Tilpasning af engrosfakturaer

Send dine engroskunder fakturaer, som er anderledes end de fakturaer, du sender til dine detailkunder.

Når du sender en faktura til kunden via e-mail, genereres e-mailen ved hjælp af fakturaskabelonen. Som standard indeholder denne skabelon et betalingslink til dine kunder, som du kan bruge til at gennemføre betalinger ved hjælp af den betalingstjenesteudbyder, som du har konfigureret i din Shopify-administrator.

Du kan redigere denne skabelon for at tilbyde dine engroskunder alternative betalingsmuligheder eller vilkår. Du kan f.eks. tilføje kode, som sender én faktura til dine webshopkunder og en anden faktura til dine engroskunder.

Redigering af fakturaskabelonen

Sådan redigerer du fakturaskabelonen:

 1. Klik på Indstillinger og derefter på Meddelelser i din Shopify-administrator.
 2. Klik på Faktura for ordrekladde i afsnittet E-mail skabeloner:
  Screenshot af afsnittet E-mailskabeloner.
 3. Udskift koden i afsnittet E-mail-brødtekst (HTML) med din tilpassede skabelon. Se Redigering af en e-mailskabelon.
 4. Klik på Gem.

Eksempel

Den følgende kode kontrollerer, om fakturaens e-mail er til en engrosordre. Hvis fakturaen er til en engroskunde, indeholder e-mailen en vejledning i at kontakte shopejeren for at betale for ordren. Ellers sendes standardfakturaen.

 {% capture email_title %} {% if tags contains "wholesale" %} Fuldfør din engrosordre

```
<p>To complete your wholesale order, contact us at <a href="mailto:{{ shop.email }}">{{ shop.email }}</a>.<br/>
  Your order can't be processed until we hear from you.</p><br/>
{% else %}
  Complete your purchase
{% endif %}
```

{% endcapture %}

{% capture email_body %} {% if item_count > 1 %}Disse varer{% else %}Denne vare{% endif %} vil blive reserveret til dig: **{{ reserve_inventory_until | date: "%B %d, %Y at %I:%M %p %Z" }}** {% endcapture %}

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <title>{{ email_title }}</title>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width">
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/assets/notifications/styles.css">
 <style>
  .button__cell { background: {{ shop.email_accent_color }}; }
  a, a:hover, a:active, a:visited { color: {{ shop.email_accent_color }}; }
 </style>
</head>

 <body>
  <table class="body">
   <tr>
    <td>

<table class="header row">
 <tr>
  <td class="header__cell">
   <center>

    <table class="container">
     <tr>
      <td>

       <table class="row">
        <tr>
         <td class="shop-name__cell">
          {% if shop.email_logo_url %}
           <img src="{{shop.email_logo_url}}" alt="{{ shop.name }}" width="{{ shop.email_logo_width }}">
          {% else %}
           <h1 class="shop-name__text">
            <a href="{{shop.url}}">{{ shop.name }}</a>
           </h1>
          {% endif %}
         </td>

          <td class="order-number__cell">
           <span class="order-number__text">
            Invoice {{ name }}
           </span>
          </td>
        </tr>
       </table>

      </td>
     </tr>
    </table>

   </center>
  </td>
 </tr>
</table>

     <table class="row content">
 <tr>
  <td class="content__cell">
   <center>
    <table class="container">
     <tr>
      <td>

      <h2>{{ email_title }}</h2>
      {% if custom_message != blank %}
       <p>{{ custom_message }}</p>
      {% elsif reserve_inventory_until %}
       <p>{{ email_body }}</p>
      {% endif %}
      <table class="row actions">

      </td>
     </tr>
    </table>
   </center>
  </td>
 </tr>
</table>

     <table class="row section">
 <tr>
  <td class="section__cell">
   <center>
    <table class="container">
     <tr>
      <td>
       <h3>Order summary</h3>
      </td>
     </tr>
    </table>
    <table class="container">
     <tr>
      <td>

<table class="row">
 {% for line in line_items %}

 {% if item_count == 1 %}
  {% assign columnWrapperClass = 'order-list__item--single' %}
 {% elsif forloop.first == true %}
  {% assign columnWrapperClass = 'order-list__item--first' %}
 {% elsif forloop.last == true %}
  {% assign columnWrapperClass = 'order-list__item--last' %}
 {% else %}
  {% assign columnWrapperClass = '' %}
 {% endif %}
 <tr class="order-list__item {{columnWrapperClass}}">
  <td class="order-list__item__cell">
   <table>
    <td>
     {% if line.image %}
      <img src="{{ line | img_url: 'compact_cropped' }}" align="left" width="60" height="60" class="order-list__product-image"/>
     {% endif %}
    </td>
    <td class="order-list__product-description-cell">
     {% if line.product.title %}
      {% assign line_title = line.product.title %}
     {% else %}
      {% assign line_title = line.title %}
     {% endif %}
     <span class="order-list__item-title">{{ line_title }} × {{ line.quantity }}</span><br/>
     {% if line.variant.title != 'Default Title' %}
      <span class="order-list__item-variant">{{ line.variant.title }}</span>
     {% endif %}
    </td>
     <td class="order-list__price-cell">
      {% if line.original_line_price != line.line_price %}
       <del class="order-list__item-original-price">{{ line.original_line_price | money }}</del>
      {% endif %}
      <p class="order-list__item-price">{{ line.line_price | money }}</p>
     </td>
   </table>
  </td>
 </tr>{% endfor %}
</table>

      <table class="row subtotal-lines">
 <tr>
  <td class="subtotal-spacer"></td>
  <td>
   <table class="row subtotal-table">
    {% if discounts %}
     {% capture discount_title %}Discount {% if discounts.first.code %}({{ discounts.first.code }}){% endif %}{% endcapture %}

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>{{ discount_title }}</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
  <strong>{{ discounts_savings | money }}</strong>
 </td>
</tr>

    {% endif %}

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>Subtotal</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
  <strong>{{ subtotal_price | money }}</strong>
 </td>
</tr>

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>Shipping</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
  <strong>{{ shipping_price | money }}</strong>
 </td>
</tr>

    {% for line in tax_lines %}

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>{{ line.title }}</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
  <strong>{{ line.price | money }}</strong>
 </td>
</tr>

    {% endfor %}
   </table>
   <table class="row subtotal-table subtotal-table--total">

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>Total</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
  <strong>{{ total_price | money_with_currency }}</strong>
 </td>
</tr>

   </table>

   {% assign transaction_size = 0 %}
   {% for transaction in transactions %}
    {% unless transaction.kind == "capture" or transaction.kind == "void" %}
     {% assign transaction_size = transaction_size | plus: 1 %}
    {% endunless %}
   {% endfor %}

   {% if transaction_size > 1 %}
    <table class="row subtotal-table">
     <tr><td colspan="2" class="subtotal-table__line"></td></tr>
     <tr><td colspan="2" class="subtotal-table__small-space"></td></tr>

     {% for transaction in transactions %}
      {% if transaction.status == "success" and transaction.kind == "authorization" or transaction.kind == "sale" %}
       {% if transaction.payment_details.credit_card_company %}
        {% capture transaction_name %}{{ transaction.payment_details.credit_card_company }} (ending in {{ transaction.payment_details.credit_card_last_four_digits }}){% endcapture %}
       {% else %}
        {% capture transaction_name %}{{ transaction.gateway | replace: "_", " " | capitalize }}{% endcapture %}
       {% endif %}

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>{{transaction_name}}</span>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
  <strong>{{ transaction.amount | money }}</strong>
 </td>
</tr>

      {% endif %}
      {% if transaction.kind == 'refund' %}
       {% if transaction.payment_details.credit_card_company %}
        {% assign refund_method_title = transaction.payment_details.credit_card_company %}
       {% else %}
        {% assign refund_method_title = transaction.gateway %}
       {% endif %}

<tr class="subtotal-line">
 <td class="subtotal-line__title">
  <p>
   <span>Refund</span>
    <br>
    <small>{{ refund_method_title | capitalize }}</small>
  </p>
 </td>
 <td class="subtotal-line__value">
  <strong>- {{ transaction.amount | money }}</strong>
 </td>
</tr>

      {% endif %}
     {% endfor %}
    </table>
   {% endif %}
  </td>
 </tr>
</table>

      </td>
     </tr>
    </table>
   </center>
  </td>
 </tr>
</table>

     {% if shipping_address or billing_address or shipping_method %}
      <table class="row section">
 <tr>
  <td class="section__cell">
   <center>
    <table class="container">
     <tr>
      <td>
       <h3>Customer information</h3>
      </td>
     </tr>
    </table>
    <table class="container">
     <tr>
      <td>

       <table class="row">
        <tr>
         {% if shipping_address %}
          <td class="customer-info__item">
           <h4>Shipping address</h4>
           <p>
 {{ shipping_address.name }}<br/>
 {{ shipping_address.address1 }}
 {% if shipping_address.address2 %}
 <br/>{{ shipping_address.address2 }}
 {% endif %}
 <br/>{{ shipping_address.city }}, {{ shipping_address.province }} {{ shipping_address.zip }}
 <br/>{{ shipping_address.country }}
</p>

          </td>
         {% endif %}

         {% if billing_address %}
          <td class="customer-info__item">
           <h4>Billing address</h4>
           <p>
 {{ billing_address.name }}<br/>
 {{ billing_address.address1 }}
 {% if billing_address.address2 %}
 <br/>{{ billing_address.address2 }}
 {% endif %}
 <br/>{{ billing_address.city }}, {{ billing_address.province }} {{ billing_address.zip }}
 <br/>{{ billing_address.country }}
</p>

          </td>
         {% endif %}
        </tr>
       </table>
       {% if shipping_method %}
        <table class="row">
         <tr>
          <td class="customer-info__item customer-info__item--last">
           <h4>Shipping method</h4>
           <p>{{ shipping_method.title }}<br/>{{ shipping_method.price | money }}</p>
          </td>
         </tr>
        </table>
       {% endif %}

      </td>
     </tr>
    </table>
   </center>
  </td>
 </tr>
</table>
     {% endif %}

     <table class="row footer">
 <tr>
  <td class="footer__cell">
   <center>
    <table class="container">
     <tr>
      <td>
       <p class="disclaimer__subtext">If you have any questions, reply to this email or contact us at <a href="mailto:{{ shop.email }}">{{ shop.email }}</a></p>
      </td>
     </tr>
    </table>
   </center>
  </td>
 </tr>
</table>

<img src="{{ 'notifications/spacer.png' | shopify_asset_url }}" class="spacer" height="1" />

    </td>
   </tr>
  </table>
 </body>
</html>
```

 

Forhåndsvisning af en faktura

Sådan forhåndsviser du en e-mail-faktura:

 1. Åbn en ordrekladde, der blev sendt fra din engrosforretning.
 2. Klik på Faktura via e-mail på siden med oplysninger om ordren.
 3. Du skal sikre dig, at den tilpassede besked er tom i dialogboksen Send faktura, og derefter skal du klikke på Gennemgå e-mail. Din faktura skal ligne følgende eksempel:
  Screenshot af den tilpassede e-mail

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis