Analytics

Du kan finde vigtige data om salg, ordrer og besøgende i webshoppen på siden Analytics. Du kan bruge siden Analytics til at fastslå din butiks effektivitet på tværs af alle dine salgskanaler – og for alle datointervaller.

På siden Analytics kan du f.eks. udføre følgende aktiviteter:

 • Tjekke værdien af dine seneste salg og sammenligne dem med en tidligere periode
 • Sammenligne, hvor godt dine salgskanaler klarer sig
 • Spore din gennemsnitlige ordreværdi
 • Se, hvor dine besøgende kommer fra – efter område eller SoMe-kilde
 • Overvåg tendenserne over tid

Analyseoversigt

Dashboardet præsenterer de mest betydningsfulde parametre, som giver dig en forståelse af, hvordan din butik performer og hvordan dine kunder agerer. Parametrene bliver vist både i numerisk format og som grafer, alt efter relevans. Den procentvise ændring fra det tidligere tidsinterval kan derudover også vises for alle parametre.

Fremgangsmåde:

Sådan tilpasser du din analyseoversigt

Du kan kun tilpasse dit kontrolpanel fra en computer. Ændringer af kontrolpanelet vises dog både på computer- og mobilenheder.

Klik på Tilpas for at redigere de parametre, der vises i kontrolpanelet. De parametre, der kan føjes til kontrolpanelet, vises i sidebjælken Parameter-bibliotek.

Du kan foretage følgende tilpasninger af kontrolpanelet:

 • Fjern en parameter fra kontrolpanelet ved at klikke på ud for den parameter, du vil fjerne.
 • Føj en parameter til kontrolpanelet ved at udføre en af følgende handlinger:

  • Træk og slip parameteren til kontrolpanelet fra sidebjælken.
  • Hold markøren over den parameter, du vil tilføje i sidebjælken, og klik derefter på ⊕ Føj til kontrolpanel.
 • Flyt en parameter ved at klikke på ⠿ og derefter trække og slippe parameteren til den ønskede placering i kontrolpanelet.

 • Fortryd alle layoutændringer, og gendan dine parametre til standardvisningen ved at klikke på ikonet Fortryd i sidebjælken Parameter-bibliotek.

Klik på Gem for at bekræfte dine ændringer.

Parameter-bibliotek

Biblioteket med parametre indeholder en liste over alle de tilgængelige parametre, der kan inkluderes i dit Analytics-kontrolpanel . Visningsformatet for parameteret (f.eks. søjlediagram, linjediagram, liste) er angivet med ikonet ud for hvert parameter i biblioteket. Du kan føje et vilkårligt antal tilgængelige parametre til dit kontrolpanel, men alle parametre kan kun inkluderes én gang.

Selvom næsten alle disse parametre har tilsvarende rapporter, kan du navigere til ved at klikke på ikonet Vis rapport, men der er mange rapporter, som ikke har et tilsvarende parameter, der kan føjes til kontrolpanelet. Nogle parametre svarer til den samme rapport, og forskellen mellem parametrene er baseret på den måde, som dataene vises på i kontrolpanelet. For eksempel svarer topmedarbejderne og Detailsalg pr. medarbejder ved register-parametrene begge til rapporten Detailsalg pr. medarbejder, men parametrene for de bedste medarbejdere viser antallet af ordrer pr. medarbejder, og detailsalg pr. medarbejder ved register viser den samlede værdi af salg pr. medarbejder.

Parametrene for hver af følgende kategorier kan vises i kontrolpanelet til Analyser :

Salg

Salgsparametre giver indblik i dine kunders ordrer og værdien af de købte produkter. Få mere at vide om salgsrapporter.

Tabel over salgsparametre og deres definitioner.
Metrisk Vises i standardvisningen Oplysninger vises for datointervallet
Gennemsnitlig ordreværdi Ja

Viser gennemsnitsværdien af alle ordrer ( eksklusiv gavekort), divideret med det totale antal ordrer, som indeholdt mindst ét produkt ud over et gavekort. Ordreværdien omfatter ikke justeringer efter ordrer, såsom redigeringer, ombytninger eller returneringer samt skatter, told, levering og rabatter.

Denne værdi kan give dig en fornemmelse af, hvor mange penge kunder typisk bruger i din butik, og den kan hjælpe dig med at træffe velfunderede beslutninger vedrørende din prispolitik.

Gennemsnitligt antal bestilte enheder Nej Viser det gennemsnitlige antal enheder, som kunden typisk køber i en enkelt ordre.
Bruttoomsætning Nej

Viser den samlede værdi af alle købte varer før gebyrer eller andre justeringer som skatter, levering, rabatter, returneringer eller gebyrer. Omfatter alle salgskanaler.

Produktvarianter efter bruttoomsætning Nej Viser en liste over produktvarianter sorteret efter bruttoomsætningen. Inkluderer alle salgskanaler.
Detailsalg efter POS-lokation Ja

Viser antallet af salg, der stammede fra hver POS-lokation, når du har mindst én aktiv POS-lokation.

Detailsalg pr. medarbejder ved kassen Ja

Viser antallet af POS-salg, der blev håndteret af hver medarbejder, når du har mindst én aktiv POS-lokation.

Salg efter faktureringslokation Nej Viser antallet af salg efter dine kunders faktureringsland/-område, der er knyttet til flest salg i din webshop.
Salg efter kanal Ja

Viser den samlede værdi af salg knyttet til hver af dine aktive salgskanaler.

Salg efter trafikkilde Ja

Viser det samlede salg, der er kommet fra hver enkelt trafikkilde. De mest almindelige trafikkilder er søgemaskiner, direkte besøg, sociale medier og e-mail.

Salg efter variant-SKU Nej Viser nettoomsætningen for de mest populære produktvarianter, herunder navnet på varianten og SKU'en.
Mest populære produktvarianter efter solgte enheder Nej

Viser de mest populære produktvarianter og SKU'er fra din butik.

Mest populære produkter Ja Viser de bedst sælgende produkter med flest solgte individuelle enheder. Inkluderer alle salgskanaler. Dette er nyttigt at vide til brug for markedsføring og lager. Du kan også anbefale disse produkter til nye kunder eller henvise til dem i kampagner på sociale medier.
Bedste medarbejdere Nej Viser det samlede antal POS-ordrer, der er knyttet til hver enkelt detailmedarbejder.
Salg i alt Ja

Viser salgsbeløbene, opdelt efter salgskanal. Det samlede salg er lig med bruttoomsætning - rabatter - returneringer + levering + skatter + gebyrer.

Opdeling af salg i alt Nej Viser salgsbeløbene adskilt i bruttoomsætningen, rabatter, returneringer, levering, skatter og told og værdier for salg i alt.

Erhvervelse

Anskaffelsesparametre viser oplysninger om, hvordan besøgende kommer til din webshop. Få mere at vide om anskaffelsesrapporter.

Tabel over parametre for erhvervelse og deres definitioner.
Metrisk Vises i standardvisningen Oplysninger vises for datointervallet
Webshopsessioner Ja

Viser antallet af sessioner på din online butik. Denne metrik er kun relevant for din Online Butik kanal.

Tallet henviser til antallet af forskellige sessioner, der er opstået på din online butik, indenfor det angivne tidsinterval. Antallet af besøgende vises også. En unik besøgende kan muligvis have mere end én session.

Eksempel: John besøgte din webshop én gang, Jane besøgte den to gange, og Jenna besøgte den tre gange. Antallet af sessioner er seks, og antallet af besøgende er tre.

For mange webshops kan antallet af sessioner stige eller falde i weekender og helligdage og på dage, hvor der vises reklamer eller gennemføres markedsføringskampagner.

Sessioner efter enhedstype Ja

Viser antallet af sessioner på din online butik og hvilken type enhed, der blev brugt til at få adgang til din butik. De mest almindelige enhedstyper er mobil, dektop og tablet. Denne metrik er kun relevant for din Online Butik kanal

Sessioner efter lokation Ja

Viser antallet af sessioner på din online butik, opdelt efter land. Denne metrik er kun relevant for din Online Butik kanal.

Sessioner fra social kilde Ja

Viser antallet af sessioner på din webshop, der stammer fra sociale medier som Facebook, Instagram, YouTube eller Twitter. Disse data kan hjælpe dig med at målrette dine markedsføringsindsatser. Denne metrik er kun relevant for din Online Butik kanal.

Sessioner efter trafikkilde Ja

Viser antallet af sessioner i din webshop baseret på, hvordan de besøgende har fået adgang til din butik.

Der vises en session, f.eks. når en person søger eller indtaster din butiks webadresse direkte. De mest almindelige trafikkilder er søgning, direkte, sociale medier og mail. Trafikkilden kan ikke altid bestemmes, så en ukendt trafikkilde er også almindelig. Denne parameter gælder kun for din webshopkanal.

Mest populære landingssider efter sessioner Ja

Viser de præcise sider, hvor dine kunder påbegyndte deres sessioner i din online butik. Du kan udnytte disse data til at justere tekstindholdet og fremhæve bestemte opfordringer til handling på disse sider. Det gør du for at styrke og optimere det første indtryk, dine kunder får, når de besøger din hjemmeside. Denne metrik er kun relevant for din Online Butik kanal.

En landingsside bestemmes af webadressen for den første side, der vises i en unik session. En session afsluttes efter 30 minutter uden aktivitet fra en besøgende og ved midnat UTC.

Mest populære henvisere efter sessioner Ja

Viser antallet af sessioner på din online butik, der kom direkte fra andre hjemmesider. De fem mest besøgte websites er vist. Denne metrik er kun relevant for din Online Butik kanal.

Følgende typer af henvisningskilder er ikke inkluderet:

 • Direkte: Kunden har indtastet webadressen til din butik i sin browser.
 • Søgning: Kunden har klikket på din butik fra en søgemaskines resultatside.
 • Mail: Kunden har klikket på et link til din butik i en mail.
 • Sociale medier: Kunden har klikket på et link på sociale medier.
I modsætning til andre parametre har mest populære henvisninger efter sessioner ikke en tilknyttet rapport, der viser de samme oplysninger som dette parameter.
Besøgende Nej Viser trafikmængden i din webshop over tid. Dataene er baseret på en besøgendes cookies.

Ordrer

Ordreparametre giver dig indblik i antallet af ordrer, opfyldelser og returneringer. Få mere at vide om ordrerapporter.

Tabel over ordremålinger og deres definitioner.
Metrisk Vises i standardvisningen Oplysninger vises for datointervallet
Leverede ordrer over tid Nej Viser det akkumulerede antal ordrer, der er blevet leveret (sammenlignet med historiske tendenser).
Klargjorte ordrer over tid Ja Viser det samlede antal ordrer, der er markeret som klargjort, sammenlignet med historiske tendenser.
Bestilte varer over tid Nej Viser det samlede antal varer, der blev bestilt i den valgte periode.
Returhyppighed Nej

Viser procentdelen af returvarer for din butik, ud af alle bestilte varer, inden for det valgte datointerval.

Returneringer Nej

Viser det samlede antal returnerede varer i den valgte tidsperiode.

Salg efter social mediekilde Ja

Viser det samlede salg, der er kommet fra sociale medier, som f.eks. Facebook og YouTube. Disse data kan hjælpe dig med at målrette dine markedsføringsindsatser.

Tid til klargøring Nej Viser den gennemsnitlige tid fra det tidspunkt, hvor en ordre afgivet, til den markeres som opfyldt, sammenlignet med historiske tendenser.
Mest returnerede produkter Nej

Viser produkter, der har et højere antal returneringer.

Ordrer i alt Ja

Viser antallet af ordrer, der er afgivet på tværs af alle salgskanaler over tid.

Finans

Parametre for finans giver dig indblik i de værdier, der er knyttet til returnerede varer. Få mere at vide om finansrapporter.

Tabel over økonomiske målinger og deres definitioner.
Metrisk Vises i standardvisningen Oplysninger vises for datointervallet
Nettoværdi for returneringer Nej Viser nettoværdien af returnerede varer over tid.
Returneringsværdi i alt Nej Viser den samlede returnerede værdi af omkostninger over tid. Denne værdi omfatter værdien af omkostninger og skatter på returneret levering.

Adfærd

Parametre for adfærd hjælper dig med at forstå shoppingtendenser, når besøgende kommer til dit website, herunder oplysninger om konvertering. Få mere at vide om rapporter over adfærd.

Tabel over adfærdsmålinger og deres definitioner.
Metrisk Vises i standardvisningen Oplysninger vises for datointervallet
Afvisningsprocent Nej Viser den procentdel af webshopsessioner, som den besøgende forlader uden at gøre noget.
Betalingskonvertering Nej Viser procentdelen af sessioner, der er resulteret i afgivet ordrer, ud af de samlede sessioner, der er nået til betaling.
Webshoppens konverteringsrate Ja

Viser procentdelen af sessioner, der fører til en ordre. Denne parameter er kun relevant for din Online Butik kanal.

Shoppere skal lægge produkter i deres online indkøbskurv og derefter gå til betalingssiden, før de kan købe et produkt. Det kaldes almindeligvis for konverteringstragten, og det er normalt at se et fald fra ét trin til det næste:

 • Lagt i indkøbskurv: Antallet og procentdelen af sessioner, hvor shoppere har lagt én eller flere varer i deres indkøbskurv.

  Dette beløb er normalt mindre end det samlede antal shoppere, fordi nogle shoppere ser på produkterne i en butik uden at lægge nogen produkter i deres indkøbskurv.

 • Nået til betaling: Antallet og procentdelen af sessioner, hvor shoppere lagde én eller flere varer i deres indkøbskurv, fortsatte til betalingsprocessen og udførte en handling (f.eks. et tryk på en tast eller et klik med en mus).

  Dette beløb er normalt mindre end det beløb, der er lagt i indkøbskurven, fordi nogle shoppere lægger produkter i deres indkøbskurv, men ikke går til betaling eller ikke sender deres kontaktoplysninger.

 • Konverterede sessioner: Antallet og procentdelen af sessioner, hvor shoppere lagde én eller flere varer i deres indkøbskurv, fortsatte til betaling og derefter købte varerne.

  Dette antal svarer muligvis ikke til dit ordreantal, fordi shoppere kan afgive flere ordrer i en enkelt session.

  Dette antal er normalt mindre end antallet i Nået til betaling, fordi nogle shoppere forlader betalingsprocessen, uden at de køber noget. Få mere at vide under emnet, der handler om forladte betalinger.

Konvertering ved søgning i webshop Nej

Viser procentdelen af webshopsøgninger, der resulterede i ordrer, ud af det samlede antal webshopsøgninger.

Mest søgte i webshops Nej

Viser de mest populære søgeord, som dine kunder bruger til at søge efter produkter.

Kunder

Kundeparametre giver dig indblik i første gang og tilbagevendende kunder, der foretager køb i din butik. Få mere at vide om kunderapporter.

Metrisk Vises i standardvisningen Oplysninger vises for datointervallet
Analyse af kundekohorte Ja

Viser procentdelen af kundegrupper, der vendte tilbage til din butik og foretog gentagne køb. Disse kohorter er grupperet efter deres første købsdato.

Kundesalg over tid Nej Viser det samlede salg i webshopken, opdelt mellem første gang og tilbagevendende kunder.
Kunder over tid (førstegangs vs. tilbagevendende) Ja Viser det samlede antal kunder, som har foretaget et køb i din webshop, fordelt mellem første gang og tilbagevendende kunder.
Hyppighed af tilbagevendende kunder Ja

Viser procentdelen af dine kunder, der har placeret mere end én ordre i din butik. Raten beregnes som tilbagevendende kunder divideret med det samlede antal kunder. Denne rate kan hjælpe dig med at afgøre, hvor robust din etablerede kundebase er.

Lager

Lagerparametre hjælper dig med at få en bedre oversigt over, hvornår du skal genopfylde, og hvilke produkter du sælger hurtigere. Få mere at vide om lagerrapporter.

Metrisk Vises i standardvisningen Oplysninger vises for datointervallet
ABC-produktanalyse Nej Viser en liste over produktvarianter og bedømmer dem som A-, B- eller C-kvalitet ud fra den procentdel af din indtægt, disse produkter har stået for i de seneste 28 dage. Perioden kan ikke justeres.

Få mere at vide om brug af din ABC-lageranalyse.
Produkter efter resterende lagerdage Nej Viser det anslåede antal dage, som din aktuelle lagerbeholdning forventes at vare, baseret på din butiks salgsrate i de seneste 28 dage. Tidsrummet kan ikke justeres.
Produkter efter salgsprocent Ja Viser den procentdel af det samlede lager, der er solgt i det valgte tidsrum. Salgsprocenten beregnes som den samlede mængde solgte varer / (den samlede mængde solgte varer + den samlede mængde varer, der stadig er på lager).

Markedsføring

Markedsføringsparametre giver dig indblik i, hvor effektive dine markedsføringsstrategier er i forhold til sessioner og salg. Få mere at vide om markedsføringsrapporter.

Metrisk Vises i standardvisningen Oplysninger vises for datointervallet
Salg, som tilskrives markedsføring Ja Viser den samlede salgsværdi, der genereres af trafik, som kan knyttes til dine markedsføringstiltag. Dette omfatter markedsføringskampagner og aktiviteter, der administreres via afsnittet Markedsføring i din Shopify-administrator og eksterne metoder, som bruger UTM-parametre (Urchin Tracking Module).
Sessioner, der er tilskrevet markedsføringskampagner Nej Viser det samlede antal sessioner, der genereres af trafik, som kan knyttes til dine markedsføringstiltag. Dette omfatter markedsføringskampagner og aktiviteter, der administreres via afsnittet Markedsføring i din Shopify-administrator og eksterne metoder, som bruger UTM-parametre (Urchin Tracking Module).

Data i kontrolpanelet

Når du åbner siden Analytics, er dataene ajourført inden for cirka et minut. Du kan genåbne kontrolpanelet eller opdatere browsersiden for at få vist nyere data. Du kan også aktivere Automatisk opdatering, som opdaterer kontrolpanelet hver 60. sekund.

De daglige data på siden Analytics kan blive opdateret inden for en 48-timers periode efter deres oprindelige behandling og udgivelse. Dine rapporter Sessioner over tid og Konverteringer i webshop over tid kan f.eks. blive opdateret, fordi dine trafikdata beregnes inden for et minut, og uønsket bottrafik kan blive inkluderet i dataene. Der udføres tests for at registrere denne type trafik, og der kan gå op til 48 timer, før de er fuldført. Hvis disse tests finder uønsket trafik, fjernes de uønskede data fra dine rapporter.

Hvis du ikke bruger Webshopkanalen, vil de parametre, der er relateret til dine webshopsessioner, ikke blive vist. På samme måde vises parametrene for Point of Sale-kanalen heller ikke, hvis du ikke bruger den.

Dataene i kontrolpanelet kan afvige lidt fra de data, der er indsamlet af analyse- og rapporteringsværktøjer og -tjenester fra andre virksomheder. Du kan få flere oplysninger om, hvorfor dataene kan variere, i Uoverensstemmelser i rapport.

Sessioner og besøgende

Antallet af sessioner og antallet af besøgende er baseret på cookies. Cookies er små filer, som gemmes på en kundes enhed, f.eks. en computer eller smartphone, når kunden besøger din webshop. Én cookie identificerer enheden (den besøgende). En anden cookie sporer sessionens længde.

En session afsluttes efter 30 minutter uden aktivitet og ved midnat UTC. Da den samme besøgende kan have flere sessioner, er antallet af sessioner normalt højere end antallet af besøgende.

Eksempel: En kunde ser på produkter i din butik i 20 minutter og vender derefter tilbage til din butik to timer senere og ser på produkter i yderligere 10 minutter. Der rapporteres 2 sessioner og 1 besøgende. Hvis shopperen i stedet ser på din butik i fem minutter, forlader butikken og vender tilbage 10 minutter senere, rapporteres der 1 session og 1 besøgende.

Hvis du vil se din webshop uden at det tæller som en session i dine rapporter over erhvervelse, skal du åbne din butik ved at klikke på øjeikonet i Shopify-administratoren fra en computer. Alle andre fremgangsmetoder til visning af din webshop på en computer tæller som en session i dine rapporter.

Hvis du ser din webshop fra Shopify-appen på iPhone eller Android, tæller dette som en session i dine anskaffelsesrapporter.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis