Indstilling af tidsintervaller for dine rapporter

Du kan vælge et datointerval for dataene, der vises i de fleste af dine rapporter. Du kan f.eks. vælge et snævert datointerval for at få et detaljeret overblik over ordrer i løbet af nogle få dage. Du kan også vælge et bredt datointerval for at få et overordnet billede af de ordrer, du har modtaget i løbet af et helt år.

Du kan også vælge den tidsenhed, som dataene skal grupperes efter (f.eks. dag, måned eller kvartal) for rapporter, der viser data over tid, f.eks. rapporterne Salg over tid og Kunder over tid.

Angiv et datointerval for en rapport

Når du åbner en rapport, vises der data for et standarddatointerval. Standardintervallet for nogle rapporter er f.eks. Måned til dato. Du kan indstille intervallet til en hvilken som helst anden periode, og det interval, som du angiver, bevares som standard, indtil du ændrer det igen.

Fremgangsmåde:

  1. Åbn en rapport.

  2. Klik på menuen Dato.

  3. Vælg et foruddefineret datointerval, eller vælg et andet interval ved at klikke på kalenderne.

Gruppér dine rapportdata efter tidsenhed

For rapporter, der viser data over tid, f.eks. rapporten Salg over tid, kan du vælge den tidsenhed, som dataene skal grupperes efter. De viste grupperingsmuligheder afhænger af dit valgte datointerval. Hvis du f.eks. vælger Seneste 30 dage som datointerval, kan du vælge at gruppere dine data efter time, dag, uge, måned, time, tidspunkt på dagen eller ugedag.

Fremgangsmåde:

  1. Åbn en rapport, der viser data over tid.

  2. Klik på menuen Gruppér efter, og vælg en tidsenhed.

    Hvis du vælger Ingen, vises der ingen tidsenhed i rapporten.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis