Kunderapporter

Hvis din butik er på Shopify-, Advanced Shopify- eller Shopify plus-abonnementet, har du adgang til detaljerede rapporter om dine kunder. Med følgende rapporter kan du få nyttige indblik i dine kunder, herunder deres gennemsnitlig ordreantal, gennemsnitlige ordretotaler og forventet købsværdi:

 • Kunder over tid
 • Omsætning for førstegangskunder vs. tilbagevendende kunder
 • Kunder efter lokation
 • Tilbagevendende kunder
 • Engangskunder

Hvis din butik har Advanced Shopify-abonnementet eller Shopify Plus-abonnementet, har du også adgang til følgende rapporter:

 • Kunder i risikogruppen
 • Loyale kunder

På grund af den måde, som kunderapporterne genereres på, vil de muligvis ikke vise al aktivitet i din butik fra de seneste 12 timer. Når du åbner rapporten Omsætning for førstegangskunder vs. tilbagevendende kunder, er dataene dog opdaterede helt indtil de seneste få sekunder. Du kan genåbne eller opdatere rapporten for at få vist nyere data.

Kunderapporterne er begrænset til 250.000 kunder. Hvis du har brug for at få adgang til kundedata for mere end 250.000 kunder, kan du opsætte og bruge Google Analytics. Du kan få mere at vide ved at gå til Arbejde med Google Analytics. Du kan dog eksportere alle dine kunder fra siden Kunder i din Shopify-administrator.

Dataene i kunderapporter er baseret på hele ordrehistorikken for de nye kunder i rapporten, og ikke kun de ordrer, der er afgivet i den valgte periode. Hvis du f.eks. får vist en rapport for november, vises en ny kunde fra denne måned stadig som en tilbagevendende kunde, selvom kunden først har foretaget sit andet køb i december.

Se dine kunderapporter

Fremgangsmåde:

 1. I afsnittet Kunder skal du klikke på den rapport, som du vil have vist.

Kunder over tid

Rapporten Kunder over tid viser, hvor mange kunder der har afgivet ordrer i din butik.

Du kan vælge en tidsenhed i rullemenuen Gruppér efter for at styre, hvordan dataene grupperes.

Rapporttabellen viser to rækker for hver tidsenhed, når der er begge typer af kunder: En for førstegangskunder, og en for tilbagevendende kunder. En førstegangskunde er en kunde, der har afgivet sin første ordre i din butik. En tilbagevendende kunde er en kunde, der har afgivet en ordre, og hvis ordrehistorik allerede indeholder mindst én ordre.

For hver tidsenhed kan du se følgende data:

 • Antallet af nye kunder (førstegangskunder), som har afgivet en ordre i løbet af denne periode. En sådan gruppe af kunder kaldes ofte en ny kohorte af kunder.
 • Antallet af tilbagevendende kunder, som har afgivet en ordre i løbet af denne periode.

Omsætning for førstegangskunder vs. tilbagevendende kunder

Rapporten Omsætning for førstegangskunder vs. tilbagevendende kunder viser værdien af ordrer, der afgives af førstegangskunder og tilbagevendende kunder.

Du kan klikke på Gruppér efter for at vælge den tidsenhed, som du vil have vist det samlede salg med i grafen: time, dag, uge, måned, kvartal, år, tid på døgnet, ugedag eller måned på året. Tidsenheden angiver, hvordan det samlede salg er grupperet.

Rapporttabellen viser to rækker for hver tidsenhed, når der er begge typer af kunder: En for førstegangskunder, og en for tilbagevendende kunder. En førstegangskunde er en kunde, der har afgivet sin første ordre i din butik. En tilbagevendende kunde er en kunde, der har afgivet en ordre, og hvis ordrehistorik allerede indeholder mindst én ordre.

For hver tidsenhed kan du se følgende data:

 • Det antal ordrer, der er afgivet af hver kundegruppe
 • Værdien af ordrer (samlet salg), som hver kundegruppe har afgivet.

Kunder efter lokation

Rapporten Kunder efter lokation viser data for nye kunder organiseret efter geografisk lokation. Nye kunder er organiseret efter den geografiske lokation i deres standardadresse i din Shopify-administrator.

For hvert geografiske område får du vist følgende:

 • Antallet af nye kunder, som har afgivet deres første ordre inden for den valgte periode
 • Det samlede antal ordrer, som disse kunder har afgivet siden deres første ordre
 • Det samlede beløb, der er brugt, inklusive skatter, rabatter, leveringsomkostninger og eventuelle refusioner

Totalerne Ordrer til dato og Brugt i alt til dato er baseret på hele ordrehistorikken for de nye kunder i rapporten, og ikke kun de ordrer, der er afgivet i den valgte periode.

Tilbagevendende kunder

Rapporten Tilbagevendende kunder viser data om alle dine kunder, hvis ordrehistorik indeholder mindst to ordrer.

Du kan se følgende oplysninger for hver enkelt kunde:

 • Deres navn
 • Deres mailadresse
 • Hvorvidt de accepterede at modtage markedsføring, da de afgav deres seneste ordre
 • Datoen for deres første ordre
 • Datoen for deres seneste ordre
 • Det antal ordrer, de har afgivet
 • Deres gennemsnitlige ordreværdi
 • Det samlede beløb, der er brugt, inklusive skatter, rabatter, leveringsomkostninger og eventuelle refusioner

Engangskunder

Rapporten Engangskunder viser data om alle dine kunder, hvis ordrehistorik kun omfatter én ordre.

Du kan se følgende oplysninger for hver enkelt kunde:

 • Deres navn
 • Deres mailadresse
 • Hvorvidt de accepterede at modtage markedsføring, da de afgav deres seneste ordre
 • Datoen for deres første ordre.
 • Det antal ordrer, de har afgivet, som er 1
 • Værdien af deres ordre, inklusive skatter, rabatter, leveringsomkostninger og eventuelle refusioner.

Kunder i risikogruppen

Du har kun adgang til rapporten i Kunder i risikogruppen, hvis din butik har et Advanced Shopify- eller Shopify Plus-abonnement.

Rapporten Kunder i risikogruppen viser data om alle dine tilbagevendende kunder, som er i risikogruppen.

En kunde er i risikogruppen, hvis det skønnes, at der er en middelstor sandsynlighed for, at kunden vender tilbage for at afgive en ordre i din butik, men den pågældende kunde ikke har afgivet en ordre i et stykke tid.

Shopify bruger en model for maskinel indlæring til at afgøre sandsynligheden for, at en kunde vil vende tilbage og købe en vare inden for 90 dage.

Når du ved, hvilke af dine kunder der er i risikogruppen, kan du skræddersy dine markedsføringsaktiviteter. Du kan f.eks. tilbyde kunderne i risikogruppen en rabat for at opmuntre dem til at købe varer hos dig igen.

I rapporten kan du se følgende oplysninger for hver enkelt kunde:

 • Deres navn
 • Deres mailadresse
 • Hvorvidt de accepterede at modtage markedsføring, da de afgav deres seneste ordre
 • Datoen for deres første ordre
 • Datoen for deres seneste ordre.
 • Det antal ordrer, de har afgivet
 • Deres gennemsnitlige ordreværdi
 • Det samlede beløb, der er brugt, inklusive skatter, rabatter, leveringsomkostninger og eventuelle refusioner

Loyale kunder

Du har kun adgang til rapporten Loyale kunder, hvis din butik har et Advanced Shopify- eller Shopify Plus-abonnement.

Rapporten Loyale kunder viser data om de af dine tilbagevendende kunder, som er loyale.

En kunde er loyal, hvis det skønnes, at der er stor sandsynlighed for, at kunden vender tilbage for at afgive en ordre i din butik, og den pågældende kunde har afgivet flere ordrer end den gennemsnitlige kunde. Det kan være nyttig viden i forbindelse med dine markedsføringstiltag. Det kan f.eks. være effektivt at markedsføre dine produkter med høj overskudsmargin over for dine loyale kunder.

Du kan se følgende oplysninger for hver enkelt kunde:

 • Deres navn
 • Deres mailadresse
 • Hvorvidt de accepterede at modtage markedsføring, da de afgav deres seneste ordre
 • Datoen for deres første ordre
 • Datoen for deres seneste ordre.
 • Det antal ordrer, de har afgivet
 • Deres gennemsnitlige ordreværdi
 • Det samlede beløb, der er brugt, inklusive skatter, rabatter, leveringsomkostninger og eventuelle refusioner

Tilpas dine kunderapporter

Hvis din butik har et Advanced Shopify- eller Shopify Plus-abonnement, kan du bruge filtrerings- og redigeringsfunktionerne til at tilpasse rapporterne om dine kunder.

Følgende er et eksempel på nogle af de filtre og kolonner, der er tilgængelige, hvor det er relevant.

Filtre til rapporterne Kunder

Kunde

 • Kundens mailadresse – den mailadresse, der er knyttet til en kunde.
 • Kundenavn – kundens for- og efternavn.

Kundeattributter

 • Accepterer markedsføring – om kunder accepterede at modtage markedsføring, da de afgav deres seneste ordre.
 • Er engangskunder – kunder, hvis ordrehistorik kun omfatter én ordre.
 • Er tilbagevendende – kunder, hvis ordrehistorik omfatter mere end én ordre.

Kundesegment

 • Er i risikogruppen – kunder, som er tilbagevendende kunder, og som skønnes at have en middelstor sandsynlighed for at vende tilbage, men som ikke har afgivet en ordre i et stykke tid.
 • Er hvilende – kunder, som har lav sandsynlighed for at vende tilbage for at foretage endnu et køb.
 • Er loyale – tilbagevendende kunder, der skønnes at have stor sandsynlighed for at vende tilbage, og som har afgivet flere ordrer end en gennemsnitlig kunde.
 • Er lovende – kunder, der skønnes at have stor sandsynlighed for at vende tilbage og blive loyale kunder.

Lokation

 • By/land/område – by, land og område for kunder baseret på deres standardadresse i din Shopify-administrator.

Kolonner til kunderapporterne

Kunde

 • Kundens mailadresse – den mailadresse, der er knyttet til en kunde.
 • Kundenavn – kundens for- og efternavn.
 • Kunder – det samlede antal førstegangs- og tilbagevendende kunder, der har afgivet en ordre i den valgte periode.

Kundeattributter

 • Accepterer markedsføring – om kunder accepterede at modtage markedsføring, da de afgav deres seneste ordre.
 • Er engangskunder – kunder, hvis ordrehistorik kun omfatter én ordre.
 • Er tilbagevendende – kunder, hvis ordrehistorik omfatter mere end én ordre.

Kundesegment

 • Er i risikogruppen – kunder, som er tilbagevendende kunder, og som skønnes at have en middelstor sandsynlighed for at vende tilbage, men som ikke har afgivet en ordre i et stykke tid.
 • Er hvilende – kunder, som har lav sandsynlighed for at vende tilbage for at foretage endnu et køb.
 • Er loyale – tilbagevendende kunder, der skønnes at have stor sandsynlighed for at vende tilbage, og som har afgivet flere ordrer end en gennemsnitlig kunde.
 • Er lovende – kunder, der skønnes at have stor sandsynlighed for at vende tilbage og blive loyale kunder.

Første ordre

 • Første ordre (dag/måned/uge/år) – datoen for kundens første ordre.

Sidste ordre

 • Sidste ordre (dag/måned/uge/år) – datoen for kundens sidste ordre.

Lokation

 • By/land/område – by, land og område for kunder baseret på deres standardadresse i din Shopify-administrator.

Ordre

 • Gennemsnitlig ordreværdi – den gennemsnitlige værdi af kundernes ordrer siden deres første ordre. Den beregnes ved at dividere den samlede værdi af nye kunders ordrer med det samlede antal ordrer fra nye kunder. Den samlede ordreværdi omfatter skatter og leveringsomkostninger og er inden refusioner. Det samlede antal ordrer omfatter ikke ordrer, der kun består af gavekort.

Ordrer

 • Brugt i alt til dato – det samlede beløb, som en kunde har brugt, inklusive skatter, rabatter, leveringsomkostninger og eventuelle refusioner. Lad os f.eks. antage, at en kunde har bestilt to varer for 50 USD i din butik, ikke har betalt skat, har fået 10 % rabat på den ene vare, har brugt 10 USD i leveringsomkostninger og fået en refusion på 7 USD på grund af forsinket levering. I dette eksempel ville Brugt i alt til dato beregne 50 + 45 + 10 -7 og vise et samlet beløb på $98.
 • Ordrer til dato – det samlede antal ordrer fra nye kunder siden deres første ordre.

Tidspunkt

 • Dag/måned/uge – dag, måned og uge, hvor ordren er afgivet.

Eksempel på tilpasning: Målret en mailkampagne mod tilbagevendende kunder

Hvis du vil bruge en mailkampagne til at opmuntre tilbagevendende kunder til at foretage et nyt køb, kan du tilpasse rapporten Tilbagevendende kunder, så den kun viser de tilbagevendende kunder, som har accepteret markedsføring.

Sådan opretter du rapporten for dette eksempel:

 1. Klik på Tilbagevendende kunder i afsnittet Kunder.

 2. Klik på Administrer filtre i rapporten Tilbagevendende kunder.

 3. Klik på Tilføj filter.

 4. Vælg Accepterer markedsføring, og vælg derefter Ja under Søg.

 5. Klik på Anvend filtre.

Rapporten er nu begrænset til tilbagevendende kunder, der accepterer markedsføring.

Derefter kan du eksportere rapporten til en CSV-fil, og du kan bruge alle mailadresserne i filen til din mailkampagne.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis