Kortlæser til kontaktløs, chip og magnetstribe

Bemærk: Kortlæseren til kontaktløs, chip og magnetstribe til Shopify POS er tilgængelig for butikker i Storbritannien og Irland, der benytter Shopify Payments. Hvis du vil bruge en kortlæser med Shopify POS og ikke befinder dig i Storbritannien eller Irland, skal du modtage betalinger med en understøttet ekstern kortlæser.

Kun tilgængelig fra Shopify

Kortlæser til kontaktløs, chip og magnetstribe

Du kan bruge Shopifys kortlæser til kontaktløs, chip og magnetstribe til at acceptere kreditkort og kontaktløse betalinger (herunder Android Pay og Apple Pay) med Shopify POS-appen.

Kortlæseren til kontaktløs, chip og magnetstribe overholder EMV-betalingsstandarden, hvilket medvirker til at forhindre forfalskning og svindel med kreditkort. Hvis du bruger en kortlæser, der ikke overholder kravene, udsættes din virksomhed for større risiko. Få mere at vide ›

Du kan købe Shopifys kortlæser til kontaktløs, chip og magnetstribe, en bordstander og andet detailudstyr fra Shopifys hardwarebutik i Storbritannien eller Irland.

Bemærk: Kortlæseren til kontaktløs, chip og magnetstribe var tidligere tilgængelige for butikker i USA og kunne bruges til at behandle transaktioner med Visa, Mastercard, American Express, Discover, Apple Pay og Google Pay. Shopifys hardwarebutik sælger ikke længere kortlæsere til kontaktløs, chip og magnetstribe i USA. Hvis du er bosiddende i USA, kan du købe kortlæseren til kontaktløs og chip i stedet.

Hvem kan bruge denne kortlæser?

Med det trådløse design og den valgfri bordstander er kortlæseren til kontaktløs, chip og magnetstribe en alsidig kortlæser, der er velegnet til både mobile og fysiske butikker. Du kan oplade kortlæseren til kontaktløs, chip og magnetstribe og derefter tage den med på messer, markeder og pop op-lokationer. Hvis du har en fysisk butik, kan du kombinere kortlæseren med bordstanderen (ekstraudstyr), så du får en elegant betalingsdisk, og kortlæseren altid er opladet.

EMV og ansvarsskiftet

EMV-standarden flytter købsansvaret, så forhandlerne – ikke banker og kreditkortudbydere – er ansvarlige for omkostninger i forbindelse med svindel med og forfalskning af kreditkort. Det betyder, at du er ansvarlig for svigagtige køb i alle tilfælde, hvor du har behandlet et kort, som har en sikkerhedsfunktion på et højt niveau, på et lavere niveau (hvis du f.eks. behandler betaling ved hjælp af magnetstriben på et kort, som også har en sikkerhedschip). Få mere at vide ›

Krav til kortlæsere og understøttede betalingstyper

Du skal opfylde følgende krav, hvis du vil bruge en kortlæser til kontaktløs, chip og magnetstribe:

 • Din butik skal have Basic Shopify-abonnementet eller derover.
 • Din butik skal være placeret i Storbritannien eller Irland.
 • Du skal have aktiveret Shopify Payments som din betalingstjenesteudbyder.
 • Du skal bruge Shopify POS 5.15 eller nyere.
 • Du skal bruge en kompatibel iOS-enhed.
iOS-versioner, som kan bruges med kortlæseren til kontaktløs, chip og magnetstribe
Enhed iOS-version
iPhone iPhone 5 eller nyere, som bruger iOS 12 eller nyere
iPad Gen 4 eller bedre med iOS 12 eller nyere
iPad mini Gen 2 med iOS 12 eller nyere

Bemærk: Kortlæseren til kontaktløs, chip og magnetstribe er ikke kompatibel med Shopify POS til Android på nuværende tidspunkt.

Kortlæseren til kontaktløs, chip og magnetstribe er kun tilgængelig i Storbritannien og Irland, og den kan kun bruges sammen med følgende kompatible betalingstyper:

Kortlæseren til kontaktløs, chip og magnetstribe accepterer denne slags betalinger fra disse lande
Land Accepterede betalinger
Storbritannien Visa, Mastercard, American Express, Apple Pay, Android Pay
Irland Visa, Mastercard, Apple Pay, Android Pay

Bemærk: Kortlæseren til kontaktløs, chip og magnetstribe i Storbritannien og Irland understøtter ikke betaling med kontaktløs, chip eller magnetstribe for Discover-kort, men du kan indtaste kundens kortoplysninger manuelt.

Hvor kan man købe kortlæseren til kontaktløs, chip og magnetstribe?

Kortlæseren til kontaktløs, chip og magnetstribe er kun tilgængelig i Shopifys hardwarebutik i Storbritannien og Irland.

Kortlæserens opbygning

Kortlæserens opbygning

Forklaring på diagrammet for kortlæseren til kontaktløs, chip og magnetstribe
Point Navn Beskrivelse
1 Bluetooth-indikator Bluetooth-symbolet, som sidder i øverste venstre hjørne kortlæserens skærm
2 USB-port Porten, som sidder midt på kortlæserens øverste kant
3 Tænd-/slumreknap Knappen, som sidder i højre hjørne af kortlæserens øverste kant
4 Bluetooth-knap Knappen, som sidder i højre hjørne af kortlæseren (over skærmen)
5 Batteriindikator Indikatoren for batteriopladning, som sidder i øverste højre hjørne af kortlæserens skærm
6 Knappen Acceptér Knappen, som er sidder i nederste højre hjørne på kortlæseren, og som er markeret med et flueben
7 Knappen Ryd Knappen, som sidder midt på den nederste del af kortlæseren, og som er markeret med en pil til venstre
8 Knappen Annuller Knappen, som sidder i nederste venstre hjørne på kortlæseren, og som er markeret med et X

Opladning

Du bør oplade kortlæseren helt, inden du bruger den første gang. Det tager ca. fire timer, før kortlæseren er helt opladet. Når kortlæseren er helt opladet, er batterilevetiden 2-4 timer, når kortlæseren er i brug, og ca. 24 timer, når den er i dvale. Det medfølgende USB-kabel giver dig mulighed for at tilslutte og oplade kortlæseren via en computer eller en almindelig USB-strømadapter.

Du kan lade din kortlæser være tilsluttet eller frakoble den, når du har brug for det. Hvis du bruger en opladningsstander, kan du montere kortlæseren ved siden af kasseapparatet og lade den være tilsluttet hele dagen.

Kortlæserens skærm viser den aktuelle batteristatus:

Betydningen af batteriindikatorerne på kortlæseren til kontaktløs, chip og magnetstribe
Betydning Indikator
Batteri er helt opladet Full battery
Batteriet er helt opladet, og kortlæseren er tilsluttet Full battery with a plug extending from it
Batteri oplades, og kortlæseren er tilsluttet Battery with a lightning bolt overlay and a plug extending from it
Batteriniveauet er kritisk lavt Warning sign next to a battery with a lightning bolt overlay

Tændt, slukket og dvale

Hvis du vil tænde kortlæseren, skal du holde tænd/sluk-knappen øverst på enheden nede, indtil Shopify-logoet vises på skærmen. Den blå LED-lampe begynder at blinke, når kortlæseren er klar til brug (dette kan vare nogle sekunder). Hvis du har parret kortlæseren med en enhed, der stadig er inden for rækkevidde, vil kortlæseren genoprette forbindelsen til den.

Hvis du vil slukke kortlæseren, skal du holde tænd/sluk-knappen nede i tre sekunder.

Hvis du vil sætte kortlæseren i dvale, skal du trykke på tænd/sluk-knappen i et sekund. Du kan vække kortlæseren ved at trykke på en vilkårlig knap på den. Kortlæseren går i dvale efter cirka et minuts inaktivitet, hvis den ikke er tilsluttet.

Par med din iPad eller iPhone

Første gang du forbinder kortlæseren med Shopify POS-appen, skal du parre den med din iPad eller iPhone ved hjælp af Bluetooth. Herefter forbindes de to enheder automatisk, hvis de er inden for rækkevidde.

Du kan trykke på knappen Annuller på kortlæseren for at standse parringsprocessen når som helst.

Hvis du accepterer kreditkort, og din kortlæser ikke er knyttet til en betalingsproces, bliver du bedt om at følge vejledningen på Shopify POS-siden for at tilknytte den.

Fremgangsmåde:

 1. Tryk på og hold knappen Bluetooth (eller den grønne knap ) nede i fem sekunder på kortlæseren. Når den blå LED-lampe og Bluetooth-ikonet begynder at blinke hurtigt, er kortlæseren klar til at blive parret med din iPad eller iPhone.

 2. Åbn menuen Indstillinger på din iPad eller iPhone, og gå derefter til afsnittet Bluetooth.

 3. Tryk på navnet på din kortlæser (f.eks. Shopify 123) under Andre enheder. Der kan gå nogle få sekunder, før din kortlæser vises på listen med tilgængelige enheder. Tallene i din kortlæsers navn svarer til de sidste tre cifre i serienummeret på bagsiden af kortlæseren.

 4. Tryk på Par for at bekræfte, når dialogboksen Anmodning om Bluetooth-parring vises.

 5. Tryk på den grønne -knap for at acceptere Bluetooth-forbindelsen til din iPad eller iPhone, når bekræftelseskoden vises på kortlæseren. Når den blå LED-lampe holder op med at blinke, er kortlæseren parret korrekt.

Opdater softwaren til kortlæseren til kontaktløs, chip og magnetstribe

Hvis din kortlæser til kontaktløs, chip og magnetstribe kræver en softwareopdatering, kan du opdatere den ved at udføre følgende trin. Det kan tage op til 15 minutter at opdatere, og du kan ikke bruge Shopify POS samtidigt.

Bemærk: Du må ikke lukke appen eller frakoble kortlæseren under opdateringsprocessen. Opdateringsprocessen kan vare op til 15 minutter.

Fremgangsmåde:

 1. Sæt de tilhørende opladerkabler i din kortlæser og din iPhone eller iPad.

 2. Par din kortlæser med din iPhone eller iPad.

 3. Tryk på Butik Shopify POS.

 4. Tryk på Hardware.

 5. Tryk på Kortlæser til kontaktløs, chip og magnetstribe under Tilsluttet hardware.

 6. Tryk på Detaljer under Opdatering tilgængelig.

 7. Tryk på Opdater.

Par din kortlæser med den samme enhed efter parring med en anden enhed

​ Kortlæseren kan kun parres med én iPad eller iPhone ad gangen. Hvis du har parret kortlæseren med en anden enhed og nu ønsker at parre den med den første enhed igen, skal du starte med at fjerne kortlæserens registrering på listen Mine enheder under Bluetooth på den anden enhed.

 1. Åbn Indstillinger på din anden enhed, og tryk derefter på Bluetooth.

 2. Find den eksisterende kortlæser på listen Mine enheder (f.eks. Shopify 123).

 3. Tryk på ikonet i ud for enhedsnavnet for din kortlæser.

 4. Tryk på Glem denne enhed, og bekræft derefter.

 5. Følg Bluetooth-parringsprocessen på din første enhed.

Foretag en transaktion

Kortlæseren accepterer tre forskellige betalingstyper: kontaktløs, chip og magnetstribe.

Tryk på

 1. Tryk på Kredit/debet på betalingssiden i Shopify POS.

 2. Tryk på knappen Acceptér på kortlæseren.

 3. Hold det kontaktløse betalingskort eller den kontaktløse enhed mod kortlæserens forside, indtil de fire grønne notifikationslamper lyser. Transaktionen er gennemført, når Shopify POS viser beskeden Betalingen er modtaget.

Chip

 1. Tryk på Kredit/debet på betalingssiden i Shopify POS.

 2. Sæt chipkortet i åbningen i bunden af kortlæseren, og sørg for, at chippen vender mod dig.

 3. Bed kunden om at gennemføre købet ved hjælp af den påkrævede godkendelsesmetode, når kortlæseren viser Betaling godkendt.

Swipe

 1. Tryk på Kredit/debet på betalingssiden i Shopify POS.

 2. Før kortet gennem åbningen øverst på kortlæseren, og sørg for, at magnetstriben vender væk fra dig. Hvis kortet også har en chip, vil Shopify POS anmode om, at du isætter chippen, så betalingen kan behandles.

 3. Bed kunden om at gennemføre købet ved hjælp af den påkrævede godkendelsesmetode, når kortlæseren viser Betaling godkendt.

Godkendelsesmetoder

Når din kunde foretager en betaling, skal han eller hun muligvis godkende den ved at indtaste en pinkode eller skrive under i POS-appen på din iPad eller iPhone. Godkendelsesmetoden for hver enkelt transaktion afhænger af kundens betalingsmetode.

Følg anvisningerne fra din kortlæser og appen Shopify POS for at få at vide, hvilke trin du og din kunder skal udføre for at gennemføre hver enkelt transaktion.

Fejlfinding

Hvis du har problemer med at bruge kortlæseren til kontaktløs, chip og magnetstribe, kan du læse disse svar på almindelige spørgsmål:

 • Hvilken betalingstjenesteudbyder fungerer Shopifys krypterede kortlæser sammen med?
 • Hvorfor fungerer min kortlæser ikke?
 • Hvorfor er det ikke muligt at parre min kortlæser korrekt?
 • Hvad skal jeg gøre, hvis min kortlæser ikke opretter forbindelse til min POS-enhed?
 • Jeg vil gerne flytte kortlæseren til et andet sted på bordpladen, men den tape, jeg brugte til at montere standeren med, klæber for meget til, at den kan fjernes.
 • Hvorfor mislykkes mine chiptransaktioner?
 • Hvad betyder fejlkoderne på kortlæseren?
 • Hvorfor reagerer kortlæseren ikke, når den har været i dvale?
 • Hvad skal jeg gøre, hvis min kortlæser ikke oplades?

Kontakt Shopify Support, hvis du stadig har problemer med kortlæseren, efter du har læst disse fejlfindingssvar.

Hvilken betalingstjenesteudbyder fungerer Shopifys krypterede kortlæser sammen med?

Du skal aktivere Shopify Payments i din Shopify-administrator, hvis du vil bruge kortlæseren til kontaktløs, chip og magnetstribe.

Hvorfor fungerer min kortlæser ikke?

Fungerer butikkens internetforbindelse? Hvis du har problemer med internetforbindelsen eller netværket, har du formentlig et problem med at bruge kortlæseren.

Hvis netværket fungerer, kan du prøve at slukke kortlæseren og derefter tænde den igen.

Hvorfor er det ikke muligt at parre min kortlæser korrekt?

Kortlæseren kan kun parres med én iOS-enhed ad gangen. Hvis du parrer din kortlæser med en ny enhed, skal du sørge for, at den ikke stadig forsøger at parre med en anden Bluetooth-enhed. Du skal muligvis opdatere dine enhedsindstillinger for at "glemme" kortlæseren, før du parrer en læser med en ny enhed.

Hvis parringsprocessen ser ud, som om den tager for lang tid at gennemføre, skal du trykke på knappen X på kortlæseren og derefter forsøge at gennemføre parringsprocessen igen.

Hvad skal jeg gøre, hvis min kortlæser ikke opretter forbindelse til min POS-enhed?

 1. Sørg for, at du opfylder kravene til brug af kortlæseren til kontaktløs, chip og magnetstribe:

- Din butiks adresse skal være i USA, Storbritannien eller Irland. - Din butiks valuta skal være USD, GBP eller EUR afhængigt af dens adresse. - Du skal bruge Shopify Payments som betalingstjenesteudbyder.

 1. Kontrollér, at din iPads versioner af iOS og Shopify POS-appen begge er opdateret.

 2. Kontrollér, at kortlæseren til kontaktløs, chip og magnetstribe vises som Tilsluttet i din iPads Bluetooth-indstillinger. Hvis det ikke er tilfældet, skal du parre og forbinde kortlæseren med din iPad.

 3. Kontrollér, at kortlæseren vises som tilsluttet i hardwareindstillingerne i Shopify POS. Hvis den er parret med din iPad, men ikke vises i appen, er din Shopify Payments-konto sandsynligvis ikke konfigureret korrekt.

Jeg vil gerne flytte kortlæseren til et andet sted på bordpladen, men den tape, jeg brugte til at montere standeren med, klæber for meget til, at den kan fjernes.

Hvis du vil fjerne det dobbeltklæbende tape, der bruges til at montere kortlæseren, skal du først fjerne kortlæseren og standeren og derefter opvarme tapen med en føntørrer. Tapen er meget nemmere at fjerne, når den er opvarmet.

Hvorfor mislykkes mine chiptransaktioner?

Hvis kortlæseren ikke kan acceptere chipkortet, skal du fortsætte med at prøve – efter et tredje mislykket forsøg giver kortlæseren dig mulighed for at bruge kortets magnetstribe i stedet.

Hvad betyder fejlkoderne på kortlæseren?

Kortlæseren viser fejlmeddelelser, hvis den støder på et problem med transaktionen.

De fleste kortrelaterede fejl kan kun rettes af kundens bank. Hvis kortlæseren viser en kortrelateret fejl, skal du bede kunden om at kontakte sin egen bank for at finde en løsning. Disse fejl omfatter:

 • Card blocked
 • Payment declined
 • Payment error
 • Chip error

Hvis du får vist beskeden Network error, skal du udføre fejlfinding i din butiks netværksforbindelse.

Hvorfor reagerer kortlæseren ikke, når den har været i dvale?

Kortlæseren og Shopify POS synkroniseres af og til ikke, mens kortlæseren er i dvale. Hvis dette sker, og kortlæseren ikke reagerer, skal du genstarte Shopify POS for at synkronisere den med kortlæseren.

Hvorfor fungerer Apple Pay ikke?

Enheder, der har Apple Pay aktiveret, kan forstyrre kundens iOS-enhed, hvis de placeres for tæt på kortlæseren. Deaktiver Apple Pay på dine iOS-enheder, eller sørg for, at de er mindst 15 cm fra kortlæseren til kontaktløs, chip og magnetstribe.

Hvad skal jeg gøre, hvis min kortlæser ikke oplades?

Hvis kortlæserens batteri løber tør for strøm, eller du har problemer med at oplade det, kan du prøve at udføre nedenstående trin for at oplade din enhed:

 1. Brug et USB-ladekabel til at slutte kortlæseren til en stikkontakt eller din computer. Hvis du bruger en computer til at oplade læseren, oplades læseren kun, hvis computeren er sluttet til en stikkontakt.

 2. Hvis opladningslampen ikke tændes, skal du prøve at bruge et andet ladekabel.

 3. Hvis opladningslampen stadig ikke tændes, skal du prøve en anden stikkontakt, som, du er sikker på, fungerer.

 4. Når opladningslampen tændes, skal du lade kortlæseren oplade i fire timer.

 5. Kontakt Shopify Support, hvis du ikke kan få opladningslampen til at tænde, efter du har forsøgt med flere forskellige ladekabler og stikkontakter. Sørg for at have dit ordrenummer fra Shopifys hardwarebutik og serienummeret fra bagsiden af kortlæseren parat, inden du kontakter Shopify Support.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis