Filtrering og redigering af dine rapporter

Hvis din butik har Basic Shopify-abonnementet eller derover, kan du filtrere dine rapporter, så de viser de specifikke oplysninger, du har brug for. Du kan også tilføje eller fjerne kolonner i dine rapporter.

Hvis din butik har Advanced Shopify-abonnementet eller derover, kan du gemme dine filtrerede og redigerede rapporter eller oprette tilpassede rapporter fra bunden. Hvis din butik har Shopify-abonnementet, er alle filtre eller redigeringer, som du anvender, midlertidige.

Oversigt over filtre

Du kan tænke på et filter som et matematisk udtryk, der bruger tal eller ord. Her er et eksempel:

Billing country is Australia

Hvis en salgsrapport bruger dette filter, viser rapporten kun de af dine salg, der er foretaget i Australien. Alle andre salg er udeladt af rapporten.

Filteret vises over rapportdataene.

Her er et andet eksempel:

Billing country is not Australia

Hvis dette filter bruges i en salgsrapport, viser rapporten alt dit salg i hele verden, bortset fra salg i Australien. Det australske salg er udeladt af rapporten.

Komponenter i et filter

Et filter består altid af tre komponenter i følgende rækkefølge:

name  operator  values

 • Navn (name) identificerer et bestemt filter og svarer til en kolonne. For eksempel: Billing city.
 • Operatoren sammenligner de værdier, som du angiver, med de faktiske data. Der findes forskellige operatorer, du kan vælge imellem, afhængigt af det valgte filter. Operatoren is kræver et nøjagtigt match, f.eks. et lighedstegn.
 • Værdier (values) er de specifikke ord eller tal, som du vil filtrere på. For eksempel: Australia eller Toronto or New York.

For eksempelfilteret Billing country is Australia gælder følgende:

 • Billing country er navnet
 • is er operatoren
 • Australia er værdien

Her er nogle flere eksempler på filtre:

 • Sale channel name kind is Online StoreEn rapport, hvor dette filter bruges, viser kun salg via webshoppen. Salg via andre kanaler er udeladt.

 • Product type is not BraceletEn salgsrapport, hvor dette filter bruges, viser salget for alle produkter, bortset fra armbånd.

Brug af mere end ét filter

Du kan opsætte mere end ét filter for en rapport:

 • Hvis et filter har ét element for navn og bruger operatoren is, men har mere end ét element for værdi, medtages dataene i rapporten, hvis nogle af værdierne matcher. For eksempel: Billing city is Toronto or New York City. I en rapport, der indeholder dette filter, vises både data for salg i Toronto og i New York City.

 • Hvis et filter har én komponent for navn og bruger operatoren is not med mere end én komponent for værdi, medtages dataene i rapporten, hvis ingen af værdierne matcher. For eksempel: Billing city is not Toronto and New York City. I en rapport, der indeholder dette filter, vises data for alt andet end salg i Toronto og New York City.

 • Hvis filtrene bruger operatoren is og har forskellige komponenter for navn , medtages dataene kun, hvis alle filtrene matcher. Eksempel: Billing city is Toronto og Sales channel name is Online Store I dette eksempel medtages data kun for salg til Toronto, som blev foretaget i webshoppen. POS-salg til Toronto medtages ikke. Det samme gælder for webshopsalg til New York.

Filtrer dine rapporter

Du kan filtrere rapporter for at indsnævre de oplysninger, der vises som standard. Du kan f.eks. tilføje et filter, så der kun vises salg for en bestemt salgskanal eller for et bestemt leveringsområde.

Fremgangsmåde:

 1. Åbn en rapport.

 2. Klik på Administrer filtre.

 3. Klik på Tilføj filter.

 4. Vælg et filter i rullelisten. Filteret er grupperet efter kategori.

 5. Opsæt filteret:

 6. Klik på Anvend filtre.

Hvis du vil gemme den filtrerede rapport til fremtidig brug, og din butik har Advanced Shopify-abonnementet eller derover, skal du klikke på Gem som, skrive et navn og derefter klikke på Gem. Derefter kan du åbne rapporten fra afsnittet Tilpassede rapporter på siden Rapporter.

Hvis din butik har Shopify-abonnementet, kan du udskrive eller eksportere din filtrerede rapport, men du kan ikke gemme den.

Fjern filtre

Hvis du ikke længere ønsker at bruge et filter, kan du fjerne det permanent. Du kan ikke gendanne filtre, så hvis du har opsat et komplekst filter, kan du med fordel gemme rapporten under et nyt navn.

Hvis du vil fjerne et filter, skal du klikke på X ud for det.

Eksempel: Filtrer rapporten Salg pr. måned

Rapporten Salg pr. måned viser dit salg på tværs af alle dine salgskanaler. Du kan begrænse dine salgsdata, hvis du kun vil vise data fra din Onlinekanal.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Administrer filtre.

 2. Klik på Tilføj filter.

 3. Vælg Salgskanalens navn på rullelisten.

 4. I feltet Søg skal du begynde at skrive online, og derefter skal du vælge Webshop. Du behøver ikke at vælge operatoren er, da den er valgt som standard.

 5. Klik på Anvend filtre. Rapporten viser nu kun salg via Webshopkanalen. Filteret vises over grafen, og antallet af aktive filtre vises under datointervallet. Du kan filtrere dataene yderligere, hvis du kun vil vise salgsdata for denne kanal for alle på nær ét specifikt produkt:

 6. Klik på Administrer filtre.

 7. Klik på Tilføj filter.

 8. Vælg Produkttitel i rullelisten for det andet filter.

 9. Begynd at skrive navnet på produktet i feltet Søg , og vælg det, når det vises. I dette eksempel er produktet Dock Shoes.

 10. Vælg er ikke for at ekskludere dette produkt.

 11. Klik på Anvend filtre.

Rapporten indeholder nu begge filtre. Den viser kun salget via webshopkanalen og ekskluderer produktet Dock Shoes.

Hvis dette er en engangsrapport, kan du udskrive eller eksportere den. Hvis du vil beholde rapporten til fremtidig brug, og din butik har Advanced Shopify-abonnementet eller derover, kan du gemme den.

Tilføj eller fjern kolonner i dine rapporter

Du kan tilføje og fjerne kolonner i de fleste rapporter for at få vist flere eller færre oplysninger, end der vises som standard.

Bemærk: Selvom du kan tilføje og fjerne kolonnerne i alle andre rapporter end finansrapporterne, skal din butik have Advanced Shopify-abonnementet eller derover, hvis du vil gemme en redigeret rapport. Hvis din butik f.eks. har Shopify-abonnementet, kan du føje en kolonne til en rapport og udskrive eller eksportere den, men du kan ikke gemme den redigerede rapport og åbne den igen på et senere tidspunkt.

Fremgangsmåde:

 1. Åbn en rapport.

 2. Klik på Rediger kolonner. En rulleliste viser de kolonner, som du kan tilføje eller fjerne. De kolonner, der vises som standard, har et flueben.

 3. Markér de kolonner, du vil tilføje. Fjern markeringen af de kolonner, du vil fjerne.

Hvis du vil gemme den redigerede rapport til fremtidig brug, og din butik har Advanced Shopify-abonnementet eller derover, skal du klikke på Gem som, skrive et navn og derefter klikke på Gem. Derefter kan du åbne rapporten fra afsnittet Tilpassede rapporter på siden Rapporter.

Eksempel: Føj en kolonne til rapporten Sessioner efter henviser

Klik på Rediger kolonner, og vælg derefter Henviserwebsite, hvis du henviser til rapporten Sessioner efter henviser og gerne vil se mere specifikke detaljer om dine henvisere.

Rapporten viser nu den kolonne, du tilføjede, samt henvisningsdataene for websitet.

Hvis dette er en engangsrapport, kan du udskrive eller eksportere den. Hvis du vil beholde rapporten til fremtidig brug, og din butik har Advanced Shopify-abonnementet eller derover, kan du gemme den.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis