Benchmarks i rapporter

Du kan sammenligne din butiks data med benchmarks for specifikke parametre i Rapporter. Benchmarksammenligninger vises kun i datadiagrammer; de er ikke tilgængelige i datatabellerne.

Trin:

  1. Åbn en rapport med en benchmark.
  2. Klik på menuen Sammenlign.
  3. Vælg benchmarks

Hvilke benchmarks er til rådighed?

Benchmarkdata er tilgængelige for følgende parametre:

Rapporter og parametre med tilgængelige benchmarks
Metrisk Benchmarkdata tilgængelige i følgende rapport Abonnementsadgang
Webshopkonvertering Konverteringer i webshop over tid Basisabonnement og derover
Gennemsnitlig ordreværdi Gennemsnitlig ordreværdi over tid Shopify-abonnement og derover
Kundefastholdelsesfrekvens Kohorteanalyserapport Shopify-abonnement og derover
Tid til klargøring Klargørings-, afsendelses- og leveringstider Shopify-abonnement og derover
Tid til afsendelse Klargørings-, afsendelses- og leveringstider Shopify-abonnement og derover
Tid til levering Klargørings-, afsendelses- og leveringstider Shopify-abonnement og derover

For hvert benchmarkparameter kan du se tre tal, der sammenligner din butik med butikker som din. Disse tal er: middelværdi, 25. percentil og 75. percentil. Disse værdier er tilgængelige på et dagligt tidspunkt og er kun tilgængelige på det samlede niveau (dvs. din overordnede webshopkonvertering er tilgængelig, men ikke konvertering pr. kanal eller en anden dimension); kundefastholdelsesfrekvensen er en undtagelse, da den er tilgængelig på ugentlige, månedlige og kvartalsmæssige tidspunkter.

Almindelige termer:

Rapporter og parametre med tilgængelige benchmarks
Vilkår Definition
Middelværdi Den værdi, der repræsenterer midtpunktet af butikker, der ligner din (dvs. 50 % af butikkerne har en højere værdi, og 50 % har en lavere værdi end middelværdien).
25. percentil Den værdi, der repræsenterer den 25. percentil af butikker, der ligner din (dvs. 75 % af butikkerne har en højere værdi).
75. percentil Den værdi, der repræsenterer den 75. percentil af butikker, der ligner din (dvs. 25 % af butikkerne har en højere værdi).

Hvordan beregnes benchmarks?

Benchmarks er oprettet ud fra kohorter af butikker, der ligner din. Der tages følgende faktorer i betragtning ved definition af ligheden:

  1. Ordremængde;
  2. Land for primært marked
  3. Kategorierne for de produkter, der er solgt i de seneste 30 dage.

Hvem kvalificerer sig til benchmarks?

Hvis følgende betingelser er opfyldt, vil du se benchmarkparametrene for din butik:

  1. Du har solgt mindst 1 produkt inden for de seneste 30 dage med en tildelt produktkategori (produktkategorien bruges som et input til at bestemme din benchmarkkohorte).
  2. Der er nok lignende butikker i din benchmarkkohorte til at give en relevant benchmark. Du får muligvis ikke vist en benchmark, hvis der ikke er et tilstrækkeligt antal butikker, der ligner din (afgøres af antallet af ordrer og landet for din virksomheds primære marked).

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis