Star Micronics TSP100IIIW (Wi-Fi)-kvitteringsprinter

Modelnummer: TSP143IIIW WiFi

Hvor kan man købe TSP100IIIW Wi-Fi-kvitteringsprinteren

Star Micronics TSP100IIIW Wi-Fi-kvitteringsprinteren kan købes i Shopifys hardwarebutik. Denne enhed er kompatibel med både iOS og Android.

Køb printerpapir

Alle typer af ruller med termisk papir med følgende mål fungerer sammen med printeren:

 • Bredden er 80 mm
 • Længden overskrider ikke 70 m (230 fod)

Du kan finde en forklaring af, hvordan du sætter papir i kvitteringsprinteren, i vejledningen i producentens hardwaremanual.

Tilslut din Wi-Fi-printer

Du skal slutte din printer til strømforsyningen.

Fremgangsmåde:

 1. Sæt den ene ende af strømkablet i bag på kvitteringsprinteren.

 2. Sæt den anden ende af kablet i en stikkontakt, og tænd for printeren.

Hvis der er isat papir, udskrives der en diagnostisk rapport.

Installation og opsætning

TSP100IIIW Wi-Fi-kvitteringsprinteren opretter forbindelse til dit trådløse netværk via et Wi-Fi-interface.

Fremgangsmåde:

 1. Slut din printer til strømforsyningen.

 2. Hvis din printer allerede er konfigureret til et andet Wi-Fi-netværk, skal du initialisere printerens netværksindstillinger.

 3. I Shopify POS-appen skal du trykke på Butik > Hardware > Tilslut kvitteringsprinter.

 4. Tryk på Wi-Fi i modussen Vælg printer.

 5. Følg vejledningen i modussen Opret forbindelse til printerens hotspot.

 6. Tryk på Tilslut ud for printerens navn på listen Tilgængelige Wi-Fi-printere.

Når du har tilsluttet din printer, skal du huske at gøre følgende:

Bemærk: Har du problemer med din printer? Kontakt Star Micronics Support for at få hjælp.

Initialiser printernetværkets indstillinger

Hvis du vil tilslutte din printer et nyt Wi-Fi-netværk, skal du initialisere printerens netværksindstillinger.

Når du initialiserer din printer, nulstilles indstillingerne til deres standardindstillinger. Du skal konfigurere de indstillinger, som du bruger, som f.eks. indstillinger for trådløs og adgangskode, igen.

Fremgangsmåde:

 1. Sluk printeren.

 2. Tryk på knappen RST, og hold den nede, mens du tænder printeren.

 3. Hold knappen RST nede, indtil printeren nulstilles to gange. Når enheden nulstilles, udsender den en intern lyd.

 4. Sluk printeren.

Hvis din TSP100IIIW-printer holder op med at fungere

Der kan være flere årsager til, at din printer ikke fungerer:

 1. Sørg for, at dit Wi-Fi-netværk er konfigureret korrekt.

 2. Kontrollér, at du har forbindelse til internettet. Din printer kræver et internetsignal for at kunne køre korrekt.

 3. Kontrollér, at din printer vises på siden Hardware i Shopify POS-appen. Hvis printeren ikke er tilsluttet korrekt, vil den enten ikke blive vist på indstillingssiden, eller den vil være markeret som "Frakoblet":

Shopify POS – siden Hardwareindstillinger er frakoblet

 1. Prøv at slukke og tænde for printeren. Dette vil genstarte printeren og som regel løse et eventuelt problem med printeren.

 2. Hvis du vil foretage fejlfinding af printeren, skal du slukke printeren og trykke på knappen FEED og holde den nede. Tænd printeren igen, mens du fortsat holder knappen FEED nede. Lad printeren udskrive firmwareoplysningerne, og slip derefter knappen Feed. Printeren vil forsøge at oprette forbindelse til internettet og derefter fortsætte med at udskrive flere diagnostiske oplysninger. Kig på det udskrevne papir for at se, om nogle af følgende problemer svarer til den viste tekst:

 • IP-adressen under "Status for aktuelle IP-parametre" viser nuller.

  Det første, du skal gøre, er at slukke for printeren, vente fem sekunder og tænde den igen. Prøv at udføre fejlfindingsprocessen igen.

  Hvis det ikke virker, skal du kontrollere, at du har fulgt vejledningen til installation og opsætning af printeren. Sørg for, at din printer er tilsluttet og sluttet til det trådløse netværk.

  Hvis ingen af ovenstående løsninger fungerede, skal du kontakte din internetudbyder. Der kan være et problem med din internetkonfiguration.

  TSP100III WLAN, nul IP-adresse

  • Jeg får vist beskeden "Ingen værtsforbindelse".

  Dette sker som regel, når internetforbindelsen afbrydes, eller når din printer ikke er sluttet korrekt til routeren. Tjek dit internetsignal og din trådløse router.

  TSP100III WLAN, ingen værtsforbindelse

  Bemærk: Har du problemer med din printer? Kontakt Star Micronics Support for at få hjælp.

Hvis FEJL-indikatoren blinker rødt

Dette skyldes, at der ikke er noget papir i printeren. Åbn printeren, sæt nyt papir i, og luk låget. FEJL-indikatoren bør herefter blive slukket, og KLAR-indikatoren bør blive tændt.

Papirstop

Hvis du fører papir skråt ind i kvitteringsprinteren, vil du sandsynligvis forårsage papirstop. Hvis dette sker, skal du slukke for printeren, åbne den og prøve at sætte papiret i igen.

Hvis du forsøger at gøre kvitteringen smallere end den angivne bredde på 3 tommer (80 mm), skal du sørge for at bruge den angivne skillelinje. Lad være med at folde papiret, når du sætter det i printeren.

Tilpasse kvitteringer

Du kan tilpasse både det grundlæggende kvitteringslayout og transaktionsbeskrivelsen.

Begrænsninger ved brug af Star Micronics TSP100IIIW (Wifi)-kvitteringsprinter

Shopify POS fungerer ikke samtidigt med flere TSP100IIIW (Wifi)-kvitteringsprintere.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis