Kompenser for din CO2-udledning med appen Offset

Appen Offset giver dig mulighed for at kompensere for den CO2-udledning, der forårsages af dine forsendelser. Offset bruger branchens modeller til at bestemme, hvor stor en mængde CO2 der frigives til atmosfæren for hver levering, og opkræver derefter et beløb pr. forsendelse for at kompensere denne udledning. Den gennemsnitlige pris pr. forsendelse er 0,005 USD eller en halv cent.

Prisen for at kompensere for din udledning opkræves via din månedlige Shopify-faktura. Beløbene bruges til at købe CO2-kreditter, der kompenserer for dine udledninger via projekter mod skovrydning.

Generel beregning af dine emissioner

Offset kombinerer data fra din butik med branchedata og peer-reviewede modeller for at bestemme, hvor meget CO2 dine forsendelser udleder til miljøet, og samarbejder derefter med Pachama for at bestemme prisen for at udligne denne udledning.

Da det er Offsets formål at sikre, at din CO2-udledning fra levering bliver udlignet helt, bliver alle værdier, der bruges i datamodellerne, rundet op.

Offset bruger følgende data for hver fuldført levering:

Hvilke værdier bruges i emissionsberegningen baseret på, hvad der er tilgængeligt
Faktor Primær værdi Hvis den primære værdi ikke er tilgængelig
Vægt Vægten på forsendelsen En gennemsnitlig forsendelsesvægt
Distance Tilbagelagt distance ifølge sporingsdataene Fugleflugtsafstanden mellem oprindelses- og destinationsadressen ganget med en usikkerhedsfaktor
Transporttype Udledning af kulstofemissioner fra lastbiler eller fly bestemt af hastighed og distance Udledning fra lastbiler

Når et trackingnummer fra et understøttet fragtfirma leveres, kan Offset præcist beregne de anvendte udledninger. Hvis der ikke findes tilgængelig sporing, eller fragtfirmaet ikke understøttes, ganger Offset den anslåede udledning med en usikkerhedsfaktor på ca. 1,5. Dette er med til at sikre, at alle dine udledninger CO2-kompenseres. Hvis der er manglende data eller dataudsving, anvender Offset i stedet en rimelig maksimalværdi.

Forestil dig f.eks., at du sender en pakke fra Boston til New York. Den lige strækning er 305,94 km, men den korteste vejstrækning er ca. 350 km. Hvis der angives et trackingnummer, bruger Offset den nøjagtige distance, der er tilbagelagt. Hvis der ikke angives nogen sporing, vil 305,94 km blive brugt i basisberegning, og den beregnede udledning vil blive ganget med 1,5. Dette kompenserer for variationer i ruten, som f.eks. tilbagelagte distancer fra posthuse og distributionscentre og den rute, som kureren har fulgt ved levering af pakken til kunden.

Forstå dine debiteringer

Når du installerer Offset første gang, vil du finde et månedligt estimat af dine omkostninger til CO2-udligning baseret på de nyeste data fra din butik og dine Shopifys gennemsnit.

På din Shopify faktura bliver du opkrævet prisen for at kompensere for udledningen af hver ordre, der anses for at være “leveret” inden for de seneste 30 dage. Hvis der findes sporingoplysninger, anses en ordre for at være “leveret”, når sporingsoplysningerne fortæller, at den er leveret. Hvis der ikke findes sporingsoplysninger, anses en ordre for at være leveret 20 dage efter, ordren blev afgivet. Hvis en vare kommer tilbage på lager, eller en ordre annulleres inden for de 20 dage, opkræves du ikke for kompenseringen for udledning fra leveringen af disse varer.

Hvis du har aktiveret Shop Pay i din butik, vil du ikke modtage en debitering via Offset for de ordrer, der bruger denne betalingsmetode. Shop Pay udligner som standard al udledning af CO2 i forbindelse med levering, og alle omkostningerne til udligning dækkes af Shopify.

Hvis udgiften til udligning af din udledning for de seneste 30 dage er mindre end 0,01 USD, rundes gebyret op til 0,01 USD.

Installer Offset

  1. I Shopify App Store skal du gå til Offsets appside.
  2. Klik på Tilføj app.
  3. Læs tilladelserne, og klik på Installer app.

Begrænsninger

Læs følgende begrænsninger:

  • Modellerne og estimaterne er ikke nøjagtige, men Offset vurderer din udledning for højt for at sikre, at den er fuldt udlignet.
  • Kun CO2 bliver udlignet. Andre former for udledning, som f.eks. CH4, N2O eller GFG, udlignes ikke. CO2 udgør dog 95 % af klimapåvirkningen i forbindelse med forbrænding af fossile brændstoffer til transport.
  • Ordrer leveret med søtransport genererer ikke de data, der er nødvendige for at beregne udledningen nøjagtigt. I stedet bruges der alternative, branchespecifikke metoder.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er CO2-kompensation?

En CO2-kompensation reducerer mængden af CO2 i atmosfæren, så øgede drivhusgasniveauer andre steder netto får et klimaaftryk på 0. Lad os f.eks. antage, at en lastbil udleder 150 g CO2 på én kilometer, og at tiltag for at bevare et skovområde fjerner 150 g CO2 fra atmosfæren. Hvis du køber én CO2-kompensation, som støtter bevarelse af skove for hver kilometer, en lastbil kører, forbliver CO2-niveauet i atmosfæren de samme.

Er jeg berettiget til at bruge Offset til at kompensere for mine forsendelser?

Ja. Offset er tilgængelig for alle Shopify-shopejere, der leverer produkter.

Hvor meget koster det at kompensere for mine forsendelser?

Der indgår mange faktorer i beregningen af kompensationen, men den gennemsnitlige pris pr. forsendelse er 0,005 USD eller en halv cent. Baseret på dette gennemsnit, vil levering af 100 ordrer på måned give en pris på 0,50 USD eller 50 cent.

Hvor meget af min virksomheds klimaaftryk kompenserer jeg faktisk for`?

Offset fokuserer i øjeblikket kun på at kompensere for udledningen fra fragtrelaterede transporter.

Hvilke produkter finansierer Offset i øjeblikket?

I øjeblikket finansierer Offset projektet "Jarí Para REDD+ Avoided Unplanned Deforestation" med Pachama. Dette er et Verified Carbon Standard-projekt, som bliver certificeret af Pachama ved hjælp af deres overvågningsteknologi. Gebyrerne fra Offset går til at beskytte den eksisterende skov, forbedre biomassen via bedre fremgangsmåder til skovforvaltning samt bekræftelse af projektets fremgang.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis