Terminalskift

Terminalskift er en periode, hvor der foregår transaktioner i butikken. Du bruger terminalskift til regelmæssigt at afstemme kontantskuffen og holde regnskab med de beløb, som medarbejderne har håndteret.

Hver iPad viser kun egne terminalskift og ikke dem fra andre iPads. Hvis du sletter og geninstallerer Shopify POS-appen eller opgraderer til en nyere iPad, mister du data om terminalskift, der er gemt på enheden.

Bemærk: Terminalsporing er kun tilgængelig, hvis din butik har Shopify-abonnementet eller derover og bruger en iPad. Terminalindstillingerne er ikke tilgængelige i Shopify POS til Android eller iPhone.

Siden Terminal

Siden Salgsregister giver dig mulighed for at oprette og spore terminalskift i butikken. Du kan holde styr på daglige totaler og tilbagebetalinger for hver enkelt betalingsmetode og på alle kontanter i kontantskuffen.

Når du vil åbne siden Salgsregister i Shopify POS-appen på din iPad, skal du trykke på Butik og derefter trykke på Salgsregister:

Siden Terminalskift – Shopify POS til iPad

Indstillinger for kasseapparat

Hvis du bruger Shopify POS og din butik har Shopify-abonnementet eller derover, kan du angive dine terminalpræferencer på siden Terminal.

Fremgangsmåde:

 1. Tryk på Butik i Shopify POS, og tryk derefter på Salgsregister.

 2. Tryk på Indstillinger:

  Knap til indstillinger af siden Terminal – Shopify POS til iPad

 3. Tryk på til/fra-knapperne for at aktivere eller deaktivere følgende valgmuligheder:

- Aktivér salgsregister

Denne funktion gør det muligt for dig at kontrollere din indtægt regelmæssigt. Brug den til at spore salgstotaler for hver betalingstype og kontrollere kontantbeholdningen i din kontantskuffe.

- Følg kontantbeholdning

Denne funktion giver dig mulighed for at følge din kontantoverførsel pr. skift. Du får ikke vist denne mulighed, hvis Aktivér salgsregister er deaktiveret.

Åbn et nyt terminalskift

Du kan oprette et Shopify POS-terminalskift på en af følgende to måder:

 • Manuelt, hvis du vil angive startkontantoverførslen for terminalskiftet.

 • Automatisk, hvis du vil have, at Shopify skal bruge den forventede kontantsum i kontantskuffen som overførsel til næste terminalskift.

Åbning af et terminalskift manuelt

Hvis du opretter et nyt terminalskift manuelt, kan du indtaste en værdi for din kontantoverførsel. Kontantoverførslen er det pengebeløb, der til start er angivet i kasseapparatet, så medarbejderne har byttepenge til kontantbetalinger.

Fremgangsmåde:

 1. På din iPad skal du gå til siden Register i Shopify POS-appen.

 2. Tryk på knappen +:

  Plus-knap på siden Terminal – Shopify POS til iPad

 3. Dialogboksen Åbn skift åbnes. Hvis du har aktiveret Kassesporing i dine terminalindstillinger, kan du indtaste beløbet i kontantoverførslen:

  Dialogboksen Åbn Skift – Shopify POS til iPad

 4. Valgfrit: Skriv en bemærkning.

 5. Tryk på Udført. Terminalskiftet forbliver åbent, indtil du lukker det manuelt.

Åbning af terminalskift automatisk

Hvis du har lukket et terminalskift, og du ikke åbner et andet, før du behandler den næste ordre, åbner Shopify automatisk et nyt terminalskift.

Automatiske skift uden kassesporing

Hvis du ikke har aktiveret Følg kontantbeholdningen i dine terminalindstillinger, får du vist denne besked, når den første transaktion i det nye terminalskift er fuldført:

Beskeden Terminalskift oprettet (Kassesporing er ikke aktiveret) – Shopify POS til iPad

Automatiske skift med kassesporing aktiveret

Hvis du har aktiveret Kassesporing i dine terminalindstillinger, bruges den beregnede kontantbeholdning ved afslutningen af forrige terminalskift som overførsel (eller primobeløb). Hvis dette er det første terminalskift for din butik, er overførslen angivet til 0 USD.

Den meddelelse, du får vist, ser sådan ud:

Beskeden Terminalskift oprettet (Kassesporing er aktiveret) – Shopify POS til iPad

Hvis du ikke accepterer kontantbetalinger

Hvis du ikke accepterer kontantbetalinger, kan du deaktivere kassesporing i dine terminalindstillinger. Det betyder, at du ikke behøver at angive et kontantoverførselsbeløb i forbindelse med terminalskift. Dit terminalskift fortsætter med at spore alt salg, der er foretaget ved hjælp af andre betalingsmetoder, så længe du har aktiveret valgmuligheden Åbn og luk skift i dine terminalindstillinger.

Vis detaljer om et terminalskift

Bemærk: Terminalsporing er kun tilgængelig, hvis din butik har Shopify-abonnementet eller derover.

På siden Salgsregister kan du trykke på et vilkårligt skift for at se:

 • historikken for terminalskiftet
 • detaljerede oplysninger om salg for hver betalingstype.

Se historikken for et terminalskift

Du kan se et resume over aktivitet under et terminalskift.

Fremgangsmåde:

 1. På din iPad skal du gå til siden Terminal i Shopify POS-appen.

 2. Tryk på det terminalskift, du vil se historikken for.

Oplysningerne varierer lidt afhængigt af, om:

Følgende oplysninger vises altid:

 • datoen for skiftet
 • det samlede salg for det pågældende skift
 • navnet på den medarbejder, der åbnede skiftet
 • startoverførselsbeløbet (hvis du har aktiveret Kassesporing i dine terminalindstillinger)
 • eventuelle justeringer, som medarbejderne har foretaget af summen af kontanter i skuffen (hvis de f.eks. har brugt nogle af deres egne penge til at give tilbage med).

Siden med oplysninger om terminalskift – Shopify POS til iPad

Hvis det skift, som du ser, er lukket, vil navnet på den medarbejder, der lukkede skiftet, blive vist.

Hvis du havde aktiveret Kassesporing i dine terminalindstillinger, inden skiftet blev lukket, får du også vist:

 • optalte kontanter ved slutningen af skiftet (forudsat at du indtastede det, da du lukkede skiftet
 • kontantbeløbet i skuffen, der var forventet, da skiftet blev lukket
 • de kontanter, der er tilbage i overførslen, når du har foretaget den endelige afstemning af kontantskuffen (gøres som regel, når dagens indtægt hentes).

Se detaljerede salgsoplysninger om et terminalskift

Du kan se salgsoplysninger om et terminalskift baseret på betalingsmetode.

Fremgangsmåde:

 1. På din iPad skal du gå til siden Salgsregister i Shopify POS-appen.

 2. Tryk på det terminalskift, du vil have vist oplysninger om.

 3. Tryk på Se detaljer:

  Knappen Se detaljer om terminalskift – Shopify POS til iPad

  Denne visning omfatter et resumé af salg, tilbagebetalinger og nettoindtægter for hver betalingstype (inklusive eksterne betalingsterminaler):

  Detaljer om terminalskift

Juster overførslen

Bemærk: Justering af overførsler er kun tilgængelig, hvis din butik har Shopify-abonnementet eller derover.

En justering af terminaloverførslen indebærer, at kontanter skal ilægges eller fjernes. Det kan f.eks. være nødvendigt hvis:

 • en medarbejder ikke kan give det rigtige beløb tilbage med de kontanter, der aktuelt er i skuffen
 • kontanterne i skuffen overstiger den foretrukne grænse (nogle virksomheder fastsætter en grænse for at forhindre tyveri eller fejlberegninger ved lukning)
 • medarbejdere har brug for midlertidigt at fjerne kontanter fra kassen.

Hvis du følger kontantbetalingen i terminalen, skal du registrere alle foretagne justeringer, uanset hvor små de er.

Fremgangsmåde:

 1. På din iPad skal du gå til siden Salgsregister i Shopify POS-appen.

 2. Kontroller, at du får vist det terminalskift, der aktuelt er åbent.

 3. Tryk på Juster

 4. Tryk enten på Tilføj eller Fjern, afhængigt af den type transaktion du vil foretage.

 5. Indtast det beløb, du har tilføjet eller fjernet.

 6. Skriv en bemærkning, hvis det er nødvendigt.

 7. Tryk på Udført.

Justeringer af en terminal vises i terminalhistorikken på hovedsiden Salgsregister:

Siden med oplysninger om terminalskift – Shopify POS til iPad

Luk et terminalskift

Bemærk: Terminalsporing er kun tilgængelig, hvis din butik har Shopify-abonnementet eller derover.

Hvis kontantskuffen skal afstemmes nøjagtigt, bør du regelmæssigt lukke terminalskift (for eksempel ved slutningen af hver dag, eller når en medarbejders arbejdsdag er slut).

Når du lukker et terminalskift, føjes følgende oplysninger til terminalskiftets historik:

 • kontantoptællingen ved slutningen af skiftet
 • den forventede værdi af kontantbeholdningen i skuffen, som beregnes ud fra alle de kontanttransaktioner, der er foretaget i løbet af skiftet. Der tages højde for startoverførslen og eventuelle justeringer, der er foretaget, mens skiftet var åbent
 • de kontanter, der er tilbage til overførslen, når du har foretaget den endelige afstemning af kontantskuffen (gøres som regel, når dagens indtægt hentes).

Kontantbeløbet i skuffen og den forventede saldo bør være den samme.

Fremgangsmåde:

 1. På din iPad skal du gå til siden Salgsregister i Shopify POS-appen.

 2. Kontroller, at du får vist det terminalskift, der aktuelt er åbent.

 3. Tryk på Luk skift. Hvis terminalskiftet har været åbent længe (dage til uger), kan der gå nogle sekunder, før skiftet afsluttes.

  Hvis det ikke lukkes, efter du har ventet i 10 sekunder, skal du i Butik > Salgsregister > Indstillinger slå Aktivér salgsregister til og fra for at lukke terminalskiftet.

 4. Hvis du har aktiveret Kassesporing i dine terminalindstillinger, vil du i dialogboksen Luk skift se feltet Kontanter i alt. Tæl kontanterne i skuffen, og angiv derefter beløbet her (Shopify POS angiver, hvor meget der skal være over angivelsen i feltet Kontanter i alt):

  Dialogboksen Luk skift – Shopify POS til iPad

 5. Valgfrit: Skriv en bemærkning.

 6. Tryk på Udført.

 7. Hvis du har aktiveret Kassesporing i dine terminalindstillinger, vises dialogboksen Endelig justering:

  Dialogboksen Endelig justering – Shopify POS til iPad

Den værdi, der foreslås i feltet Beløb fjernet, er nettokontantbeløbet, der er taget i løbet af terminalskiftet. Du kan angive en hvilken som helst værdi i dette felt, men den skal matche værdien af kontanter, som du fjerner fra skuffen. Det beløb, der er tilbage i kontantskuffen, vil blive brugt som overførsel til det næste skift, medmindre du angiver det manuelt.

Hvis kontantoptællingen ikke svarer til det forventede kontantbeløb, kan du afstemme kassen ved at justere det beløb, der skal tilføjes eller tages ud.

 1. Tryk på Udført.

 2. Hvis du har en kvitteringsprinter, der er knyttet til din terminal, kan du trykke på Udskriv for at udskrive din terminaloversigt. Terminaloversigten viser salg, tilbagebetalinger og aktivitet for terminalen under skiftet.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis