Moneris-kortlæser

Bemærk: Fra og med den 30. april 2021 understøttes delvist integrerede Moneris-transaktioner ikke længere af Shopify POS. Du kan bruge din Moneris-kortlæser som en ekstern terminal ved at konfigurere den som en tilpasset betalingstype. Alternativt anbefaler vi, at du bruger Kortlæseren til kontaktløs og chip.

Betalinger, der behandles via Moneris-kortlæseren kan ikke tilbagebetales ved hjælp af det helt nye POS, da tilbagebetalingen skal behandles via den samme kortlæser. Få mere at vide om alternativer til behandling af tilbagebetalinger for delvist integrerede Moneris-transaktioner under alternativer til tilbagebetalinger.

Hvis du bruger Shopify POS til iPad og din butik har Shopify-abonnementet eller derover, kan du bruge Moneris iPP320-terminalen til at acceptere kontantløs betaling samt betaling med chip og magnetstribe. Du kan bruge Moneris iPP320-terminalen til at acceptere betalinger for alle større kreditkort, debetkort og kontaktløse betalinger, f.eks. med Apple Pay og Android Pay.

Brug denne vejledning til at konfigurere terminalen, og tryk derefter på Kredit/debet i Shopify POS-appen for at modtage en kortbetaling.

Moneris iPP320-terminal

Hvis du aktiverer Moneris-terminalen på en POS-enhed, vil Moneris kun behandle korttransaktioner for den pågældende enhed. Du behøver ikke at aktivere Moneris i din butiks indstillinger for betalingstjenesteudbydere.

Du kan stadig bruge Shopify Payments som din udbyder af kreditkortbetaling til din webshop, og du kan bruge Shopify Payments på en anden POS-enhed med en anden understøttet kortlæser.

Bemærk: Når du har konfigureret Moneris iPP320-terminalen, skal du kontakte Moneris' kundesupport, hvis du har brug for hjælp til at bruge terminalen eller din Moneris-konto.

Betingelser

Hvis du vil bruge en Moneris iPP320-terminal sammen med Shopify, skal du bruge følgende:

 • en butik på Shopify-abonnementet eller derover
 • Shopify POS Classic til iPad (version 3.5 eller nyere)
 • en Shopify-konto, der er baseret i Canada
 • din butiks valuta er indstillet til CAD
 • en aktiv Moneris-shopejerkonto
 • adgang til en stikkontakt
 • både adgang til Ethernet og Wi-Fi-netværk på din POS-lokation
 • en iPad (terminalen er ikke kompatibel med Shopify POS til iPhone eller Android)

Trin 1: Tilslut din terminal

Der følger et enkelt tilslutningskabel med terminalen. Kablet indeholder både en forbindelse til dit netværk og en vekselstrømsadapter.

Fremgangsmåde:

 1. Sæt tilslutningskablets netstik i Ethernet-stikket.
 2. Sæt strømadapteren i porten på tilslutningskablet, og sæt derefter strømforsyningen i en stikkontakt.
 3. Sæt tilslutningskablet i bunden af betalingsterminalen (stikket ligner et HDMI-stik). Fastgør kablet til terminalen med de medfølgende skruer.

Når du har tilsluttet terminalen, bipper den, og skærmen lyser.

Bemærk: Sørg for, at du tilslutter terminalen til det samme netværk, som din iPad er tilsluttet.

Trin 2: Konfigurer terminalen

Når du tænder terminalen første gang, vil du blive bedt om at angive indstillinger for enheden, startende med indstillingerne for Sprog. Hvis terminalen viser Welcome/Bonjour i stedet for opsætningsmenuen, skal du genstarte den ved at følge trinnene i afsnittet Fejlfinding i denne guide.

Du skal angive de korrekte enhedsindstillinger, før du kan begynde at bruge terminalen sammen med Shopify POS. Hvis du har brug for at annullere en af dine tidligere angivne enhedsindstillinger, skal du trykke på den røde X-knap for at genstarte.

Herunder kan du se indstillingerne, du skal vælge i hvert trin i installationsprocessen:

Enhedsindstillinger til første opsætning
Indstilling Beskrivelse
Language/Langue (Sprog) Tryk på F1 for Engelsk eller på F4 for Fransk. Dette indstiller standardsproget for terminalen og trykte kvitteringer.
Kontaktløs kortlæser Tryk på F1 for at aktivere kontaktløse kort ("kontaktløs").
Mode Tryk på F1 for at gå nedad på listen, og vælg PCI. Tryk derefter på den grønne O-knap for at bekræfte.
Ethernet-IP-type Terminalen kan tilsluttes et netværk ved hjælp af en dynamisk adresse, eller du kan angive netværksindstillingerne manuelt. I de fleste tilfælde skal du bruge en dynamisk adresse. Vælg DYNAMISK ved at trykke på F4.
Konfiguration af IP-host Vælg Offentlig, og vælg derefter Produktion (tryk på F1 eller på F4 for at ændre valget, og tryk på den grønne O-knap for at bekræfte).

Vælg IPG1, og tryk på den grønne O-knap for at bekræfte. Hvis kortlæseren ikke opretter forbindelse, når konfigurationen er gennemført, skal du gentage konfigurationstrinnene ved hjælp af IPG2 eller IPG3.
Auto DNS Tryk på F1 for at vælge JA, medmindre du har specielle netværkskrav.
Angiv periode for gentaget forsøg på IP-konfiguration Standardindstillingen er 10. Tryk på den grønne O-knap for at bekræfte.
Angiv timeout for oprettelse af forbindelse til host Standardindstillingen er 20. Tryk på den grønne O-knap for at bekræfte.
Bip for fjern kort Dette styrer, om terminalen bipper, hvis kunden lader kortet sidde, når købet er afsluttet. Vælg TIL ved at trykke på F1 for at få terminalen til at bippe, når et kort bliver siddende, eller vælg FRA ved at trykke på F4.
Kontant tilbagebetaling Tryk på F4 for at vælge NEJ. Shopify POS understøtter ikke tilbagebetaling.
Tillægsgebyr Vælg INGEN (tryk på F1 eller F4 for at ændre valget), og tryk derefter på den grønne O-knap for at bekræfte. Shopify POS understøtter ikke tillægsgebyr.
Statusrapport Tryk på F1 for at aktivere denne funktion.
ERNEX Tryk på F4 for at deaktivere ERNEX-loyalitetskortsystemet. Shopify POS understøtter ikke ERNEX.

Når du har angivet indstillingerne, er terminalen næsten klar til brug. Tryk to gange på den grønne O-knap for at få vist siden Welcome/Bonjour. Hvis du ændrer netværksindstillingerne for terminalen, genstartes den automatisk, inden den viser siden Welcome/Bonjour.

Trin 3: Konfigurer Shopify POS til at bruge din nye terminal

Når du har konfigureret din terminal, kan du aktivere den i Shopify POS-appen på din iPad. For at gennemføre dette trin skal du henvise til det Oplysningsskema for Moneris-shopejere, som du har modtaget fra Moneris sammen med din terminal eller via e-mail.

Bemærk: Du kan kun knytte terminalen til én iPad ad gangen – en enkelt terminal kan ikke oprette forbindelse til flere iPads, der kører Shopify POS.

Fremgangsmåde:

 1. Tryk på Butik fra Shopify POS, og tryk derefter på Betalingstyper.
 2. Tryk på Moneris-terminal:
  Knappen Moneris-terminal på siden Betalingsindstillinger i Shopify POS
 3. Aktivér Moneris-terminalen ved at trykke på til/fra-knappen. Herefter vises tre felter, som du skal udfylde: IP-adresse, Shopejer-id og ECR-id.
  Siden Moneris-indstillinger
 4. Indtast terminalens IP-adresse. Du se den på terminalen ved at trykke på F2 og derefter på F3. Indtast IP-adressen på iPad'en, som den fremgår på terminalen. Adressen er en kombination af fire talsæt, der er adskilt af punktummer.
 5. Indtast Shopejer-id'et, som vises på dit Oplysningsskema for Moneris-shopejere. Shopejer-id'et er normalt et 13-cifret tal, der starter med 0030. Hvis du har mere end én Moneris-terminal, vil nummeret være det samme for dem alle, da det er dit kontonummer.
 6. Indtast det ECR-id, som er angivet i dit Oplysningsskema for Moneris-shopejere. ECR-id'et er et nummer, der er specifikt for hver enkelt terminal. Det er normalt på 8 cifre, og det kan være mærket med Debet/kredit ECR i dit Oplysningsskema for Moneris-shopejere. Bemærk, at ECR-id'et ikke er det samme som terminalens serienummer.
 7. Tryk på Initialiser terminal øverst til højre på iPad-skærmen, når du har angivet disse indstillinger. Initialisering kan vare op til et minut, og Shopify POS giver dig besked, når den er fuldført. Denne proces kontrollerer, at indstillingerne er korrekte, og opdaterer terminalen med oplysningerne for din shopejerkonto.

Hvis du nogensinde foretager ændringer på din konto hos Moneris (f.eks. ændrer dine behandlingsgrænser eller accepterede betalingsmetoder), kan du vende tilbage til siden Indstillinger og trykke på Initialiser terminal igen for at få ændringerne til at træde i kraft.

Transaktionskoder

Når du har behandlet en transaktion med Moneris iPP320, kan du finde oplysninger om transaktionen i afsnittet Tidslinje på siden med ordreoplysninger. Du kan se et bogstav sidst i transaktionens referencenummer, der angiver, hvordan betalingen er blevet behandlet:

Beskrivelser af transaktionskoder
Kode Beskrivelse
S Magnetstriben blev brugt.
M Koroplysningerne blev indtastet manuelt.
C Chipkort blev indsat.
H Der blev trykket på et EMV-kort.
T Der blev anvendt et kontaktløst kort med magnetstribe.
F Brugt magnetstribe efter en chipfejl.
G Manuel indtastning efter at alle kortgrænseflader (kontaktløs, chip og magnetstribe) er mislykkedes.
Q Kortet blev afvist på grund af en chipfejl.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på ordrenummeret for en ordre, du har behandlet med Moneris-terminalen, på siden Ordrer i din Shopify-administrator.
 2. Klik på En betaling på xx,xx USD blev behandlet på delvist integreret Moneris i afsnittet Tidslinje:
  Moneris-transaktionsbesked i afsnittet Tidslinje for en ordre
 3. Klik på Information fra gateway:
  Knappen Information fra gateway

Transaktionskoden er bogstavet sidst i referencenummeret i afsnittet med Oplysninger om EMV-kvittering:

Transaktionskode i afsnittet Tidslinje for en ordre

Avancerede netværk

Hvis du har netværksproblemer, skal du muligvis ændre din terminals Ethernet-IP-type fra en dynamisk IP-adresse til en statisk IP-adresse og derefter konfigurere din netværksrouter til at reservere den adresse, du bruger til terminalen.

Bemærk: Du skal have adgang til din routers konfigurationsoplysninger for at kunne gennemføre de næste trin.

Fremgangsmåde:

 1. Genstart terminalen ved at følge trinnene i afsnittet Fejlfinding i denne guide.
 2. Følg trinnene i konfigurationstabellen herover (se trin 2), men vælg STATISK i meddelelsen Ethernet-IP-type i stedet for DYNAMISK.
 3. Når du har valgt STATISK, skal du angive din routers IP-adresse, Undernetmaske, Standardgatewaysamt Primære og sekundære DNS-servere (du kan finde disse oplysninger i din routers konfiguration).
 4. Fuldfør opsætningen af terminalen.

Fejlfinding

 • Fejlen Terminalen blev ikke initialiseret
 • Tjek din terminalmodel og softwareversion
 • Brug af flere iPads
 • Sådan vender du tilbage til menuen til opsætning af terminalen
 • Forbindelsesfejl i Shopify POS
 • Geninitialisering af Moneris-terminalen
 • Fejlen Initialisering mislykkedes: intet match på PED-serienummer
 • Kontakt support

Fejlen Terminalen blev ikke initialiseret

Moneris-terminalen ændrer sin IP-adresse en gang i mellem. Du skal følge trinnene for forbindelsesfejl ovenfor for at kontrollere og opdatere IP-adressen, før du initialiserer terminalen igen.

Tjek din terminalmodel og softwareversion

Hvis du vil arbejde med Shopify POS, skal din Moneris-terminal være en iPP320-model og have installeret den rigtige software. Du kan kontrollere din terminals softwareversion ved hjælp af serienummeret, der vises, når du genstarter terminalen.

Fremgangsmåde:

 1. Sørg for, at terminalmodelnummeret bag på Moneris-enheden er iPP320.
 2. Genstart terminalen ved at frakoble den og tilslutte den igen.
 3. Softwarens serienummer vises på fjerde side i formatet Uxxxx-xxxxxxxx efter genstart. Hvert x er et tal, hvor de første fire tal repræsenterer softwareversionen. Kontrollér, at de første fire tal er et af følgende mønstre: - 0224, 0253
  • 1117 og højere.

Din terminals software er kompatibel med Shopify POS, hvis dine tal matcher et af disse mønstre.

Brug af flere iPads

Din Moneris-terminal må kun forbindes med én iPad ad gangen. Hvis du forbinder mere end én iPad med en enkelt terminal, vil den ikke kunne oprette forbindelse til netværket, og du risikerer at gå glip af salg.

Du skal have en ekstra Moneris-terminal til hver iPad, hvis du vil sælge ved hjælp af flere iPads på din detaillokation.

Sådan vender du tilbage til menuen til opsætning af terminalen

Terminalens opsætningsmenu vises automatisk, første gang du tænder en ny terminal. Du skal genstarte terminalen og åbne opsætningsmenuen manuelt, hvis du vil ændre din terminals konfiguration.

Fremgangsmåde:

 1. Genstart terminalen ved at trykke på den gule <-knap og tegnsætningsknappen .,#* samtidigt. Du kan slippe knapperne, når terminalens skærm slukkes.
 2. Når terminalen er genstartet, og skærmen viser en besked, der minder om "U-0224-NNNNNNNNN", skal du trykke på den røde X-knap og slippe den og derefter trykke hurtigt på den grønne O-knap for at åbne opsætningsmenuen.
 3. Følg trinnene i konfigurationstabellen (se Trin 2) for at konfigurere din terminal.

Forbindelsesfejl i Shopify POS

Shopify POS kan have problemer med at oprette forbindelse til din terminal, hvis netværksforbindelsen i din butik er ustabil.

Hvis din terminals Ethernet-IP-type er indstillet til Dynamisk, kan den miste forbindelsen til Shopify POS, når der ikke kan oprettes forbindelse til internettet i din butik. Hvis dette sker, viser siden Betaling i Shopify POS beskeden Ingen tilsluttede kortlæsere, og du skal opdatere dine Shopify POS-indstillinger, så de indeholder terminalens IP-adresse, før du kan fortsætte.

Fremgangsmåde:

 1. Åbn menuen Indstillinger i Shopify POS, og tryk derefter på Betalingstyper.
 2. Tryk på Moneris-terminal.
 3. Tryk på F2 og F3 på din terminal for at få vist den aktuelle IP-adresse.
 4. Indtast terminalens nye IP-adresse i Shopify POS.
 5. Tryk på Initialiser terminal for at gemme dine ændringer.

Hvis dette sker ofte, bør du muligvis ændre din terminals Ethernet-IP-type til Statisk i stedet for Dynamisk (se afsnittet Avancerede netværk ovenfor).

Geninitialisering af Moneris-terminalen

Der kan være situationer, hvor du er nødt til at initialisere Moneris-terminalen igen, f.eks. hvis du slår den fra og til i betalingsindstillingerne i Shopify POS, eller hvis du ændrer noget på din Moneris-konto.

Moneris-terminalen ændrer sin IP-adresse en gang i mellem. Du skal følge trinnene for forbindelsesfejl ovenfor for at kontrollere og opdatere IP-adressen, før du initialiserer terminalen igen.

Hvis appen Shopify POS hænger fast i initialiseringstilstand, fordi IP-adressen skal opdateres, kan du tvinge appen til at forlade den, før du opdaterer IP-adressen.

Fremgangsmåde:

 1. Tryk to gange på Hjem-knappen på din iPad for at se alle apps, der kører på iPad'en.
 2. Find Shopify POS-appen, og swipe opad for at fjerne den fra listen med apps.
 3. Tryk på Hjem-knappen på din iPad for at vende tilbage til iPad'ens startside.
 4. Find og tryk på Shopify POS-appen for at åbne den, og følg derefter trinnene for forbindelsesfejl.

Fejlen Initialisering mislykkedes: intet match på PED-serienummer

Fejlen Initialisering mislykkedes: intet match på PED-serienummer kan betyde en af to ting:

 • Shopejer-id'et eller ECR-id'et blev indtastet forkert, da du konfigurerede Shopify POS til at fungere sammen med din terminal.
 • Terminalen blev ikke aktiveret korrekt af Moneris.

Kontrollér, at du har indtastet Shopejer-id'et og ECR-id'et korrekt i Shopify POS. Kontakt Moneris Support, hvis de er korrekte.

Kontakt support

Du kan kontakte Shopify Support, hvis du stadig har problemer med at knytte din terminal til Shopify POS, efter du har forsøgt at gennemføre disse fejlfindingstrin. Hvis du har brug for hjælp til transaktioner, udbetalinger eller brug af din terminal, skal du kontakte Moneris Support via deres supportside eller ved at ringe til 1-866-319-7450.

Alternativer til tilbagebetaling

I administratoren

Du kan anvende en manuel procedure i din Shopify-administrator for at få et estimat af returneringen eller ombytningen.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Ordrer i din Shopify-administrator, og vælg den ordre, der skal tilbagebetales.
 2. Klik på Tilbagebetal.
 3. Vælg de varer, der skal tilbagebetales, skriv beløbet til tilbagebetaling ned, og ret beløbet til tilbagebetaling til 0 USD.
 4. Genopfyld varerne.
 5. Du kan vælge at udstede et gavekort til det rigtige beløb, der skal tilbagebetales. Du kan også vælge at oprette en ny ordrekladde for tilsvarende varer, hvis kunden ønsker en ombytning.
 6. Valgfrit: Du kan også fjerne kontanter fra skuffen for at betale kunden og derefter foretage en justering af kassesporingen for at indikere, at kontanterne blev givet til en kunde for en ordre, der ikke kunne tilbagebetales.

I appen

Hvis du har adgang til flere iPads på din lokation, kan du beholde POS Classic på én enhed for at kunne behandle tilbagebetalinger, indtil din politik for returperiode er udløbet.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis