Indstil og sammenlign tidsintervaller for dine rapporter

Du kan vælge et datointerval for dataene, der vises i de fleste af dine rapporter. Du kan f.eks. vælge et snævert datointerval for at få et detaljeret overblik over ordrer i løbet af nogle få dage. Du kan også vælge et bredt datointerval for at få et overordnet billede af de ordrer, du har modtaget i løbet af et helt år.

For nogle rapporter kan du sammenligne et valgt datointerval med et tidligere datointerval.

Du kan også vælge den tidsenhed, som dataene skal grupperes efter (f.eks. dag, måned eller kvartal) for rapporter, der viser data over tid, f.eks. rapporterne Salg over tid og Kunder over tid.

Angiv et datointerval for en rapport

Når du åbner en rapport, vises der data for et standarddatointerval. Standardintervallet for nogle rapporter er f.eks. Måned til dato. Du kan indstille intervallet til en hvilken som helst anden periode, og det interval, som du angiver, bevares som standard, indtil du ændrer det igen.

Fremgangsmåde:

 1. Åbn en rapport.

 2. Klik på menuen Dato.

 3. Vælg et foruddefineret datointerval, eller vælg et andet interval ved at klikke på kalenderne.

Sammenlign datointervaller i en rapport

Du kan sammenligne data fra et valgt datointerval med et tidligere datointerval for at få hjælp til at analysere dine data. Dette gælder for alle tidsbaserede rapporter. Sammenligningerne vises både i datadiagrammerne og datatabellerne på din rapportside. Diagrammerne viser datointervallet for sammenligningen som en punkteret linje, mens de aktuelle data vises som en ubrudt linje. Når du vælger indstillingen Sammenlignet med gennemsnitlig data, beregnes et gennemsnit af dataene fra perioden, og de vises som en vandret, punkteret linje.

Fremgangsmåde:

 1. Åbn en rapport.

 2. Klik på menuen Dato.

 3. Vælg et foruddefineret datointerval, eller vælg et andet datointerval ved at klikke på kalenderne.

 4. Vælg Sammenlign med tidligere datoer. Hvis du ikke kan se Sammenlign med tidligere datoer, er det ikke muligt at sammenligne datointervaller for denne rapport.

 5. Vælg den ønskede indstilling i rullemenuen Sammenlign med. Hvis du vælger Forrige periode, sammenlignes det ønskede datointerval med det nyeste og mest tilsvarende datointerval. Hvis dit valgte datointerval f.eks. er de seneste 15 dage, sammenlignes disse 15 dage med de 15 foregående dage, hvis du vælger Forrige periode.

 6. Klik på Anvend.

Gruppér dine rapportdata efter tidsenhed

For rapporter, der viser data over tid, f.eks. rapporten Salg over tid, kan du vælge den tidsenhed, som dataene skal grupperes efter. De viste grupperingsmuligheder afhænger af dit valgte datointerval. Hvis du f.eks. vælger Seneste 30 dage som datointerval, kan du vælge at gruppere dine data efter time, dag, uge, måned, time, tidspunkt på dagen eller ugedag.

Fremgangsmåde:

 1. Åbn en rapport, der viser data over tid.

 2. Klik på menuen Gruppér efter, og vælg en tidsenhed.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis