rækkevidde indeholder en liste over de højest rangerede potentielle kunder, og den er beregnet til at blive brugt i annoncekampagner til markedsføring på bunden af tragten.

Medium købshensigt, medium rækkevidde-målgrupper

Medium købshensigt, medium rækkevidde-målgruppen indeholder en større liste over potentielle kunder for udvidet rækkevidde og er beregnet til at blive brugt til annoncekampagner med markedsføring i midten af købstragten.

Lavere købshensigt, større rækkevidde-målgrupper

Lavere købshensigt, større rækkevidde-målgruppen indeholder en stor liste over potentielle kunder og er beregnet til at blive brugt til annoncekampagner med markedsføring i toppen af købstragten. Annonceplatforme opretter en målgruppe baseret på målgruppen Højere købshensigt, lavere rækkevidde.

Lavere købshensigt, større rækkevidde-målgrupper til Facebook-annoncer

Lavere købshensigt, højere rækkevidde-målgruppen til Facebook-annoncer er en kopimålgruppe, som oprettes af Facebook baseret på Højere købshensigt, lavere rækkevidde-målgruppen. Shopify Audiences-appen har ikke adgang til identiteterne på potentielle kunder i kopimålgruppen.

Shopify Audiences opretter en Facebook-kopimålgruppe med følgende egenskaber:

  • Målgruppen omfatter 3 % af Facebook-brugerne i USA og Canada.
  • Målgruppen har en estimeret størrelse på 9,1 millioner.

Lavere købshensigt, større rækkevidde-målgrupper til Google Ads

Den målgruppe med lavere hensigt og høj rækkevidde for Google Ads er en lignende segmentmålgruppe, som Google opretter med målgruppen høj hensigt og lavere som kilde. Shopify Audiences-appen har ikke adgang til potentielle kunders identitet på den lignende segmentmålgruppe.

Google opretter automatisk det tilsvarende segment med alle tilgængelige områder, når Højere købshensigt, lavere rækkevidde-målgruppen eksporteres til din Google Ads-konto. Du kan anvende begrænsninger for geoplacering, når du opretter din annoncekampagne, hvis du vil have et estimat af målgruppestørrelsen for de ønskede lokationer.

Lavere købshensigt, større rækkevidde-målgrupper til Pinterest-annoncer

Målgruppen Lavere købshensigt, højere rækkevidde til Pinterest-annoncer er en simuleret målgruppe, som oprettes af Pinterest baseret på målgruppen Højere købshensigt, lavere rækkevidde. Shopify Audiences-appen har ikke adgang til identiteterne på potentielle kunder i den simulerede målgruppe.

Samme adfærd-målgrupper i Pinterest kan hjælpe dig med at finde nye kunder baseret på kildemålgruppen. Shopify Audiences opretter automatisk en Samme adfærd-målgruppe for Pinterest, som indeholder 10 % af Pinterest-brugere bosiddende i USA.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis