Betalingsmetoder

Du kan aktivere forskellige betalingsmetoder i Shopify POS, så dine kunder har et udvalg af betalingsmuligheder ved betaling.

Bemærk: Kan du ikke genkende Shopify POS? Du bruger måske det helt nye Shopify POS.

Opret adgang til betalingsindstillingerne

På siden Betalingstyper kan du aktivere og deaktivere betalingsgateways, betalingsmetoder og gavekort.

Du kan få adgang til siden Betalingstyper ved at trykke på Butik > Betalingstyper:

Shopify POS-betalingsindstillinger – iPad

Aktivér Shopify Payments på din iPad

Hvis du vil bruge en af vores kortlæsere, skal du aktivere Shopify Payments eller en understøttet tredjepartsleverandør. Hvis du endnu ikke har aktiveret Shopify Payments i din Shopify-administrator, kan du gøre det fra din iPad.

Bemærk: Shopify Payments kan kun bruges til behandling af kortlæsertransaktioner i USA, Canada, Storbritannien og Irland.

Fremgangsmåde:

 1. Tryk på Butik > Betalingstyper i Shopify POS.

 2. Tryk på Aktivér Shopify Payments.

Din iPad-browser åbnes, og du kan derefter logge ind på siden Betalingstjenesteudbydere i din Shopify-administrator. Når du har logget ind, kan du aktivere Shopify Payments.

Aktivér betaling med kontanter

Kontante transaktioner er aktive som standard. Hvis du ikke længere vil acceptere kontanter, kan du slå det fra. Der er ingen ekstra gebyrer eller debiteringer til kunden eller butikken for kontantbetalinger.

Fremgangsmåde:

 1. Tryk på Butik > Betalingstyper i Shopify POS.

 2. Tryk på Kontant for at slå det Til eller Fra.

Din enheds internetbrowser åbnes, og du bliver bedt om at logge ind på siden Betalingstjenesteudbydere i din Shopify-administrator. Når du har logget ind, kan du aktivere eller deaktivere kontantbetalinger.

Acceptér kortbetalinger uden underskrift

Hvis du opfylder følgende krav, kan du acceptere kortbetalinger uden kundens underskrift:

 • Din butik ligger i USA.
 • Du bruger Shopify Payments.
 • Du bruger en EMV-kortlæser.

Bemærk: Hvis du ikke bruger en EMV-kortlæser, kan du kun acceptere kortbetalinger uden underskrift for beløb på under 25 USD.

Denne indstilling er som standard slået fra, men du kan aktivere den på siden Butik i Shopify POS.

Fremgangsmåde:

 1. Tryk på Butik > Betalingstyper i Shopify POS.

 2. Tryk på Shopify Payments (kredit og debet).

 3. Aktivér Udelad kundeunderskrift når muligt.

Aktivér en understøttet tredjepartsbetalingstjenesteudbyder

Du kan aktivere en tredjepartsbetalingstjenesteudbyder i stedet for Shopify Payments. Vær dog opmærksom på, at Shopify POS kun understøtter følgende tredjepartbetalingstjenesteudbydere:

 • Authorize.net
 • First Data Payeezy (kun iOS-enheder)

Bemærk: Du kan blive opkrævet yderligere gebyrer for behandling af betaling, hvis du vælger en tredjepartsbetalingstjenesteudbyder i stedet for Shopify Payments. Kontakt din betalingstjenesteudbyder for at få flere oplysninger.

Din butik skal overholde følgende krav for at kunne aktive en tredjepartsbetalingstjenesteudbyder:

 • Din betalingskonto er baseret i Canada eller USA.
 • Din betalingskonto skal acceptere detailtransaktioner med både kort til stede og kort ikke til stede. Dette aktiveres og bekræftes udenom Shopify.
 • Hvis du bruger First data Payeezy, skal du have Shopify-abonnementet eller derover på en iOS-enhed. Hvis du bruger Authorize.net, skal du have Shopify-abonnementet eller derover på en iOS-enhed. Der er ikke noget abonnementskrav for brug af Authorize.net på en Android-enhed, men du vil ikke have adgang til visse detailhandelsfunktioner.
 • Du bruger en kompatibel kortlæser.

Tredjepartsbetalingstjenesteudbyderne er kun kompatible med følgende kortlæsere:

Bemærk: Kortlæsere til magnetstribe (lydstik eller lightning) er i øjeblikket kun tilgængelige fra Shopifys hardwarebutik i Canada. De er ikke længere tilgængelige i Shopifys hardwarebutik i USA. Kortlæsere til magnetstribe (lydstik eller lightning), som er købt via den amerikanske hardwarebutik, kan ikke længere udskiftes ved defekt.

Sådan aktiveres en understøttet tredjepartsudbyder for Shopify POS:

 1. Deaktiver Shopify Paymentssiden Betalingstjenesteudbydere, hvis det er aktiveret for din butik.

 2. Aktivér en af de understøttede betalingstjenesteudbydere. Din konto hos den pågældende betalingstjenesteudbyder skal konfigureres til at acceptere transaktioner både af typen kort til stede og typen kort ikke til stede – kontakt udbyderen direkte for at få flere oplysninger.

 3. Indtast legitimationsoplysningerne for din betalingskonto, og klik derefter på Aktivér.

 4. Tryk på Butik fra Shopify POS, og tryk derefter på Betalingstyper.

 5. Aktivér betalingstjenesteudbyderen i afsnittet DEAKTIVERET:

  til/fra-knap for tredjepartsbetalingstjenesteudbyder – Shopify POS for iPad

Aktivér betaling med gavekort

Bemærk: Vi vil gerne hjælpe med at minimere konsekvenserne af de seneste hændelser for din butik. Derfor kan der midlertidigt sælges gavekort med alle Shopify-abonnementsordninger. Du kan finde flere oplysninger under Ofte stillede spørgsmål om gavekort. Hvis du vil føje gavekort til din butik, skal du se Tilføjelse eller opdatering af gavekortprodukter.

Du kan aktivere betalinger med gavekort i Shopify POS til iPad.

Bemærk: Sørg for, at du har aktiveret gavekortfunktionen i din butik, før du forsøger at aktivere gavekort til Shopify POS.

Fremgangsmåde:

 1. Tryk på Butik > Betalingstyper i Shopify POS.

 2. Tryk på Gavekort.

 3. Tryk på til/fra-knapperne for at aktivere en eller begge af følgende muligheder:

- gavekort, som du kan udskrive og e-maile til kunder - fysiske gavekort (du skal bestille en beholdning af disse, hvis du ikke allerede har gjort det)

Siden Indstillinger for gavekort – Shopify POS til iPad

Bestil fysiske gavekort

Bemærk: Vi vil gerne hjælpe med at minimere konsekvenserne af de seneste hændelser for din butik. Derfor kan der midlertidigt sælges gavekort med alle Shopify-abonnementsordninger. Du kan finde flere oplysninger under Ofte stillede spørgsmål om gavekort. Hvis du vil føje gavekort til din butik, skal du se Tilføjelse eller opdatering af gavekortprodukter.

Du kan købe fysiske gavekort fra Shopifys hardwarebutik.

Fremgangsmåde:

 1. Tryk på Butik > Betalingstyper i Shopify POS.

 2. Tryk på Gavekort.

 3. Tryk på Køb fysiske gavekort for at se Shopify Hardware Store, hvor du kan vælge dit gavekortdesign og angive den mængde, du vil købe:

  Siden Indstillinger for gavekort – Shopify POS til iPad

Aktivér betaling med ekstern kredit, ekstern debet eller butikskredit

Du kan acceptere betaling ved hjælp af en ekstern kreditkortterminal og butikskredit. Disse betalingsmetoder er som standard deaktiveret, men du kan aktivere dem fra skærmbilledet Betalingstyper i Shopify POS.

Når du accepterer betaling med en ekstern terminal, registrerer Shopify POS transaktionen, men betalingen behandles og opkræves af din eksterne terminaludbyder.

Sådan aktiverer du betaling med ekstern kredit, ekstern debet eller butikskredit:

 1. Tryk på Butik > Betalingstyper i Shopify POS. Betalingsmetoderne Ekstern terminal og Butikskredit vises under Deaktiverede betalinger.

 2. Hvis du vil acceptere betaling via butikskredit, skal du derefter aktivere indstillingen Butikskredit.

 3. Hvis du vil acceptere kredit- eller betalingskort med en ekstern terminal, skal du trykke på Ekstern terminal og aktivere de betalingstyper, du vil acceptere.

Tilføj tilpasset betalingsmetode

Du kan oprette tilpassede betalingsmetoder og navngive dem, som du har lyst, f.eks. Bankudkast eller Check. Brug tilpassede betalingsmetoder til manuelle betalinger, der ikke behandles af Shopify.

Sådan tilføjer du en tilpasset betalingsmetode:

 1. Tryk på Butik > Betalingstyper i Shopify POS.

 2. Tryk på Tilføj tilpasset betalingsmetode.

 3. Indtast et navn til metoden, og tryk derefter på Udført.

Deaktiver en betalingsmetode

Hvis en betalingsmetode deaktiveres, vises den ikke som en betalingsmulighed ved betaling.

Sådan deaktiveres en betalingsmetode:

 1. Tryk på Butik > Betalingstyper i Shopify POS.

 2. Under Aktiverede betalinger kan du deaktivere en betalingsmetode ved at trykke på dens til/fra-knap.

Betalingsmetoden vises under Deaktiverede betalinger. Du kan genaktivere betalingsmetoden på samme måde.

Slet en tilpasset betalingsmetode

Hvis du ikke længere vil bruge en tilpasset betalingsmetode, kan du fjerne den permanent fra skærmbilledet Betalingstyper i Shopify POS.

Sådan sletter du en tilpasset betalingsmetode:

 1. Tryk på Butik > Betalingstyper i Shopify POS.

 2. Swipe den tilpassede betalingsmetode mod venstre for at få vist knappen Slet.

 3. Tryk på Slet.

Oversæt betalingsmetoder

Hvis din iPad er indstillet til at bruge et andet sprog end engelsk, bliver dine betalingsmetoder oversat. Hvis din iPad f.eks. er konfigureret til fransk, vil siden Betalingstyper se sådan ud hos dig:

Siden Oversæt betalingsmetoder – Shopify POS til iPad

Hvis du ændrer sprogindstillingerne for iPad, opdateres sproget for din POS, herunder på dine udskrevne kvitteringer. Følgende sprog er implementeret: kinesisk, kinesisk (Taiwan), dansk, hollandsk, fransk, tysk, italiensk, japansk, portugisisk (Brasilien), portugisisk (Portugal) og spansk. Din udskrevne kvittering vil vise oversat indhold for felter som f.eks. Skatter og Total.

Bemærk: Kan du ikke genkende Shopify POS? Du bruger måske det helt nye Shopify POS.

Opret adgang til betalingsindstillingerne

På siden Betalingstyper kan du aktivere og deaktivere betalingsgateways, betalingsmetoder og gavekort.

Du kan få adgang til siden Betalingstyper ved at trykke på Butik > Betalingstyper:

Siden Betalingstyper – Shopify POS til iPhone

Aktivér Shopify Payments på din iPhone

Hvis du vil bruge en af vores kortlæsere, skal du aktivere Shopify Payments eller en understøttet tredjepartsleverandør. Hvis du endnu ikke har aktiveret Shopify Payments i din Shopify-administrator, kan du gøre det fra din iPad.

Fremgangsmåde:

 1. Tryk på Butik > Betalingstyper i Shopify POS.

 2. Tryk på Aktivér Shopify Payments:

  Knappen Aktivér Shopify Payments – Shopify POS til iPhone

Din iPhone-browser åbnes, og du kan derefter logge ind på siden Betaling i din Shopify-administrator. Når du har logget ind, kan du aktivere Shopify Payments.

Acceptér kortbetalinger uden underskrift

Hvis du opfylder følgende krav, kan du acceptere kortbetalinger uden kundens underskrift:

 • Din butik ligger i USA.
 • Du bruger Shopify Payments.
 • Du bruger en EMV-kortlæser.

Bemærk: Hvis du ikke bruger en EMV-kortlæser, kan du kun acceptere kortbetalinger uden underskrift for beløb på under 25 USD.

Denne indstilling er som standard slået fra, men du kan aktivere den på siden Butik i Shopify POS.

Fremgangsmåde:

 1. Tryk på Butik > Betalingstyper i Shopify POS.

 2. Tryk på Shopify Payments (kredit og debet).

 3. Aktivér Udelad kundeunderskrift når muligt.

Aktivér en understøttet tredjepartsbetalingstjenesteudbyder

Du kan aktivere en tredjepartsbetalingstjenesteudbyder i stedet for Shopify Payments. Vær dog opmærksom på, at Shopify POS kun understøtter følgende tredjepartbetalingstjenesteudbydere:

 • Authorize.net
 • First Data Payeezy (kun iOS-enheder)

Bemærk: Du kan blive opkrævet yderligere gebyrer for behandling af betaling, hvis du vælger en tredjepartsbetalingstjenesteudbyder i stedet for Shopify Payments. Kontakt din betalingstjenesteudbyder for at få flere oplysninger.

Din butik skal overholde følgende krav for at kunne aktive en tredjepartsbetalingstjenesteudbyder:

 • Din betalingskonto er baseret i Canada eller USA.
 • Din betalingskonto skal acceptere detailtransaktioner med både kort til stede og kort ikke til stede. Dette aktiveres og bekræftes udenom Shopify.
 • Hvis du bruger First data Payeezy, skal du have Shopify-abonnementet eller derover på en iOS-enhed. Hvis du bruger Authorize.net, skal du have Shopify-abonnementet eller derover på en iOS-enhed. Der er ikke noget abonnementskrav for brug af Authorize.net på en Android-enhed, men du vil ikke have adgang til visse detailhandelsfunktioner.
 • Du bruger en kompatibel kortlæser.

Tredjepartsbetalingstjenesteudbyderne er kun kompatible med følgende kortlæsere:

Bemærk: Kortlæsere til magnetstribe (lydstik eller lightning) er i øjeblikket kun tilgængelige fra Shopifys hardwarebutik i Canada. De er ikke længere tilgængelige i Shopifys hardwarebutik i USA. Kortlæsere til magnetstribe (lydstik eller lightning), som er købt via den amerikanske hardwarebutik, kan ikke længere udskiftes ved defekt.

Sådan aktiveres en understøttet tredjepartsudbyder for Shopify POS:

 1. Deaktiver Shopify Paymentssiden Betalingstjenesteudbydere, hvis det er aktiveret for din butik.

 2. Aktivér en af de understøttede betalingstjenesteudbydere. Din konto hos den pågældende betalingstjenesteudbyder skal konfigureres til at acceptere transaktioner både af typen kort til stede og typen kort ikke til stede – kontakt udbyderen direkte for at få flere oplysninger.

 3. Indtast legitimationsoplysningerne for din betalingskonto, og klik derefter på Aktivér.

 4. Tryk på Butik fra Shopify POS, og tryk derefter på Betalingstyper.

 5. Aktivér betalingstjenesteudbyderen i afsnittet DEAKTIVERET:

  til/fra-knap for tredjepartsbetalingstjenesteudbyder – Shopify POS for iPhone

Aktivér betaling med gavekort

Bemærk: Vi vil gerne hjælpe med at minimere konsekvenserne af de seneste hændelser for din butik. Derfor kan der midlertidigt sælges gavekort med alle Shopify-abonnementsordninger. Du kan finde flere oplysninger under Ofte stillede spørgsmål om gavekort. Hvis du vil føje gavekort til din butik, skal du se Tilføjelse eller opdatering af gavekortprodukter.

Du kan aktivere betalinger med gavekort i Shopify POS til iPhone.

Sådan aktiverer du betaling med gavekort:

 1. Tryk på Butik > Betalingstyper i Shopify POS.

 2. Tryk på Gavekort.

 3. Tryk på til/fra-knapperne for at aktivere en eller begge af følgende muligheder:

- gavekort, som du kan udskrive og e-maile til kunder - fysiske gavekort (du skal bestille en beholdning af disse, hvis du ikke allerede har gjort det)

Siden Indstillinger for gavekort – Shopify POS til iPhone

Bestil fysiske gavekort

Bemærk: Vi vil gerne hjælpe med at minimere konsekvenserne af de seneste hændelser for din butik. Derfor kan der midlertidigt sælges gavekort med alle Shopify-abonnementsordninger. Du kan finde flere oplysninger under Ofte stillede spørgsmål om gavekort. Hvis du vil føje gavekort til din butik, skal du se Tilføjelse eller opdatering af gavekortprodukter.

Du kan købe fysiske gavekort fra Shopifys hardwarebutik.

Fremgangsmåde:

 1. Tryk på Butik > Betalingstyper i Shopify POS.

 2. Tryk på Gavekort.

 3. Tryk på Køb fysiske gavekort for at se Shopify Hardware Store, hvor du kan vælge dit gavekortdesign og angive den mængde, du vil købe:

  Siden Indstillinger for gavekort – Shopify POS til iPhone

Aktivér betaling med ekstern kredit, ekstern debet eller butikskredit

Du kan acceptere betaling ved hjælp af en ekstern kreditkortterminal og butikskredit. Disse betalingsmetoder er som standard deaktiveret, men du kan aktivere dem fra skærmbilledet Betalingstyper i Shopify POS.

Når du accepterer betaling med en ekstern terminal, registrerer Shopify POS transaktionen, men betalingen behandles og opkræves af din eksterne terminaludbyder.

Sådan aktiverer du betaling med ekstern kredit, ekstern debet eller butikskredit:

 1. Tryk på Butik > Betalingstyper i Shopify POS. Betalingsmetoderne Ekstern terminal og Butikskredit vises under Deaktiverede betalinger.

 2. Hvis du vil acceptere betaling via butikskredit, skal du derefter aktivere indstillingen Butikskredit.

 3. Hvis du vil acceptere kredit- eller betalingskort med en ekstern terminal, skal du trykke på Ekstern terminal og aktivere de betalingstyper, du vil acceptere.

Tilføj tilpasset betalingsmetode

Du kan oprette tilpassede betalingsmetoder og navngive dem, som du har lyst, f.eks. Bankudkast eller Check. Brug tilpassede betalingsmetoder til manuelle betalinger, der ikke behandles af Shopify.

Sådan tilføjer du en tilpasset betalingsmetode:

 1. Tryk på Butik > Betalingstyper i Shopify POS.

 2. Tryk på Tilføj tilpasset betalingsmetode.

 3. Indtast et navn til metoden, og tryk derefter på Udført.

Deaktiver en betalingsmetode

Hvis en betalingsmetode deaktiveres, vises den ikke som en betalingsmulighed ved betaling.

Sådan deaktiveres en betalingsmetode:

 1. Tryk på Butik > Betalingstyper i Shopify POS.

 2. Under Aktiverede betalinger kan du deaktivere en betalingsmetode ved at trykke på dens til/fra-knap.

Betalingsmetoden vises under Deaktiverede betalinger. Du kan genaktivere betalingsmetoden på samme måde.

Slet en tilpasset betalingsmetode

Hvis du ikke længere vil bruge en tilpasset betalingsmetode, kan du fjerne den permanent fra skærmbilledet Betalingstyper i Shopify POS.

Sådan sletter du en tilpasset betalingsmetode:

 1. Tryk på Butik > Betalingstyper i Shopify POS.

 2. Swipe den tilpassede betalingsmetode mod venstre for at få vist knappen Slet.

 3. Tryk på Slet.

Oversæt betalingsmetoder

Hvis din iPhone er indstillet til at bruge et andet sprog end engelsk, bliver dine betalingsmetoder oversat. Hvis din iPhone f.eks. er konfigureret til fransk, vil siden Betalingstyper se sådan ud hos dig:

Siden Oversæt betalingsmetoder – Shopify POS til iPhone

Hvis du ændrer sprogindstillingerne for iPhone, opdateres sproget for din POS, herunder på dine udskrevne kvitteringer. Følgende sprog er implementeret: kinesisk, kinesisk (Taiwan), dansk, hollandsk, fransk, tysk, italiensk, japansk, portugisisk (Brasilien), portugisisk (Portugal) og spansk. Din udskrevne kvittering vil vise oversat indhold for felter som f.eks. Skatter og Total.

Opret adgang til betalingsindstillingerne

På siden Betalingstyper kan du aktivere og deaktivere betalingsgateways, betalingsmetoder og gavekort.

Du kan få adgang til siden Betalingstyper ved at trykke på Butik > Betalingstyper:

Siden Betalingstyper – Shopify POS til Android

Acceptér kreditkortbetalinger

Du kan acceptere betalinger med magnetstribe og manuelle kreditkortbetalinger med kortlæseren til magnetstribe (lydstik), hvis du opfylder følgende krav:

 • Du aktiverer Shopify Payments som din betalingstjenesteudbyder.
 • Din butik har adresse i USA eller Canada.

Hvis du ikke opfylder disse to krav, kan du stadig acceptere betaling med en ekstern terminal.

Acceptér kortbetalinger uden underskrift

Hvis du opfylder følgende krav, kan du acceptere kortbetalinger uden kundens underskrift:

 • Din butik ligger i USA.
 • Du bruger Shopify Payments.
 • Du bruger en EMV-kortlæser.

Bemærk: Hvis du ikke bruger en EMV-kortlæser, kan du kun acceptere kortbetalinger uden underskrift for beløb på under 25 USD.

Denne indstilling er som standard slået fra, men du kan aktivere den på siden Butik i Shopify POS.

Fremgangsmåde:

 1. Tryk på Butik > Betalingstyper i Shopify POS.

 2. Tryk på Shopify Payments.

 3. Aktivér Udelad underskrift, når det er muligt.

Aktivér en ekstern terminal i Shopify POS til Android

Hvis du bruger Shopify POS til Android, og du har en ekstern kredit- eller debetkortterminal, kan du aktivere betalingsmetoden Ekstern terminal på siden Indstillinger i Shopify POS-appen.

Når du accepterer betaling med en ekstern terminal, registrerer Shopify POS transaktionen, men betalingen behandles og opkræves af din eksterne terminaludbyder.

Fremgangsmåde:

 1. Tryk på Butik > Betalingstyper i Shopify POS.

 2. Tryk på Ekstern terminal.

 3. Vælg Aktivér ekstern terminal.

 4. Der vises en besked, som forklarer, at du aktiverer en betalingsterminal, der ikke er integreret med Shopify. Tryk på OK.

Betalingsmetoden Ekstern terminal er aktiveret og vil være tilgængelig som en mulighed på siden Vælg betalingstype under hver transaktion.

Aktivér betaling med gavekort

Bemærk: Vi vil gerne hjælpe med at minimere konsekvenserne af de seneste hændelser for din butik. Derfor kan der midlertidigt sælges gavekort med alle Shopify-abonnementsordninger. Du kan finde flere oplysninger under Ofte stillede spørgsmål om gavekort. Hvis du vil føje gavekort til din butik, skal du se Tilføjelse eller opdatering af gavekortprodukter.

Du kan aktivere betalinger med gavekort i Shopify POS til Android.

Fremgangsmåde:

 1. Tryk på Butik > Betalingstyper i Shopify POS.

 2. Tryk på Gavekort.

 3. Vælg Aktivér gavekort.

Tilføj tilpasset betalingsmetode

Du kan oprette tilpassede betalingsmetoder og navngive dem, som du har lyst, f.eks. Bankudkast eller Check. Brug tilpassede betalingsmetoder til manuelle betalinger, der ikke behandles af Shopify.

Fremgangsmåde:

 1. Tryk på Butik > Betalingstyper i Shopify POS.

 2. Tryk på Tilføj tilpasset betalingsmetode.

 3. Indtast et navn til betalingsmetoden, og tryk derefter på ✔.

Deaktiver en betalingsmetode

Hvis en betalingsmetode deaktiveres, vises den ikke som en betalingsmulighed ved betaling.

Fremgangsmåde:

 1. Tryk på Butik > Betalingstyper i Shopify POS.

 2. Du kan deaktivere en betalingsmetode ved at trykke på dens til/fra-knap under Betalingstyper.

Slet en tilpasset betalingsmetode

Hvis du ikke længere vil bruge en tilpasset betalingsmetode, kan du fjerne den permanent fra skærmbilledet Betalingstyper i Shopify POS.

Du skal deaktivere en betalingsmetode, før du kan slette den.

Fremgangsmåde:

 1. Tryk på Butik > Betalingstyper i Shopify POS.

 2. Tryk på blyantikonet i afsnittet Deaktiverede betalingstyper.

 3. Tryk på papirkurven ved siden af den betalingstype, du vil slette.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis