Ordrerapporter

Ordrerapporterne giver indblik i antallet af ordrer, klargøring, afsendelse, levering og returnering.

Se dine ordrerapporter

  1. Klik på Kategorier.
  2. Klik på Ordrer for at filtrere rapporterne, så der kun vises ordrerapporter.

  3. Valgfrit: Sammenlign data fra et valgt datointerval med et tidligere datointerval.

Produktordrer og -returneringer

Rapporten Produktordrer og -returneringer giver dig et indblik i, hvilke af dine produkter, der sælger bedst, og hvilke der oftest returneres. Rapporten viser det samlede antal produkter, der blev bestilt i den valgte periode, og hvor mange af dem der blev returneret.

Tilgængelige rapportoplysninger i rapporten Produktordrer og -returneringer
Vilkår Definition
Produkttitel Navnet på de produkter, der blev bestilt i den valgte periode.
Bestilt antal Det samlede antal varer, der blev bestilt i den valgte periode.
Returneret antal Det samlede antal varer, der er returneret i den valgte periode.
Returhyppighed Procentdelen af varer, der blev returneret, sammenlignet med antallet af varer, der blev bestilt i den valgte periode.

Ordrer over tid

Ordrer over tid viser det samlede antal ordrer, der blev modtaget i den valgte periode.

Tilgængelige rapportoplysninger i rapporten Ordrer over tid
Vilkår Definition
Ordrer Det samlede antal ordrer, der blev modtaget i den valgte periode.
Gennemsnitligt antal bestilte enheder Det gennemsnitlige antal enkeltstående produktenheder pr. ordre i den valgte periode.
Gennemsnitlig ordreværdi Det gennemsnitlige beløb pr. ordre i den valgte periode.
Returnerede varer Det samlede antal enkeltstående produktenheder, der blev returneret i den valgte periode.

Tider for klargøring, afsendelse og levering

Rapporten Tider for klargøring, afsendelse og levering angiver, hvor lang tid det tager dine ordrer at komme gennem hele klargøringsprocessen – fra ordrekvittering til levering til kunden. Diagrammet i denne rapport viser antallet af ordrer, der fuldførte den valgte fase mod den dags- eller timebaserede periode. Den viser også den gennemsnitlige (eller normale) tid, som det tog ordrerne at fuldføre den valgte fase.

Tilgængelige rapportoplysninger i rapporten Tider for klargøring, afsendelse og levering
Vilkår Definition
Tid til klargøring Antallet af ordrer, der er markeret som klargjort i den angivne periode. Dette vises for hver dags- eller timebaserede periode, beregnet fra det tidspunkt, hvor ordren blev modtaget, til den blev klargjort. Det tog f.eks. under en time at klargøre 20 ordrer, efter de var blevet modtaget.
Tid til afsendelse Antallet af ordrer, der er markeret som afsendt i den angivne periode. Dette vises for hver dags- eller timebaserede periode, beregnet fra det tidspunkt, hvor ordren blev afsendt, til den blev leveret. Det tog f.eks. 1-2 timer at levere 10 ordrer, efter de var blevet afsendt.
Tid til levering Antallet af ordrer, der er markeret som leveret i den angivne periode. Dette vises for hver dags- eller timebaserede periode, beregnet fra det tidspunkt, hvor ordren blev modtaget, til den blev leveret. Det tog f.eks. 15 ordrer 2-3 dage af blive leveret, efter de var blevet modtaget.

Klargøring over tid

Rapporten Klargøring over tid viser det samlede antal ordrer, der enten blev klargjort, afsendt eller leveret i den valgte periode.

Tilgængelige rapportoplysninger i rapporten Klargøring over tid
Vilkår Definition
Klargjorte ordrer Antallet af ordrer, der er klargjort i den valgte periode.
Afsendte ordrer Antallet af ordrer, der er afsendt i den valgte periode.
Leverede ordrer Antallet af ordrer, der er leveret i den valgte periode.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis