Mail med indkøbskurv i Shopify POS

Med Mail med indkøbskurv til Shopify POS kan du oprette en indkøbskurv og sende en e-mail til din kunde, så de kan gennemføre deres betaling online. E-mailen indeholder en oversigt over kundens indkøbskurv og et link til din butiks onlinebetaling.

Når e-mailen er sendt, gemmes ordren som en kladde i Shopify, indtil kunden klikker på linket og gennemfører betalingen. Når kunden har betalt for sin indkøbskurv, gemmes kladden som en fuldført ordre på siden Ordrer i Shopify.

Når du bruger Mail med indkøbskurv til Shopify POS på en iOS-enhed, kan du se salgstilskrivning for ordrer med Mail med indkøbskurv. Salget tilskrives den medarbejder, der er logget ind på Shopify POS, når mail med indkøbskurv sendes. Du kan spore dine medarbejderes salg i rapporten Salg pr. medarbejder.

Du kan kun sende en e-mail for en indkøbskurv, hvis du accepterer betaling for hele ordren. Du kan ikke acceptere personlig delvis betaling og derefter sende en Mail med indkøbskurv for at opkræve saldoen.

Bemærk: Hvis du tilføjer en betalingsmetode ved betaling, deaktiveres valgmuligheden Mail med indkøbskurv, indtil du fjerner betalingen.

Fremgangsmåde:

Ordren gemmes som en ordrekladde i Shopify, og kunden modtager en Mail med indkøbskurv. E-mailen indeholder et link til betaling, hvor kunden kan indbetale for sin indkøbskurv. Når kunden betaler for sin indkøbskurv, oprettes der en ordre i Shopify.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis